Söka - Procura - Search

Friday, September 29, 2006

Adverb I

Adverben svara ofta på frågor som: När? Var? De är ord som:
/Adverb responde sempre a uma pergunta como: Quando? Onde? São palavras como:

bestämmer (beskriver) verb - Ex: Hon sjunger vackert. /sjunger(verb), vackert(adv)
/determina (descreve) verbo - ---Ela canta bonito. /canta(verbo), bonito (adverbio)

eller adjektiv: - ett mycket snällt barn. /mycket(adv), snällt(adj)
/ou adjetivo: - uma criança muito boa.

eller andra adverb: - Hon sjunger hemskt vackert. /sjunger(verb), hemskt(adv), vackert(adv)
/ou outro/segundo adverbio: - Ela canta muito bonito.

Adverb bildas ofta av adjektiv, men skiljer sig från dem genom att inte böjas i plural. Adjektiv böjs ju i plural. /Adverb formar sempre de um adjektiv, mas a diferença que o "adverb" não tem plural. Adjektiv tem plural.

- de snälla barnen. /snälla (adj)-----han tackade snällt(adv)
/As crianças boazinhas.------------Ele agradeceu gentilmente.
- de snabba löparna. /snabba(adj)-----hon sprangs snabbt(adv)
/Os corredores veloz.-----------------ela correu rapído.

Adverbets bildning

Många adverb går att komparera på samma sätt som motsvarande adjektiv./ Muitos adverb pode-se comparar da mesma forma que o "adjektiv".

Ex: Huset ligger vackert.(adv) / Det huset ligger vackrare, men det gula huset ligger vackrast. / A casa está bem situada(lugar bonito). /Essa casa está muito bem situada(lugar muito bonito), mas a casa amarela está muito melhor situada(lugar muito mais bonito).

Adverb-------------------Adjektiv--------------Adjektive

- vackert-----------------vackrare----------------vackrast

- högt-----------------------högre---------------------högst

- långt (rum)--------------längre------------------längst

- länge (tid)--------------längre---------------------längst

- roande-----------------mer roande----------------mest roande

Oregelbunden komparation har följande adverb:

- väl------------------------bättre-------------------bäst

- illa--------------------värre/sämre--------------värst/sämst

- gärna-----------------hellre---------------------helst

- nära------------------närmare-----------------närmast

- sedan---------------senare--------------------senast

- före-----------------förr------------------------först

- fram, framme------(främre)------------------främst

1. Det vanligaste sättet att bilda adverb är att till adjektivet lägga ändelsen -t./ A maneira mais comun pra criar "adverb" é colocar o "t" no final do "adjektiv"

Ex: Hon är vacker.(adj)----------Hon sjunger vackert(adv). /Ela é bonita. / Ela canta bonito.

De är vackra.---------------De sjunger vackert. /Eles/as são bonitos/as. / Eles cantam bonito. Adverbet får do samma form som adjektivet i "neutrum"(ett-ord).

2. Man kan också blida adverb av adjektiv genom tillägg av ändelsen -en. Ex: möjlig -en, verklig -en. /Pode ser criar "adverb" de um "adjektiv" e so colocar (-en) no final do adjektiv.

3. Man kan också bilda adverb av adjektivets "neutrala form" genom tillägg av ändelsen -vis. Ex: naturligt -vis, möjligt -vis, lyckligt -vis. /também pode colocar o final (-vis) no adjetiv na "neutrala form", para criar "adverb".

- Ändelsen -vis kan man också lägga till ett substantiv och då bilda ett adverb. /Com o final -vis também pode colocar no final de um "substativ" e criar "adverb". Ex: händelsevis, exempelvis.

*Anmärkning: Adverb som man bildar efter 2. och 3. kan man oftast inte comparera. /"Adverb" que se criar depois da "2. e 3. nem sempre da pra fazer "comparação".

OBS!> Tillsammas med verb vara, bli, se-----ut, känna sig använder man alltid adjektiv. / Junto com os verbos vara. bli. se----ut, känna sig usa sempre "adjektiv".Tuesday, September 26, 2006

Pronomen II

Personaliga och possessiva pronomen


Personliga------------Possessiva

jag /eu------------------*min, *mitt, *mina /meu,minha, meus, minhas
du /tu/você------------*din, *ditt, *dina /teu, tua
han /ele----------------hans, (sin, sitt, sina)** /dele
hon /ela----------------hennes (sin, sitt, sina)** /dela
den /o------------------dess (sin, sitt, sina)** /seu, sua
det /a------------------dess (sin, sitt, sina)**/ seu, sua
vi /nós-----------------*vår, *vårt, *våra / nosso/a, (s)
ni /vós-----------------*er, *ert, *era / vosso/a, (s)
de /eles, elas---------*deras (sin, sitt, sina)** /seu, sua, (s)

PS: min (en-ord), mitt (ett-ord), mina (plural)
-din (en-ord), ditt (ett-ord), dina (plural)
-vår (en-ord), vårt (ett-ord), våra (plural)
-er (en-ord), ert (ett-ord), era (plural)
Ex: Jag har en bok. Det är min bok./ Eu tenho um livro. O livro é meu.
- Jag har ett hus. Det är mitt hus. / Eu tenho uma casa. A casa é minha.
- Jag har två hundar. Det är mina hundar. / Eu dois cachorros. Os cachorros são meus.
- Han har en bok. Det är hans bok. / Ele tem um livro. O livro é dele.
- Han har ett hus. Det är hans hus. / Ele tem uma casa. A casa é dele.
- Han har två hundar. Det är hans hundar. / Ele tem dois cachorros. Os cachorros são dele.
- Vi har en bok. Det är vår bok. / Nós temos um livro. O livro é nosso.
- Vi har ett hus. Det är vårt hus. / Nós temos uma casa. A casa é nossa.
- Vi har två hundar. Det är våra hundar. / Nós temos dois cachorros. Os cachorros são nossos.
Personliga pronomen - objektsform
- (jag)------mig *[mej] Ex: De vill inte anställa mig./ Eles não querem me empregar.
- (du)-------dig *[dej] Jag ringer dig i kväll. /Eu te ligo á noite.
- (han)-----honom De vill tala med honom. / Eles querem falar com ele.
- (hon)-----henne Han skriver till henne varje vecka. /Ele escreve para ela toda semana.
- (den)----den Hur är boken? Tycker du om den? /Como é o livro? Você gostou do livro?
- (det)----det Jag skrev ett brev men glömde posta det. / Eu escrevi uma carta mas esqueci de por no correio.
- (vi)-----oss Vill du komma hem till oss i morgon? /Você quer vir na nossa casa a manhã?
- (ni)----er Kära mamma och pappa, jag längtar efter er. /Queridos pais, eu estou com saudades de vocês.
- (de)----dem [dom]* Mina böcker? Jag har dem i väskan. / Meus livros? Eu tenho eles na bolsa.
PS: mig [mej] / [mei] pronuncia, dig [mej] /[mei] pronuncia, de (escreve "de" pronuncia [dom]), dem [dom] / pronuncia [dom]
Demonstrativa pronomen
- den här, det här, denna, detta----------este, esta
- den där, det där---------------------------esse, aquele/ essa, aquela
- de här, dessa------------------------------estes, estas
- de där---------------------------------------esses, aqueles/ essas, aquelas

Thursday, September 21, 2006

"Adjektiv I"

Adjektiv

Singular-----------------------------------------Plural
en-ord-----------------------ett-ord----------------------------------
fin----------------------------fint-----------------fina
Ex: en fin blus----------------ett fint bälte-------två fina blusar/bälten
blusen är fin------------------bältet är fint-------blusarna/bältena är fina

Några svåra adjektiv

en-ord----------ett-ord---------plural

ny---------------nytt------------nya
vit---------------vitt------------vita
svart------------svart-----------svarta
röd--------------rött------------röda
hård------------hårt------------hårda
vacker---------vackert---------vackra
enkel-----------enkelt----------enkla
vaken----------vaket----------vakna
gammal-------gammalt-------gamla
dum-----------dumt-----------dumma
liten-----------litet-------------små

Adjektiv+substantiv (efter vissa ord)/Adjetivo+substantivo (depois de certas palavras)

en-ord-------------------------ett-or-------------------plural
-en fin blus---------------------ett fint bälte------------många fina blusar/bälten
-någon fin blus-----------------något fint bälte---------några fina blusar/bälten
-ingen fin blus------------------inget fint bälte----------inga fina blusar/bälten
-vilken fin blus-----------------vilket fint bälte----------vilka fina blusar/bälten
---------------------------------------------------------------------------------------------
-den fina blusen--------det fina bältet-------de fina blusarna/bältena
-den här fina blusen----det här fina bältet---de här fina blusarna/bältena
-den där fina blusen----det där fina bältet---de där fina blusarna/bältena
---------------------------------------------------------------------------------------------
-min fina blus---------------mitt fina bälte----------mina fina blusar/bälten
-Evas fina blus--------------Evas fina bälte----------Evas fina blusar/bälten
-samma fina blus-----------sammma fina bälte-----samma fina blusar/bälten
-denna fina blus------------detta fina bälte---------dessa fina blusar/bälten
----------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVERA!/ OBS:
-en liten blus-------------ett litet bälte----------många små blusar/bälten
-den lilla blusen----------det lilla bältet---------de små blusarna/bältena
-min lilla blus-------------mitt lilla bälte---------mina små blusar/bålten

Glosor/Vocábulario
en blus(s) = blusa
ett bälte(s) = cinto, faixa, [geografico] zona
de där(pron) = esses, aqueles / essas, aquelas
de här, dessa(pron) = estes, estas
den där, det där(pron) = esse, aquele/essa, aquela
den här, det här, denna, detta(pron) = este, esta
en dum(adj) = estúpido, idiota
enkel(a) = simples
ingen(pron) = nenhum, nenhuma, ninguém
fin(adj) = fino
gammal (adj) = velho, (pessoa) idoso(a)
hård(adj) = duro
liten(adj) = pequeno
min,mitt(pron) = meu, minha
mina(pron) = minhas
ny(adj) = novo
något(pron) = algum; alguém
samma(pron) = mesmo
svart(adj) = preto/a
röd(adj) = vermelho
vacker(adj) = bonito, lindo
vaken(adj) = acordado, alerta, atento
vilken(pron) = que, qual, o que, o qual
vit(adj) = branco
Monday, September 18, 2006

Verb III

Tema på verbet

infinitiv-----imperfekt----supinum
hoppa---------hoppade------hoppat
slå-----------slog---------slagit
krypa---------kröp---------krupit
simma---------simmade------simmat

Tempus eller tidsformer/tempos dos verbos

presens---imperfekt----perfekt----pluskvamperfekt---futurum
hoppar----hoppade------har hoppat----hade hoppat--------ska hoppa
slår-------slog------------har slagit------hade slagit--------ska slå
r-------gick-----------har gått--------hade gått---------ska

Exempel på användning av några verbformer
Infinitiv

Infinitv använder man:/Infinitivo vc usa:
- efter infinitvmärket att(depois do att)/Han gillar att köra bil.(Ele gosta de dirigir carro)
- efter hjälpverb (depois do verbo auxiliar)./Han vill läsa nu.(Ele quer ler agora)
- efter visa verb,(depois de "certos verbos")t ex bruka, behöva, tänka, orka,/ Han brukar köra bil till skolan.(Ele custuma ir para a escola de carro)
hinna, försöka, börja och sluta, /Det börjar (att) regna nu. (Começou a chover agora)

Imperativ
-uttrycker en uppmaning. (expressar-se um pedido insistente). Kör sakta! (Diriga com cuidado!)

Supinum
- använder man efter har och hade. Han har slutat skolan. (Ele terminou a escola)

Glosor = vocábulario
verb
att behöva-----behöver----behövde----behövt (necessitar, precisar)
att bruka------brukar------brukade----brukat (usar, empregar, utilizar)
att försöka----försöker----försökte----försökt (tentar, experimentar)
att gilla-------gillar--------gillade-----gillat (gostar, aprovar)
att gå---------går----------gick-------gått (andar, ir a pé, sair p/ passear)
att hinna-----hinner------hann------hunnit (atingir, chegar a, alcançar)
att hoppa----hoppar-----hoppade---hoppat (saltar, pular)
att krypa----kryper-----kröp-------krupit (arrastar-se, rastejar, engatinhar(criança)
att köra-----kör---------körde------kört (guiar, conduzir, dirigir carro)
att orka-----orkar------orkade-----orkat (ter forças para. poder)
att simma--simmar----simmade/sam---simmat/summit (nadar)
att sluta----slutar------slutade-----slutat (acabar, terminar, finalizar)
att slå------slår---------slog--------slagit (bater(em), espancar=(slå med käpp)
att tänka---tänker-----tänkte------tänkt (pensar)
Källa/Fonte: Goda Grunder SFI, Svensk/Portugisisk Ordbok

Sunday, September 17, 2006

Några regler för användning av tempus

Algumas regras para usar os tempos dos verbos
Presens


Ex. Eva arbetar nu. - nutid/presente(Eva está trabalhando(agora).

Eva arbetar i morgon. - framtid med preciserad tidpunkt/futuro com o tempo marcado(Eva vai trabalhar amanhã)


Preteritum (imperfekt)

Ex. Eva arbetade igår. - dåtid med preciserado tidpunkt/passado com o tempo marcado(Eva trabalhou ontem)


Perfekt

Ex. Eva har arbetat på NK. - dåtid utan preciserad tidpunkt, avslutade aktivitet/passado sem a precisao do tempo, uma atividade que terminou(Eva trabalhou na NK. = não trabalha mais)
Eva har arbetat i två timmar nu. - dåtid+nutid; påbörjad men inte avslutad aktivitet/passado+presente; uma atividade que começou mas ainda nao terminou (Eva já trabalhou duas horas até agora/mas ainda nao terminou)Pluskvamperfekt
Ex. När Eva hade arbetetat på NK i två år, bytte hon jobb. - dåtid; den ena aktiviteten avslutad före den andra/passado; depois de trabalhar na mesma atividade, terminou e depois começou outra atividade(Depois que a Evan trabalhou dois anos na NK, ela arrumou outro trabalho)Futurum
Ex. Eva ska arbeta(i morgon). - framatid med eller utan preciserad tidpunkt/futuro com tempo determinado ou sem determinar o tempo(Eva ira trabalhar (amanhã)

Ex: Eva arbetar i morgon. - framatid med preciserad tidpunkt/futuro com tempo determinado (Eva vai trabalhar amanhã)Källa/fonte: Textbok Goda Grunder/svenska för invandrare, av Cecilia Fasth och Anita Kannermark. Del "Grammatiska Översikter".
Powered by Qumana

Wednesday, September 13, 2006

Pronomen I

Personliga pronomen - subjektsform
Singular

jag = eu --------Ex: -Är du sjuk? - Nej, jag mår bra./Vc esta doente? -Não, eu estou bem.
du = vc (tu)-------: -Kommer du i kväll? - Nej, jag jobbar./Vc vem a noite? - Não, eu trabalho.
han = ele---------: -Arbetar Peter? - Nej, han estuderar./O Peter trabalha? - Não, ele estuda.
hon = ela---------: -Är Eva hemma? - Nej, hon är på jobbet./A Eva esta em casa? - Não, ela esta no trabalho.
den = o, a, as, os--: - Är banken öppen? - Nej, den är stängd./O banco está aberto? - Não, o banco esta fechado.
det [de']* = o, a, os , as--: - Hur är vädret? - Det är bra./ Como está o tempo? - O tempo está bom.

Plural

vi = nós---------: - Kommer du och Eva? - Nej, vi estannar hemma./Vc e Eva vem? - Não, nós vamos ficar em casa.
ni = vós/vocês--: - Kan Erik och jag komma? - Ja, ni är välkomna./Eu e Erik podemos ir? - Sim, vocês são bem vindos.
de [dom]*=eles/elas---: - Är Mats och Mia hemma? - Nej, de är ute./O Mats e a Mia estão em casa? - Não, eles/elas sairão.

man*= a gente---: - Talar man på Malta? (man = folk)./"A gente" de Malta falam inglês?
: - Hur fyller man i den här blanketten? (man = jag eller du)./Como " a gente" preenche esse formulario?/ (man= a gente)*

jag = eu
du = você, tu
han = ele
hon = ela
den = o
det = a [de'] (pronuncia "de" (t mudo)
vi = nós
ni = vós, vocês ( ni usa na Suécia qdo vc fala c/ pessoas mais velha ou pessoas q vc não conhece, "formalmente").
de = eles, elas [dom/ pronuncia], escreve "de".

man = a gente
Tuesday, September 12, 2006

Substantiv "ett-ord"

Några ex exempel av "ett-ord". (Alguns exp "ett-ord")

Obestämd form----Bestämd form----Obestämd form----Bestämd for..
Singular--------------Singular--------------Plural-------------------Plural

ett brev-----------------brevet------------------brev-----------------breven
ett efter/namn*---------namnet-----------------namn----------------namnen
ett för/namn*
ett hus------------------huset-------------------hus------------------husen
ett paket----------------paketet-----------------paket----------------paketen
ett pass-----------------passet------------------pass------------------passen
ett recept---------------receptet----------------recept----------------recepten
ett år-------------------året---------------------år--------------------åren
ett glas-----------------glaset-------------------glas-------------------glasen
ett barn----------------barnet------------------barn------------------barnen
ett bord----------------bordet------------------bord------------------borden
ett exempel------------exemplet*--------------exempel--------------exemplen*
ett nummer-----------numret*----------------nummer--------------numren*
(nummerna) andra form av plural av "nummer"/outra forma do plural .
ett hem--------------hemmet*-----------------hem------------------hemmen*
ett rum--------------rummet*-----------------rum------------------hummen
ett program---------programmet*-------------program-------------programmen*
ett fönster------------fönstret*-----------------fönster-------------fönstren*
ett träd--------------trädet--------------------träd------------------träden
ett problem----------problemet----------------problem-------------problemen
ett hotell-------------hotellet-------------------hotell----------------hotellen
ett biljet-------------biljetet--------------------biljet----------------biljeten
ett jobb--------------jobbet--------------------jobb-----------------jobben
ett fat---------------fatet----------------------fat-------------------faten
ett kort-------------kortet--------------------kort------------------korten
ett vy/kort---------vy/kortet---------------vy/kort---------------vy/korten
ett språk-----------språket------------------språk-----------------språken
ett alfabet----------alfabetet----------------alfabet----------------alfabeten
ett namn-----------namnet-----------------namn-----------------namnen

Obestämd form "singular och plural" har samma form./singular e plural tem a mesma forma, não tem plural, as palavras não muda.

Vocabulario:
ett breve = carta
ett efter/namn = sobrenome
ett för/namn = primeiro nome
ett hus = casa
ett paket = pacote
ett pass = passaporte
ett recept = receita (medicamento, comida, etc)
ett år = (um) ano
glas = copo de vidro
ett barn = uma criança
ett bord = mesa
ett exempel = exemplo
ett nummer = numero
ett hem = lar
ett rum = quarto/sala
ett program = programa de TV, radio, computador, etc.
ett förnster = janela (apenas janelas de casas, predios)
ett träd = arvore
ett problem = problema
ett hotell = hotel
ett biljet = bilhete
ett jobb = trabalho
ett fat = pranto de sobremesa
ett kort = cartão de natal, aniversario, etc; e também "foto = ett kort"
ett vykort = cartão postal
ett språk = idioma (lingua sueca, etc)
ett alfabet = alfabeto
ett namn = nomeMonday, September 11, 2006

List av valinga substantiv

Obestämd form-Bestämd f-Obestämd f--Português

Singular---------- Singular ----Plural

En klocka----------klockan-----klockor -------relogio
En bil--------------bilen--------bilar----------carro
En ost-------------osten--------ostar---------queijo
En krona----------kronan------kronor--------coroa (dinheiro/do rei/rainha)
En kopp-----------koppen------koppar--------xicara
En gitarr----------gitarren------gitarrer-------gitara
En båt-------------båten---------båtar--------barco
En kvinna---------kvinnan-------kvinnor------mulher
En soffa-----------soffan---------soffor---------sofa
En hund----------hunden--------hundar--------cachorro
En smörgås------smörgåsen-----smörgåsar------sanduiche
En stol-----------stolen----------stolar-----------cadeira
En våning-------våningen--------våningar--------andar (apt)
En läkare--------läkaren---------läkare*-----------médico
En bank---------banken----------banker-----------banco (onde guarda dinheiro)
En radio---------radion-----------radior------------radio
En katt----------katten-----------katter------------gato
En karta---------kartan-----------kartor------------mapa
En kille----------killen-------------killar--------------rapaz
En invandrare---invandrar(e)n----invandrare*-----estrangeiro
En utlänning-----utlänningen------utlänningar--------estrangeiro
En bok----------boken-------------böker*------------livro
En penna-------pennan------------pennor-------------caneta

** [ näo tem plural]

Sunday, September 10, 2006

Substantivets deklinationer

1:a deklinationen
-or
Regel: en-ord som slutar på -a hör hit. (regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination).
Ex: en blomma - två blommor, (uma flôr - duas flôres).
Undantag: en ros - två rosor,(uma rosa - duas rosas. /OBS: en ros (termina com s).
2:a deklinationen
-ar
Regel en-ord some inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination)
Ex: en pojke - två pojkar.(um menino - dois meninos).
OBS: en cykel - två cyklar(uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar(uma filha - duas filhas), mor - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).
3:e deklinationen
-er
Regel: Hit hör en-ord och ett-ord. De flesta utändska orden med accent på sista stavelsen hör hit.(regra: en-/ett-ord. A maioria das palavras "estrangeiras com acento na ultima silaba pertence na 3:e deklination).
Ex: ett kafé - två kaféer, en telefon - två telefoner (um café(casa que vende café), dois cafés, um telefone - dois telefones).
Omljud är vanligt i denna deklination. (palavras que troca a vogal e comun nessa deklination).
Ex: en hand - två händer, ett land - två länder, en son - två söner, en far - fäder, en bror - bröder (uma mão - duas mãos, um país - dois países, um filho - dois filhos, um pai - dois pais, um irmão - dois irmões).
4:e deklinationen
-n
Regel: Hit hör ett-ord som slutar på vokal.(regra: ett-ord que terminar com vogal).
Ex: ett äpple - två äpplen ( uma maçã - duas maçãs).
5:e deklinationen
- -
Regel: ett-ord som slutar på konsonant hör hit. ( ett-ord que terminar com consonante, (- - não tem plural).
Dessutom en-ord som slutar på -are, -ande, -ende, -ker. (en-ord que terminar com -are, -ande, -ende, -ker).
Ex: en lärare - två lärare, en resande - två resande, en gående - gående, en mekaniker - mekaniker ( uma professora - duas professora, um viajante - dois viajante, um mecanico - dois mecanico).
"6:e deklinationen"
-r
Hit hör bara ett fåtal ord. (são poucas palavras que pertence a 6:a deklination).
Ex: en sko - två skor ( um sapato - dois sapatos).
Regel: en-ord som slutar på -else hör hit. (en-ord que terminar com -else).
Ex: en berättelse - två berättelser ( uma historia - duas historias).

Friday, September 08, 2006

Svenska Grammatik "Ordklasser"

Andra Lektion om "Ordklasser" det finns nio ordklasser./No idioma sueco tem 9 clases de palavras.
substantiv personer, företeelser, saker, ex: Peter, kärlek, is, apa/(Pedro nome proprio, amor, gelo, macaco).
adjektiv egenskapsord, ex: gul, snäll, ledsen/(amarelo, simpatico, triste).
verb betecknar det som händer, ex: gå, regnar, krypa/(ir/andar, chover, encolher)
pronomen ersätningsord, ex: han, hon, den, det/ (ele, ela, isso, isto)
adverb svara på När? Var? Hur?(Quando?, Onde?, Como?, ex: ofta, borta, mycket (muitas vezes, fora; em outro lugar, muito)
prepositioner visar läge, riktning, ex: på, till, efter/(sobre, a; até; para/,depois)
konjunktioner knyter ihop satser och satsdelar, ex: och, men, för att/ (e, mas, afim de)
interjektioner utrop, hälsningar, ex: usch, hej, oj/(ufff, oi, oh)
räkneord ex: ett, 2, den första/(um, dois, a primeira)

Substantiv - det finns fem typer av substantiv./(Existe cinco tipos de substantivos.)
1:arter (varelser, växter, ting) ,ex: en abborre, ett golv/( o peixe(nome de peixe), o piso)
2:kollektiver (grupper), ex: ett folk, en familj/( grupo de povo, uma familia)
3:egennamn ex: Hanna, Malmö/ (Hanna (nome proprio, Malmö(nome de uma cidade)
4: ämnesnamn ("mycket" före), ex: (mycket) vatten, silver/ ((muita) agua, prata)
5:abstrakta begrepp ex: lycka, gohhet, stress/(felicidade, bondade, stress)

Genus det finns två på substantiven i svenskan./(Existe 2 generos nos substantivos suecos)

utrum[ n-genus] när ett substantiv slutar på -n i bestämd form, ex: (stolen, den stolen)/(cadeira, uma cadeira)

neutrum [t-genus] när ett substantiv slutar på -t i bestämd form, ex: (trädet, det trädet)/ (arvore, uma arvore)

Substantiv finns fyra form och i genitiv (ägandeform) eller grudform.

Obestämd Form - Bestämd form
Singular - Singular
en flicka - flickan
en buss - bussen
en telefon - telefonen
ett kvitto - kvittot
ett tåg - tåget

Obestämd Form Bestämd Form
Plural Plural
flickor - flickorna
bussar - bussarna
telefoner - telefonerna
kvitton - kvittona
tåg*(não tem plural) - tågen

Glossor/Vocabulario: flicka(menina), buss(onibus), kvitto(recibo), tåg(trem), telefone.

Svenska Grammatik "Ordklasser"

Andra Lektion om "Ordklasser" det finns nio ordklasser./No idioma sueco tem 9 classes de palavras.
substantiv personer, företeelser, saker, ex: Peter, kärlek, is, apa/(Pedro, amor, gelo, macaco).
adjektiv egenskapsord, ex: gul, snäll, ledsen/(amrelo, simpatico, triste).
verb betecknar det som händer, ex: gå, regnar, krypa/(ir/andar, chover, encolher)
pronomen ersätningsord, ex: han, hon, den, det/ (ele, ela, isso, isto)
adverb svara på När? Var? Hur?(Quando?, Onde?, Como?, ex: ofta, borta, mycket/ (muitas vezes, fora; em outro lugar; muito)
prepositioner visar läge, riktning, ex: på, till, efter/(sobre, a; até; para/depois)
konjunktioner knyter ihop satser och satsdelar, ex: och, men, för att/ (e, mas, afim de)
interjektioner utrop, hälsningar, ex: usch, hej, oj/(ufff, oi, oh)
räkneord ex: ett, 2, den första/(um, dois, a primeira)

Substantiv - det finns fem typer av substantiv./(Existe cinco tipos de substantivos.)
1:arter (varelser, växter, ting) ,ex: en abborre, ett golv/( o peixe(nome de peixe), o piso)
2:kollektiver (grupper), ex: ett folk, en familj/( grupo de povo, uma familia)
3:egennamn ex: Hanna, Malmö/ (Hanna (nome proprio, Malmö(nome de uma cidade)
4: ämnesnamn ("mycket" före), ex: (mycket) vatten, silver/ ((muita) agua, prata)
5:abstrakta begrepp ex: lycka, gohhet, stress/(felicidade, bondade, stress)

Genus det finns två på substantiven i svenskan./(Existe 2 generos nos substantivos suecos)

utrum[ n-genus] när ett substantiv slutar på -n i bestämd form, ex: (stolen, den stolen)/(a cadeira, uma cadeira)

neutrum [t-genus] när ett substantiv slutar på -t i bestämd form, ex: (trädet, det trädet)/ (a arvore, uma arvore)

Substantiv finns fyra form och i genitiv (ägandeform) eller grudform.

Obestämd Form Bestämd form
Singular Singular
en flicka flickan
en buss bussen
en telefon telefonen
ett kvitto kvittot
ett tåg tåget

Obestämd Form Bestämd Form
Plural Plural
flickor flickorna
bussar bussarna
telefoner telefonerna
kvitton kvittona
tåg tågen

Glossor/Vocabulario: flicka(menina), buss(onibus), kvitto(recibo), tåg(trem), telefone.