Söka - Procura - Search

Monday, October 26, 2009

Verbens Konjugationer [Update] Conjugações

Verb "Update"
De svenska verben indelas i fyra konjugationer. [Os verbos suecos tem quatro conjugações]
Och de tre första konjugationer är regelbundna i alla former bildas med ändelser enlight mönstret. [As três primeiras conjugações os verbos são "regulares", seguindo a tabela de terminações]
Konjugation
infinitiv
imperativ
presens
imperfekt
supinum
1:a
(att) laga
laga!
lagar
lagade
lagat
2:a A
(att) stänga
stäng!
stänger
stängde
stängt
2:a B
(att) köpa
köp!
köper
köpte
köpt
3:e
(att) sy
sy!
syr
sydde
sytt
4:e A
(att) skriva
skriv!
skriver
skrev
skrivit
4:e B
(att) se
se!
ser
såg
sett
4:e C
(att) göra
gör!
gör
gjord
gjort
4:e D
(att) sätta
sätt!
tter
satte
satt
1: a konjugationer omfattar mer än 80% av alla verb. [a 1.a conjugação abrange 80% dos verbos do sueco]
- anmärkning 1: a 1:a konjugationen har ett -a i alla former. [a 1.a conjugação tem um -a em todas as formas (tempos). Todas as "pessoas tem as mesma forma.
Presens [presente]
jag lagar 
du lagar 
han/hon 
vi lagar 
ni lagar 
de lagar 
Ps: Verb "laga" [= concertar alguma coisa ou cozinhar (fazer comida)]
- laga mat [fazer comida, cozinhar]
-anmärkning 2: verb efter 2:a konjugationen har -te efter tonlösa ljud. De tonlösa ljuden är C, F, K, S, T. Alla de[dom]* andra ljuden är tonande och får i 2:a konjugationen -de./Verbo da 2:a conjugação passa ter -te depois de ter "tonica muda". As terminações "muda" são C, F, K, P, T. As outras são todas "tonicas" e tem a terminações -de.
- anmärkning 3: verb som slutar på -r i stammen får ingen ändelse i "presens".
- anmärkning 4: observera att 4:e konjugationen inte få någon ändelse i "imperfekt". De flesta verben får i "imperfekt" avljud dvs vokalen ändras. [A maoiria dos verbos no "imperfeito" muda a vogal.]
De vanligaste avljudsserierna är: [As mais comuns são]
1. i - e -
Ex. skriva------skrev-------skrivit (i + 1 konsonant i stammen) {depois do vem 1 consonante.}
2. i - a - u
Ex: dricka-----drack------druckit ( i + 2 konsonant i stammen){depois do vem 2 consonante.}
OBS! ligga-----låg------legat
3. eller y - ö - u
Ex: bjuda------bjöd-----bjudit.
frysa----frös-----frusit. [Terminaçäo ou y.]
Glosor
att stänga fechar
att köpa comprar
att sy costurar
att se ver
att göra fazer
att sätta pôr
att arbeta trabalhar
att bygga construir (casa, etc)
att läsa ler (um livro etc)
att läsa {juridik, fazer um curso} estudar direito, fazer m curso
att bo morar
att dricka beber
att skriva escrever
att ligga está deitado
att bjuda convidar
att frysa congelar(ou esta com frio)
att jobba trabalhar
att idrotta fazer esporte
att lifta pegar carona
Verbens grupper och böjning.[Grupos e conjugações de alguns verbos.]


Continua......

Sunday, October 18, 2009

Tempus= tidsformer [tempos dos verbos]

Tempus = tidsformer [tempo dos verbos]
1. Presens: användes för att tala om {usa para falar sobre}
a) att något sker just nu. [que alguma coisa acontece agora/nesse momento]
Ex:
Jag läser en tidning nu. [Eu estou lendo um jornal/revista (agora).]
b) att något brukar ske. {alguma coisa acontece com freqüência (que você faz sempre, todo dia, hora etc)}
Ex:
Jag lägger mig klockan 11 varje kväll. [toda noite eu vou para cama as 11 horas]
c) att något kommer att ske i framtiden. {alguma coisa vai acontecer no futuro}
Ex.
Jag reser till Rio de Janeiro nästa vecka. [Eu vou viajar para o Rio de Janeiro na proxima semana]
P.S.: O tempo no presente (presens) no idioma sueco, usa-se para o "agora", uma frequência e o futuro.
[Em português "o tempo presente" só usa para "um fato ocorrido no momento em que se fala"] {fonte: Gramática do português contemporâneo, "Celso Cunha"}
Imperfekt: användes för att om {usa para falar sobre}
a) att något skedde i förfluten tid (tidigare) {alguma coisa aconteceu no passado {antes}}
Ex:
Jag var på bio igår. [tidsadverb i imperfekt + imperfekt av verbet]
{Eu fui no cinema ontem}
Verb: att vara (infinitiv)
är (presens)
var (preteritum)
varit (supinum)
Jag läste en bok igår. [att läsa, läser, läste, läst]
{Eu li um livro ontem}
b) att något brukade ske i förfluten tid {alguma coisa acontecia com freqüência no passado}
Ex:
Vikingarna seglade ofta till England. [att segla, seglar, seglade, seglat]
{Os Vikings sempre navegaram para a Inglaterra} [* Os vikings ñ existem, eles faziam isso no passado com freqüêcia]
Jag bodde i São Paulo i 8 år. {men nu bor jag i Jönköping} {avslutad tidsperiod - imperfekt av verbet} [att bo, bor, bodde, bott]
[Eu morei em São Paulo por 8 anos.] (mas ... agora eu moro em Jönköping) {o período que morei em SP já terminou, eu ñ moro mais lá, agora eu moro em JKP}
c) användes också i känslobetonade uttryck [usa para expressar sentimentos]
Ex:
Det var roligt att träffa dig! [Foi legal conhecer você!]
Det var en vacker tavla! {*Observera att tavlan fortfarande är vacker}
[Eu vi um/a quadro/pintura/tela linda! {** eu usei o verbo "vi" (passado) para vocês entenderem que tem de usar o "verbo no passado (imperfekt). [*OBS: o/a quadro/pintura/tela continua linda]
d) fråga om tid då svaret förväntas ligga i passerad tid: [usa-se para "pergunta sobre o tempo", mas a "resposta espera-se que esteja no passado]
Ex:
När var du i Berlin? [svar: Jag var där 1990.) [Quando você esteve em Berlin? {Resp: Eu estive em Berlin em 1990.]
Imperfekt (preteritum) syftar på en bestämd, helt avslutad tidpunkt eller tidsperiod och står ofta med ett tidsadverb, som betecknar en bestämd tid i förfluten tid. Imperfekt är ett berättande, redovisande tempus och förekommer i berättelser och beskrivningar av inträffande och avslutade händelser.
Ex:
1.
I går var jag bortrest. [Ontem eu viajei.]
{att vara, var!, är, var, varit, -}
2. Hon var i Paris förra året. [Ela esteve em Paris no ano passado.]
3. Vi sågs för tio år sedan. Faz 10 anos que nós nos encontramos.]
{att se, se!, ser, såg, sett, sedd}
4. När jag var barn, brukade vi plocka bär på somrarna.
{att bruka, -r, -ade, -at }, { att plocka, -r, -ade, -at}
[Quando eu era criança, nós costumavamos catar "frutas silvestres" nos verões.]
Imperfekt kan användas om en avslutad handling, även om tidsavståndet är litet.
Ex:
1.
Han kom (just) nu. [Ele acabou de chegar./ Ele chegou (agora).]
2. Det regnade nyss. [Chuveu agora a pouco.]
3. Jag var nyligen på bio. [Eu acabei de chegar do cinema.]
Märk särskilt det för svenskan karakteristiska bruket av imperfekt efter det formella subjekt "det" i emfatiska uttryck, även om förhållanden som pågår i talandets ögonblick.
Ex:
1.
Det var roligt att träffa dig igen!
2. Det var väldigt gott!
3. Det var synd att han inte kunde komma.
4. Hur var namnet?
5. Det var så sant - jag skulle köpa en tidning också!
Perfekt: användes för att tal om:

a)
att något har skett i förfluten tid, någon gång före det nuvarande ögonblicket, men utan att tala om exakt tid.
[Perfekt: usa para falar de uma "ação que aconteceu no passado", sem falar no tempo exato (momento)]
Ex:
1.
Jag har varit i Tyskland. [Eu já estive na Alemanha.]
{att ha, ha!, har, hade, haft}
b) att något har påbörjats i förfluten tid, men ännu inte är slut. [Uma ação que começou no passado, mais ainda não acabou.]
Ex:
1.
Eu har bott 14 år i Sverige. {och jag bor fortfarande}
[ Eu moro 14 anos na Suécia. (eu continuo morando na Suécia)]
2. Jag har bott i Jönköping i 14 år. (eu continuo morando em Jönköping)
Anmärkning: De viktigaste skillnaderna mellan "imperfekt" och "perfekt" är:
a) Svenskan använder "imperfekt" för att tala om att något skedde förfluten tid
vid en viss bestämd tidpunkt.
-
Eu var i Tyskland 2007. [Eu estive na Alemanha em 2007.]

Då den bestämd tidpunkten gäller nutid, t. ex. i år, den här veckan, idag användes "perfekt."
- Jag har tvättat idag. [Eu lavei (roupa) hoje.]
Svenskan använder "perfekt" för att tala om att något har skett i förfluten tid, alltså någon gång före idag, men
utan att ange någon bestämd tidpunkt när det skedde.
- Jag har varit i Norge. [Eu estive na Noruega. (eu estive lá, sem colocar o momento exato, o tempo exato, apenas o tempo "passado" (estive)]
b) Svenskan använder "imperfekt" för att tala om att något skedde i förfluten tid och att det är slut nu.
- Jag bodde i Malmö i 14 år (men nu bor jag i Lund).
{att bo, bor, bodde, bott}
[Eu morei 14 anos em Malmö (mas agora eu moro em Lund)]
Svenskan använder "perfekt" för att tala om att något har påbörjats i förfluten tid men ännu inte har avslutats.
- Jag har bott i Kiruna i 10 år (och jag bor fortfarande i Kiruna). [ já mora a 10 anos e (continua morando em Kiruna)]
Perfekt är ett retrospektivt tempus med anknytning till det aktuella nuet. Perfekt betecknar en (ofta fullbordad) handling eller (ofta avslutat) förlopp vid en "obestämd tidpunkt i förfluten tid, vars resultat står kvar eller på något sätt är av intresse för den talande. Perfekt har sålunda ofta modal karaktär genom att ange förhållanden sedda ur den talandes synvinkel.
1. i tillbakablickande, sammafattande satser, ofta med ett allmängiltigt tidsadverb som
någonsin, aldrig, alltid:
Ex:
1. Jag har aldrig varit i Finland. [Eu nunca estive na Finlândia.]
2. Har du (någonsin) hört talar om honom? [Você nunca ouviu ninguém falar sobre ele?]
3. De har alltid haft problem med sina barn. [Eles sempre tiveram problemas com os filhos.]
2. i satser med nära tidsanknytning till talögonblicket, ofta med ett tidsadverb som anknyter till nuet genom att ange en ännu oavslutad tidsperiod.
1. Vad har du gjort i dag? [ O que você fez hoje?]
{att göra, gör!, gör, gjorde, gjort, gjord}
2. Han har gått för dagen. [Ele já foi.]
{ att gå, gå!, går, gick, gått, gången}
3. om handlingar som anger ett resultat som består i talögonblicket.
1. Nu har jag diskat färdigt. [Acabei de lavar a louça.] [uma ação que acabou de fazer]
2. Babyn har vaknat. (och är alltså vaken nu) [O bebe acabou de acordar]
3. Jag har köpt en ny bil. (och äger alltså en ny bil nu). [Eu comprei um carro novo./ Acabei de comprar um carro.]
4. Vad har ni gjort med honom? [O que vocês fizeram com ele?]
4. om handlingar som har påbörjats i det förflutna och fortfarande äger rum.
1. Han har bott tre år i Sverige. (och bor där fortfarande). [Ele mora na Suécia três anos. (e continua morando lá)]
2. De har inte varit hemma på en månad. [Tem um mês que eles não estão em casa.]
3. Vi har studerat svenska ett halvt år nu. [Tem seis meses que nós estudamos sueco.]
5. om handlingar i förfluten tid för att uttrycka ett antagande.
1. Hon har nog hört fel. [Ela deve ter escutado errado.]
2. Han har kanske kört hem igen. [Talvez ele voltou para casa de novo.]
6. om en avslutad handling i framtiden, som föregår en annan handling i framtiden. [uma ação que vai terminar no futuro, que procede uma outra ação no futuro.]
1. När vi har ätit, ska vi gå på bio. [Quando nós terminamos de comer, nós iremos para o cinema.]
2. Du kan titta på TV, när du läst dina läxor. [Você pode assistir tv, quando você terminar de fazer as lições.]
7. Futurum
Framitd kan uttryckas på flera sätt på svenska. [O futuro (tempo) tem varias maneiras de expressar no idioma sueco]
Presens
- Oskar kommer imorgon. [Oskar chega amanhã.]
- Posten är här om en timme. [ O correio [carteiro] vai chegar em uma hora.]
- Jag arbetar nästa vecka. [Eu vou trabalhar na próxima semana.]
- Hej då! Jag ringer! [Tchau! Eu ligo!]
- Ta det lugnt! Han kommer säkert. [Calma! Ele vem com certeza.]
- Vad gör du imorgon? - Städar. [ O que você vai fazer amanhã? - Faxina/limpeza.]
*Futurum uttrycks med presens om det finns ett tidsadverbial som uttrycker framitid eller om man på annat sätt förstår att handlingen ligger i framtiden.
Ska + infinitiv
- Jag ska lära mig portugisiska. [Eu vou aprender português.]
- Jag ska köpa en ny bil. [Eu vou comprar um carro novo.]
- Han ska opereras. [Ele vai ser operado./Ele vai operar.]
*Här uttryck man också subjektes eller någon annans vilja, planer etc. Om man ändrar dessa meningar till presens, kan de inte avse framitid.

Tänker + infinitiv
- Han tänker inte ta semester i sommar. [Ele não pensa em tirar ferias no verão.]
- De tänker skaffa barn. [Eles pensam em ter filho.]
*Konstruktionen uttrycker subjektets vilja, planer etc.
Kommer att + infinitiv
- Du kommer att må illa om du dricker den där gamla mjölken. [Você vai passar mal se tomar esse leite com data vencida.]
- Det kommer att regna imorgon också. [Amanhã também vai chover.]
- Priserna kommer att stiga nästa år. [Os preços vai subir no próximo ano.]
*Uttrycker en prognos om framtiden.  Ofta går också presens bra för prognos.
Futurum preteriti [Futurum i dåtid]
-
Han sa att Oskar skulle komma nästa dag. [Ele disse que o Oskar viria no outro dia.]
- Vi visste inte att han skulle opereras. [Nós não sabiamos que iria ser operado.]