Söka - Procura - Search

Thursday, October 05, 2006

Oregulbundna Verb / Verbos Irregulares

Vokalväxling / muda a "vogal"

Ex: Infinitv (att) dra(ga)
- Imperativ! dra!
- Presens drar
- Preteritum(Imperfekt) drog
- Supinum(Perfekt) dragit
- Perfekt Particip dragen


Inf.(att)-----Pres.------Pret.-----Sup.-----Perf.part.----Pt.

a ----------------------- o--------- a-------------------------

dra(ga) ----- drar-------- drog------- dragit ---- dragen ---- puxar
fara --------- far --------- for -------- farit ------ faren ------ ir, viajar
ta(ga) ------ tar --------- tog ------- tagit ----- tagen ------tomar, pegar

i ------------------------ a --------- u ------------------------

binda ------- binder------ band ------ bundit --- bunden ----atar, ligar
brina ------- brinner ----- brann ----- brunnit -- brunnen ---queimar
dricka ------ dricker ----- drack ------ druckit -- drucken ---beber
finna ------- finner ------ fann ------- funnit --- funnen ----achar
finnas*----- finns ------- fanns ------ funnits -- (-)*--------exister*
försvinna -- försvinner - försvann -- försvunnit - försvunnen ---desaparecer
hinna ------ hinner ----- hann ------- hunnit --- hunnen ---ter tempo, alcançar
sitta ------- sitter ------ satt -------- suttit ---- -sutten --- estar sentado
slippa ----- slipper ----- slapp ------ sluppit --- (-)* ------ estar dispensado
spricka ---- spricker ---- sprack ----- spruckit -- sprucken -- rebentar
springa ---- springer --- sprang ----- sprungit -- sprungen -- correr
sticka ------ sticker -----stack ------- stuckit ---- stucken ---- picar(insetos)
vinna ------ vinner ------vann ------- vunnit ----- vunnen -----ganhar, vencer

OBS: verb "finnas"*

- Infinitv (att) finnas
- Imperativ! (-)* /Não tem

- Presens finns
- Preteritum(Imperfekt) fanns
- Supinum(Perfekt) funnits
- Perfekt Particip (-)*
/ Não tem
Ex: "Finnas" / existir*, encontrar-se, estar, haver / - finnas till /exister, ser
- det finns ingenting som......./ não há nada como......
- fanns kvar /sobrar, restar

PS: De uma lida no POST "Verb III", 18/09 , "Exempel på användning av några verbfomer, POST do dia 04/10 tem sobre verbos.

Continua.........


No comments:

Post a Comment