Söka - Procura - Search

Sunday, October 22, 2006

Modala hjälpverb och liknande verb

Försättning

Verb "att lära" --- lär----- lärde--- lärt / ensinar
Uttryck för: rykte = boato, rumor, ouviu dizer que....
- Swahili lär vara ett lätt språk. / Ouvi dizer que Swahili (idioma da Africa) é um idioma facil.

Verb " att böra" ---- bör ---- borde*(mais usado) ---- bort / dever
Uttryck för: råd, sannolikhet = conselho, probabilidade
- Du borde tvätta dig lite oftare. / Você deveria tomar banho mais vezes.
- Tåget borde vara här strax. / O trem deve chegar a qualquer momento. (logo)

Verb "att orka"--- orkar-----orkade------orkat / ter forças para, poder
Uttryck för: kraft, energi = força, energia
- Han orkar inte arbeta 12 timmar per dag. / Ele não tem forças para trabalhar 12 horas por dia.

Verb "att slippa" ------ sliper ----- slapp ---- slupit ---(slipp!) / ser dispensando de
Uttryck för: befrielse = libertaçao, liberação, dispensa, isenção
- Kvinnor slipper göra militärjänsten. / As mulheres estão dispensada de fazer o serviço militar.

Verbo "att råka"-----råkar ------råkade----råkat / encontrar (por acaso)
Uttryck för: slump, händelse = acaso, casualidade / acontecimento
- Jag råkade sätta mig på hennes katt. / Por acaso eu sentei em cima do gato dela.

Verb "att våga"-------- vågar ------ vågade ----- vågat / ousar, atrever-se, arriscar
Uttryck för: mod = coragem, valentia
- Ha vågar inte ge gorillan en banan. / Ele não se arrisca dar uma banana para o gorila.
, "att töras" ----- törs ----tordes----- torts / atrever-se a, ousar
- Jag törs inte äta svampen. / Eu não me arrisco comer cogumelos silvestre.

No comments:

Post a Comment