Söka - Procura - Search

Thursday, December 20, 2007

5:e och 6:e deklinationer

Post "publicado" no Google por falta de espaço na "Blog" no link abaixo:

http://docs.google.com/Doc?id=dhcqkx5c_123hsmffrg8

Monday, December 10, 2007

Genus efter deklinationstillhörighetDeklinationGenus
1:autrum (en-ord)
2:eutrum (en-ord)
3:e? ?
4:eneutrum (ett-ord)
5:e? ?

P.S. Alguns livros sobre a gramática em sueco tem "apenas 5 declinações", outros livros escreve "6 declinações". [Declinação do substantivo no sueco = terminação da palavra "raiz", a partir das "terminações" que se pode fazer os "plularis dos substantivos", aprender as "6" e muito importante no aprendizado do idioma sueco]

DeklinationGenus
1:a (-or)utrum
2:a (-ar)utrum
3:e (-er)utrum och neutrum
4:e (-n)neutrum
5:e (- -)neutrum
6:e (-r)utrum

1:a deklinationen
-or

Regel: en-ord som slutar på -a hör hit.
(regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination, para fazer o plural das palavras que terminar com -a, basta retirar o -a e acrescentar -or, ver os exemplos abaixo).
Ex: en blomma - två blommor (uma flôr - duas flores).
Undantag:{exceções} historia - historier, kollega - kolleger el. kollegor

en ros - två rosor, (uma rosa - duas rosas)

en toffel - två tofflor

en våg - vågor

en åder el. ådra - ådror

2:a deklinationen
-ar

Regel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.
(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras suecas)
Ex: en pojke - två pojkar. (
um menino - dois meninos).
OBS: en cykel - två cyklar (uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar (uma filha - duas filhas), mo(de)r - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).

3:e deklinationen

- er

Regel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska orden med "accent på sista stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico na ultima silaba")

Ex: ett kafé - två kaféer (um café {onde vende café c/ bolo}), en telefon - två telefoner (um telefone - dois telefones).

Omjlud är vanligt i denna deklination.

en hand - två händer (uma mão - duas mãos), ett land - två länder, en son - två söner (um filho - dois filhos), en far - två fäder, en bror - två bröder (um irmão - dois irmãos).

Substantiv på :

-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar

-ing: --------- en våning -------- två våningar

- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar

-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar

-sel: --------- en klädsel -------- två klädslar

Den obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden:

en afton - aftnar

en morgon - morgnar

en djävul - djävlar

en sommar - somrar

4:e deklinationen

-n

egel: ett-ord som slutar på vokal. (ett-ord que termina com vogal {recebe -n no plural})

ett äpple - två äpplen

ett arbete - två arbeten

ett frimärke - två frimärken

ett piano - två pianon

ett hjärta - två hjärtan

ett häfte - två häften

ett fågelbo - två fågelbon

Fortsätt.....Monday, December 03, 2007

Neutrum (ett-ord)

Substantiv II

1. Substantiv som betecknar ämne el. material.

- ett bröd (um pão)

- ett kaffe (uma cafeteria (onde vende café)

- ett salt (um quilo de sal)

- ett trä (uma árvore)

Undantag:{exceções} {en-ord}*

- (en)* mjölk (leite)

- (en) olja (oleo)

- en ost (queijo)

- (en) tobak (fumo)

(en)* mjölk [ninguém fala o escreve "en" mjölk, "en liter mjölk", mjölken] (en)* é apenas para mostra que "substantiv "mjölk é "en-ord".

Esses substantivos designa matéria ou material, (substância).

2. Geografiska namn på världsdelar, länder, regioner, orter.

- ett enat Europa [ena (en-ord), enat (ett-ord)] (uma Europa unificada/unida)

- Sverige är stort [stor (-en-ord), stort (ett-ord)] (A Suécia é grande)

- ett fritt Skåne [fri (en-ord), fritt (ett-ord)] (uma Skåne livre)

Esses substantivos designa partes do mundo, países, regiões, lugar/local/localidade.

3. Substantiv med ändelserna.

-age --------------- ett garager (uma garagem)

-eri ----------------- ett draperi (uma cortina)

-em ---------------- ett problem (um problema)

-iv ------------------ ett motiv (um motivo)

-skop --------------- ett mikroskop (um microscopio)

-tek ----------------- ett bibliotek (uma biblioteca)

-on(obetonat) ----- ett hallon (uma framboesa)

Substantivos que termina em -age, -eri, -em, iv, skop, -tek, -on(obetonat)

4. Substantiverade "presens particip" som inte betecknar personer samt andra ord på -ande, -ende.

- ett beteende (um comportamente, uma conduta, um procedimento, modos (pl))

- ett yttrande (uma observação, um comentário)

- ett ärende (um assunto, uma questão)

- ett meddelande (um aviso, um recado)

Substantivos derivados do "presens particip" que não designa "pessoa", e também outras palavras que termina em -ande, -ende.

Dubbelt genus (en-ord el. ett-ord)

en el. ett finger, hemvist, modus, nylon, paket, paraply, slags, tjärn

(um dedo; um domicílio; um modo(gramática); nylon, um pacote, um guarda-chuva (sombrinha(f); um soco, um murro; uma lagoa (um lago pequeno)