Söka - Procura - Search

Tuesday, January 29, 2008

UPDATE av Adjektiv

Adjektiv - talar om "hur något är eller ser ut". Eller adjektiv är bestämningar till substantiv och pronomen efter sina huvudord. De betecknar en egenskap.[*]
{Sueco: adjetivo "modifica o substantivo e o pronome"}
[Portugisiska: adjetivo é a palava q modifica o "substantivo e pronome atribuindo-lhe uma característica.] {definição em português}


Adjektivets böjning

I svenska böjs adjektivet efter sitt huvudord. Det regelbundna adjektivet har tre former: två former i singular för utrum: stor och neutrum: stort samt en form för plural och efter vissa ord: stora.
[No sueco declina [=conjugar] os adjetivos depois da palavrar principal. Os adjetivos "irregulares tem três forma:
duas forma no singular e uma para o plural, {utrum: stor (grande), neutrum: stort (grande), plural e depois de algumas palavras, stora (grandes).

Adjektivet kan anitgen stå före sitt huvudord (attibutiv ställning)
- en stor bil {um carro grande}
Eller efter huvudordet (predikativ ställning)
- bilen är stor { O carro é grande}

Regelbundna adjektivet har ändelserna -, -t, -a : stor, stort, stora {grande, grande, grandes}
{Adjetivo "regulares tem essas terminação -, t, -a}

Efter kort vokal dubbelskrivs m och n före vokal, n i ordslut { depois de uma "vogal curta escreve m e n duas vezes}
- dum, dumt, dumma {tolo/idiota/imbecil, tolo/idiota/imbecil, tolos/idiotas/imbecil(-es)}
- sann, sant, sanna {verdade, verdade, verdades}

Singular-----------------------------------------Plural
en-ord-----------------------ett-ord----------------------------------
fin----------------------------fint------------------- fina
Ex: en fin blus----------------ett fint bälte------ två fina blusar/bälten
blusen är fin------------------bältet är fint------ blusarna/bältena är fina

Några svåra adjektiv

en-ord----------ett-ord---------plural

ny---------------nytt------------nya
vit---------------vitt------------vita
svart------------svart-----------svarta
röd--------------rött------------röda
hård------------hårt------------hårda
vacker---------vackert---------vackra
enkel-----------enkelt----------enkla
vaken----------vaket----------vakna
gammal-------gammalt-------gamla
dum-----------dumt-----------dumma
liten-----------litet-------------små

Adjektiv+substantiv (efter vissa ord)/Adjetivo+substantivo (depois de certas palavras)

en-ord------------------------- ett-or------------------- plural
-en fin blus------------------- ett fint bälte------------många fina blusar/bälten
-någon fin blus--------------- något fint bälte---------några fina blusar/bälten
-ingen fin blus---------------- inget fint bälte----------inga fina blusar/bälten
-vilken fin blus--------------- vilket fint bälte----------vilka fina blusar/bälten
---------------------------------------------------------------------------------------------
-den fina blusen--------det fina bältet-------de fina blusarna/bältena
-den här fina blusen----det här fina bältet---de här fina blusarna/bältena
-den där fina blusen----det där fina bältet---de där fina blusarna/bältena
---------------------------------------------------------------------------------------------
-min fina blus---------------mitt fina bälte----------mina fina blusar/bälten
-Evas fina blus--------------Evas fina bälte----------Evas fina blusar/bälten
-samma fina blus-----------sammma fina bälte-----samma fina blusar/bälten
-denna fina blus------------detta fina bälte---------dessa fina blusar/bälten
----------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVERA!/ OBS:
-en liten blus-------------ett litet bälte----------många små blusar/bälten
-den lilla blusen----------det lilla bältet---------de små blusarna/bältena
-min lilla blus-------------mitt lilla bälte---------mina små blusar/bålten

Glosor/Vocábulario
en blus(s) = blusa
ett bälte(s) = cinto, faixa, [geografico] zona
de där(pron) = esses, aqueles / essas, aquelas
de här, dessa(pron) = estes, estas
den där, det där(pron) = esse, aquele/essa, aquela
den här, det här, denna, detta(pron) = este, esta
en dum(adj) = estúpido, idiota, imbecil
enkel(a) = simples
ingen(pron) = nenhum, nenhuma, ninguém
fin(adj) = fino
gammal (adj) = velho, (pessoa) idoso(a)
hård(adj) = duro
liten(adj) = pequeno
min,mitt(pron) = meu, minha
mina(pron) = minhas
ny(adj) = novo
något(pron) = algum; alguém
samma(pron) = mesmo
svart(adj) = preto/a
röd(adj) = vermelho
vacker(adj) = bonito, lindo
vaken(adj) = acordado, alerta, atento
vilken(pron) = que, qual, o que, o qual
vit(adj) = branco

Friday, January 25, 2008

Substantiv som tillhör flera deklinationer - Substantivos que pertencem varias declinação.

Utan betydelsenskillnad - Sem significado diferente

en bolster ----- bolstrar eller ett bolster ---- bolster

en finger ------ fingrar eller ett finger ------ finger

en näbb ------- näbbar eller ett näbb ------- näbb

en paket ------ paketer eller ett paket ----- paket

en ärta -------- ärtor eller en ärt ----------- ärter

En del substantiv kan böjas efter två eller flera deklinationer

Med betydelseskillnad - Com significado "diferente"

en bal ------ balar {varupacke}

-------------> baler {danstillställning}

en bank ---- bankar {gruvsvall}

------------> banker {penninginstitut}

en bok ------ bokar { trädet Fagus silvatica}

------------> böcker { litterär skrift, verk}

en borr ---- borrar { borrmaskin}

ett borr ---- borr {borrstål}

en byrå ---- byråar {förvaringsmöbel}

------------> byråer {kontor, förvaltning}

en fil -------- filar {verktyg}

-------------> filer {körfält}

-------------> fil {talspråk: filmjölkförpackning}

en form ----- formar {formgivande behållare}

-------------> former {gestalt, figur}

en gång ----- gångar {smal väg i park o.d}

---------------> gånger {upprepat tillfälle}

en liter ------ litrar { flaska starksprit}

------------> liter {rymdmått: 1 dm³}

en man ----- mannar {män i trupp eller arbetsstyrka}

------------> män {motsats till kvinnor}

en mask ---- maskar {ryggradslöst djur}

------------> masker {ansiktsbetäckning}

en not ------ notar {fiskeredskap}

-------------> noter {textkommentar; musiktecken}

ett pris ------ pris(er) {saluvärde, varupris}

-------------> prisar {nypa snus}

-------------> priser {byte, rov}

ett prov ----- prov(er) {varuprov}

-------------> prov {försök, experiment; tentamen}

en regel ---> reglar {låsanordning}

---------------> reglar {föreskrift}

en skänk ---- skänkar {hyllskåp}

--------------> skänker {gåva}

en vad ------ vador eller vader {underbenets, muskler}

---------------> vadar {fiskeredskap}

ett vad ------- vad {avtal om spel; vadställe; rättsmedel}

en vals ------ valsar { cylinder i valsverk, tryckpress m.m.}

-------------> valser { dans}

en våg ------ vågor {bölja, dyning}

-------------- vågar {viktmätare}

Link para fazer o download em PDF aqui:

Tuesday, January 15, 2008

Bestämd artikel [Substantiv fortsätt....]

I svenskan förekommer två typer av bestämd artikel: förställd bestämd artikel: den, det, de, som används före "adjektiv + substantiv".

{ Na língua sueco tem dois tipos de "artigos" [den (en-ord), det (ett-ord), de (plural)]. Esses são chamados de "artigos" por que é usado antes "do adjetivo e antes do substantivo"}

singular ------- utrum (en-ord) ------- den stora stolen

singular ------- neutrum (ett-ord) ---- det stora bordet

plural ------------------------------------ de stora stolarna

------------------------------------------- de stora borden

Glosor:

den [en-ord (utrum)] {a/o}

stor (adj), stort, stora [grande]

{komp: större, störst}

det [ett-ord (neutrum)] {a/o}

en stol, stolen, stolar, stolarna [uma cadeira, a cadeira, as cadeiras, umas cadeiras]

ett bord, bordet, bord (-), borden [uma mesa, a mesa, as mesas, umas mesas]

de [plural] [as, os] {de (=eles, elas)**}

Substantivets böjning {+=terminação, conjugação (**apenas no sueco)}

Har i svenskan vanligen åtta former. {No sueco tem oito formas}

------------------- singular -------------------------- plural --------------------------

------------- obestämd form --- bestämd form ------- obestämd form ------ bestämd form

grundform ----- bil ---------------- bilen --------------- bilar ------------------ bilarna

genitiv --------- bils --------------- bilens ------------- bilars ----------------- bilarnas

P.S. Genitiv acrescentar "-s" em todas as formas dos substantivos.

Oregelbundna böjning av några substantiv

ett kilo -------- kilot ----- kilo ------ kilona [um quilo, quilos, uns quilos]

ett papper --- papperet ----- papper ------ papperen, papperna [um papel, o papel, uns/os/ papeis]

ett piller ------ pillret -------- piller -------- pillren, pillerna [uma pilula, a pilula, umas/as pilulas]

ett fönster --- fönstret ----- fönster ------ fönstren, fönsterna [uma janela, a janela, umas/as janelas]

ett nummer -- numret ------ nummer ---- numren, nummerna [um numero, o numero, uns/os números]

Några svåra substantiv

Obestämd form--Bestämd form--Obestämd form--Bestämd form
Singular -----------Singular----------Plural--------------Plural ----Pt


1:a deklinationen (=declinação)
en ros--------------rosen-------------rosor---------------rosorna (rosa(s)

2:a deklinationen
en kudde----------kudden------------kuddar-------------kuddarna (travesseiro(s)
en gaffel-----------gaffeln-------------gafflar--------------gafflarna (garfo(s)
en syster----------systern------------systrar-------------systrarna (irmã(s)
en mo(de)r--------modern------------mödrar------------mödrarna (mãe(s)
en dotter----------dottern------------döttrar-------------döttrarna (filha(s)
en fröken----------fröken-------------fröknar------------fröknarna (moça(s)
en morgon---------morgonen---------morgnar-----------morgnarna (manhã(s)
en sommar--------sommaren---------somrar------------somrarna (verão(s)


3:e deklinationen
en bok------------boken-------------böcker-------------böckerna (livro(s)
en fot-------------foten--------------fötter--------------fötterna (pé(s)
en son------------sonen-------------söner---------------sönerna (filho(s)
en hand----------handen------------händer-------------händerna (mão(s)
en tand----------tanden-------------tänder-------------tänderna (dente(s)
en strand--------stranden-----------stränder-----------stränderna (praia(s)
ett land----------landet-------------länder------------- länderna (país(s)
en natt----------natten-------------nätter--------------nätterna (noite(s)
en sko----------skon---------------skor--------------- skorna (sapato(s)
ett museum----museet------------museer------------museerna (museu(s)


4:e deklinationen
ett öga---------ögat---------------ögon---------------ögonen (olho(s)
ett öra---------örat---------------öron---------------öronen (orelha(s)

5:e deklinationen
ett fönster-----fönstret-----------fönster*------------fönstren/fönsterna
janela(s)


ett nummer----numret-----------nummer*----------numren/nummerna
numero(s)

ett rum--------rummet-----------rum*-------------rummen (quarto(s)
en lärare-------läraren------------lärare*-----------lärarna (professor/a(s)
en tekniker----teknikern----------tekniker*--------teknikerna (tecnico(s)
en studerande--studeranden------studerande*-----studerandena (estudante(s)

en bro(de)er----brodern----------bröder-----------bröderna (irmão(s)
en fa(de)r-------fadern-----------fäder-------------fäderna (pai(s)
en man---------mannen----------män--------------männen (homem(-s)


P.S: * ñ tem plural "ett rum (sing) två rum(plu) (=dois quartos/salas)

Regras pra usar “obestämd form (singular)” , “obestämd form (plural).
Obestämd form
: usa qdo vc ”apresentar” ou introduzir alguma coisa nova p/ grupo de pessoas/ouvintes que ”eles não conhece”(ex: apresentar um produto novo no mercado).

Bestämd form/singular ,plural eller(ou) pronomen: usa quando vc falar de alguma coisa q vc já falou antes ou os ouvintes já conhecem, sobre uma situação ou lugar ou conhecimento sobre o mundo.1. Igår köpte jag en ros till min mor.[=Ontem comprei uma rosa pra minha mãe]
2. Jag har många rosor i min trädgård.
[=Eu tenho muitas rosas no meu jardim]
3. Rosorna i min trädgård dog igår.(”na frase 2* falei q tinha muitas rosas no meu jardim, então vcs já sabia q tinha, por isso escrevi a frase 3*(ROSORNA).
[= As rosas do meu jardim morreram ontem]

en-ord - existe mais do que ett-ord
ett-ord - que terminar com "consoanate" não tem plural, o plural e igual a raiz (stam) da palavra ex: bord (mesa) ett bord (uma mesa) - bord-et(a mesa) - bord (ñ tem plural) (mesas) - bord-en (as mesas)


Link para fazer o "download" em "PDF" file.


Här/aqui:


Wednesday, January 09, 2008

Om substantiv

Nesse Post eu vou tentar explicar como saber quando o "substantivos na língua sueca" é en-ord e ett-ord [en-palavra e ett-palavra].
Muitos brasileiros tenta aprender o "sueco" com inglês por que existe muito material, ai traduz para o português, depois para o sueco, muita coisa fica sem sentido. Sabe porque?
Substantivos em português tem 2 gêneros: masculino e feminino
Sueco tem "en-ord [utrum]" och "ett-ord [neutrum]"
Existem alguns substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "masculino" [betecknar manliga personer är maskulina]
- en abbot, en dansör, en man, en pojke, en kille
Substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "feminino" [betecknar kvinnliga personer är feminina]
- en abbedissa, en dansös, en flicka, en kvinna, en tjej
São poucos que designa "masculino e feminino".
Substantivets deklinationer
Förkortningar - abreviaturas
Singular Obestämd form = Sing.Obest.form
Singular bestämd form = Sing.best.form
Pluralis Obestämd form = Plu.Obest.form
Pluralis bestämd form = Plu.best.form
Sing.Obest.form
Sing.best.form
Plu.Obest.form
Plu.best.form
en flicka
flickan
flickor
flickorna
en stol
stolen
stolar
stolarna
en bil
bilen
bilar
bilarna
ett äpple
äpplet
äpplen
äpplena
ett bord
bordet
bord [ - ]
borden
en läkare
läkaren
läkare [ - ]
läkarna
en sko
skon
skor
skorna
1:a deklinationen
-or

Regel: en-ord som slutar på -a hör hit. (regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination, para fazer o plural das palvras que terminar com -a, basta retirar o -a e acrescentar -or, ver os exemplos abaixo).
Ex: en blomma - två blommor, (uma flôr - duas flôres).
Undantag:{exceções} en ros - två rosor, (uma rosa - duas rosas. /OBS: en ros (termina com s).

Ex: da tabela acima, com as 4 formas [as 4 deklinationer]
en flicka [en-ord, termina c/ a ]
flickan [recebe um -n na 2.a forma]
flickor [tira "a", e acrescenta -or para fazer o plural]
flickorna [na 4.a forma "flickor -na {acrescenta -na para fazer a 4.a forma "flickorna"]
en flicka - uma menina
flickan - a menina
flickor - as meninas
flickorna - umas meninas
2:a deklinationen
-ar
Regel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras em sueco)
Ex: en pojke - två pojkar. (um menino - dois meninos).
OBS: en cykel - två cyklar(uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar(uma filha - duas filhas), mor - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).

3:e deklinationen
- er
Regel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska ordem me "accent på sita stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico na ultima silaba")
Ex: ett kafé - två kaféer (um café {onde vende café c/ bolo}), en telefon - två telefoner (um telefone - dois telefones).
Omjlud är vanligt i denna deklination.
en hand - två händer (uma mão - duas mãos), ett land - två länder, en son - två söner (um filho - dois filhos), en far - två fäder, en bror - två bröder (um irmão - dois irmãos).
Substantiv på :
-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar
-ing: --------- en våning -------- två våningar
- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar
-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar
-sel: --------- en klädsel -------- två klädslar
Den obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden:
en afton - aftnar
en morgon - morgnar
en djävul - djävlar
en sommar - somrar
Tabell över substantivets deklinationer
Dekli.
Sing.Obest.form
Sing.Best.form
Plu.Obest.form
Plu.Best.form
1:a
en tavla
- n
tavlan
- or
tavlor
- na
tavlorna
2:a
en bil
- en
bilen
- ar
bilar
- na
bilarna
3:e
en restaurang
ett draperi
- en
- et
restaurangen
draperiet
- er
- er
restauranger
draperier
- na
- na
restaurangerna
draperierna
4:e
ett äpple
- et
äpplet
- n
äpplen
- a
äpplena
5:e A
ett bord
- et
bordet
- -
bord
- en
borden
5:e B
en läkare
- en
läkaren
- -
läkare
- na
läkarna
6:e
en sko
- n
skon
- r
skor
- na
skorna
Glosor:
en dansör (um dançarino)
en man (um homem)
en pojke (um menino)
en kille (um rapaz)
en dansös (uma dançarina)
en flicka (uma menina)
en kvinna (uma mulher)
en tjej (uma moça/garota)
Resumo sobre os substantivos em sueco.
Eu fiz PDF File deste "POST" e coloquei na NET, vou deixar alguns dias. Pode fazer o download. Vou continuar a fazer sempre coloco o link depois do POST.
Vcs podem mandar seu e-mail para mim, eu mando por e-mail em PDF File.

Aqui: