Söka - Procura - Search

Tuesday, December 23, 2008

Jul i Sverige

Jultiden

Julen firas till minne av Jesus födelse. Man vet inte den exakta
tidpunkten för hans födelse, så julen firas vid
vintersolståndet.

Jesu födelsefest började i början av 300-talet firas den 25 december. Den kristna jultiden åsidosatte både hedningarnas saturnaliefest som firades den 17 december och den obesegrade solens dag som hörde samman med soldyrkan och firades den 25 december. Att julen uppkom hör samman med den kamp som kristendomen förde mot hedendomen under 300-talet.

Sverige - jultiden

Eftersom den kristna julen startar den 25 december, infaller dess afton klockan 18 kvällen därinnan, varav namnet julafton. Julen i Sverige varade förr till tjugondag Knut (13 januari), medan den i övriga världen tar slut i och med trettondedag jul (6 januari).

I Sverige fanns även förr flera helgdagar omkring jultiden:
tredjedag- och fjärdedag jul, men dessa avskaffades genom förordning
4 november 1772.


Julmat

Julmat är något helt speciellt. När man säger jul, säger man nästan alltid julmat i samma andetag. För många av hos hänger mycket av julstämningen ihop med att vi får äta en massa god julmat. Här på siten kan du hitta massor av recept på julmat. Vi har en lång räcka klassiker inom julmat och julgott.

Det finns både goda idéer till kakor och konfekt och
massor av recept till julmiddagen. Ut över det kan våra
läckra recept till julmiddagsbordet användas både
under julmiddagen på jobbet och till julmiddagen med familjen.


Julskinka


Köttbullar


Janssons frestelse


Julkonfekt


Julkakor


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR till alla mina läsare!


Plus revbensspjället, julkorv, snap, pastej och grisfötterna, sylta, kål, sill, lutfisk, gröt, matbröd, saffransbröd, julen mjuka kakor, pepparkakorna, pepparkashuset, småkakor, julgodis etc .....


Wednesday, December 03, 2008

Satsadverb

Många satsadverb har olika placering i huvudsats och bisats ("rörliga" el. "vandrande" adverb). [Adverbio pode "aparecer em diferentes lugares na "huvudsats e bisats", {em alguns livros de gramática pode estar "rörliga" och "vandrande adverb (significa que o advérbio muda de lugar nas "orações".)]

De vanligaste av dem är följande: [Os mais comuns/usados]
absolut
aldrig, alltid
alltså, följaktligen, således
bara, endast, blott
egentligen, i själva verket
faktiskt
gärna, hellre, helst, ogärna
inte, icke, ej
ingalunda
ju
kanske, kanhända
knappast
knappt, nätt och jämt
möjligen, möjligtvis
naturligtvis, givetvis
nog, antagligen, förmodligen
också, även
troligen, troligtvis
säkert, säkerligen, förvisso
tydligen
vanligen, vanligtvis
verkligen
väl
åtminstone
överhuvud, överhuvudtaget

P.S.: Os "advérbios da lista [satsadverb el. satsadverbial el.
"rörliga" el. "vandrande" adverb (é a mesma coisa)] em português nesse link: Huvudsats I
Se tiver advérbios que não está na lista no link "acima", basta "escrever um cometário eu escrevo em português e coloco no Blog".

Regel: [regra]

I huvudsats står det "rörliga adverbet" efter det finita verbet: {Na oração principal "rörliga adverbet" vem depois do "finita verbet"*}
Ex: Han har aldrig varit i Rio.
s = han
p = har
sa = aldrig
p = varit

[Ele nunca esteve no Rio.]

I bisats står det "rörliga adverbet" före det finita verbet: {Na oração principal "rörliga adverbet" vem antes do "finita verbet"*}
Ex: Han påstår, att han aldrig har varit i Rio.
s = han
sa = aldrig
p = varit

[Ele afirma/assegura, que ele nunca esteve no Rio.]

P.S: Como se pode ver que: "as regras do idioma sueco ñ aplicar e nem são parecidas com as do português" ***

Undantag:
Adverbet står efter de finita verbet :
1.
i frågeformade konditionalsatser:
Ex: Byts inte oljan (=Om oljan inte byts) regelbundet, kan motorn ta skada.
p = byts
sa = inte
s = oljan

[Se não trocar o óleo regularmente, o motor pode "causar dano".]

Fortsätt.......

Tuesday, November 25, 2008

Bisats
"Ordföljd" Bisats [oração/perídio etc]. Eu
acho que essa parte da gramática é bem mais fácil no idioma sueco do
que em português.O material está nesse link: Bisats

Update av "bisats" 3 december 2008 http://docs.google.com/Doc?id=dhcqkx5c_1683mczmqf5
Tuesday, November 18, 2008

Para aprender a escrever uma [HS


Para aprender a escrever uma [HS] och [BS] antes tem de saber "satsadverbial" [adverbets placering] och "konjunktioner" [samordnande konjuktion och underordnande konjunktion]

Huvudsats [HS] - I en huvudsats placeras många adverb "alltid" efter första verbformen. [Em uma oração principal coloca-se o "adverb" sempre depois do primeiro verbo]

Tidsadverb: [advérbios de tempo]
nu (agora)
nyss (há pouco, ainda agora, agorinha)
nyligen (há pouco, ainda agora, agorinha)
genast (imediatamente, sem demora, logo, já, agora mesmo)
strax (logo, imediatamente, já)
snart (
em breve, dentro em pouco, daqui a pouco)
numera (agora, no momento)
förr (antes; antigamente)
först (
primeiro/a, primeiramente, primeiro lugar)
alltid (
sempre)
ofta (muitas vezes)
ibland (às vezes, de vez em quando, ocasionalmente)
sällan (raramente, raras vezes)
aldrig någonsin (nunca (mais), jamais

Satsadverbial : usa para escrever HS(huvudsats) och BS(bisats), essa lista tem os "satsadverbial" mais usado no idioma sueco.

absolut (=absolutamente)

aldrig (=nunca)

alltid (=sempre)

antagligen (=provavelmente)

bara (=só, somente, senão, não mais que)

dessutom (= além disso, além de que, demais)

egentligen (= propriamente; na realidade)*

faktiskt (= realmente, de fato)

för de mesta (=na maiorias das vezes…

gärna (=com prazer, de boa vontade)

ju[du vet ju] (=vc sabes muito bem que…)

kanske (=talvez)

möjligen (=possivelmente)

nog (=bastante)

också (=também)

ofta (=muitas vezes)

redan (=já)

slutligen (=finalmente)

snart (=em breve, dentro em pouco)

säkert (=seguramente, certamente)

sällan (=raramente, raras vezes)

troligen (=provavelmente)

tyvärr (=infelizmente)

vanligen (=geralmente)

verkligen (=realmente)

väl (=bem)
äntligen (=finalmente)

Negationer: [advérbios de negação]
icke (não)
inte (
não; nada; nem uma vez; de modo algun (depende do "sentido" da frase)]
ej (não)
ingalunda (de nenhuma maneira, de modo algun, de maneira alguma)
omöjligen (impossível (adj. pt); "que não pode existir, acontecer, etc.")
knappt (pouco, insuficientemente)
knappast (
pouco, insuficientemente)

Ex: [HS]
1.
Han kommer inte.
a) han (subjekt)
b) kommer (verb)
c) inte (adverb {negation})

2. I frågor: Kommer han inte? --- Vill han inte komma? --- Har han inte kommit?

Bisats [BS] - I en bisats placeras desa adverb "alltid" före första verbformen. [Em uma "bisats" coloca-se o "adverb" "sempre" antes do primeiro verbo]

Ex: [BS]

1. Han säger att han inte kommer. --- Han säger att han inte vill komma.
2. Hon frågar om han inte kommer. --- Hon frågar om han inte har kommit.

Regel:(forkt.) [I huvudsatser kommer satsadverbet "efter" både subjekt och verb.]
[I bisatser kommer satsadverbet "före" verbet]

P.S.: Alguns livros em sueco escreve: "vandrande adverb" ou satsadverbial ou satsadverbet {é a mesma coisa}

1. Varför ringer du aldrig? [HS]
2. Hon undrar varför du aldrig ringer.[BS]
3. Du kan inte? Då ber jag någon annan. [HS]
4. Om du inte kan ber jag någon annan. [BS]

Fortsätt ......Ordföljd "Update"

Eu estou fazendo o "update" sobre "Ordföljd" [oração/perídio etc]. Eu acho que essa parte da gramática é bem mais fácil no idioma sueco do que em português.

O material está nesse link: Material Oline I

Dúvidas??? Escreva um comentário no Blog.

Monday, November 10, 2008

Homonymer - Homônimos

På svenska: ord med identisk uttal men med skilda stavningar och betydelser. {palavras que têm a pronuncia parecida/semelhante, mas escrever diferente e têm significados diferentes}
På portugisiska: [definição] palavras que se pronuncia e/ou escreve da mesma forma que a outra, mas de origem e sentido diferentes. {são vocábulos que apresenta a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas significações diferentes. Os homônimos podem ser de três tipos: Homônimos homófonos, homógrafos e homônimos homófonos e homógrafos}. (fonte: 1001 dúvidas de português "Ernani & Nicola". Aurélio "dicionário")
"uttal" [e] {essas palavras tem a pronúncia do [e] mesmo que escreva
[ä]}
1. beck [
piche] ------- bäck [riacho, córrego]

2. beteckning [
notação] ----- betäckning [cobertura, abrigo (ex: uma area coberta); {animal  (quando eles faz sexo)}

3. bleck
(s) ett, blecket, bleck, blecken [chapa de ferro, lata (metal)] ----  bläck [cartucho de tinta para impressora]
4. egg (s) -en, -ar [
gume, corte (das facas, etc)] ----- ägg (s) ett, ägget, ägg, äggen [ovo (estrutura reprodutiva produzida por fêmeas de aves, reptis, peixes etc]

5. elva [
nr. onze (11)] ---- älva (s) -n, -or [fada (história infantil)]
6. fest (s) -en, -er [
festa ] -------- fäst (v) fästa, fäster, fäst, fäst! [fixar, segura, atar, prender]
7. hell! [
interjeção (salve!) ] ----- häll¹ (s) -en, -ar [rocha lisa; lagem (fogão elétrico com apenas as bocas] --- häll² (v) hälla, häller, hällde, hällt, häll! [encher]

8. hemma (adv) [
lar, casa, moradia; pátria, país natal] ----- hämma (v) -r, -ade, -at, hämma! [impedir, reter, parar; inibir]
9. hetta (s) hettan [
calor; ardor; (fogosidade)] ---- hätta (s) -n, -or [um tipo de touca
]
10. lett¹
(v) leda, leder, ledde, lett, led! [ chefiar, gerir, administrar], lett² (v) le, ler, log, lett, le! [sorrir] lett³ (s) -en, -er [letão/letoniano (pessoa da Letônia] ---- lätt (# tung) (# svår) (adj) lätt, lätta [leve # pesado; fácil # difícil]

11. men (adversativ konjunktion) [
(conjunção)porém, todavia] ---- män (plural av man)(s) mannen, män, männen [plural de "homem" (homens)]
12. sett (v) se, ser, såg, sett, se! [
(v) ver; olhar, contemplar, mirar, fitar] ---- sätt¹ (s) ett, sättet, sätt, sätten [maneira, modo; estilo, forma, método], sätt² (v) sätta, sätter, satte, satt, sätt! [pôr, colocar; sentar]

13. skeppa (v) -r, -ade, -at, skeppa! [
mandar/transportar por via marítima] ------- skäppa [media antiga que não usa mais (1200)]
14. vecka¹ (s) -n, -ar [
uma semana] vecka² (v) -r, -ade, at, vecka! [fazer pregas (em roupa)] ----- väcka (v) -er, -te, -t, väck! [acordar, despertar, chamar
]
15.
  vett (s) vettet [juízo, bom senso] ----- vätt (v) väta, väter, vätt, vät! [molhar
]

[æ] uttal {pronúncia}

16. verk (s) ett, verket, verk, verken {konstverk, mästerverk} [obra (trabalho); obra (de arte)] ----- värk (s) -en, -ar {tandvärk, huvudvärk} [dor (-es), {dor de dente, dor de cabeça} ]

17. verka (v) -r, -ade, -at, verka! {arbeta, (det verkar som) [trabalhar, agir atuar, (parecer)] ---- värka (v) -er, -te, -t  [doer]

Monday, November 03, 2008

Monday, September 22, 2008

Depois de um tempo sem escrever aqui estou voltando. Eu estive de ferias no Brasil. Quando voltei tinha muita coisa para fazer. Além disso voltei no verão, época da ferias na Suécia.
Eu estava sem vontade de escrever, recebi comentários sobre o "meu português", vocês não imagina como é difícil escrever sobre o idioma sueco em português, não existe dicionários, livro de gramatica, eu tento explicar em português para vocês entenderem, eu "não" sou profissional eu sou apenas uma pessoa que gosta de aprender idiomas, eu penso que escrevendo esses "Blogs" eu ajudo outras pessoas que quer e precisa aprender o idioma sueco.
Ao mesmo tempo eu recebi e-mails de outras pessoas que gostaram do meu "Blog" até agradeceu por que eu compartilho meus conhecimentos com vocês. Eu não falo português na Suécia apenas sueco, português só na Internet ou quando falo com minha família no Brasil e amigos. Eu sempre leio jornais na Internet mas não ajuda muito, português é um idioma "cri-qui" [acho q assim q escreve :)].
Obrigado pelos e-mails de agradecimento por isso voltei a escreve. Obrigado pelo "anonimo" que falou mal do meu português. Obrigado por todos que visitam meu "Blog" é nunca escreve nada. Se alguém tiver dúvidas basta me mandar um e-mail ou escrever um comentário eu respondo.

Fonte:källa: dicionários - sueco-inglês, inglês-português, português-sueco, sueco-sueco, livros de gramática em sueco e inglês, Internet, "meu marido" [apenas o idioma sueco]


De tusen vanligaste orden i svenskan.
[As mil palavras mais usadas ou as mais comum no idioma sueco]

1. i (prep) [inom, inuti (anger läge i rummet)] {pt: em, a; depende muito frase em sueco, etc}

ex:

- sitta i soffan (sentar no sofá)

- i Brasilien (No Brasil)

- åka i bilen (ir{andar} de carro)

- bo i Sverige (morar/viver na Suécia)

inom loppet av, vid {anger läge och utsträckning i tiden} [definição do tempo]

- i början (no começo/no início)

- i morse ({hoje} de manhã)

- i dag (hoje)

- i kväll (esta noite)

- i flera år ( muitos anos)

före {om klockslag} [antes (de marca as horas)

- klockan är kvart i fem (quize minutos para as cinco)2. och (konj) [(binder samman ord eller satser av samma slag) samt, såväl som] (e)[ usa para ligar/unir duas orações principais ou palavras]

- pojkar och flickor (meninos e meninas)

- jag vaknade och gick upp (eu acordei e levantei)

- läs text och svara sedan på frågorna! (leia o texto e depois responda as perguntas!)

 

3. ¹att (infinitivmärke) [endast framför infinitv (verb)] (usa na frente apenas quando o verbo estiver no infinitivo)

- att skriva {to write) (escrever)

- att läsa {to read} (ler)


²att (
konj) [allmän bisatsinledare] (inicia uma oração subordinada)
- jag såg att han kom (eu vi ele que chegou)
- att du är trött kan jag förstå (eu entendo que vc está cansado)


4. det [den, det, dess, de[dom], deras (bestämd artikel){ vid adjektiv {+ substantiv} [usa na frente do adjetivo + substantivo]
-
det bästa jag vet (esse é melhor que eu sei)

det (pron) [den, det, dess, de[dom], deras]
a) Används: som egentligt subjekt och som objekt för ord av genus neutrum (ett-ord):
- Huset ligger vid parken. Det är vackert, och många beundrar det. [A casa fica em frente  de um parque. É bonita, e muitos admiram ela (a casa).]
det kan även syfta på en hel sats eller ett tidigare nämnt faktum: [usa para referir uma oração inteira ou mencionar um fato que já foi dito.]
- Priserna har stigit. Det medför ökade utgifter. [Os preços subirão. Isso vai acarretar aumento nas contas]

b) som formellt subjekt. Det formella subjektet det står i samma sats som det egentliga subjektet.

1. ett substantiv eller pronomen: [um substantivo ou pronome]
- Det är en bil. (Isto é um carro)
- Det var tisdag i går. (Ontem foi terça-feira.)
- Det är jag. (Essa sou eu.)

2. en infinitiv:
- Det är bekvämt att flyga. [Voar é cômodo.]

3. en bisats: [uma oração subordinada]
- Det är bäst att vi går hem. [É melhor nós irmos para casa.]
- Det är bra om du kan komma. [Seria bom se você viesse]

Det formella subjektet det förekommer vidare

4. i uttryck för väderlek: [como expressão do tempo]
- Det är kallt. (Está frio.)
- Det är varmt.(Está calor)
- Det regnar. (Está chovendo)
- Det snöar. (Está nevando)

P.S: A maoiria dessas palavras vocês encontra no outro "Blog", procura no Blog, lá tem da letra "A até K [kapuschong]"

Aqui- här

Continua ......

Monday, September 01, 2008

Guide II para meus "Blog"

1. Começar: olhando os "marcadores" [labels]
- Förkortningar [abreviaturas] nesse "Post" [Inlägg], você vai encontrar todas as abreviaturas que eu escrevo.

2. Substantiv***** [substantivos], tem as "deklinationer" [o mais importante para aprender sobre o idioma sueco], tem os substantivos "svår" [irregulares], tem as regras dos substativos, lista dos substantivos, etc
3. Verb **** [verbos] tem os verbos "oregelbundna" [irregulares], "regelbunda" [regulares], tem as 4 conjugações, etc.
4. Adjektiv **** "svåra" [irregulares]
5. Pronomen ***
6. Adverb ***
7. Prepositioner ****
8. Konjunktioner ***
9. Räkneord *1. Ordföljd ***** [orações]

2. Ordkunskap [vocabulário], ordbildning [formação das palavras], sammasattaord [estrutura das palavras], synonimer [sinônimos], motsatserorden [antônimos]

Vocabulário [dicionário] está no outro "Blog" eu já escrevi do "A até " Kar [karrusell], tem de saber a palavra em sueco.
Sueco- Português

Se quiser em português tem outro "Blog" português-sueco eu já escrevi do "A até Ap" [apuro] ainda tem poucas palavras mas ajuda.
Português-Sueco

Vocês também escrever até 10 palavras no comentário eu escrevo em sueco com ex: e coloco no "Blog", digo apenas 10 palavras por pessoas dessa maneira fica mais fácil para mim escrever de cada vez.
Ou manda por e-mail, ou pelo "Orkut".

** Ordkunskap [vocabulário], ordbildning [formação das palavras], sammasattaord [estrutura das palavras], synonimer [sinônimos], motsatserorden [antônimos]
Nesses "labels" [marcadores] tem muitas palavras.

Dúvidas??? Mande e-mail.

Tack! Obrigado! Todos que madarão e-mails ou escreverão um comentário, outros que apenas deu uma olhada :)

Lycka till med svenska!


Monday, June 09, 2008

5:e och 6:e deklination

5:e deklinationen "Genus efter deklinationstillhörighet" förtsätt....

- -

Regel: ett-ord som slutar på konsonant (- -) [ett-ord que termina em "consoantes" ñ tem plural "no sueco"]

ex: ett bord ---- två bord ------ uma mesa ---- duas mesas

Dessutom en-ord som slutrar på -are, -ande, -ende, -ker (- -) [en-ord que termina com -are, -ande, ende, -ker

(- -) ñ tem plural no sueco]

ex: en lärare ---- två lärare ------ uma/um professora/professor ----- duas/dois professoras/professores

"6:e deklinationen"

- r

Bara ett fåtal ord [ apenas poucas palavras]

ex: en sko ----- två skor ------ um sapato ----- dois sapatos

Dessutom en-ord som slutar på -else [en-ord que termina com -else]

ex: en berättelse ----- två berättelser ------ um conto(-s), uma história(-s)

Tabell över substantivets deklinationer

Deklinationer Sing.Obest.form Sing.Best.form Plu.Obest.form Plu.Best.form
1:a

en tavla

- n

tavlan

- or

tavlor

- na

tavlorna

2:a en bil

- en

bilen

- ar

bilar

- na

bilarna

3:e

en restaurang

ett draperi

- en

- et

restaurangen

draperiet

- er

- er

restauranger

draperier

- na

- na

restaurangerna

draperierna

4:e ett äpple

- et

äpplet

- n

äpplen

- a

äpplena

5:e A ett bord

- et

bordet

- -

bord

- en

borden

5:e B en läkare

- en

läkaren

- -

läkare

- na

läkarna

6:e en sko

- n

skon

- r

skor

- na

skorna

Vid bildandet av bestämd form förekommer följande oregelbundenheter:

1. m och n dubbelskrivs mellan två vokaler efter "kort vokal" [substantivos que terminam em m e n quando formar "bestämd form" escreve dublo mm e dublo nn entre duas vogais, depois da vogal "curta"]

ex: ett hem - hemmet ------ uma casa/um lar ----- a casa /o lar

en vän ----- vännen --------- um amigo/uma amiga ---- o amigo ---- a amiga

2. Utrum-ord (en-ord) som slutar på el, -er, -or får bestämd form -n

ex: en nyckel ---- nyckeln ------ uma chave ----- a chave

en dotter -------- dottern ------ uma filha ------- a filha

en doktor --------- doktorn ----- um doutor/uma doutora ----- o doutor/a doutora

------------------------------------ um médico/uma médica ----- o médico/a médica

Friday, June 06, 2008

About some comment

Recebi um cometário de alguém que abriu um link no meu Blog e o "antivirus da pessoa acusou q tinha virus no meu link. Eu nunca coloquei nada além de alguns "codigos HTML, JavaScript etc, alguns "Antivirus pode acusar q é Trojan Horse ou outras coisas.
Isso já aconteceu de pessoas falar que o Antivirus [ñ sei o qual] acusou, eu mandei e-mail p/ o suporte do Google falando sobre isso.
Meu Antivirus é 2.o melhor da Europa F-Secure [sueco] eu pago por mês pq esse não tem uma versão FREE.
O melhor antivirus é Alemão "Antivir 8" [Avira] tem uma versão que FREE, o meu é pago.
Qto os outros "Antivirus" joga na lixeira p/ ñ vale nada.
Browser eu uso o "Firefox" [o melhor], muito bom p/ "postar nos Blogs"
Ace Explorer [tb muito bom]
Flock [tb muito bom]
"IE só uso p/ fazer o UPDATE do Windows [ñ acho seguro]é para fazer "teste" na NET, espero q um dia o IE fique mais seguro p/ navegar na NET.
Se o "seu" Antivirus" acusar q meu BLOG tem "trojan" ñ é minha culpa, são umas "peste da NET" que faz isso só por inveja e ñ tem o q fazer na vida eles coloca no IE e coloca a palavra [blog].
Eu uso meu tempo p/ tentar ajudar "quem quer aprender o sueco.
Por tanto "Desculpe" mas .... ñ é minha culpa. Quem entende de computadores ou Internet vai entender o que eu estou falando, é quase impossivel "combater essas peste da NET".
Tack so mycket! Obrigado pelo aviso. Só posso rezar que essa "peste" ñ ache meus Blogs na NET.

Monday, March 03, 2008

Update av "verb"

Verb "Update"

De svenska verben indelas i fyra konjugationer. [Os verbos suecos tem quatro conjugações]

Och de tre första konjugationer är regelbundna i alla former bildas med ändelser enlight mönstret. [As três primeiras conjugações os verbos são "regulares", seguindo a tabela de terminações]

Konjugation infinitiv imperativ presens imperfekt supinum
1:a (att) laga laga! lagar lagade lagat
2:a A (att) stänga stäng! stänger stängde stängt
2:a B (att) köpa köp! köper köpte köpt
3:e (att) sy sy! syr sydde sytt
4:e A (att) skriva skriv! skriver skrev skrivit
4:e B (att) se se! ser såg sett
4:e C (att) göra gör! gör gjord gjort
4:e D (att) sätta sätt! tter satte satt

1: a konjugationer omfattar mer än 80% av alla verb. [a 1.a conjugação abrange 80% dos verbos do sueco]

- anmärkning 1: a 1:a konjugationen har ett -a i alla former. [a 1.a conjugação tem um -a em todas as formas (tempos). Todas as "pessoas tem as mesma forma.

Presens [presente]

jag lagar [eu conserto]

du lagar [tu consertas]

han/hon lagar [ele/ela conserta]

vi lagar [nós consertamos]

ni lagar [vós concertais]

de lagar [eles/elas consertam]

Ps: Verb "laga" [= concertar alguma coisa ou cozinhar (fazer comida)]

- laga mat [fazer comida, cozinhar]

-anmärkning 2: verb efter 2:a konjugationen har -te efter tonlösa ljud. De tonlösa ljuden är C, F, K, S, T. Alla de[dom]* andra ljuden är tonande och får i 2:a konjugationen -de./Verbo da 2:a conjugação passa ter -te depois de ter "tonica muda". As terminações "muda" são C, F, K, P, T. As outras são todas "tonicas" e tem a terminações -de.

- anmärkning 3: verb som slutar på -r i stammen får ingen ändelse i "presens".

- anmärkning 4: observera att 4:e konjugationen inte få någon ändelse i "imperfekt". De flesta verben får i "imperfekt" avljud dvs vokalen ändras. [A maoiria dos verbos no "imperfeito" muda a vogal.]

De vanligaste avljudsserierna är: [As mais comuns são]

1. i - e -

Ex. skriva------skrev-------skrivit (i + 1 konsonant i stammen) {depois do i vem 1 consonante.}

2. i - a - u

Ex: dricka-----drack------druckit ( i + 2 konsonant i stammen){depois do i vem 2 consonante.}

OBS! ligga-----låg------legat

3. u eller y - ö - u

Ex: bjuda------bjöd-----bjudit.

frysa----frös-----frusit. [Terminaçäo u ou y.]

Glosor

att stänga fechar

att köpa comprar

att sy costurar

att se ver

att göra fazer

att sätta pôr

att arbeta trabalhar

att bygga construir (casa, etc)

att läsa ler (um livro etc)

att läsa {juridik, fazer um curso} estudar direito, fazer m curso

att bo morar

att dricka beber

att skriva escrever

att ligga está deitado

att bjuda convidar

att frysa congelar(ou esta com frio)

att jobba trabalhar

att idrotta fazer esporte

att lifta pegar carona

Verbens grupper och böjning.[Grupos e conjugações de alguns verbos.]

Grupp 1
infinitv -----------(att) städa
imperativ-------- städa!
presens-----------städar
preteritum-------städade
supinum----------städat
-----------------------------------------------
perfekt particip---städad, städat, städade

Grupp 2
infinitiv----------(att) stänga--------(att) köra-----(att) läsa
imperativ--------- stäng!-------------kör!-----------läs!
presens----------- stänger-----------kör-----------läser
preteritum------- stängde-----------körde--------läste
supinum----------- stängt-------------kört----------läst
---------------------------------------------------------------
perfekt particip----stängd, stängt, stängda
perfekt particip----körd, kört, körda
perfekt particip----läst, läst, lästa

Grupp 3
infinitiv-------(att) sy
imperativ----sy!
presens--------syr
preteritum----sydde [=imperfekt]
supinum-------sytt
------------------------------------------------------------
perfekt particip----sydd, sytt, sydda

Grupp 4
infinitiv-------skriva-----säga------göra-------sätta-----se
imperativ-----skriv!------säg!------gör!-------sätt!------se!
presens--------skriver----säger----gör-------sätter----ser
preteritum----skrev------sa(de)---gjorde---satte----såg
supinum------skrivit------sagt-----gjort-----satt------sett
----------------------------------------------------------------------
perfekt particip-----skriven----sagd-----gjord-----satt----sedd
perfekt particip-----skrivet-----sagt-----gort------satt-----sett
perfekt particip-----skrivna----sagda---gjorda----satta---sedda

Presens particip:-ande lekande, kommande, jourhavande (infinitiv på -a) (verbo no infinitivo que tem a terminação com -a).
P. particip:-ende leende, avgående, förstående (infinitiv på annan vokal än -a) (infinitivo que tem a terminação por outra vogal que não seja -a).

att städa limpar
att stänga fechar
att köra guiar, conduzir, dirigir
att sy costurar
att säga dizer
att göra fazer
att sätta pôr, colocar, sentar-se
att se ver
att le sorrir
att leka brincar, jogar
att förstå compreender, entender, perceber
att avgå demitir-se

jourhavande (adjetiv) plantonista (estar de plantão)

en grupp(substantiv) , gruppen, grupper(pl) o grupo, um grupo, dois grupos.

Monday, February 25, 2008

Jämförelseorden [Palavras de comparações]

lik, likt, lika (adj) (en-ord) lik, (ett-ord) likt, (plural) lika (parecido, semelhante, igual)

ex: Peter är lik sin pappa. (Peter é parecido com pai dele.)

olik, olikt, lika (adj) (en-ord) olik, (ett-ord) olikt, (plural) olika (diferente, ñ parecido)

- Min syster och jag är mycket olika. (Eu é minha irma somos diferente.)

- Vädret? Det är olika (=växlar) från dag till dag. ( O tempo? É diferente (muda) de um dia para o outro.)

likna (v) -r, -ade, -at [vara lik, påmina om] (parecer-se com, ser parecido com)

- Patrik liknar sin pappa. ( Patrik parece com pai dele.)

likadan (adj) -t, -a ( semelhante, igual)

- Sven svär mycket och hans son är likadan. ( Sven xinga muito e filho dele é igual.)

- Kan du skriva likadant som jag? ( Você pode escrever igual a mim? )

- Titta, Tomas och Kalle har likadana cyclar! ( Olha, Tomas e o Kalle tem bicicletas semelhantes!)

liknande (adj) [{nästa} likadan, likartad (semelhante, parecido)

- Vilken lycka! Jag har aldrig upplevt något liknande. ( Que sorte! Eu nunca vivi uma coisa parecida/semelhante.)

lika (adj, adv) som (igualmente)

- Jag är lika gammal som du. ( Eu é você temos a mesma idade./ Nós somos da mesma idade.)

- Malin sover lika mycket som en katt. ( Malin dorme muito igual a um gato.)

- Våra bostäder är lika stora.

så....som (inte lika....som = inte så......som) ( ñ e tanto parecida/o.....como)

samma (s) som (igual como)

- De har samma adress som vi. (Eles tem o mesmo endereço igual ao nosso.)

- Min syster och jag har samma yrke. (Eu e minha irmã temos as mesmas profissões)

Substantivering av adjektiv* [apenas alguns ex: essa parte da gramática do sueco, estuda no "Sueco A" (1.o ano do 2.o grau sueco), no SAS (sueco para estrangeiros)]

------------------------------------- singular ------------- plural

grundform --- en död --- den döde/döda ------- döda ---- de döda

genitiv ------- en döds -- den dödes/dödas ---- dödas --- de dödas

[en död (um morto/uma morta)]

[den döde (o/aquele/esse morto {masculino}]

[den döda (uma morta {feminino}]

[döda (os/as mortos/mortas)]

[de döda (uns/umas/as/os mortos/mortas)]

1. Den lille {=Den lille pojken}** är sjuk. (aquele* menino pequeno está doente)

** {pojken (maskulinum)} [masculino (o menino)]

2. Den lilla {=Den lilla flickan}** sjukdom.(a doença daquela menina pequena)

** {flickan (femininum)} [femenino (a menina]

3. Både gamla och unga deltog i festen. [Tanto os velhos como os jovens participaram da festa]

Färgbeteckningar [cores]

1. Hon är klädd i vitt och blått. { Ela está vestida de branco e azul.}

2. De gjorde en utflykt i det gröna. { Eles/elas fizeram um passeio no jardim (ao ar livre)}

Nationalitetsbeteckningar [nacionalidade]

---------------------- singular -------------------------- plural

maskulinum ------ en svensk ----- svensken ------- svenskar ----- svenskarna [masculino]

femininum -------- en svenska --- svenskan ------- svenskor ----- svenskorna [feminino]

en svensk - um sueco ---- o sueco ---- os suecos ----- uns suecos

en svenska - uma sueca - a sueca ---- as suecas ----- umas suecas

*För båda genus användas maskulinformen [para os dois gêneros usa a forma "masculino"]

svenskar - svenskarna

Språkbeteckning [língua]

svenska - svenskan {sueco}

ex: Svenskarna talar svenska och daskarna danska. [Os suecos falam "sueco" e os dinamarqueses danês.]

1. substantiv - en portugis, två portugiser [maskulinum] {um português, dois português}

- en portugusisiska, två portugisiskor [femininum] {uma portuguesa, duas portuguesas}

adjektiv - portugisisk (en-ord), portugisiskt (ett-ord), portugisiska (plural)

språk - portugisiska

land - Portugal

2. substantiv - en brasilianare, två brasilianer [maskulinum] {um brasileiro, dois brasileiros}

- en brasilianska, två brasilianskor [femininum] {uma brasileira, duas brasileiras}

adjektiv - brasiliansk (en-ord), brasilianskt (ett-ord), brasilianska (plural)

språk - portugisiska

land - Brasilien

Några ex av adjektiv

utrum(en-ord) ny bok

neutrum(ett-ord) nytt hus

plural nya byxor

a. allvarlig, allvarligt, allvarliga

- sério, severo

b. begåvad, begåvat, begåvade

- inteligente, talentoso

c. begränsad (-)*

- restringente, restringido, restritivo, restrito, restringível; limitado, limitante

e. blandad (-)

- misturado, misto, mesclado

f. blank, -t, -a

- brilhante, reluzante, lustroso

g. framstående (-)

- eminente, notável, distinto

h. frivillig, -t, -a

- voluntário

i. genomskinlig, -t, -a

- transparente

j. giltig, -t, -a

- válido

k. grund¹, grunt, grunda

- de pouca profundidade

l. grundlig, -t, -a

- completo, inteiro, profundo

m. hal, -t, -a

- escorregadio, escorregadiço

n. klumpig, -t, -a

- pesado, maciço

o. löjlig, -t, -a

- ridículo

p. munter, muntert, muntra

- alegre, vivo

q. obekväm, -t, -a

- incômodo, desconfortável

r. onödig, -t, -a

- inútil, desnecessário

s. spännande (-)

- emocionante, palpitante, muito interessante

t. tankspridd, -spritt, -spridda

- distraído

P.S *(-) tem a mesma forma para "en-ord, ett-ord och plural"

Wednesday, February 20, 2008

Komparation av adjektiv [regelbundna]

Adjektivet har komparationsgraderna positiv, komparativ och superlativ, (sup. best. form). [Adjetivo no sueco tem apenas três (mais usado) grau, enquanto q português tem {grau comparativo: superioridade, inferioridade, igualdade}, {grau superlativo: absoluto ( sintético, analítico), superlativo relativo}]

Positiv --------- komparativ -------- supelativo ------- sup. best. form

----------------- -are ---------------- -ast -------------- -aste

dyr --------------- dyrare --------------- dyrast { caro, (é a/o mais) caro, caríssimo}

billig ------------- billigare ------------- billigast { barato, (........) barato}

varm ------------- varmare ------------- varmast { quente etc.....}

frisk -------------- friskare ------------- friskast {saudável ........}

fin ---------------- finare --------------- finast { fino .........}

kall --------------- kallare -------------- kallast { fria/o ......}

rik ---------------- rikare ---------------- rikast { rico .......}

etc ...........

* Essas terminações usa para o adjetivos "regulares"

Några svåra adjektiv [oregelbundna]. [Adjetivos irregulares]

------ -are ----- -ast ------- -aste

vacker - vackrare - vackrast - vackraste [den, -en] (bonita/o, linda/o)

enkel - enklare - enklast (simples)

mogen - mognare - mognast (maduro {idade} ou fruta madura)

dum - dummare - dummast (idiota, imbecil, tolo)

---- -re -------- -st -------- -sta

hög - högre - högst - (alto, elevado)

stor - större - störst - största (grande, maior, o/a maior)

ung - yngre - yngst (jovem/novo)

tung - tyngre - tyngst (pesado)

låg - lägre - lägst (baixo)

lång - längre - längst (tamanho)

grov - grövre - grövst (grosso)

få - färre - {fåtaligast; inga} (pouco)

trång - trängre - trängst (estreito, apertado)

---- -re ------- -st ----------- -sta

dålig - sämre - sämst (mau, pior, a/o pior)

bra/god - bättre - bäst - bästa (bom, melhor, o/a/ melhor)

gammal - äldre - äldst (velho)

liten - mindre - minst (pequeno, menor, o/a menor)

---- mer ------ mest

typisk - mer typisk - mest typisk (típico)

intresserad - mer intresserad - mest intresserad (interessante)

spännande - mer spännande - mest spännande (emocionante, muito interessante)

ond [= elak, dålig] - värre - värst (mau, ruim, malvado)

ond [ vred, arg] - ondare - ondast (zangado, raivoso)

många - flera*, fler - flest (muitos, varios)

nära - närm(a)re - närm(a)st - näst (próximo)

små - smärre - {minst} (pequeno)

Monday, February 11, 2008

Några adjektiv

Ex:

1- (öppen) Det är öppet. /Está aberto.
2- (naken) Ett naket barn. /Uma criança nua.
3- (mogen) Äpplet är inte moget. / A maçã não esta madura.
4- (rutten) Usch, äpplet är ruttet. /Vixi, a maçã está podre.
5- (förbjuden) Det är förbjudet. / E proibido.
-----------------------------------------------------------------------
6- (öppen) Affärerna är inte öppna. / As lojas não estão abertas.
7- (vuxen) Mina barn är vuxna. / Meus filhos são adultos.
8- (mogen) Bananerna är inte mogna. / As bananas não estão maduras.
9- (vaken) *De är inte vakna. / Eles não estão acordados.
-----------------------------------------------------------------------
10- (vissen) Blommorna är vissa. / As flores estão muchas.
11- (galen) *De är gala. / Eles são loucos/doidos.
-----------------------------------------------------------------------
12- (säker) Är ni säkra på det? / Vocês tem certeza disso?
13- (mager) Tre magra barn. / Três crianças magras.
----------------------------------------------------------------------
14- (gammal) Två gamla kvinnor. / Duas mulheres velhas.
----------------------------------------------------------------------
15- (blå) Havet är blått. / O mar é azul.
16- (ny) Han har ett nytt lexikon. / Ele tem um dicionário novo.
17- (grå) Livet är gråa ibland. / As vezes a vida é "dura"/difícil.
--------------------------------------------------------------------------
18- (bred) Bordet är brett. / A mesa é larga.
19- (röd) Stopp! Det är rött. / Alto!/Pare ! o sinal está vermelho.
20- (god) Åh, det var gott! / Humm, estava uma delicia/gostoso.
-------------------------------------------------------------------------
OBS! Adjektiven "bra", "kul", "gratis" och "extra" har alltid samma form!
/ Os adjetivos "bra", "kul", "gratis" e "extra" tem sempre a mesma forma, não muda, nem no plural, ett-ord, -en-ord.
----------------------------------------------------------------
"Liten"
En liten pojke.------------- Den lille pojken. --------- Pojken är liten

{Um menino pequeno.--- O menino pequeno.-------- O menino é pequeno}

Två små pojkar. (Dois meninos pequenos)

De små pojkarna. {Os meninos pequenos}

Pojkarna är små. (Os meninos são pequenos)

En liten bil. --------------- den lilla bilen -------------- Bilen är liten.

{um carro pequeno ------ O carro pequeno --------- O carro é pequeno}


Ett litet hus.------------ Det lilla huset.------------ Huset är litet.

{Uma casa pequena.-- A casa pequena.---------- A casa är pequena}

Formern litet, i ledig stil: lite, kan även vara: [a forma "litet" informal "lite" pode também ser:]

substantiv: Vi ska äta lite nu. [substantiv: Agora nós vamos comer um pouco]

adverb: Han kan lite portugisiska. [Ele sabe um pouco de português]


Adjektivets komparation [Adjetivos comparações]

Positiv -------- Komparativ ------ Superlativ ------*Sup. best. form

1 -------------- are --------------- ast ----------- *aste
- fin ---------- finare ------------ finast ---------
- vacker ----- vacrare ----------- vacrast ---------

- enkel------- enklare ----------- enklast ---------
- mogen -----mognare ---------- mognast-------
- dum---------dummare-----------dummast-----

Ex. Var ligger den vacraste staden? (Onde fica a cidade mais bonita?)


2 ------------- re ---------------- st ----------- sta
- hög -------- högre ------------- högst ---------

- stor ------- större ----------- störst ---------
- ung ------- yngre -------------- yngst ---------
- tung ------ tyngre ------------ tyngst ----------
- låg -------- lägre -------------- lägre ------------
- lång ----- längre ------------- längst -----------

Ex. Stockholm är Sveriges största stad.{Stockholm e maior cidade da Suécia.}


3 ------------ re ------------------ st ------------- sta
- dålig ------ sämre --------------- sämst ---------
- bra/god --- bättre---------------- st-----------

- gammal --- äldre----------------- äldst-----------
- liten,lite --- mindre -------------- minst----------
- många ----- fler(a) ------------- flest
- mycket ----- mer(a) ------------- mest
- gärna ------ hellre -------------- helst

Ex. Min bästa vän heter Bo. {Meu melhor amigo chama Bo.}

4 ------------------ mer .......---------- mest ................
- typisk ---------- mer typisk ---------- mest typisk
- intresserad ---- mer intresserad ---- mest intresserad
- spännande ---- mer spännande ----- mest spännande

Ex: Åker är 80 år. Åker är gammal.
{Åker tem 80 anos. Åker é idoso/velho.]

Anna är 90 år. Anna är äldre än Åke.
{Anna tem 90 anos. Anna é mais velha que o Åker.}

Eva är 95 år. Eva är äldst.
{Eva tem 95 anos. Eva é mais velha (de todos)}

Glosor - Vocabulário

bra = bom, boa
dum = pateta, tolo, estúpido, idiota
dålig = mau; ruim
enkel = simples
fin = fino
gammal = velho, (pessoas)idoso/a, [ou coisas ex: uma casa velha, um carro velho]
gärna = de boa vontade
hög = alto, elevado
intresserad = interessado
liten = pequeno, minúsculo
låg = baixo
lång = longo
mogen = maduro [ pode ser idade madura ou "uma manga madura # verde"]
mycket = muito/a
många = muitos/as (vezes)
spännande = emocionante, muito interessante
stor = grande
tung = pesado
typisk = típico
ung = jovem, novo [idade]

*O uso do Superlativ obestämd och bestämd form
Exp:
1- Den kallaste platsen i världen ligger i Antarktis.
{O lugar mais frio do mundo fica na Antartica.}
2- Den högsta byggnaden i Sverige är Kaknästornet.
{A construção mais alta da Suécia chama Kaknästornet.}
3- Det här är min äldsta kostym.
{Este é meu terno mais velho.}
4- Den yngsta eleven i klassen heter Benjamin.
{O aluno mais novo/jovem da clase chama Benjamin.}


Komparation

Regel/Regra: -are, -re + än / -ast, -st (av alla)

Ex: Sverige är kallare än Portugal.----- Men Island är kallast i Norden.
A Suécia é mais fria que Portugal.-------- Mas Island é mais fria do "Norden".

Norge är större än Danmark och Filand är större än Norge, men Sverige är stärst i Norden.
A Noruega e bem maior que a Dinamarca é a Finlândia e bem maior que a Noruega, mas a Suécia é a maior do "Norden".

Lasse är *lika gammal som Olle. Lasse tem a mesma idade que Olle.

Våra lägenheter är *lika stora. Nossos apartamentos é do mesmo tamanho.

Monday, February 04, 2008

Mer om adjektiv

I adjektiv på obetonade -al, -el, -en, -er försvinner -a, och -e i pluralformen.
1. gammal (en-ord/utrum), gammalt (ett-ord/neutrum), gamla (plural) {um/a/s velho/a/s}
2. ädel, ädelt, ädla {nobre/s}
3. mogen, moget, mogna {maduro/a}
4. vacker, vackert, vackra {lindo/a, bonita/o}
Singular - Utrum - En
en annan fin bil {um outro carro bonito}
någon fin bil {algum carro bonito}
ingen fin bil {nenhum carro bonito}
varje fin bil {cada carro bonito}
vilken fin bil {qual carro bonito}
bilen är fin {o carro bonito}
min bil är fin {meu carro é bonito}
vilken bil är fin {qual carro é bonito}
- den bilen {aquele carro (->apontando}
- den här bilen {esse carro}
- den där bilen {aquele carro (->apontando)}
Singular - Neutrum - Ett
ett annat fint hus {uma outra casa bonita}
något fint hus {alguma casa bonita}
inget fint hus {nenhuma casa bonita}
varje fint hus {cada casa bonita}
vilket fint hus {qual casa bonita}
huset är fint {a casa é bonita}
mitt hus är fint {minha casa é bonita}
vilket hus är fint {qual a casa que é bonita}
De oregelbundna adjektiven {adjetivo irregulares}
1. ny (en-ord), nytt (ett-ord), nya (plural) {novo/o/s, nova/a/s, jovem/jovens}
2. vit, vitt, vita {branca/o/s (cor)}
3. svart, svart, svarta {preto/a/s (cor)}
4. röd,tt, röda (vermelho/a/s}
5. hård, hårt, hårda {duro/a/s}
6. enkel, enkelt, enkla {simples}
7. dum, dumt, dumma {idiota, bobo, estúpido}
8. liten, litet, små {pequeno/a/s}
9. fri, fritt, fria {livre/s}
10. blå, blått, blåa el. blå {azul, (azuis)}
11. grå, grått, gråa el. grå {cinza/s (cor)}
12. glad, glatt, glada {alegre, contente}
13. god, gott, goda {bom/boa}
14. vid, vitt, vida {largo/a, amplo/a, extenso/a}
15. het, hett, heta {quente}
16. våt,tt, våta {molhado/a/s}
17. lätt, lätt, lätta {leve, fácil, simples (comida/bebida (diet)}
18. brant, brant, branta {escarpado}
19. vild, vilt, vilda {selvagem, (selvagens)}
20. ond, ont, onda {mau, ruim, malvado/a/s}

Tuesday, January 29, 2008

UPDATE av Adjektiv

Adjektiv - talar om "hur något är eller ser ut". Eller adjektiv är bestämningar till substantiv och pronomen efter sina huvudord. De betecknar en egenskap.[*]
{Sueco: adjetivo "modifica o substantivo e o pronome"}
[Portugisiska: adjetivo é a palava q modifica o "substantivo e pronome atribuindo-lhe uma característica.] {definição em português}


Adjektivets böjning

I svenska böjs adjektivet efter sitt huvudord. Det regelbundna adjektivet har tre former: två former i singular för utrum: stor och neutrum: stort samt en form för plural och efter vissa ord: stora.
[No sueco declina [=conjugar] os adjetivos depois da palavrar principal. Os adjetivos "irregulares tem três forma:
duas forma no singular e uma para o plural, {utrum: stor (grande), neutrum: stort (grande), plural e depois de algumas palavras, stora (grandes).

Adjektivet kan anitgen stå före sitt huvudord (attibutiv ställning)
- en stor bil {um carro grande}
Eller efter huvudordet (predikativ ställning)
- bilen är stor { O carro é grande}

Regelbundna adjektivet har ändelserna -, -t, -a : stor, stort, stora {grande, grande, grandes}
{Adjetivo "regulares tem essas terminação -, t, -a}

Efter kort vokal dubbelskrivs m och n före vokal, n i ordslut { depois de uma "vogal curta escreve m e n duas vezes}
- dum, dumt, dumma {tolo/idiota/imbecil, tolo/idiota/imbecil, tolos/idiotas/imbecil(-es)}
- sann, sant, sanna {verdade, verdade, verdades}

Singular-----------------------------------------Plural
en-ord-----------------------ett-ord----------------------------------
fin----------------------------fint------------------- fina
Ex: en fin blus----------------ett fint bälte------ två fina blusar/bälten
blusen är fin------------------bältet är fint------ blusarna/bältena är fina

Några svåra adjektiv

en-ord----------ett-ord---------plural

ny---------------nytt------------nya
vit---------------vitt------------vita
svart------------svart-----------svarta
röd--------------rött------------röda
hård------------hårt------------hårda
vacker---------vackert---------vackra
enkel-----------enkelt----------enkla
vaken----------vaket----------vakna
gammal-------gammalt-------gamla
dum-----------dumt-----------dumma
liten-----------litet-------------små

Adjektiv+substantiv (efter vissa ord)/Adjetivo+substantivo (depois de certas palavras)

en-ord------------------------- ett-or------------------- plural
-en fin blus------------------- ett fint bälte------------många fina blusar/bälten
-någon fin blus--------------- något fint bälte---------några fina blusar/bälten
-ingen fin blus---------------- inget fint bälte----------inga fina blusar/bälten
-vilken fin blus--------------- vilket fint bälte----------vilka fina blusar/bälten
---------------------------------------------------------------------------------------------
-den fina blusen--------det fina bältet-------de fina blusarna/bältena
-den här fina blusen----det här fina bältet---de här fina blusarna/bältena
-den där fina blusen----det där fina bältet---de där fina blusarna/bältena
---------------------------------------------------------------------------------------------
-min fina blus---------------mitt fina bälte----------mina fina blusar/bälten
-Evas fina blus--------------Evas fina bälte----------Evas fina blusar/bälten
-samma fina blus-----------sammma fina bälte-----samma fina blusar/bälten
-denna fina blus------------detta fina bälte---------dessa fina blusar/bälten
----------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVERA!/ OBS:
-en liten blus-------------ett litet bälte----------många små blusar/bälten
-den lilla blusen----------det lilla bältet---------de små blusarna/bältena
-min lilla blus-------------mitt lilla bälte---------mina små blusar/bålten

Glosor/Vocábulario
en blus(s) = blusa
ett bälte(s) = cinto, faixa, [geografico] zona
de där(pron) = esses, aqueles / essas, aquelas
de här, dessa(pron) = estes, estas
den där, det där(pron) = esse, aquele/essa, aquela
den här, det här, denna, detta(pron) = este, esta
en dum(adj) = estúpido, idiota, imbecil
enkel(a) = simples
ingen(pron) = nenhum, nenhuma, ninguém
fin(adj) = fino
gammal (adj) = velho, (pessoa) idoso(a)
hård(adj) = duro
liten(adj) = pequeno
min,mitt(pron) = meu, minha
mina(pron) = minhas
ny(adj) = novo
något(pron) = algum; alguém
samma(pron) = mesmo
svart(adj) = preto/a
röd(adj) = vermelho
vacker(adj) = bonito, lindo
vaken(adj) = acordado, alerta, atento
vilken(pron) = que, qual, o que, o qual
vit(adj) = branco