Söka - Procura - Search

Wednesday, October 31, 2007

Como saber que uma palavra é "en (en-ord) ou "ett (ett-ord)" ?

1. Tem de saber "o que é um substantivo" nas duas línguas ou em inglês, quer dizer o "significado, a definição".

Substantivo (pt) - é a palavra que usamos para designar seres, coisas, idéias.

- Quanto à sua formação, o substantivos pode ser:

a) Simples - quando é formado apenas por um radical.

ex: chuva, flor

b) Composto - quando é formado por mais de um radical.

ex: guarda-chuva, beija-flor

e) Primitivo - quando não se origina de nenhuma outra palavra.

ex: ferro, livro

d) Derivado - quando se origina de outra palavra.

ex: ferreiro, livraria

Classificação do substantivo

a) Comum - quando designa qualquer elemento de um conjunto.

ex: homem, cidade, país

b) Próprio - quando designa determinado elemento de um conjunto, particularizando-o.

ex: João, Fortaleza, Brasil

c) Concreto - quando designa seres e coisas do mundo real ou imaginário.

ex: criança, fada, nuvem

d) Abstrato - quando designa ações, qualidades ou estados.

ex: estudo, beleza, tristeza

Substantivo coletivo

- Devemos destacar ainda o substantivo coletivo, que é um substantivo "comum que, mesmo no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie.

ex: boiada, bando, exame

Flexão do substantivo: Gênero

Gramaticalmente, os substantivos podem pertencer ao gênero masculino ou gênero feminino, dividindo-se em "biformes e uniformes".

Substantiv (sv) - omfattande ord som namnger människor, varelser, föremål, platser, material, tider, händelser, tillstånd, egenskaper, relationer och dylikt.

[substantivo é uma palavra que designa(dar nome para) pessoas, animais, coisas, lugar, matéria, tempo, acontecimento, estado, qualidade ou propriedade, relação ou coisa do gênero.]

b)Substantiv är ord som betecknar saker eller företeelser. De kan böjas i numerus, genus och species. Vill man veta om ett ord är ett substantiv, kan man försöka sätta något av orden en, ett, flera, de eller all framför. Substantiven delas upp i tre (fem)* huvudtyper:

- artnamn

- ämnesnamn

- egennamn

-- kollektiver

-- abstrakta begrepp

Artnamn (varelser, växter, ting) ............... en abborre (um peixe), ett golv (piso, chão)

Substantiv som tillhör artnamnen är räknebara: en video, två videor, tre videor o.s.v. Detta gör att artnamnen kan böjas i numerus.

[Substantivos que pode contar, {en video (=um vídeo), två videor (dois vídeos), tre videor (=tres vídeos)]

Ämnesnamn ("mycket" före) ........... (mycket), vatten (água), silver (prata {materia, ex: ouro} är sådana substantiv som inte kan räknas (och därför heller inte böjas i numerus). I stället måste man mäta dem, eftersom de inte förekommer i naturliga portioner.

[Materia que não conta e nem tem plural, {muita água = mycket vatten}, { mycket silver (muita prata}

Egennamn ......... (Anna, Malmö) [ Nome próprio ]

Kollektiver (grupper {grupos}) ........ ett folk (povo, nação), en familj (uma familia)

Abstrakta begrepp ............. lycka, godhet, stress (felicidade, bondade, estress)

Två genus ......utrum (n-genus), neutrum (t-genus)

- en-ord (utrum), ett-ord (neutrum)

ex: en stol, stolen, den stolen

- ett träd, trädet, det trädet

Substantivets deklinationer

1:a deklinationen -or

en-ord som slutar på -a [substantivo que terminar em -a, pertence a 1.a declinação. Recebe -or no plural]

- en blomma ----- två blommor [uma flor ..... duas flores]

- en klocka ------ två klockor [um relogio ..... dois relogios]

- en pena --------- två pennor [uma caneta ..... umas canetas]

- en soffa --------- två soffor [um sofa ....... dois sofas]

- en tavla --------- .............. [um quadro .... dois quadros]

- en kvinna ------- .............. [uma mulher.....]

- en flicka -------- .............. [uma menina .....]

P.S. Na língua sueca não existe diferencia do "gênero masculino ou feminino", basta olhar a "terminação do substantivo", ai vc saberá "se é [en-ord ou ett-ord], é tb saberá qual a "declinações".

Undantag:{exceção} en ros ...... två rosor [uma rosa .....duas rosas]

Fortsätt.......

Wednesday, October 24, 2007

7. Vad är konjunktioner bra för? Förklara och visa med ett exempel?

Det är bindeord och fogeord, binder samman satser eller satsdelar.

Pt. Conjunção [Konjunktion] e à palavra ou locução que liga orações ou termos que, numa oração, têm a mesma função sintática.

Ex: Ele levantou-se e foi falar com o professor.

--{1ª oração}----{conj}--- {2ª oração}

Sv. Han steg upp och gick för att prata med lärare.

Sv. Maria arbetar på ett kontor, och hennes man arbetar på en fabrik. (huvudsats+huvudsats)

Pt. Maria trabalha em um escritorio, e o marido trabalha em uma fabrica.

Sv. Jag köper frukt och grönsaker.

Pt. Eu compro frutas e verduras/legumes.

Sv. Du kan köpa boken eller låna den på biblioteket.

Pt. Você pode comprar o livro ou emprestar na biblioteca.

Sv. Konjunktionerna indelas i två grupper: samordnade som binder samman ord eller satser av samma slag (dvs. huvudsats med huvudsats eller bisats med bisats), underordnande som binder samman huvudsats med bisats.

Pt. As conjunções se dividem em coordenativas ligam orações independentes ou termos que exercem a mesma função sintática dentro e uma oração. {aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas e subordinativas}. E conjunções subordinativas ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração dependente, que é introduziada pela conjunção subordinativa, recebe o nome de "oração subordinada [=bisats]"; a outra oração é chamada principal [=huvudsats].

Samordnande konjunktioner - binder ihop satser och satsdelar av samma slag.

[och, men, för, eller, både .... och, varken ..... eller, så, antingen .... eller]

t.ex.: Maria arbetar på ett kontor, och hennes man arbetar på en fabrik. (huvudsats+huvudsats)

Jag köper frukt och grönsaker. (objekt+objekt)

Lina och Sven grälar. (subj. + subj. + verb)

Du kan köpa boken eller låna den på biblioteket.

Det regnar så jag tar bil i dag.

Underordnande konjunktioner - inleder bisatser [börjar en bisats].

Allmänt: att {Han sa, att det skulle gå bra}, {Hon säger att hon inte mår bra}

Orsak: eftersom, därför att {Han är hemma därför att (eftersom) han är sjuk.}, {Hon kom, eftersom hon var hungrig.}

Villkor: om {Du får betalt, om du gör det.}, {Jag undrar, om du kan komma hit i morgon}

Medgivande: fast {Fast han är så rik, är han snål.}, {Han gjorde det, fast han var rädd}

Jämförelse: ju.....desto {Ju mer man solar desto brunare blir man}

Fortsätt......

Monday, October 22, 2007

Några begrepp

O que o substantivo abstrato(abstrakt substantiv) e substantivo concreto( konkret substantiv)?
O que e komparationsform?
Por ex,: rytmisk, rytmiskt, rytmiska ?
Vad ersätter pronomen?
Vad kallas de tre temaformerna?
Vad kallas verbets grundform och kan man sätta för ord framför det?
Vad är konjunktioner bra för? Förklara och visa med ett exempel?

1. Abstrakt substantiv -
de abstrakta substantiven betecknar bl.a. egenskaper, förhållanden, tillstånd och annat som inte existerar i direkt fysisk bemärkelse, till exempel kärlek och fred.

2. Substantiv konkret - de konkreta substantiven betecknar sådant som existerar fysiskt, sådant man i allmänhet kan "ta på", till exempel en bil, ett hus.

3. Vad är komparationsform?

De flesta adjektiv har tre olika former som visa graden av just den egenskapen. Det kallas komparationsform.

Positiv ………… komparativ ……….. superlativ

(grund ord)……. –are ………………… -ast

fin …………………… finare …………………….. finast

glad ............... gladare ................. gladast

vacker …………….. vackrare ……………….. vackrast

bra ................. bätre .................... bäst (svåra adjektiv)

ex: rytmisk (adjektiv), -t, -a

- rytmisk (en-ord), rytmiskt (ett-ord), rytmiska (plural)

- Det rytmiska ljudet av en sambaorkester

4. Vad ersätter pronomen?

Oftast ersätter de substantiv.

5. Vad kallas de tre temaformerna?

Infinitiv, imperfekt, supinum

tala ..... talade .... talat

slå ...... slog ....... slagit

6. Vad kallas verbets grundform och kan man sätta för ord framför det?

Grundform av verbets kallas infinitiv, ja kan alltid ha att före sig: "att tala", "att slå". [to speak, to go]

7. Vad är konjunktioner bra för? Förklara och visa med ett exempel?

Det är bindeord och fogeord, binder samman satser eller satsdelar.

Samordnande konjunktioner - binder ihop satser och satsdelar av samma slag.

[och, men, för, eller, både .... och, varken ..... eller, så, antingen .... eller]

t.ex.: Maria arbetar på ett kontor, och hennes man arbetar på en fabrik. (huvudsats+huvudsats)

Jag köper frukt och grönsaker. (objekt+objekt)

Lina och Sven grälar. (subj. + subj. + verb)

Du kan köpa boken eller låna den på biblioteket.

Det regnar jag tar bil i dag.

Underordnande konjunktioner - inleder bisatser [börjar en bisats].

Allmänt: att {Han sa, att det skulle gå bra}, {Hon säger att hon inte mår bra}

Orsak: eftersom, därför att {Han är hemma därför att (eftersom) han är sjuk.}, {Hon kom, eftersom hon var hungrig.}

Villkor: om {Du får betalt, om du gör det.}, {Jag undrar, om du kan komma hit i morgon}

Medgivande: fast {Fast han är rik, är han snål.}, {Han gjorde det, fast han var rädd}

Jämförelse: ju.....desto {Ju mer man solar desto brunare blir man}

Portugisiska - português

a. Substantivo abstrato - designa ações, qualidade ou estado. Ex: estudo (studie), beleza (skönhet), tristeza (sorgsenhet, bedrövelse, dysterhet)

b. Substantivo concreto - designa seres e coisas do mundo real ou imaginário. Ex. criança (barn), nuvem (moln)

*[as definições são diferentes nos dois idiomas]

c. Adjetivo - grau de comparativo : superioridade, inferioridade, igualdade

[sueco: graden (=grau): Positiv, komparativ, superlativ]

- grau superlativo : absoluto (sintético), absoluto (analítico)

Ex:

Adjetivo --- comparativo de super. --- supelativo abs. --- superlativo relativo

bom ........... melhor ........................... ótimo ................. o melhor (de)

Positivo --- Komparativo -------------- superlativ -------- superlativ bestämd form

bra/god ...... bättre ............................. bäst .................. bästa

c.1 rytmisk (adjektiv), -t, -a

- rytmisk (en-ord), rytmiskt (ett-ord), rytmiska (plural)

- Det rytmiska ljudet av en sambaorkester.

Flexão do adjetivo: gênero (sueco en-ord, ett-ord)

Flexão do adjetivo: número (sueco plural)

Ex:

(en-ord) ny, (ett-ord) nytt, (plural), nya { novo/nova, novos/novas}

en ny blus [blusar, blusarna] { uma blusa nova}

ett nytt hus [hus, husen] { uma casa nova}

de nya strumpar [strumporna] { as meias novas)

en ny bil [bilar, bilarna] {um carro novo}

d. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo.{Oftast ersätter de substantiv}

jag (eu), du (tu), han, hon (ele, ela), vi (nós), ni (vós), de (eles, elas)

Na maioria das regiões brasileiras, o pronome você é usado no lugar do pronome tu. Por isso, você é considerado um pronome de 2.a pessoa, embora leve o verbo para a 3.a pessoa. O pronome vós, por sua vez, desapareceu da língua falada e, mesmo na escrita, é usado raramente hoje em dia.

P. S. "ni" usa na língua sueca para pessoas mais velhas, e para pessoas que você "não tem intimidade"ou não conhece muito bem, "formal". O du usa-se para amigos e pessoas da mesma idade que a sua.

Continua......


Monday, October 15, 2007

Recensioner - Críticas - Recensão

Recensioner skriver man för att presentera en bok, en filme, en konsert m m och tala om vad man tycker om den.

Att själv skriva recensioner är ett bra sätt att reflektera över och bearbeta det man har läst.

Glosor:

verb

skriva, skriver

att presentera

tala om

tycker om

att reflektera

ha

läst

substantiv

en recension, -en, -er

en bok, böcker

en konsert, -en, -er

ett sätt

*Recensioner você aprende a escrever no curso "SAS A" depois que a pessoa termina o SFI, escrever crítica sobre filme, livro, conserto etc.

Eu uma crítica sobre o livro do "escritor Paulo Coelho" num site que vende livros pela Internet, o nome do livro em inglês "The Witch of Portobello", sueco "Häxan från Portobello", espanhol "La Bruja de Portobello" então " A bruxa de Portobello" em português. Para quem mora na Suécia pode comprar esse livro em "sueco ou inglês" no site

Aqui o texto em sueco para vocês treinarem o "sueco".

I Paulo Coelhos nya roman möter vi häxan från Portobello, Athena, en ung kvinna som dubbas till häxa för sin profetiska förmåga.
Hon föds i Transsylvanien men överges som liten flicka av sin romska mor och adopteras bort. De nya föräldrarna för henne till Beirut, men när kriget bryter ut i Libanon flyttar familjen till London. Där lär Athena känna den man som blir far till hennes barn och de gifter sig, men äktenskapet blir kortvarigt.
Genom moderskapet väcks Athenas tankar på kvinnan som födde henne till världen, och för att förstå varför hon blev bortlämnad bestämmer Athena sig för att resa till Rumänien och söka rätt på sin biologiska mamma. Men en resa leder sällan enbart dit man har tänkt sig, och Athenas upptäckter kommer att förändra hennes och hennes medmänniskors liv, för alltid.
Återigen utforskar Paulo Coelho kvinnans värld och de teman som älskas av så många läsare världen över: andlighet, relationer, öde och frihet.

P.S. Se tiver palavras que vocês ñ entenderam, e só perguntar, eu acredito que essas palavras existe nesse "Blog" ou no outro "Blog" , basta procurar nos "Blogs"

Friday, October 12, 2007

Om mina Blogger - Sobre meus Blogs

Eu quero agradecer duas pessoas "que deixarão um comentário" "obrigado/tack". Talvez vocês pergunta por que eu escrevo esses Blogs????

A resposta e simples, eu moro 14 anos na Suécia, estudei a língua sueca ñ apenas para falar, estudei para fazer universidade mas eu desisti de continuar por que seria difícil eu perde o "sotaque" do português que e minha língua materna, eu também seria difícil estudar tanto e depois ñ conseguir emprego, eu também detesto ler literatura escrita pelos suecos, até hoje eu li apenas um livro escrito por um sueco por que precisa fazer um trabalho, além disso eu não pude escolher outro escritor. Quando eu fiz o curso do sueco "B" que é o curso de literatura sueca eu pude escolher, eu escolhi um americano, mesmo no Brasil eu só lia "escritores americanos", claro que tiver de ler escritores brasileiros fiz por que era obrigado.

Quando eu comecei no SFI eu comprei livros de gramática em inglês-sueco, dicionários, também comprei um dicionário espanhol-sueco, um dicionário sueco-sueco para estrangeiros, e um livros de receitas, eu gosto de livros didáticos.

Treinar minha pronuncia eu usei meu marido e TV. Nas horas vagas eu lia "jornais e catalagos, reclame que vem na caixa do correio" [quando cheguei aqui me namorado me disse que era para mim jogar os reclames tudo no lixo...heheh]. Quando ele assistia tv como sempre era esporte, eu pegava os catalagos, reclames lia e tentava entender, nunca "traduzi" tentava entender dessa maneira eu aprendi mais rapido, claro cada um tem um macete para aprender. "Ler-escrever-entender" só depois eu olhava no dicionário de inglês-sueco dessa maneira eu aprendia o sueco e treinava meu inglês, claro é perguntava para meu namorado na época.

Todos os meus trabalhos e deveres quase nunca tinha erros quando eu fiz o "SFI" por que eu sempre pedia ajuda ao meu namorado. Meus colegas chegava cedo nas aulas por que eu sempre chegava mais cedo eles queria ver meus deveres, ou perguntas que eles pedia para mim perguntar para meu namorado, no outro dia eu trazia as respostas.

Só que chegou um tempo eu cansei de ajudar eles, por que eles nunca tinha tempo para fazer os trabalhos e deveres, eles não tinha vontade de estudar só "colava", mas as professoras sabia, por que era coisas que só quem mora com sueco/a faria certo. Eles vivia me convidando para visitar eles, eu fui algumas vezes, por que eles precisavam de mim, eu era o única que tinha "elo" com os suecos, depois terminamos o SFI nunca mais tive contatos com eles, agora não precisa mais eles aprenderem o sueco, muitos deles já morava aqui um ano ou mais vindo da Iugoslávia por causa da guerra.

Eu decide escrever esses Blogs apenas para ajudar quem está aprendendo o sueco e para me ajudar a não esquecer o português, além disso material em português-sueco tem pouco.

Eu ñ traduz para o português "ao pé da letra como alguns querem ou deseja", isso seria loucura, afinal quem visita meu Blog é para aprender e entender a "língua sueca" a tradução em português é apenas para vocês entenderem no Blog de "gramática", no Blog "vocabulário" eu pesquiso muito para escrever o "significado em português", para escrever um "Post" nos Blogs eu levo umas 2 a 3 horas de pesquisas e uso a Internet, livros, dicionários e amigos que eu pergunto "sobre" português. Eu peço desculpa pelos erros, eu sou apenas uma pessoa que gosta de ajudar, eu adoro aprender línguas, além disso eu não falo ou escrevo muito em português aqui na Suécia.

Só resta vocês aproveitarem o contéudo que eu escrevo. Quem quiser receber por e-mail basta me mandar seu e-mail Aqui se tiver alguma duvida pode perguntar será um prazer responder.

Lycka till med svenska!

Meus livros de consulta. (alguns)

- Portuguese Concise Dictionary (português-inglês)

- Portugisisk Svensk Ordbok (português-sueco)

- Gramática (português)

- Mini Dicionário de português (português-português)

- Engelsk - Svensk Ordboken

- Swedish A comprehensive Grammar (inglês)

Monday, October 08, 2007

Övningslista II

01. en möbelaffär , -en, -er ........ loja de móveis

02. en park, -en, -er .................. parque

- en stadspark, -en, -er .............. parque/praça da cidade

- en nationalpark, -en, -er .......... parque nacional

- en, park/soffa, -n, -or ............. banco de praça

03. en parkeringsmätare, (-) ...... automático para pagar estacionamento

- en parkering(s), -en, -ar [det att parkera] ........... estacionamento

- en mätare, mätar(e)n, mätare, mätarna [aparat som mäter någt { t ex elförbrukning}] instrumento de medição

04. en parkeringsplats, en, -er ....... estacionamento

05. en perrong, -en, -er ........... plataforma [de ônibus ou trem]

06. en (person)bil , -en, -ar ...... carro [particular]

07. ett postkontor, (-)* .............. correio

08. ett skyltfönster, (-) ............. vitrina

09. en skåpbil, -en, -ar .............. furgão [carro]

10. ett snabbköp, (-) ................ quiosque

10. ett spår, (-)........................ trilho [trem]

11. en spårvagn, -en, -ar ......... trem elétrico (bonde{-inho})

12. ett stånd, (-) ..................... barraca de venda

13. en taxi, (-) ........................ taxi

14. en telefonhytt, -en, -er ...... cabina telefônica

15. en tobaksaffär, -en, -er ..... tabacaria [loja que vende cigarros etc]

16. ett torg, (-) ...................... praça

17. ett trafikljus, (-) ................ sinaleiro, semafero

18. en traktor, traktorn, traktorer .......... trator

19. en trottoar, -en, -er ........... calçada

20. ett tåg, (-)......................... trem

21. ett varuhus, (-) ................. (grande) estabelecimento comercial, {tipo shopp centro}

22. ett vägmärke, -t, -n ........... sinal de transito

23. ett övergångsställe, -t, -n ... faixa para pedestre

*(-) Palavras que não "plural", t ex ett tåg, tåget, tåg, tågen