Söka - Procura - Search

Monday, February 25, 2008

Jämförelseorden [Palavras de comparações]

lik, likt, lika (adj) (en-ord) lik, (ett-ord) likt, (plural) lika (parecido, semelhante, igual)

ex: Peter är lik sin pappa. (Peter é parecido com pai dele.)

olik, olikt, lika (adj) (en-ord) olik, (ett-ord) olikt, (plural) olika (diferente, ñ parecido)

- Min syster och jag är mycket olika. (Eu é minha irma somos diferente.)

- Vädret? Det är olika (=växlar) från dag till dag. ( O tempo? É diferente (muda) de um dia para o outro.)

likna (v) -r, -ade, -at [vara lik, påmina om] (parecer-se com, ser parecido com)

- Patrik liknar sin pappa. ( Patrik parece com pai dele.)

likadan (adj) -t, -a ( semelhante, igual)

- Sven svär mycket och hans son är likadan. ( Sven xinga muito e filho dele é igual.)

- Kan du skriva likadant som jag? ( Você pode escrever igual a mim? )

- Titta, Tomas och Kalle har likadana cyclar! ( Olha, Tomas e o Kalle tem bicicletas semelhantes!)

liknande (adj) [{nästa} likadan, likartad (semelhante, parecido)

- Vilken lycka! Jag har aldrig upplevt något liknande. ( Que sorte! Eu nunca vivi uma coisa parecida/semelhante.)

lika (adj, adv) som (igualmente)

- Jag är lika gammal som du. ( Eu é você temos a mesma idade./ Nós somos da mesma idade.)

- Malin sover lika mycket som en katt. ( Malin dorme muito igual a um gato.)

- Våra bostäder är lika stora.

så....som (inte lika....som = inte så......som) ( ñ e tanto parecida/o.....como)

samma (s) som (igual como)

- De har samma adress som vi. (Eles tem o mesmo endereço igual ao nosso.)

- Min syster och jag har samma yrke. (Eu e minha irmã temos as mesmas profissões)

Substantivering av adjektiv* [apenas alguns ex: essa parte da gramática do sueco, estuda no "Sueco A" (1.o ano do 2.o grau sueco), no SAS (sueco para estrangeiros)]

------------------------------------- singular ------------- plural

grundform --- en död --- den döde/döda ------- döda ---- de döda

genitiv ------- en döds -- den dödes/dödas ---- dödas --- de dödas

[en död (um morto/uma morta)]

[den döde (o/aquele/esse morto {masculino}]

[den döda (uma morta {feminino}]

[döda (os/as mortos/mortas)]

[de döda (uns/umas/as/os mortos/mortas)]

1. Den lille {=Den lille pojken}** är sjuk. (aquele* menino pequeno está doente)

** {pojken (maskulinum)} [masculino (o menino)]

2. Den lilla {=Den lilla flickan}** sjukdom.(a doença daquela menina pequena)

** {flickan (femininum)} [femenino (a menina]

3. Både gamla och unga deltog i festen. [Tanto os velhos como os jovens participaram da festa]

Färgbeteckningar [cores]

1. Hon är klädd i vitt och blått. { Ela está vestida de branco e azul.}

2. De gjorde en utflykt i det gröna. { Eles/elas fizeram um passeio no jardim (ao ar livre)}

Nationalitetsbeteckningar [nacionalidade]

---------------------- singular -------------------------- plural

maskulinum ------ en svensk ----- svensken ------- svenskar ----- svenskarna [masculino]

femininum -------- en svenska --- svenskan ------- svenskor ----- svenskorna [feminino]

en svensk - um sueco ---- o sueco ---- os suecos ----- uns suecos

en svenska - uma sueca - a sueca ---- as suecas ----- umas suecas

*För båda genus användas maskulinformen [para os dois gêneros usa a forma "masculino"]

svenskar - svenskarna

Språkbeteckning [língua]

svenska - svenskan {sueco}

ex: Svenskarna talar svenska och daskarna danska. [Os suecos falam "sueco" e os dinamarqueses danês.]

1. substantiv - en portugis, två portugiser [maskulinum] {um português, dois português}

- en portugusisiska, två portugisiskor [femininum] {uma portuguesa, duas portuguesas}

adjektiv - portugisisk (en-ord), portugisiskt (ett-ord), portugisiska (plural)

språk - portugisiska

land - Portugal

2. substantiv - en brasilianare, två brasilianer [maskulinum] {um brasileiro, dois brasileiros}

- en brasilianska, två brasilianskor [femininum] {uma brasileira, duas brasileiras}

adjektiv - brasiliansk (en-ord), brasilianskt (ett-ord), brasilianska (plural)

språk - portugisiska

land - Brasilien

Några ex av adjektiv

utrum(en-ord) ny bok

neutrum(ett-ord) nytt hus

plural nya byxor

a. allvarlig, allvarligt, allvarliga

- sério, severo

b. begåvad, begåvat, begåvade

- inteligente, talentoso

c. begränsad (-)*

- restringente, restringido, restritivo, restrito, restringível; limitado, limitante

e. blandad (-)

- misturado, misto, mesclado

f. blank, -t, -a

- brilhante, reluzante, lustroso

g. framstående (-)

- eminente, notável, distinto

h. frivillig, -t, -a

- voluntário

i. genomskinlig, -t, -a

- transparente

j. giltig, -t, -a

- válido

k. grund¹, grunt, grunda

- de pouca profundidade

l. grundlig, -t, -a

- completo, inteiro, profundo

m. hal, -t, -a

- escorregadio, escorregadiço

n. klumpig, -t, -a

- pesado, maciço

o. löjlig, -t, -a

- ridículo

p. munter, muntert, muntra

- alegre, vivo

q. obekväm, -t, -a

- incômodo, desconfortável

r. onödig, -t, -a

- inútil, desnecessário

s. spännande (-)

- emocionante, palpitante, muito interessante

t. tankspridd, -spritt, -spridda

- distraído

P.S *(-) tem a mesma forma para "en-ord, ett-ord och plural"

Wednesday, February 20, 2008

Komparation av adjektiv [regelbundna]

Adjektivet har komparationsgraderna positiv, komparativ och superlativ, (sup. best. form). [Adjetivo no sueco tem apenas três (mais usado) grau, enquanto q português tem {grau comparativo: superioridade, inferioridade, igualdade}, {grau superlativo: absoluto ( sintético, analítico), superlativo relativo}]

Positiv --------- komparativ -------- supelativo ------- sup. best. form

----------------- -are ---------------- -ast -------------- -aste

dyr --------------- dyrare --------------- dyrast { caro, (é a/o mais) caro, caríssimo}

billig ------------- billigare ------------- billigast { barato, (........) barato}

varm ------------- varmare ------------- varmast { quente etc.....}

frisk -------------- friskare ------------- friskast {saudável ........}

fin ---------------- finare --------------- finast { fino .........}

kall --------------- kallare -------------- kallast { fria/o ......}

rik ---------------- rikare ---------------- rikast { rico .......}

etc ...........

* Essas terminações usa para o adjetivos "regulares"

Några svåra adjektiv [oregelbundna]. [Adjetivos irregulares]

------ -are ----- -ast ------- -aste

vacker - vackrare - vackrast - vackraste [den, -en] (bonita/o, linda/o)

enkel - enklare - enklast (simples)

mogen - mognare - mognast (maduro {idade} ou fruta madura)

dum - dummare - dummast (idiota, imbecil, tolo)

---- -re -------- -st -------- -sta

hög - högre - högst - (alto, elevado)

stor - större - störst - största (grande, maior, o/a maior)

ung - yngre - yngst (jovem/novo)

tung - tyngre - tyngst (pesado)

låg - lägre - lägst (baixo)

lång - längre - längst (tamanho)

grov - grövre - grövst (grosso)

få - färre - {fåtaligast; inga} (pouco)

trång - trängre - trängst (estreito, apertado)

---- -re ------- -st ----------- -sta

dålig - sämre - sämst (mau, pior, a/o pior)

bra/god - bättre - bäst - bästa (bom, melhor, o/a/ melhor)

gammal - äldre - äldst (velho)

liten - mindre - minst (pequeno, menor, o/a menor)

---- mer ------ mest

typisk - mer typisk - mest typisk (típico)

intresserad - mer intresserad - mest intresserad (interessante)

spännande - mer spännande - mest spännande (emocionante, muito interessante)

ond [= elak, dålig] - värre - värst (mau, ruim, malvado)

ond [ vred, arg] - ondare - ondast (zangado, raivoso)

många - flera*, fler - flest (muitos, varios)

nära - närm(a)re - närm(a)st - näst (próximo)

små - smärre - {minst} (pequeno)

Monday, February 11, 2008

Några adjektiv

Ex:

1- (öppen) Det är öppet. /Está aberto.
2- (naken) Ett naket barn. /Uma criança nua.
3- (mogen) Äpplet är inte moget. / A maçã não esta madura.
4- (rutten) Usch, äpplet är ruttet. /Vixi, a maçã está podre.
5- (förbjuden) Det är förbjudet. / E proibido.
-----------------------------------------------------------------------
6- (öppen) Affärerna är inte öppna. / As lojas não estão abertas.
7- (vuxen) Mina barn är vuxna. / Meus filhos são adultos.
8- (mogen) Bananerna är inte mogna. / As bananas não estão maduras.
9- (vaken) *De är inte vakna. / Eles não estão acordados.
-----------------------------------------------------------------------
10- (vissen) Blommorna är vissa. / As flores estão muchas.
11- (galen) *De är gala. / Eles são loucos/doidos.
-----------------------------------------------------------------------
12- (säker) Är ni säkra på det? / Vocês tem certeza disso?
13- (mager) Tre magra barn. / Três crianças magras.
----------------------------------------------------------------------
14- (gammal) Två gamla kvinnor. / Duas mulheres velhas.
----------------------------------------------------------------------
15- (blå) Havet är blått. / O mar é azul.
16- (ny) Han har ett nytt lexikon. / Ele tem um dicionário novo.
17- (grå) Livet är gråa ibland. / As vezes a vida é "dura"/difícil.
--------------------------------------------------------------------------
18- (bred) Bordet är brett. / A mesa é larga.
19- (röd) Stopp! Det är rött. / Alto!/Pare ! o sinal está vermelho.
20- (god) Åh, det var gott! / Humm, estava uma delicia/gostoso.
-------------------------------------------------------------------------
OBS! Adjektiven "bra", "kul", "gratis" och "extra" har alltid samma form!
/ Os adjetivos "bra", "kul", "gratis" e "extra" tem sempre a mesma forma, não muda, nem no plural, ett-ord, -en-ord.
----------------------------------------------------------------
"Liten"
En liten pojke.------------- Den lille pojken. --------- Pojken är liten

{Um menino pequeno.--- O menino pequeno.-------- O menino é pequeno}

Två små pojkar. (Dois meninos pequenos)

De små pojkarna. {Os meninos pequenos}

Pojkarna är små. (Os meninos são pequenos)

En liten bil. --------------- den lilla bilen -------------- Bilen är liten.

{um carro pequeno ------ O carro pequeno --------- O carro é pequeno}


Ett litet hus.------------ Det lilla huset.------------ Huset är litet.

{Uma casa pequena.-- A casa pequena.---------- A casa är pequena}

Formern litet, i ledig stil: lite, kan även vara: [a forma "litet" informal "lite" pode também ser:]

substantiv: Vi ska äta lite nu. [substantiv: Agora nós vamos comer um pouco]

adverb: Han kan lite portugisiska. [Ele sabe um pouco de português]


Adjektivets komparation [Adjetivos comparações]

Positiv -------- Komparativ ------ Superlativ ------*Sup. best. form

1 -------------- are --------------- ast ----------- *aste
- fin ---------- finare ------------ finast ---------
- vacker ----- vacrare ----------- vacrast ---------

- enkel------- enklare ----------- enklast ---------
- mogen -----mognare ---------- mognast-------
- dum---------dummare-----------dummast-----

Ex. Var ligger den vacraste staden? (Onde fica a cidade mais bonita?)


2 ------------- re ---------------- st ----------- sta
- hög -------- högre ------------- högst ---------

- stor ------- större ----------- störst ---------
- ung ------- yngre -------------- yngst ---------
- tung ------ tyngre ------------ tyngst ----------
- låg -------- lägre -------------- lägre ------------
- lång ----- längre ------------- längst -----------

Ex. Stockholm är Sveriges största stad.{Stockholm e maior cidade da Suécia.}


3 ------------ re ------------------ st ------------- sta
- dålig ------ sämre --------------- sämst ---------
- bra/god --- bättre---------------- st-----------

- gammal --- äldre----------------- äldst-----------
- liten,lite --- mindre -------------- minst----------
- många ----- fler(a) ------------- flest
- mycket ----- mer(a) ------------- mest
- gärna ------ hellre -------------- helst

Ex. Min bästa vän heter Bo. {Meu melhor amigo chama Bo.}

4 ------------------ mer .......---------- mest ................
- typisk ---------- mer typisk ---------- mest typisk
- intresserad ---- mer intresserad ---- mest intresserad
- spännande ---- mer spännande ----- mest spännande

Ex: Åker är 80 år. Åker är gammal.
{Åker tem 80 anos. Åker é idoso/velho.]

Anna är 90 år. Anna är äldre än Åke.
{Anna tem 90 anos. Anna é mais velha que o Åker.}

Eva är 95 år. Eva är äldst.
{Eva tem 95 anos. Eva é mais velha (de todos)}

Glosor - Vocabulário

bra = bom, boa
dum = pateta, tolo, estúpido, idiota
dålig = mau; ruim
enkel = simples
fin = fino
gammal = velho, (pessoas)idoso/a, [ou coisas ex: uma casa velha, um carro velho]
gärna = de boa vontade
hög = alto, elevado
intresserad = interessado
liten = pequeno, minúsculo
låg = baixo
lång = longo
mogen = maduro [ pode ser idade madura ou "uma manga madura # verde"]
mycket = muito/a
många = muitos/as (vezes)
spännande = emocionante, muito interessante
stor = grande
tung = pesado
typisk = típico
ung = jovem, novo [idade]

*O uso do Superlativ obestämd och bestämd form
Exp:
1- Den kallaste platsen i världen ligger i Antarktis.
{O lugar mais frio do mundo fica na Antartica.}
2- Den högsta byggnaden i Sverige är Kaknästornet.
{A construção mais alta da Suécia chama Kaknästornet.}
3- Det här är min äldsta kostym.
{Este é meu terno mais velho.}
4- Den yngsta eleven i klassen heter Benjamin.
{O aluno mais novo/jovem da clase chama Benjamin.}


Komparation

Regel/Regra: -are, -re + än / -ast, -st (av alla)

Ex: Sverige är kallare än Portugal.----- Men Island är kallast i Norden.
A Suécia é mais fria que Portugal.-------- Mas Island é mais fria do "Norden".

Norge är större än Danmark och Filand är större än Norge, men Sverige är stärst i Norden.
A Noruega e bem maior que a Dinamarca é a Finlândia e bem maior que a Noruega, mas a Suécia é a maior do "Norden".

Lasse är *lika gammal som Olle. Lasse tem a mesma idade que Olle.

Våra lägenheter är *lika stora. Nossos apartamentos é do mesmo tamanho.

Monday, February 04, 2008

Mer om adjektiv

I adjektiv på obetonade -al, -el, -en, -er försvinner -a, och -e i pluralformen.
1. gammal (en-ord/utrum), gammalt (ett-ord/neutrum), gamla (plural) {um/a/s velho/a/s}
2. ädel, ädelt, ädla {nobre/s}
3. mogen, moget, mogna {maduro/a}
4. vacker, vackert, vackra {lindo/a, bonita/o}
Singular - Utrum - En
en annan fin bil {um outro carro bonito}
någon fin bil {algum carro bonito}
ingen fin bil {nenhum carro bonito}
varje fin bil {cada carro bonito}
vilken fin bil {qual carro bonito}
bilen är fin {o carro bonito}
min bil är fin {meu carro é bonito}
vilken bil är fin {qual carro é bonito}
- den bilen {aquele carro (->apontando}
- den här bilen {esse carro}
- den där bilen {aquele carro (->apontando)}
Singular - Neutrum - Ett
ett annat fint hus {uma outra casa bonita}
något fint hus {alguma casa bonita}
inget fint hus {nenhuma casa bonita}
varje fint hus {cada casa bonita}
vilket fint hus {qual casa bonita}
huset är fint {a casa é bonita}
mitt hus är fint {minha casa é bonita}
vilket hus är fint {qual a casa que é bonita}
De oregelbundna adjektiven {adjetivo irregulares}
1. ny (en-ord), nytt (ett-ord), nya (plural) {novo/o/s, nova/a/s, jovem/jovens}
2. vit, vitt, vita {branca/o/s (cor)}
3. svart, svart, svarta {preto/a/s (cor)}
4. röd,tt, röda (vermelho/a/s}
5. hård, hårt, hårda {duro/a/s}
6. enkel, enkelt, enkla {simples}
7. dum, dumt, dumma {idiota, bobo, estúpido}
8. liten, litet, små {pequeno/a/s}
9. fri, fritt, fria {livre/s}
10. blå, blått, blåa el. blå {azul, (azuis)}
11. grå, grått, gråa el. grå {cinza/s (cor)}
12. glad, glatt, glada {alegre, contente}
13. god, gott, goda {bom/boa}
14. vid, vitt, vida {largo/a, amplo/a, extenso/a}
15. het, hett, heta {quente}
16. våt,tt, våta {molhado/a/s}
17. lätt, lätt, lätta {leve, fácil, simples (comida/bebida (diet)}
18. brant, brant, branta {escarpado}
19. vild, vilt, vilda {selvagem, (selvagens)}
20. ond, ont, onda {mau, ruim, malvado/a/s}