Söka - Procura - Search

Friday, October 27, 2006

Ordföljd "Fortsättning"

Huvudsats(HS)

Han (S) -------- vill (V¹) ---- äta (v²) ----- smörgås (O) ---- på morgonen (A).
----------------- Vill han ---- äta --------- smörgås --------- på morgonen?
Vad ------------ vill han ---- äta --------------------------- på morgonen?
Smörgås -------- vill han ---- äta --------------------------- på morgonen.
När ------------- vill han ---- äta --------- smörgås?
På morgonen --- vill han ---- äta --------- smörgos.
Innan han går ut, vill han ---- äta --------- smörgås.
* Subjsektet efter "första verbet". S--V¹, V¹---S (satsadverbial)
**Satsadverbial har alltså olika placering i "huvudsats och bisats". (olhar "lista no post "ordföljd II")
Ex:
1. HS: Han gillar inte te. /
han(s), gillar(v¹), inte(a)./Ele não gosta de chá.
2. HS: Han har alldrig gillat te. /han(s) , har(v¹), alldrig(a), gillat(v²), te(o)./ Ele nunca gostou de chá.
3. HS: Kommer han inte?
4. HS: Har han inte kommit?

Bisats (BS)
1. Han säger att han inte gillar te. /Ele fala que ele não gosta de chá.
2. Han säger att han aldrig har gillat te. /Ele fala que ele nunca gostou de chá.
3. Hon frågar om han inte kommer. / Ela perguntou se ele não vai vir.
4. Hon frågar om han inte har kommit. / Ela perguntou se ele não chegou.

1. (HS)- Jag stannar hemma (BS) om det regnar.
- Om det regnar jag stannar hemma.
2. (HS)- Det finns inte tvättstuga (BS) där jag bor.
- Där jag bor det finns inte tvättstuga.
Bisats det brukar komma sist eller först i meningen. En bisats har normalt "ordföljd subjekt + verb (= rak ordföljd)
Man kan ibland "översätta" bisatsen till ett eller några ord.
Ex:
a) Kanske får jag lön i morgon. Då ska jag åka......
b) Innan jag åker = Före resan. (Antes de viajar.....)
c) Jag kom till Sverige 1979. Då var jag bara ......(Quando eu cheguei na Suécia eu tinha so .....)
d) När jag har slutat jobba = Efter jobbet. (depois do trabalho....)
e) Innan matchen börjar = Före matchen. (Antes do jogo (começar)
f) Där jag bor = I mitt hus. (Onde eu moro/ na minha casa)

Mer om sats med flera verb och satsadverbial
Ex:
1- Vi vill inte dricka mjölk till maten.
vi (s), vill (v¹), inte(a), dricka(v²), mjölk till maten(o). /Nós não queremos beber leite com comida.
2 - Du måste(v¹) alltid(a) skriva(v²) postnummer på alla brev. /Você precisa escrever o cep em todas as cartas.
3 - Det brukar(v¹) aldrig(a) snöa (v²) i augusti. /Não custuma nunca nevar em agôsto.

4 - Alla behöver inte sova åtta timmar. /Nem todo mundo precisa/necessita dormir oito horas.

Curiosa/ Coisas da Suécia

I Sverige
"I Sverige måste man gå i skolan i nio år". (Na Suécia e obrigatorio estudar nove anos na escola, se uma criança de 6/7 anos até 15/16 anos não estudar os "pais" paga "multa")

"Man får inte slå barn." ( Não pode bater em criança, isso pode dar cadeia ou a familia peder as crianças)

"Om man studerar vid ett universitet, kan man låna pengar." ( Se estudar na universidade/faculdade pode fazer emprestimo.)

"Man måste betala TV-licens, om man har TV." / Tem de pagar para assistir tv e ouvir radio, se não pagar pode dar cadeia, paga multa, etc)

"Bara på Systembolaget kan man köpa vin och sprit." (Somente na loja de bebidas do governo vc comprar, bebidas alcoólicas, como "vinho", wisky, vodika, etc. Tem ter mais 21 anos pra comprar)

No comments:

Post a Comment