Söka - Procura - Search

Thursday, May 31, 2007

Ordförråd

Bok - en bok, flera böcker (livro - o livro/um livro, vários livros)

a. Man läser en tidning för att få reda på vad som händer i världen. (A gente lêem um jornal para saber o que acontece no mundo)

- en tidning, -en, -ar (o/um jornal, os/uns jornais)

- att läsa, -er, -te, -t, läs! (ler)

- att få reda på (para saber)

- att hända, -er, -de, -t (acontecer)

- en värld, -en, -ar (mundo, planeta terra)

b. En katalog är en broschyr eller en bok som talar om vad det finns för varor samt priserna. (Um catálogo é uma brochura ou um livro que fala sobre mercadoria e preços.)

- en katalog, -en, -er (o/um/s catálogo/s)

- en broschyr, -en, -er (o/um/s brochura/s)

- att tala, -r, -ade, -at (falar, conversar)

- att finnas, finns, fanns, funnits (existir, encontrar, estar, haver)

- en vara¹,-n, -or (a/uma mercadoria/s, o/um/s produto/s, o/um/s artigo/s)

- samt (konj) (e, como também)

- en pris, -en, -er, -na (o/um/s preço/s)

c. En atlas hjälper dig att hitta var ett land eller en stad ligger. (Um atlas ajuda você achar onde liga um país ou uma cidade.)

- en atlas, -en, -er (o/um/s atlas(-))

- att hjälpa, -er, -te, -t, hjälp! (ajudar)

- att hitta, -r, -ade, -at (achar, encontrar)

- var² (adv) (onde)

- ett land, landet, länder (o/um/s país(-es))

- en stad,

- att ligga, ligger, låg, legat, ligg! (ficar, estar situado)

d. Om man inte vill köpa böcker, kan man låna på ett bibliotek. ( Se a gente ñ quizer comprar livros, podemos emprestar na biblioteca.)

- att vilja, vill, ville, velat, (querer)

- att köpa, -er, -te, -t, köp! (comprar)

- att låna, -r, -ade, -at, låna! (emprestar)

- ett bibliotek, biblioteket, bibliotek, biblioteken (a/uma/s biblioteca/s)

e. En uppslagsbok är en bok eller flera böcker där står uppgifter om allting i bokstavsordning. (Uma enciclopédia é um livro ou vários livros onde tem informaçãos sobre tudo em ordem alfabética.)

- att stå, står, stod, stått, stå! (estar em pé) P.S. { na frase acima "o verbo "stå" tem significado de "estar escrito na enciclopédia)

- en uppgift, uppgiften, uppgifter (a/uma/s informação/s)

Wednesday, May 30, 2007

Verb Grupp 1 [regelbundna verb]

Grupp1 omfattar mer än 80% av alla verb. Första konjugationen verb som slutar på obetonat -a.

Ex:

att acceptera - accepterar - accepterade - accepterat (aceitar)

[-r, -ade, -at ]

Tempus

Infinitiv: att arbeta

Imperativ: arbeta!

Presens: arbetar

Imperfekt: arbetade

Supinum: arbetat

Perfekt Particip: arbetad, arbetat, arbetade

Svenska Portugisiska Svenska Portugisiska
anklaga acusar besvara responder a
analysera analisar betala pagar, liquidar
annonsera anunciar beteckna designar, indicar
anpassa adaptar betona acentuar, sublinhar
anpassa sig adaptar a betrakta contemplar
arbeta trabalhar betyga atestar
avancera avançar betvivla duvidar de
avskaffa tomar, prender beundra admirar
avsluta acabar concluir bevaka vigiar
avslöja revelar bevara guardar
bada tomar banho bevisa provar
balansera balançar, equilibrar bilda formar, compor
bearbeta trabalhar, cultivar blanda misturar
befria libertar blandar ihop confundir
begränsa limitar bromsa frear
behandla tratar bruka usar
behärska dominar börja começar, iniciar
beklaga ter pena de citera citar, mencionar
bekräfta confirmar cykla andar de bicicleta
bekymra preocupar dansa dançar
bekämpa combater, lutar definiera definir
beräkna calcular deklarera declarar imposto
berätta contar, relatar dela repartir, dividir
besluta decidir, determinar demonstrera demostrar, manifestar

Tuesday, May 29, 2007

Ett vardagsrum (uma sala de estar)

ett askfat, -et, (-), -en (o/s cinzeiro/s)

ett barskåp, -t, (-), -en (o nini bar na estante)

en bokhylla, -n, -or, -na (a estante)

en blomkruka, -n, -or, -na (o vaso de planta/flores)

en bordslampa, -n, -or, -na (o abajur)

en duk, -en, -ar, -na (a toalha de mesa)

en (färg)TV, (-) (a tv a cores)

en fåtölj, -en, -er, -na (a poltrona)

en gardin, -en, -er, -na (a/s cortina/s)

ett golv, -et, (-), -en (o chão/piso, soalho)

en golvlampa, -n, -or (o abajur de pé)

en matta, -n, -or (o tapete)

en pall, -en, -ar (o banco/banquinho)

en persienn, -en, -er (a persiana)

ett piano, -et, -n, -a ( o piano)

ett element, -et, (-), -en (o aquecimento)

ett soffa, -n, -or (o sofa)

ett soffbord, -et, (-), -en (a mesa de centro)

ett skrivbord, -et, (-), -en (a escrivaninha)

en stereo(anläggning), -en, -ar (o áudio estéreo)

ett tak, -et, (-), en ( o teto)

en taklampa, -n, -or (o lustre, a lampada de teto)

en tavla, -n, -or (o quadro)

en vas, -en, -er (o vaso)

Tuesday, May 22, 2007

De vanligaste konjunktioner i svenska

Ex:

Och

- Läs texten och svara sedan på frågorna!

- Hon sjunger och spelar.

Samt

- Banken har öppet måndag-fredag kl 9-15, samt tisdag kl 15-19.

- Han har bedrivit studier i kemi, fysik samt matematik.

Eller

- Skad du eller jag göra det ?

- Du kan köpa boken eller låna den på biblioteket.

Varken .... eller

- Kajsa äter varken kött eller fisk.

- Vad ska du göra i sommar? Resa utomlands eller vara på landet?

Varken eller. Jag måste arbeta.

Antigen .... eller

- Du kan antingen åka pendeltåget mot Södertälje eller ta buss 800. Båda stannar vid Huddinge Sjukhus.

Både ... och

- Mehmett kommer från Turkiet och talar både turkiska och kurdiska.

- Vill du ha socker eller mjölk i kaffet?

- Både och, tack!

Men

- Jag skulle gärna köpa boken, men den är för dyr.

- Peter tycker om Malin men vill inte gifta sig med henne.

Fast (talspråk)

- Pengar är inte allt här i världen, fast ibland skulle de vara roligt att ha lite mer av dem.

- Jag kom försent fast de gjorde ingenting.

Utan

- Tåget stannar inte i Tranås, utan går direkt till Åbo

- Han kommer inte i morgon utan först i övermorgon.

För

- Han kan inte komma för han är sjuk.

- Gunilla brukar köpa kläder åt Mikael, för han tycker inte om att gå i affärer.

- Det regnar jag tar bussen i dag.

- Brödet är slut, jag måste köpa idag.

Glosor

och ................... e

samt ................. e, como também

eller ................. ou

varken .....eller ..... nem

antingen ....eller ... ou, seja

både ....och ......... tanto..como, não só...., mas também

men .................... mas; porém, todavia

fast (talspråk)....... ainda que, embora, se bem que, apesar de que

utan .................... mas também; sem que, a não ser que

för (ty) ............... porque, pois que

..................... de modo/maneira que

Monday, May 21, 2007

Helger och andra högtidsdagar

En helg i slut av maj eller början av juni

- Pingst (Pentecoste)

- Pingstafton (lördag)

- Pingstagen (söndag)

Nationaldag, Svenska flaggans dag

- 6 juni (dia nacional da Suécia, dia da bandeira)

Midsommar

- Midsommarafton

- Midsommardagen (mellan 20 och 26 juni)

Alla helgons dag (dia de finados e todos os santos)

- mellan 31 oktober och 6 november

Nobeldagen (Premio Nobel)

- 10 december (kungen delar ut nobelprisen)

Luciadagen (dia da santa Lúcia/Luzia)

- 13 december (fira man Lucia)

Jul (Natal)

- 24 de december "julafton" (véspera de Natal)

- 25 december "juldag" (dia de Natal)

- 26 december "annandag jul (1 dia depois do Natal)

Nyår (Ano Novo)

- 31 december (véspera do ano novo)

- 1 januari (Ano novo)

Trettondagshelgen (dia de Reis)

- 5 januari trettondagsafton

- 6 januari trettondagen {trettonde dagen efter jul} (13 dias depois do Natal)

Påsk (Páscoa)

- Långfredagen (sexta-feira santa)

- Påskafton (sabado de Aleluia)

- Påskdagen (dia da Páscoa)

Kristi Himmelsfärdag (Corpus Cristo)

- fyrtionde dagen efter påsk (14 dias depois da Páscoa)

Valborgsmässoafton (chegada da primavera)

- Kungens födelsedag (aniversario do rei da Suécia)

Första maj (1 de maio)

- Arbetarnas dag (dia do trabalhador)

Friday, May 18, 2007

Nationalitet II

land/país man el. medborgare kvinna/mulher språk/língua adjektiv
Sverige en svensk /flera svenskar en svenska /flera svenskor svenska svensk
Suécia o/um/ sueco /varios suecos uma sueca /varias suecas sueco sueco
Brasilien brasilianare (-) brasiliaska -or portugisiska brasiliansk
Brasil o/um/s brasiliero/s a/uma/s brasiliera/as português brasileiro
Danmark dansk -ar danska -or danska dansk
Dinamarca o/um/s dinamarquês/es a/uma/s dinamarquesa/s dinamarquês dinamarquês
Frankrike frans/man -män fransyska -or franska fransk
França o/um/s francês/es a/uma/s francesa/s francês francês
USA amerikan -er amerikanska/or engelska (amerikanska) amerikansk
EUA* o/um/s americano/s a/uma/s americana inglês americano
Italien italienare (-) italienska -or italienska italiensk
Portugal portugis -er portugisiska portugisiska portugisisk

Ex:

1. en svensk -ar (um/s sueco/s) ------ en svenska -or (uma/s sueca/s)

Jag är gift med en svensk. (Eu sou casada com um sueco.)

P.S. Fel: Jag är sambo med en svenska. (Eu{mulher} sou casada com uma sueca.) {isso se você for "uma mulher" pq? [en svenska (uma sueca)]

Se vc é um "homem". João är sambo med en svenska. (João é casado com "uma sueca".)

No caso de:

Sven är sambo med João. ( Sven amigado/mora junto com João {os dois são gay (bög -ar)}

Maria är sambo med Julia. ( Maria é amigada/mora junto com a Julia { as duas são lésbicas})

Adjektiv:

1. en svensk bil ( um carro sueco)

2. ett svenskt pass (um passaporte sueco)

3. svenska tidningar ( jornais sueco/s)

- en bil {=svensk (en-ord)}

- ett pass {=svenskt (ett-ord)}

- tidningar {=svenska (plural)}

2. João är brasilianare. ( João é brasileiro.)

3. Patricia är brasilianska. ( Patricia é brasileira.)

4. Peter är gift/sambo med en brasilianska. (Peter é casado com uma brasileira.)

5. Gunilla är gift/sambo med en brasilianare. (Gunilla é casada com um brasileiro.)

6. Aparecida är gift/sambo med en svensk. ( Aparecida é casada com um sueco.)

* EUA "Estados Unidos da América"

- estadunidense, norte-americano/a, americano/a

Tuesday, May 15, 2007

Adjektiv några exempel

a. allvarlig, allvarligt, allvarliga

- sério, severo

b. begåvad, begåvat, begåvade

- inteligente, talentoso

c. begränsad (-)

- restringente, restringido, restritivo, restrito, restringível; limitado, limitante

e. blandad (-)

- misturado, misto, mesclado

f. blank, -t, -a

- brilhante, reluzante, lustroso

g. framstående (-)

- eminente, notável, distinto

h. frivillig, -t, -a

- voluntário

i. genomskinlig, -t, -a

- transparente

j. giltig, -t, -a

- válido

k. grund, grunt, grunda

- de pouca profundidade

l. grundlig, -t, -a

- completo, inteiro, profundo

m. hal, -t, -a

- escorregadio, escorregadiço

n. klumpig, -t, -a

- pesado, maciço

o. löjlig, -t, -a

- ridículo

p. munter, muntert, muntra

- alegre, vivo

q. obekväm, -t, -a

- incômodo, desconfortável

r. onödig, -t, -a

- inútil, desnecessário

s. spännande (-)

- emocionante, palpitante, muito interessante

t. tankspridd, -spritt, -spridda

- distraído

Ex:

1. Är dit pass fortfarande giltigt? { Seu passaporte ainda é válido?}

2. Befolkningen i Vancouver är mycket blandad och omfattar många av kinesiskt eller japanskt ursprung. { Habitante de Vancouver são misturado e abrangem muitos de origem chinesa ou japonesa.}

Fortsätta....

Monday, May 14, 2007

Motsatsord: Verb

Motsatsord: Verb

01. gå in ......................... # ......... gå ut
- entrar ............................. # .......... sair

02. börja ........................ # ......... sluta
- começar, inciar .............. # ......... terminar, acabar

03. lyckas ....................... # ......... misslyckas
- sair bem, ter bom resultado # ...... fracassar, sair mal

04. höja .......................... # ......... sänka
- levantar, elevar, erguer ....# ......... abaixar

05. köpa ......................... # ......... sälja
- comprar ........................ # ......... vender

06. exportera ................. # .......... importera
- exportar ....................... # .......... importar

07. älska ........................ # .......... hata
- amar ............................ # ......... odiar

08. komma ihåg .............. # .......... glömma
- lembrar ........................ # .......... esquecer

09. leva .......................... # ..........
- viver ............................ # .......... morrer

10. skratta .................... # .......... gråta
- sorrir .......................... # .......... chorar

11. öppna ..................... # .......... stänga
- abrir ........................... # .......... fechar

12. tömma .................... # .......... fylla
- despejar, esvaziar ........ # .......... encher

13. förstå ..................... # .......... missförstå
- entender, compreender ..... # ...... entender mal

14. vinna ...................... # .......... förlora
- ganhar ....................... # .......... perder

15. somna .................... # .......... vakna
- dormir ........................ # .......... acordar

16. avresa .................... # .......... anlända
- partir ......................... # .......... chegar

17. gifta sig ................... # .......... skilja sig
- casar-se ...................... # .......... separar-se, divorciar-se

18. korta av .................. # .......... förlänga
- encurtar ...................... # .......... alongar; {prolongar; prorrogar}

19. viska ...................... # ........... ropa
- sussurrar, cochichar ...... # ........... gritar, berrar; {chamar (gritar) por alguém)}

20. säga sanningen ...... # ............ ljuga
- falar verdade .............. # ............ mentir

21. godkänna .............. # ............ underkänna
- aprovar ..................... # ............ desaprovar, reprovar

22. förbättra ............... # ............ försämra
- melhorar ................... # ............ piorar, fazer pior

23. invandra ............... # ............. utvandra
- imigrar ...................... # ............ emigrar

24. förbjuda ............... # ............. tillåta
- proibir ...................... # ............. permitir

25. hjälpa ................... # ............. hindra
- ajudar ...................... # .............impedir

26. tända ................... # .............. släcka
- acender .................... # .............. apagar

27. attackera ............. # .............. försvara
- atacar ..................... # .............. defender

28. hitta .................... # ............... tappa
- achar, encontrar ....... # ............... deixar cair

29. förneka ............... # ............... bekänna
- negar ...................... # .............. reconhecer, admintir, confessar
30. fylla i ................... # ............... stryka ut
- preencher ............. ...# ........... riscar, apagar

Thursday, May 10, 2007

Värt att veta ( é bom saber)

Vanligaste namnen i Sverige ( nomes de pessoas mais comum na Suécia)

Kvinnonamn (nomes de mulheres) ------------------- Mansnamn (nomes de homens)

1. Maria ------------------------------------------------- Erik

2. Anna ------------------------------------------------- Lars

3. Margareta ------------------------------------------- Karl

4. Elisabeth -------------------------------------------- Anders

5. Eva --------------------------------------------------- Per

6. Birgitta ---------------------------------------------- Johan

7. Kristina ---------------------------------------------- Nils

8. Karin ------------------------------------------------- Lennart

9. Elisabet ---------------------------------------------- Jan

10. Ingrid ----------------------------------------------- Olof

11. Marie ------------------------------------------------ Gunnar

12. Christina -------------------------------------------- Sven

13. Linnéa ----------------------------------------------- Mikael

14. Marianne -------------------------------------------- Carl

15. Kerstin ---------------------------------------------- Peter

16. Sofia ------------------------------------------------- Bengt

17. Lena ------------------------------------------------- Åke

18. Helana ---------------------------------------------- Fredrik

19. Inger ------------------------------------------------ Göran

20. Johanna --------------------------------------------- Bo

21. Ulla -------------------------------------------------- Daniel

22. Emma ----------------------------------------------- Gustav

23. Linnea ----------------------------------------------- Bertil

24. Cecilia ----------------------------------------------- Arne

25. Viola ------------------------------------------------- Magnus

26. Anita ------------------------------------------------- Stefan

27. Sara -------------------------------------------------- Martin

28. Elin --------------------------------------------------- Leif

29. Gunilla ----------------------------------------------- Andreas

30. Louise ------------------------------------------------ John

31. Susanne --------------------------------------------- Ulf

32. Linda ------------------------------------------------- Ingemar

33. Irene ------------------------------------------------- Mats

34. Katarina --------------------------------------------- Stig

35. Malin ------------------------------------------------- Alexander

Både mansnamn och kvinnonamn (nomes p/ homens ou mulheres)

1. Robin

2. Kim

3. Kaj

4. Love

5. Charlie

6. Mika

7. René

8. Louis

9. Lee

10. Chris

Efterman (sobrenome)

1. Johansson

2. Andersson

3. Karlsson

4. Nilsson

5. Eriksson

6. Larsson

7. Olsson

8. Persson

9. Svensson

10. Gustafsson

Källa: SCB Statistiska Centralbyrån "Aktualitet 31 december 2006."

Wednesday, May 09, 2007

Nationalitetsbeteckningar

en svensk, flera svenskar (um sueco, alguns/varios suecos) (masculino)

en svenska, flera svenskor (uma sueca, algumas/ varias suecas) (feminino)

Stat Nationa.(subst.) Nationa.(adj.) Huvudstad
País Subst. adj. Capital
Afghanistan afghan -er afghansk Kabul
Afeganistão afegão, afegã afegane Cabul
Albanien alban -er albansk Tirana
Albânia albanês albanense Tirana
Algeriet algerier (-) algerisk Alger
Argélia argeliano argelino Argel
Angola angolan -er angolansk Luanda
Angola angolano, angola angolense Luanda
Argentina argentinare (-) argentisk Buenos Aires
Argentina argentino platino Buenos Aires
Australien australier (-) australisk Canberra
Austrália australiano - Canberra
Belgien belgier (-) belgisk Bryssel
Bélgica belga - Bruxelas
Bolivia bolivian -er boliviansk Sucre (La Paz)
Bolivia boliviano - La Paz
Bosnien-Hergovina bosnier (-) bosnisk Sarajevo
Bósnia-Herzegóvina bósnio - Sarajevo
Brasilien brasilian -er brasiliansk Brasilia
Brasil brasileiro brasilense Brasília
Canada kanadensare (-) kanadensisk Ottawa
Canadá canadense canadiano Ottawa
Chile chilenare (-) chilensk Santiago
Colombia colombian -er colombiansk Bogotá
Danmark dansk -ar dansk Köpenhamn
Dinamarca dinamarquês danês Copenhague
England engels/man -män engelsk London
Inglaterra inglês anglo Londres
Finland finländare (-) finländsk Helsingfors
etniskt, vardagligt finn/e -ar finsk ------------
Finlândia finlandês finês Helsinque
Norge norr/man -män norsk Oslo
Noruega norueguense norueguês Oslo

Monday, May 07, 2007

Ordförråd III

Några orden som har samma stavelser men har olika betydelser III

Svenska Portugisiska
bi(1) (s) ett, biet, bin, bina a/uma/s abelha/s
bi(2) adv ajudar alguém
bit(1) (s) -en, -ar a/uma/s parte/s,(o/um/s pedaço/s)
bit(2) (s) biten, bitar {el. bits} matemática
blöt(1) (adj) blött, blöta molhado, úmido
blöt(2) (s) [lägga i blöt] pôr de molho (ex: roupa/s)
bok(1) (s) -en, -ar [lövträdet] a/uma/s árvore/s [Fagus silvatica(latin )]
bok(2) (s) boken, böcker um/o/s livro/s
böra (v) bör, borde, bort(1) dever, ter que
bort(2) (adv) [iväg, undan, härifrån] fora
bortåt(1) (adv) [nästa, så gott som] cerca de
bortåt(2) (prep) [ i ritning mot] em direção a, para....
bot(1) (s) boten [hjälp, botemedel, läkemedel] o/um/s remédio/s
bot(2) (s) boten, böter [mest i plural] a/uma/s multa/s
bra(1) (adj) [komp: bättre, bäst] {oböjligt god, fin, prima} bom, boa
bra(2) (adv) [komp: bättre, bäst] [fint, prima, väl] bem
briljant(1) (adj) briljant, briljanta [lysande, utmärkt] brilhante(s), excelente(s)
briljant(2) (s) -en, -er o/um/s brilhante/s (pedra preciosa)
byrå(1) (s) byrån, byråar [en möbel] a/uma/s cômoda/s (um/o/s móvel/móveis)
byrå(2) (s) byrån, byråer [mindre kontor] o/um/s escritório/s, (a/uma/s agência/s
byte(1) (s) ett, bytet, byten [utbyte, bytande, utväxling] a/uma/s troca/s, permuta/s
byte(2) (s) ett, bytet, biten [8 bitar {engelska} byte (inglês)
bål(1)* (s) -en, -ar [kroppen utom huvud, armar och ben] o/um/s tronco/s*
bål(2) (s) ett, bålet, bål, bålen [eld, brasa] a/uma/s fogueira/s

bi(1)

- arg som ett bi {=mycket arg} ( ficar furioso)

bi/odling -en (criação{cultivar} abelha)

bi/drottning (abelha rainha)

bi/kupa (colmeia)

bit(2) {siffra i binärt talsystem] (numero em matemática)

blöt(2) [lägga näsan i blöt {=lägga sig i andras affärer}] (meter o nariz onde ñ é chamado)

bål(1)* [dryckblanding] (ponche)

- bål/skål -en (poncheira)

Friday, May 04, 2007

Fortsättning

8. bjuda (convidar)

- erbjuda, erbjuder, erbjöd, erbjudit (oferecer)

a) förbjuda, förbjuder, förbjöd, förbjudit ( proibir)

9. dra(ga) (puxar)

- föredra, föredrar, föredrog, föredragit (preferir)

10. sätta (pôr, colocar)

- fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt, fortsätt! (continuar, prosseguir)

11. slå (bater)

- föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit, föreslå! (propor, sugerir)

12. låta (deixar, permetir; soar)

- förlåta, förlåter, förlät, förlåtit (desculpar, perdoar)

13. stå *( estar de (em) pé)

- förstå, förstår, förstod, förstått (entender, compreender)

14. se (ver)

- inse, inser, insåg, insett (compreender; {inse sitt misstag [reconhecer o seu erro]})

15. gå (ir a pé, andar, caminhar)

- pågå, pågår, pågick, pågått [hålla på] (decorrer, presentemente)

16. vika (dobrar)

- undvika, undviker, undvek/undvikte, undvikit/undvikt (evitar, fugir a, esquivar)

17. gås [verb passiv (s)] (ir a pé, andar, caminhar)

- umgås, umgås, umgicks, umgåtts, umgås! (dar-se bem com alg.)

18. driva (empurar; mover, fazer andar)

- överdriva, överdriver, överdrev, överdrivit (exagerar)

19. ge (dar; ofertar, presentear; entregar)

- överge, överger, övergav, övergett/övergivit (abandonar; deixar, largar)

20. översätta, översätter, översatte, översatt (traduzir)

*stå

- befinna sig { estar, encontrar-se}

ex: stå still ( ñ se mexer, ficar quieto)

Stå för ngt. (ser responsável por alg.)

Stå i kö. (estar em uma fila)

Stå kvar. (ficar, permanecer)

Stå ut med. ( aturar, suportar, sofrer)

Wednesday, May 02, 2007

Några oregelbundna verb

Infinitiv Presens Preteritum Supinum Perf.part
se ser såg sett sedd
bryta bryter bröt brutit bruten
lida lider led lidit liden
gripa griper grep gripit gripen
hålla häller höll hållit hållen
skriva skriver skrev skrivit skriven
dra(ga) drar drog dragit dragen
ta(ga) tar tog tagit tagen
bjuda bjuder bjöd bjudit bjuden
sätta sätter satte satt satt
slå slår slog slagit slagen
låta låter lät låtit -låten
stå står stod stått -stådd
går gick gått gången
vika viker vek/vikte vikit/vikt viken
gås* gås gicks gåtts -
driva driver drev drivit driven
ge (giva) ger gav gett, givit given

Samma verb med "prefix" men har en annan "betydelse" (O mesmo verbo acima com "prefixo" mas tem outro significado)

1. se (ver)

- anse, anser, ansåg, ansett [tycka; betrakta] (achar, crer, pensar, ser de opinião)

2. bryta (quebrar, partir, romper)

- avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit [få att upphöra, stoppa] (interromper, suspender)

3. gripa (agarrar, apanhar, prender, tomar)

- begripa, begriper, begrep, begripit [förstå, fatta, inse] (compreender, entender, perceber)

4. hålla (segurar)

- behålla, behåller, behöll, behållit [ha kvar, spara] (guardar, conservar)

5. skriva (escrever)

- beskriva, beskriver, beskrev, beskrivit, beskriv! [ berätta om, redogöra för, framställa] (descrever; narrar)

6. dra(ga) (puxar)

- bidra, bidrar, bidrog, bidragit, bidra(g)! [hjälpa, medverka] (contribuir, ajudar)

7. ta(ga) (tomar, pegar)

- delta, deltar, deltog, deltagit, delta(g)! [ ta del, medverka] (participar de (em), tomar parte em, associar-se a)