Söka - Procura - Search

Sunday, October 08, 2006

Oregelbundna verb (vokalväxling)

Continuação....

å----------------------- ä ---------------- å -----------------------------------

gråta ------ gråter----- grät ------------ gråtit -------- -gråten ------ chorar
låta ------- låter ------ lät -------------- låtit ---------- -låten ------- deixar

ä --------------------- a ---------------- a ------------------------------------

glädja ---- gläder ---- gladde ----------- glatt ---------- (-)* --------- agradar
lägga ----- lägger ---- la(de) ------------ lagt ---------- lagd --------- pôr
säga ------ säger ---- sa(de) ------------ sagt --------- sagd --------- dizer /falar
sätta ----- sätter ---- satte ------------- satt --------- satt ---------- pôr
svälja ---- sväljer ---- svalde ----------- svalt -------- svald -------- engolir
välja ----- väljer ----- valde ------------ valt --------- vald --------- escolher; eleger
vänja ---- vänjer ---- vande ------------ vant -------- vand -------- acostumar

ä --------------------- a ---------------- u ------------------------------------

bära ----- bär ------- bar -------------- burit -------- buren ------- levar
skära ---- skär ------ skar ------------- skurit ------- skuren ------ cortar
stjäla ---- stjäl ------ stal -------------- stulit -------- stulen ------- roubar

ä-------------------- å ---------------- ä -------------------------------------

äta ------äter ------ åt --------------- ätit ------------ äten -------- comer

ö ------------------- o ---------------- o ----------------------------------

böra* --- bör ------ borde ------------ bort ---------- (-)* -------- dever, ter de
göra ---- gör ------ gjorde ------------ gjort --------- gjord ------- fazer
smörja -- smörjer ---smorde ---------smort ---------smord ----- untar, lubrificar

No comments:

Post a Comment