Söka - Procura - Search

Saturday, December 23, 2006

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR


***FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO *****

*****GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR*******
Önskar Linds

Thursday, December 21, 2006

Fortsättning av Perfekt particip

Vid "sammansatta verb" (verb + partikel) ex: gå av, gå bort, gå efter ( verb + preposition eller adverb/ kalla "verb + partikel)

måste man: då verbet står i "perf.part." flyta fram partikeln och skriva ihop den med verbet.

Ex:

Flickan är avklädd. --------- Flickan har klätt av sig.

( A menina está sem roupa (nua).------ A menina tirou a roupa.)

Maten är uppäten. ----------- Vi har ätit upp maten.

( A comida é (foi) comida. ------ Nós comemos a comida.)

Perfekt particip kan stå "attributivt (bestämning till ett substantiv). Det har då samma funktion som ett adjektiv

och man böjer det som ett sådant.

Ex:

en stängd dörr ----------------- den stängda dörren

( uma porta fechada ----------- uma porta fechada)

ett stängt fönster -------------- det stängda fönstret

( uma janela fechada ----------- uma janela fechada)

två stängda dörrar ------------ de stängda dörrarana

(duas portas fechadas --------- as portas portas fechadas)

Perfekt particip kan också stå predikativ efter, verb vara och bliva och utgör då en "passiv satskonstruktion. Här kan det endast förekomma i "obestämd form" och det böjs som ett "adjektiv".

Ex:

Dörren är stängd. ( A porta está fechada.)

Fönstret är stängt. ( A janela está fechada.)

Dörrarna är stängda. ( As portas estão fechadas.)

Konstruktionen med verb bliva + perfekt particip beskriver övergången från ett tillstånd till ett annat. (A construção com verbo bliva + perfekt particip descreve a "passagen" de uma "situação para outra coisa".)

Ex:

Huset blev sålt igår. ( A casa "foi" vendida ontem. [ explica: "a casa estava a venda", qdo " a casa foi vendida", então "a venda" para "vendida"])

Konstruktionen med verb vara + perfekt particip beskriver resultatet. ( A contrução com o verbo vara + perfekt particip descreve o "resultado".)

Ex:

Huset var redan sålt, när hon ringde. ( A casa ja tinha sido vendida, quando ela ligou.)

Tuesday, December 19, 2006

Fortsättning av Perfekt Particip

För att bilda "perfekt particip" utgår man från supinumformen (verb tempus supinum),

ex: att arbeta - arbetar - arbetade - arbetat (supinum).

Då det gäller konjugationerna 1, 2 och 3 "supinumformen samma som "perf.part." i neutrum obestämd form; perf.part. i neutrum

obestämd form är samma som "imperfekt minus -e." I plural och bestämd form får " adjektiv som slutar på -ad, -e, de övriga -a."

målade --------------- byggde -------------- sydde

målat ----------------- byggt ---------------- sytt

en målad stuga ------- en byggd stuga ------- en sydd kjol

ett målat hus --------- ett byggt hus ---------- ett sytt skärp

två målade hus ------- två byggda hus ------- två sydda skärp

PT: en målad stuga (uma casa de campo "pintada")

en byggd stuga ( uma casa de campo "construida")

en sydd kjol (uma saia "costurada")

ett målat hus ( uma casa "pintada")

ett byggt hus (uma casa "construida")

ett sytt skärp (um cinto "costurado") [cinto que usa nas calças, saias, shorts, etc)

två målade hus ( duas casas "pintadas")

två byggda hus ( duas casas construidas)

två sydda skärp (dois cintos "costurados")

Då det a 4:a konjugationen är de "lite svårare", då denna konjugation innehåller verb med olika "supinumformer".

De verb som har "supinumformer på -it får ändelserna -en, -et, -na.

De verb vas "supinumformer överensstämmer med supinumformerna i de andra konjugationerna följer dessa.

skrivit -------------- förstått ----------------- legat

en skriven bok ------ en förstådd flicka ------- en nerlegad säng

ett skrivet brev ----- ett förstått barn --------- ett förlegat beslut

två skrivna brev ----- två förstådda barn ------- två nerlegade sängar

PT: en skriven bok ( um livro "escrito")

en förstådd flicka ( uma menina "inteligente")

ett skrivet brev (uma carta "escrita")

ett förstått barn ( uma criança "inteligente")

två skrivna brev ( duas cartas "escritas")

två förstått barn ( duas crianças "inteligentes")

Saturday, December 16, 2006

Perfekt Particip

Perfekt particip använder man för de mesta som ett adjektiv.

predikativ ställning attributiv ställning
obest. form ------ best. form

1.

stolen är målad en målad stol den målade stolen
huset är målat ett målat hus det målade huset
stolarna är målade två målade stolar de målade stolarna

2.a

dörren är stängd en stängd dörr den stängda dörren
fönstret är stängt ett stängt fönster det stängda fönstret
dörrarna är stängda två stängda dörrar de stängda dörrarna

2.b

bilen är köpt en köpt bil den köpta bilen
huset är köpt ett köpt hus det köpta huset
bilarna är köpta två köpta bilar de köpta bilarna

3.b

klänningen är sydd en sydd klänning den sydda klänningen
skärpt är sytt ett sytt skärp det sydda skärpet
skärpen är sydda två sydda skärp de sydda skärpen

4.

(4.) boken är skriven en skriven bok den skrivna boken
brevet är skrivet ett skrivet brev det skrivna brevet
böckerna är skrivna två skrivna böcker de skrivna böckerna

Eftersom perf. bildas från supinum får en del verb efter 4:e konjugationen

perf. part. ändelser som överensstämmer med de andra konjugationernas ändelser:

meningen är förstådd en förstådd mening den förstådda meningen
problemet är förstått ett förstått problem det förstådda problemet
problemen är förstådda två förstådda problem de förstådda problemen

Thursday, December 14, 2006

Schema för ordföljd i huvudsats


Post de hoje eu publiquei no Google. Eu fiz uma tabela com exemplo de "ordföljd". Não deu para fazer um post normal, porque a "tabela ficou larga", não cabe aqui no Blog.

URL esse link:

Wednesday, December 13, 2006

Verbens Konjugationer

Tabell

1:a
2:a A
2:a B
3:e
4:e
INFINITIV
- a
arbeta
- a
bygga
- a
läsa
-
bo
- a
dricka
PRESENS
- ar
arbetar
- er
bygger
- er
läser
- r
bor
- er
dricker
IMPERFEKT
- ade
arbetade
- de
byggde
- te
läste
- dde
bodde
- (oftast avljud)
drack
SUPINUM
- at
arbetat
- t
byggt
- t
läst
- tt
bott
- it
druckit
Tempuskongruens
Man kan säga att vi i svenskan ha två "tidsplan": (No idioma sueco tem dois tipos "tempo plan" (tempos dos verbos)
Nutid: presens, perfekt, futurum
Dåtid: imperfekt, pluskvamperfekt, futurum imperfekt (skulle)
Man bör inte blanda tempus från olika "tidsplan" med varandra. (Não deve misturar os tempos c/ "tempo plan")

PS: Quando se faz a conjugação do verbos "como na tabela acima" usa esses tempos. "Infinitiv", Presens, Imperfekt, Supinum (qdo faz tabela). Para escrever "frases, orações", usa os "tempus, Infinitivo (qdo precisar usar), presens (presente), perfekt/imperfekt (passado) e o futurum (futuro).
Ex:
- Jag tittar på TV medan jag dricker kaffe. (Eu assisto TV "enquanto" eu tomo café.)
- Jag tittar på TV när jag har druckit kaffe. (Eu assisto TV "quando" eu tiver terminado de tomar café.)
- Jag ska dricka kaffe när jag har tittat på TV. (Eu vou tomar café "quando" eu tiver terminado de assistir TV.)
- Jag ska dricka kaffe när jag tittar på TV ( Eu vou tomar café quando eu estiver assistindo TV.)

- Jag tittade på TV medan jag drack kaffe. (Eu tomei café "enquanto" eu assistia TV.)
- Jag tittade på TV när jag hade druckit kaffe. (Eu assisti TV depois que eu já tinha tomado café.)
- Jag skulle dricka kaffe när jag hade tittat på TV. ( Eu ia tomar café quando eu já tivesse assistido TV.)
- Jag skulle dricka kaffe när jag tittade på TV. (Eu ia tomar café enquanto eu assistia TV.)
Glosor:
att arbeta - trabalhar(v)
att bygga - construir(v) (casa, predio, etc)
att läsa - ler(v)
att bo - morar(v)
att dricka - beber(v)

Adverbets Placering fortsättning

Adverbets Placering fortsättning

Satsadverb Adverbial
tyvärr infelizmente
ju pois, não é
nog bastante, suficiente
väl bem
kanske talvez
kanhända pode ser, porventura
sannolikt provavelmente
minsann de fato, realmente
i alla fall em todo o caso
emellertid no entanto, todavia, porém
dock no entanto, contudo, todavia, apesar disso
likväl no entanto, contudo, todavia
ändå contudo, todavia, apesar de
nämligen a saber, quer dizer

Negationer Negação
icke não
inte não
ej não
ingalunda de nenhuma maneira, de modo algum
knappt, knappast escassamente, pouco, insuficientemente

Huvudsats - regel: I en huvudsats placeras många adverb alltid efter första verbformen. (na oração principal coloca sempre o "advérbio" sempre "depois do primeiro verbo".

Ex:

Han kommer inte. (påstående)

{han (pronomen)}

{kommer (verb)

{inte (adverb}

Han vill inte komma. (påstående)

{han (pronomen)}

{vill (1:a verb)

{inte (adverb)}

{komma (2:a verb)}

Kommer han inte? (fråga)

Vill han inte komma?

Bisats - regel: I en bisats placeras dessa "adverb" alltid före första verbformen. ( na oração subordinada coloca o advérbio "antes do 1.o verbo.)

Ex:

Han säger (HS), att han inte kommer(BS).

{han (pronomen) säger (verb),(HS)}

{att (konjunktioner underordnande), han (pronomen) inte (adverb) kommer (1:a verb)}

Han säger, att han inte vill komma.

{han (pron) säger (verb) (HS), att (konj und) han (pron) inte (adv) vill (1:a verb) komma (2:a verb}

Monday, December 11, 2006

Adverbets Placering

Huvudsats - I en huvudsats placeras många "adverb" alltid" efter första verbformen. ( Na "oração principal o "adverbio" e colocado sempre depois do "primeiro verbo".)

Ex: på sådana adverb:

Tidsadverb Advérbio de tempo
nu agora
nyss há pouco, agorinha
nyligen recentemente, há pouco tempo
just justamente, extamente, precisamente
genast imediatamente, logo, já
strax logo, imediatamente, agora mesmo
snart em breve, daqui a pouco
numera hoje em dia
förr antigamente, antes
först desde o príncipio
alltid sempre
ofta muitas vezes
ibland às vezes, de vez em quando
sällan raramente
aldrig någosin nunca, jamais

Satsadverb Adverbial
gärna de boa vontade, com muito gosto
verkligen realmente, na verdade
vanligen em geral, geralmente, normalmente
möjligen possível, viável
troligen provavelmente
antagligen provavelmente, possivelmente
förmodligen provavelmente, parece que
säkerligen certamente, sem dúvida
sannerligen verdadeiramente, realmente
visserligen certamente
tydligen evidentemente
egentligen na realidade, afinal de contas
slutligen finalmente
äntligen finalmente
dagligen diariamente, todos os dias
årligen anualmente, cada ano
nyligen recentemente, há pouco tempo
lyckligtvis felizmente
naturligtvis naturalmente, evidentemente
möjligtvis possivelmente, talvez
troligtvis provavelmente
vanligtvis geralmente, normalmente
givetvis evidentemente, naturalmente
händelsevis por acaso, casualmente
exempelvis por exemplo
delvis em parte

Fortsättning nästa "Post" ....

Saturday, December 09, 2006

List av verb synonymer "conjugações"

Verb Synonymer Verb Synonymer
att tycka om, -er, -te, -t att gilla, -r, -ade, -at
att hata, -r, -ade, -at att avsky, -r, -dde, -tt
att falla, faller, föll, fallit, fall! att snubbla, -r, -ade, -at
att prata, -r, -ade, -at att tala, -r, -ade, -at
att förstå, förstår, förstod, förstått att begripa, begriper, begrep, begripit
att laga, -r, -ade, at att reparera, -r, -ade, -at
att åka, -er, -te, -t, åk! att resa, -er, -te, -t, res!
att fixa, -r, -ade, -at att ordna, -r, -ade, -at
att arbeta, -r, -ade, -at att jobba, -r, -ade, -at
att tycka, -er, -te, -t att anse, anser, ansåg, ansett, anse!
att söka, -er, -te, -t, sök! att leta, -r, -ade, -at
att kasta, -r, -ade, -at att slänga, -er, -de, -t
att börja, -r, -ade, -at att starta, -r, -ade, -at
att dö, dör, dog, dött, dö! att avlida, avlider, avled, avlidit
att gå, går, gick, gått att promenera, -r, -ade, -at
att begripa, begriper, begrep, begripit att fatta, r, -ade, -at
att jobba, -r, -ade, -at att syssla med, -r, -ade, -at
att promenera, -r, -ade, -at att spatsera, -r, -ade, -at
att berätta, -r, -ade, -at att tala om, -r, -ade, -at
att besluta, -r, -ade, -at att bestämma, bestämmer, bestämde, bestämt
att besöka, -er, -te, -t, besök! att hälsa på, -r, -ade, -at
att snubbla, -r, -ade, -at att ramla, -r, -ade, -at
att ropa, -r, -ade, -at att kalla, -r, -ade, -at
att resa, -er, -te, -t att fara, far, for, farit, far!
att lukta, -r, -ade, -at att dofta, -r,-ade, -at
att slappna av, -r, -ade, -at att ta(ga) det lugnt, tar, tog, tagit, ta!
att vinna, vinner, vann, vunnit, vinn! att segra, -r, -ade, -at
att studera, -r, -ade, -at att plugga, -r, -ade, -at

Glosor

att besluta, att bestämma decidir

att ropa, att kalla chamar

Thursday, December 07, 2006

Synonymer - Verb

Synonymer-Verb Português
tycka om - gilla gostar
hata - avsky odiar
falla - snubbla cair, tombar
prata - tala falar, conversar
förstå - begripa compreender, entender,
laga [laga mat(=cozinhar)] - reparera consertar, reparar
åka - resa viajar
fixa - ordna arranjar, ordenar, arrumar
arbeta - jobba trabalhar
tycka - anse pensar, achar, julgar
söka - leta procurar
kasta - slänga jogar fora, (jogar/ atirar bola)
börja - starta começar, iniciar
dö - avlida morrer, falecer
gå - promenera ir, andar, caminhar
begripa - fatta compreender, perceber, entender
jobba - syssla med trabalhar, afazeres
promenera - spatsera andar, caminhar
berätta - tala om contar, relatar, narrar
besöka - hälsa på visitar
snubbla - ramla cair, tombar
resa - fara viajar
lukta - dofta cheirar
slappna av - ta det lugnt relaxar-se
vinna - segra ganhar, vencer(esporte)
studera - plugga estudar

Wednesday, December 06, 2006

Glosor av "Ordbildning fortsättning"

Glosor [att (verb)]
- att slarva -r, -ade, -at ( falta de cuidado, desleixo
- slarvig(adj) -t, -a ( descuidado)
- att dramatisera -r, -ade, -at ( dramatizar, adaptar ao teatro)
- dramatisk(adj) -t, -a (dramático)
- att begripa, begriper, begrep, begripit (comprender, entender, perceber)
- begriplig(adj) -t, -a (compreensível)
- att spara -r, -ade, -at (poupar, economizar)
- sparsam(adj) -t, -a (económico)
- att använda -er, -de, -t ( empregar, usar, utilizar, fazer uso de)
- användbar(adj) -t, -a ( útil, utilizável, aproveitável)
- att diskutera -r, -ade, -at ( discutir, debater)
- diskutabel(adj) -t, -a ( discutível)

- en flit, fliten (zelo, assiduidade)
- flitig(adj) -t, -a ( aplicado, trabalhador, assíduo)
- en demokrati, demokrati(e)n, -er (democracia)
- demokratisk(adj) -t, -a (democrático)
- en man, mannen, män, männen ( homen)
- manlig(adj) -t, -a ( masculino, macho)
- ett arbete, arbete-t, arbete-n, arbetena ( trabalho, tarefa, emprego, ocupação)
- arbetsam(adj) -t, -a ( trabalhador)
- under*(prep) ( debaixo de, por baixo de, abaixo de)
- ett under, undret, under, undren ( milagre)
- underbar(adj) -t, -a ( maravilhoso, admirável)
- en risk -en, -er ( risco)
- riskabel(adj) riskabelt, riskabla ( arriscado)
- en betydelse -n, -r ( significado, significação)
- betydelsefull(adj) ( significativo, significante)
- betydelselös (adj) ( insignificante, sem importância)

Tuesday, December 05, 2006

Ordbildning "Fortättning"

Verb bildas oftast med följande ändelser ( verbo se constroi sempre com essas terminações)

- a ------- hjälp(s) ----- att hjälpa [ till substantiv och pronomen] (para substantivos e pronomes)
{ hjälp, hjälpen (ajuda, auxílio, socorro)}, {att hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt (ajudar, prestar ajuda, auxliar, socorrer)}

- era ----- adress (s) ----- att adressera [ till låneord] ( palavras emprestada de outros idiomas, ex: inglês, latin, greco, etc[adress (= address (inglês))
{ en adress, -en, -er (endereço) }, { att adresera, -r, -ade, -at ( endereçar)}

- na ----- grå(adj) ------- att gråna [ till adjektiv] ( para os adjetivos)
{ grå, grått, grå (cinzento) }, [att gråna, -r, -ade, -at [få grått hår; bli gammal och grå (ficar com cabelo grisalho; ficar velho e grisalho)

Adjektiv

- ig ------- slarva(v) ------------ slarvig --- en flint ----------- flitig
- (i)sk --- dramatisera(v) --- dramatisk --- en demokrati --- demokratisk
- lig ------ begripa (v) ------- begriplig --- en man ---------- manlig
- sam ---- spara(v) --------- sparsam --- ett arbete -------- arbetsam
- bar ----- använda(v) ------ användbar --- ett under ----- underbar
- abel¹ --- diskutera(v) ---- diskutabel ---- en risk -------- riskabel
- full² ------------------------------------- en betydelse -- betydelsefull
- lös² ------------------------------------- en betydelse -- betydelselös

¹ lägger man till låneord (coloca essa terminação nas palavras emprestadas de outros idiomas)
² -full, -lös är adjektiv, men man använder dem också som "suffix" för att bilda adjektiv och lägger dem då till substantiv. ( -full, -lös são "adjetivos" (terminação), mas pode ser usado como suffixo para construir "adjetivos e coloca "eles" nos substantivos.)
Suffixen är ofta motsatser men kan inte alltid sättas till samma substantiv.

Monday, December 04, 2006

Ordbildning

Ordbildning ( formação de palavras)

Substantiv bildas oftast med följande ändelser: ( substantivos forma sempre com essas terminações:)
- (n) ing -------- räkna(v) -------- en räkning(s)
{ att räkna, -r, -ade, -at (contar, calcular), {en räkning, -en, -ar (uma conta, um cálculo)}

- ande/ende --- hoppa(v) ------ ett hoppande(s)
---------------- (v)--------- ett gående (s) (kan man bilda av nästa alla verb) / (podemos formar palavras com quase todos verbos usando a terminação "ande/ende", construir "substantivos")
{ att hoppa, -r, -ade, -at (saltar, pular) }, { ett hoppande, hoppande ( salto, pulo)}
{ att gå, går, gick, gått (andar, ir a pé, caminha) }, { ett gående, gående (a pé) }

- an ------ längta(v) --- en längtan(s) ( anger verbets handling) / (indica uma ação dos verbos)
- else ---- förfölja (v)------- en förföljelse(s)
{ att längta, -r, -ade, -at ( ansiar por, sentir saudades)}, { en längtan, längtan (saudades)}
{ att förfölja, -er, -de, -t (perseguir)}, { en förföljese, -en, -er (perseguição)}
- nad ----tystna(v) ---- en tystnad(s) ( ofta till verb som slutar på -na) / (usa sempre nos verbos que "terminar por -na)
{ att tystna, -r, -ade, -at (calar-se)}, { en tystnad, tystnaden (silêncio) }

- tion ----- addera(v) ---- en addition(s) ( till verb som slutar på -era) (verbo que termina em -era)
{ att addera, -r, -ade, -at ( somar, adicionar)}, { en addition, -en, -er ( adição, soma)

- eri ----- plåga(v) ----- ett plågeri(s) ( ofta negativ betydelse) /( sempre tem significado negativo)
{ att plåga, -r, -ade, -at ( atormentar, afligir, torturar)}, { ett plågeri (importunação)}

- e ------ skjuta ---- ett skytte(s)(ofta omljud) ( sempre uma metafonia)
{ att skjuta, skjuter, sköt, skjutit, skjut! ( atirar, disparar)}, {ett skytte, -et, -en, -na (tiro)

- (ingen ändelse / sem terminação) --- fuska(v) ----- ett fusk
{ att fuska, -r, -ade, -at ( cometar fraude, (roubar no jogo)}, { ett fusk, fusket (fraude/s) }

- ing/ling ------ ung(adj) ------ en yngling(s) ( till ord som ager hemvist eller egenskap) ( palavra que indicar domicílio ou qualidade (propriedade)
{ ung (adj) , ungt, unga /komp: yngre, yngst (jovem/ novo (idade)}, en yngling, -en, -ar ( adolescente, jovem, rapaz novo, moço)
----------------- Skåne (nome de uma cidade [domicílio] ------- en skåning, -en, -ar [person från Skåne] ( pessoa da "Skåne" (como domicílio) ex: uma pessoa de São Paulo = paulista)

- het ------- dum(adj) -------- en dumhet(s) ( lägger man till adjektiv) ( terminação que coloca nos adjektivos)
{ dum(adj) dumt, dumma ( tolo, pateta, idiota, imbecil, estúpido )}, { en dumhet, -en, -er ( estupidez, imbecilidade, patetice, tolice, (bobagem)
- lek ------ stor(adj) -------- en storlek (s) (-"- /= idem)
{ stor(adj) stort, stora /komp: större, störst ( grande)}, { en storlek, -en, -ar (tamanho, ex roupa, sapato, etc)}
-dom ------- sjuk(adj) ----- en sjukdom(s) ( -" - / = idem)
{ sjuk(adj) sjukt, sjuka (doente, enfermo, adoentado)}, { en sjukdom, -en, -ar ( doença, enfermidade)
- oregelbundet / inregular ------- sova(v) ------ en sömn(s)
{ att sova, sover, sov, sovit, sov! (dormir)}, { en sömn, sömnen (sono)