Söka - Procura - Search

Thursday, June 28, 2007

ORD II

Ord ------------------ synonymer

1. allmänbildad ----- allmänt kunnig, välorienterrad, mångkunnig, allround (pessoa culta, muito estudado/a)

2. all right(1) (adj) ------- acceptabel, okay, okej, OK, tillräckligt bra, bra, rätt; hel, frisk (aceitável, tudo bem, ok)

3. all right(2) (interj) ------- gärna för mig, för all del, ingen orsak, okej ( tudo bem, será um prazer pra mim, ok)

4. alls --------- absolut, överhuvudtaget, *ingen alls, inte alls, absolut inte (de modo algum, *absolutamente ninguém)

5. allt(1) (adv) ----- ännu, ytterligare; med säkerhet, faktiskt, minsann (é verdade, com certeza)

6. allt(2) (s) ------ total mängd, det hela, alltsammans, allting (total, tudo/a, tudo junto)

7. allteftersom el. alltefter som ----- efter hand, så småningom, vartefter, medan (à medida que, conforme que)

8. alltför ----- för, för mycket, mer än nog, mer än nödvändigt (demasiado, demais)

9. alltid ----- jämt, ständigt, oavbrutet, vid varje tillfälle; evigt; *under alla omständigheter, i alla fall, i alla händelser (sempre, para sempre; *em todo caso)

10. alltihop el. alltihopa ----- allt, alltsammans, allting (tudo, tudo junto)

12. allvar ----- uppriktig mening, äkthet; tyngd, vikt; verklighet, sanning (seriedade, gravidade; verdadeiro)

13. almanacka el. almanack ----- lista över årets dagar, kalender, kalendarium (folinha, calendário)

14. altan ----- terrass, uteplats, veranda, balkong (balcão, sacada, varanda, aréa)

15. alternativ(1) (adj) ----- parallel, omväxlande (alternativo)

16. alternativ(2) (s) ----- valmöjlighet, val, annan utväg, förslag, variant (alternativa)

17. alternera ----- omväxla, turas om, växla, byta, skifta ( alternar, revezar)

Wednesday, June 20, 2007

Fortsättning

Verb Grupp 1 [regelbundna verb]

Grupp1 omfattar mer än 80% av alla verb. Första konjugationen verb som slutar på obetonat -a.

Ex:

att acceptera - accepterar - accepterade - accepterat (aceitar)

[-r, -ade, -at ]

Tempus

Infinitiv: att arbeta (trabalhar)

Imperativ: arbeta!

Presens: arbetar

Imperfekt: arbetade

Supinum: arbetat

Perfekt Particip: arbetad, arbetat, arbetadeSvenska
Portugisiska Svenska Portugisiska
dirigera, -r, -ade, -at dirigir*; reger* existera, - ll - existir
diskutera, -r, -ade, -at discutir expandera, - ll - expandir
dominera, -ll-* dominar exploatera, - ll - explorar
drabba, - ll - afetar, aparentar explodera, - ll - explodir
*duka, - ll - pôr a mesa exponera, - ll - expor
dämpa, - ll - moderar, abrandar exportera, - ll - exportar
efterlämna, - ll - deixar; deixar herança fascinera, - ll - fascinar
eftersträva, -ll - ambicionar, aspirar a fasta, - ll - jejuar
eliminera, - ll - eliminar fastna, - ll - prender-se
ena, -ll - unir, unificar fatta, - ll - prender; agarrar
engagera, - ll - engajar; empenhar-se **fattas, - ll - faltar, fazer falta
erinra, - ll - lembrar; observar filma, - ll - filmar
erövra, - ll - conquistar, tomar finansiera, - ll - financiar
etablera, - ll - estabelecer; fundar fira, - ll - celebrar, festejar
evakuera, - ll - evacuar fiska, - ll - pescar

*duka av, tirar a mesa {tirar a mesa depois de ter comido}

duka fram, pôr na mesa {servir}

duka under, morrer

duka upp, pôr na mesa {servir}

efterlämna [lämna kvar]

- han efterlämnar hustru och två barn (ele deixou a esposa e duas crianças) {deixar /sentido de "morrer"}

att existera, -r, -ade, -at, (- ! {imperativ "ñ existe"})

** att fattas, fattas, fattades, fattats, (- ! imperativ "ñ existe"}) [depnens verb] (verbo que tem "s" no final)

Friday, June 15, 2007

Ord - Synonymer - Motsatsord ( #, antonymer)

1. abnorm ----- onormal, onaturlig, överdriven, underlig, avvikande, grotesk, pervers [anormal, anômalo, irregular]

# normal, naturlig, vanlig [normal, regular, usual, comum]

2. absolut (1) ---- total, fullständig, fullkomlig, full, obegränsad, ovillkorlig; verklig, faktisk; ren, exakt [absoluto, ilimitado, sem restrição; incondicional; supremo, único, completo]

# relativ [ relativo, que indica relação; referente; condicional]

3. abstrakt ---- uppfattbar endast för tanken, teoretisk, overklig, svårförståelig [abstrato]

# konkret [concreto]

4. absurd ---- orimlig, oförnuftig, mot förnuftet, ologisk, omöjlig, bisarr, galen, löjlig, idiotisk [absurdo, contrário ao bom senso]

# förnuftig, logisk, vettig [sensato, razoável, racional]

5. acceleration ---- hastighetsökning, fartökning [aceleração]

# retardation [ demorado, que retardou]

6. accelerera ---- öka hastigheten, öka takten, gasa på, påskynda [ acelerar, aumentar a velocidade; apressar-se]

# retardera [ atrasar(-se), adiar; demorar(-se)]

7. acceptera ---- anta, säga ja till, godkänna, gå med på, erkänna [ aceitar, aprovar, concordar me receber; acolher; admitir]

# underkänna, avslå, avböja [ desaprovar, reprovar, não aprovar]

8. addera ---- lägga ihop, räkna ihop, summera, tillägga [juntar, acrescentar; efetuar a adição (mat. +)]

# subtrahera [ subtrair]

9. addition ---- sammanräkning, summering [soma]

# subtraktion [subtração (mat. -)

10. aggressiv ---- hotande, attackerande, offensiv; påträngande [agressivo, ofensivo/a]

# defensiv, fredlig, tillbakadragen [defensivo/a]

11. akta ---- vara rädd om, vara aktsam om, hantera varsamt, skydda, spara, vårda; vara uppmärksam, skydda, spara [ ter cuidado com; cuidar de; proteger; guardar-se, precaver-se]

# slarva, försumma [ser descuidado, ser negligente]

12. aktiv ---- verksam, driftig, effektiv, flitig, dynamisk; livlig, pigg, rörlig [ativo, que age, impulsiona; atuante]

# passiv [passivo]

13. aktsam ----- rädd om, försiktig, varsam, varlig, omtänksam, omsorgsfull [cuidadoso]

# slarvig, vårslös, oaktsam [descuidado, negligente, desleixado]

14. aldrig ---- inte någon gång, inte någonsin, ingalunda, sällan [nunca, jamais, em tempo algum]

# alltid [sempre, em todo o tempo; constantamente; todas as vezes; todavia; ainda]

15. allmän ---- gemensam för alla, gemensam; offentlig, publik; generell; vanlig [comum, geral, habitual; usual; costumeiro; vulgar; banal; ordinário]

# enskild, individuell; privat; särskild; ovaling, sällsynt [particular, privado, pessoal; individual]

Tuesday, June 05, 2007

Ordförråd II fortsättning

Bok - en bok, flera böcker (livro - o livro/um livro, vários livros)

f. Man kan samla sina foton i ett album. (A gente coleciona nossas fotos em um album.)

- att kunna, kan, kunde, kunnat (poder)

- att samla, -r, -ade, -at, samla! (colecionar)

- ett foto, fotot, foton, fotona [fotografi] (foto, fotografia)

- ett album, albumet, album, albumen (o/um/s álbum, álbuns)

g. I en dagbok kan man skriva ner vad som händer och sker eller sina personliga tankar. (Em um diário a gente pode escrever o que acontecer ou nossos pensamentos.)

- en dag/bok, -boken, -böcker, -böckerna (o/um diário, os/uns diários)

- att skriva, skriver, skrev, skrivit (escrever)

- ner (adv) (abaixo, para baixo)

- vad (pron) (que, o que, {quê?})

- att hända, -er, -de, -t (acontecer, ocorrer, suceder)

- att ske, sker, skedde, skett [äga rum, hända, inträffa] (acontecer, ocorrer)

- personliga (adj) [personlig(en-ord), personligt(ett-ord), personliga(plural)] (individual, pessoal)

- en tanke, -en, -ar (o/um pensamento, os/uns pensamentos)

h. Man tittar i en almanacka för att få reda på vilket datum det är. ( A gente olha em um calendário/folhinha para saber qual a data.)

- att titta, -r, -ade, -at (olhar)

- en almanacka, -n, -or ( almanaque, calendário, folhinha)

- att få reda ( para saber, ficar sabendo)

- vilket (pron) [vilken(en-ord), vilket(ett-ord), vilka(plural)] que, qual, o que, o qual, a qual; {pessoa (quem)

Ex

- vilken som helst (qualquer)

- vilken person som helst (qualquer pessoa)

- vilket? (o quê?)

- ett datum, datumet {el. datum}, datum {el.data}, datumen {el. data} (data)

- det (ett-ord), den (en-ord), de (plural) [personliga pronomen] (o, a, os, as; ele, ela, eles, elas; aquele, aquela; este/s, esta/s, esse/s, essa/s; isto, isso, aquilo)

- att vara, är, var, varit (ser, estar)

i. Om man har en karta bör man inte kunna gå vilse. (Se a gente tem um mapa não poderemos nos perder.)

- att ha, har, hade, haft (ter, haver)

- en karta, -n, -or (o/um mapa, os/uns mapas)

- att böra, bör, borde, bort (dever, ter de)

- att gå, går, gick, gått (ir {à pé}, andar, caminhar)

- vilse (adj) (perdido)

j. Vill man ha reda på tåg och busstider, tittar man i en tidtabell. ( Se a gente quizer saber os horários de trem e ônibus, a gente olha em uma tabela de horários.)

- att vilja, vill, ville, velat (querer)

- ett tåg, tåget, tåg, tågen (o/um/s trem, trens)

- en buss, -en, -ar (ônibus)

- en tidtabell, -en, -ar (tabela de horários)