Söka - Procura - Search

Saturday, October 07, 2006

Oregelbundna verb (vokalväxling)

Inf.(att) -----Pres. ------Pret. ----- Sup. ----- Perf.part. -----Pt

u ------------------------- ö --------- u --------------------

bjuda -------- bjuder ---- bjöd------- bjudit ----- bjuden ----- oferecer; convidar
duga* ------- duger ----- dög ------- dugt ------- (-)* -------- servir, prestar
ljuga -------- ljugit ------ ljög ------- ljugit ------ -ljugen ----- mentir
njuta ------- njuter ----- njöt ------- njutit ------ njuten ----- gozar, saborear
sjunga ----- sjunger ---- sjöng ------ sjungit -----sjungen ---- cantar
sjunka ----- sjunker ---- sjönk ------ sjunkit ---- sjunken ---- afundar-se
skjuta ------ skjuter ---- skjöt ------- skjutit ----- skjuten ---- disparar; empurrar

y ------------------------ ö ---------- u --------------------

bryta ------ bryter ----- bröt -------- brutit ------bruten ----- romper
flyga ------- flyger ----- flög --------- flugit ----- -flugen ------ voar
flyta ------- flyter ----- flöt ---------- flutit ----- -fluten ------ flutar
flysa ------- fryser ---- frös ---------- frusit ----- frusen ----- frusen
knyta ------ knyter --- knöt --------- knutit ----- knuten ---- dar nó, enlaçar
skryta ----- skryter --- sköt --------- skrutit ---- (-)* ------- gabar(-se)
snyta ------ snyter ---- snöt --------- snutit ----- snuten ---- assoar-se
stryka ----- stryker --- strök -------- strukit ---- struken --- passar roupa( a ferro)

å ---------------------- i ------------ å ---------------------

få --------- får ------- fick ---------- fått ------- (-)* ------ poder; obter
gå -------- går ------- gick ---------- gått ------ gången --- ir, andar

PS: duga* (ñ tem Imperativ, nem Perf. part.), skryta* (ñ tem Perf. part.), få* (ñ tem Perf. part.)

Continua........

No comments:

Post a Comment