Söka - Procura - Search

Thursday, October 19, 2006

Oregelbundna Verb

Några mycket vanliga verb som har speciell böjning / Alguns verbos mais usados que tem uma conjugaçao especial

Tempus
Infinitv (inf.), Presens (pres.), Imperfekt(imp.), Supinum (sup.), Português (pt)
----------------------------------------------------------------
Inf. -------- Pres. ---- Pret. ------Sup. ----- Pt
be(dja)*---- ber -------- bad -------- bett ----- pedir, orar
dö ---------- dör -------- dog -------- dött ----- morrer
ge(giva)*--- ger -------- gav -------- gett/givit -- dar
göra ------- gör --------- gjorde ----- gjort ------ fazer
ha --------- har --------- hade -------- haft ----- ter
heta ------ heter ------- hette ------- hetat ---- chamar-se
hålla ----- håller -------- höll -------- hållit ---- segurar
kunna ---- kan ---------- kunde ------ kunnat -- poder
le -------- ler ------------ log --------- lett ------ sorrir
ligga ---- ligger -------- låg ---------- legat ---- estar deitado
(---)*---- måste ------- måste ------ måst ----- ter de /precisar
(vara tvungen) -- (är tvungen) --(var tvungen) -(varit tvungen)-- ser obrigado
se ------ ser ------------ såg --------- sett ------- ver
(---)*--- ska ----------- skulle -------- (---)*----- dever
slå ----- slår ----------- slog ---------- slagit ----- bater
stå ----- står ---------- stod ---------- stått ------ estar de pé
vara --- är ------------- var ----------- varit ------- ser, estar
veta --- vet ----------- visste -------- vetat ------ saber
vilja --- vill ----------- ville ---------- velat ------- querer
växa --- växer ------- växte ------- växt/vuxit -- crescer
äta ---- äter --------- åt ----------- ätit -------- comer

PS: (---)* Tempus que não se usa no sueco moderno.
**be(dja) och ge(giva), * usa a forma curta "be" och "ge"No comments:

Post a Comment