Söka - Procura - Search

Monday, September 07, 2009

Mer om "Prepositioner"


- Prepositioner står vanligen före sitt huvudord.
- Efter preposition står grundform av substantiv men objektsform av persoliga pronomen
Ex: till bilen, till mig {para o carro, para mim}


Undantag {exceção -ões}:
för ..... skull och (p)å ..... vägnar följs av genitiv:
1. Hon stannar hemma för barnens skull. Gör det för min skull!
2. Han tackade värden  gästernas vägnar.


Prepositionen till följdes i äldre svenska av genitiv, vilken finns kvar i uttryck som:[gramática velha que se usa até hoje em algumas expressões]
till sjöss, till bords


När preposition i betecknar förfluten tid, följs den av ändelse -(a)s: [qdo a preposição "i" designa/indicar tempo no "passado" vem acompanhado pela "terminação" -(a)s]

måndags, i julas [na segunda-fera passada, no último Natal/o Natal do ano passado, Natal passado]Prepositionerna kan vara enkla: (av), {under} {preposições pode ser simples: (de; por), sob, debaixo de, por baixo de, abaixo de; {durante, sob, quando de, no tempo de, no decurso de]}
sammansatta*: (bredvid), {omkring}  {junto a (de), ao lado de, perto de; [em volta de, em torno de, em redor de; sobre, acerca de]}
bestå av flera ord: för ..... sedan, i stället för  [há muitos anos ...., no lugar de]


Huvudordet står först och prepositionen sist i satsen. [ a palavra "raiz" primeiro a preposição no final da oração]
1. i emfatiska(**) uttryck, när huvudordet inleder stasen: [(**) expressão, quando a palavra raiz iniciar uma oração] 
- Det har du rätt i. [Você está certo]
- Salt blir man törstig av. [O sal da muita sede]
- Honom kan vi lita på. [Nele podemos confiar]


2. i frågor: [nas perguntas]
- Vem köpte du boken av? [De quem você comprou o livro?]
- Vad ska du använda pengar till? [No que você vai usar o dinheiro?]
- Jag undrar vem du tänker ? [Eu gostaria de saber em quem você está pensando?]


3. i infinitivuttryck: [expressão no infinitivo]
- Denna sjukdom är inte att leka med. [Essa doença não é para se brincar.]
- Sofan är skön att sitta i. [O sofá é comfortavel para sentar]


Om en preposition styr första ordet i en bisats, placeras prepositionen alltid i "talkspråk" och allt oftare i skrifspråk sist i satsen:
{Se uma preposição "dominar" a primeira palavra na "oração subordinada", coloca-se a preposição sempre no "idioma falado" e na maioria das vezes no "idioma escrito" no final da "oração"]
- talspråk, ledig skrifitspråk: huset som jag bor i. [idioma falado, idioma informal escrito: a casa que eu moro]
- högre stil: huset i vilket jag bor. [idioma formal escrito: Essa é a casa que eu moro]


Continua......


Glosor
sammansatta* [=o siginificado em sueco é "juntar 2 até 4 palavras, {em português: palavras "composta são as que contêm mais de um radical, ex: quebrar-mar, pedra-sabão etc, mas em sueco ñ usa o (-).]

ex: bred + vid = bredvid ----- om + kring =omkring etc {no sueco tem algumas regras para construir "sammansatta ord, tem verb, sustantiv, preposition]


emfatiska(**) [= enfático (que tem ou denota ênfase), (ênfase modo afetado de se exprimir)]
*Depois vou escrever um "Post" sobre "emfatisk omskrivning"


Ex:
1. 
De satte sig bredvid varandra.

2. Familjen sitter (runt)omkring bordet. [A família sentou-se ao redor da mesa]
3. Han är omkring 50 år. [Ele tem mais o menos 50 anos.]
4. Min syster lider av hösnuva. [Minha irmã sofre de alergia]
5. Hon är bäst klassen grammatik. [Ela é a melhor da classe na gramática]
6. Peter hatar att förlora i tennis.
7. Många fruktansvärda saker hände under/i Irak kriget.
Användning av prepositioner
1) à  ---- två kilo à 7,50 [dois quilos por 7,50]
- Till gardinerna behövs 5 à a 8 meter tyg [Para as cortinas precisa de 5 a 8 metros de tecido]
2) angående ---- ett meddelande angående resan [{quanto a, tocante a, respeito de, com respeito a, acerca de}, um lembrete a respeito da viagem]
3) av --- kan ange [pode designar]
1. tillhörighet eller ursprung: [pertencer ou origem/procedência]
av samma ras [pertence a mesma raça]
- en bit av kakan [um pedaço do bolo]
- ägaren av en bilen [o/a dono/a do carro]
2. skaparen av ett (konstnärligt) alster [autor de uma obra de arte]
en bok, novell, roman, dikt, opera, (teater) pjäs, etc
3. passivagenten: Bilen lagas av mekanikern. [O carro foi consertado pelo mecânico]
4. ämne, material: {máteria, material}
- Ringen är av silver. [O anel é de prata]
- Byggnaden är av sten och betong. [A construção é de pedra e cimento]
5. partitivt förhållande: [relação de divisão]
- De fick hälften av pengarna. [Eles ficarão com a metade do dinheiro]
6. utgångspunkt, grund el. orsak:
efter adjektiv: [depois do adjetivo]
full av nyfikenhet [cheio de curiosidade]

- glömsk av sina löften [esquecimento das suas promessas]
- intresserad av musik [interessado por música]
- röd av ilska [vermelho de raiva]
vid substantiv:[antes do substantivo]
av brist på mat [por causa da falta de comida]

- göra något av misstag/kärlek [fazer alguma por erro ou engano/amor]
efter verb:
köpa/få något av någon [comprar/ganhar algo/alguma coisa de alguém]

- Året består av tolv månader. [Um ano tem doze meses]
- Patienten lider av cancer. [O paciente sofre de câncer.]
- Flyktingarna dog av svält. [Os refugiados morrerão de fome]
2. bak i
- Barnen skall sitta bak i bilen. [As crianças devem sentar no banco atrás no carro]
3. bakifrån [também pode ser "adverb]
- Katten kröp fram bakifrån soffan. [O gato arrastou vindo detrás do sofá]
4. bakom {litterärt} bak [atrás, detrás]
- Trädgården ligger bakom huset. [O jardim fica atrás da casa]
5. bredvid [junto a (de), ao lado de, perto de] {brevid (adverb) perto, próximo, ao lado}
- Huset ligger bredvid kyrka. [A casa fica perto da igreja]
6. efter förekommer i:[depois de, após, a seguir a]
1. rumsuttryck: Bilen körde efter bussen [O carro seguiu depois do ônibus]

2. tidsuttryck: Efter vår kommer sommar. [Depois da primavera vem o verão.]
- Jag är ledig efter klocka tre. [Eu estou de folga depois das três horas]
3. uttryck för ändamål eller syfte: 
- ringa efter taxi [chama um taxi]; fråga efter namnet [perguntar pelo nome];
- Mamma söker/letar efter barnen. [Mãe procura pelo filho/a]
- Han längtar efter henne. [Ele sente saudades dela]
4. uttryck för förebild eller mönster: [
- Hon är klädd efter senaste modet. [Ela está vestida na ultima moda.]
- Han heter Karl efter sin far. [Ele chama Karl o mesmo nome do pai dele]
5. uttryck för kvarlämnande:
-
 lämna något efter sig [deixar alguma coisa depois que morrer]

- arvet efter föräldrarna [herança depois dos pais]
- Stäng dörren efter dig! [Fecha a porta depois de você!]
7. enligt [conforme, segundo, de acordo com]
- enligt min åsikt [a meu ver]
8. framför [diante de, em frente de] {framför (adverb) adiante, na frente]
- Bilen kör framför bussen. [O carro está na frente do ônibus]
- Hälsan framför allt. [A saúde acima de tudo]
9. framåt [fram emot] Han gick framåt stationen. {diante de, em frente de, ante} (Ele foi diante da estação)

10. framöver [fram över]  
Modern böjer sig framöver barnets säng. {A mãe debruçou em frente da cama da criança}


Continua......

Friday, September 04, 2009

Repetition av Prepositioner

Prepositioner [repetition] repetição
Preposição no idioma sueco é um pouco difícil tanto que existe um livro só sobre preposição. Eu fazer uma repetição sobre.
Prepositioner står vanligen före sitt huvudord. De står efter sitt huvudord i uttryck som: oss emellan, natten igenom. [ As preposições no idioma sueco está quase sempre antes da palavra principal. Elas também pode vir depois da palavra "principal" em algumas expressões (entre nós, dentro da noite)]
Land – Språk
(ett land---landet-----länder
/subst) /

(ett språk---språket-----språk(-)*----språken)
Ex:
Christina bor i Stockholm. / - Christina mora em Stockholm.
- Varifrån är hon? / - Ela é de onde?
- Hon är från Sverige. / - Ela é da Suécia.
- Vad talar hon? / - Qual o idioma que ela fala?
- Hon talar svenska. / - Ela fala sueco.
Peter bor i London. / - Peter mora em Londres.
- Varifrån är han? / - Ele é de onde?
- Han är från England. / Ele é da Inglaterra.
- Vad talar han? / - Qual o idioma que ele fala?
- Han talar engelska. / - Ele fala inglês.
Karina bor i Helsingfors.
- Varifrån är hon? / - Hon är från Finland (Finlândia).
- Vad talar hon? / - Hon talar finska (finlandês).
Hans bor i Hamburg.
- Varifrån är han? / - Han är från Tyskland (Alemanha).
- Vad talar han? / - Han talar tyska (alemão).
Ilse bor i Köpenhamn (Copenhage).
- Varifrån är hon? / Hon är från Danmark (Dinamarca).
- Vad talar hon? / Hon talar danska (dinamarquês)
”Varifrån är du?” / - Jag är från Brasilien. / Eu sou do
Brasil.
”Vad talar du?” / - Qual a língua que você fala?
”Jag talar portugisiska”. / Eu falo português ”do Brasil”.
Preposition  (en-ord)
preposition-----preposition-en------preposition-er-----(-)*)
(substantiv)
1.Han är svensk. Han kommer ”från” Sverige. / Ele é sueco.
/Ele é da Suécia.
2.Han bor ”i” England nu. / Ele agora mora na Inglaterra.
3.Herr Svensson arbetar ”på” fabriken. / O sr. Svensson
trabalhar na fabrika.
4.Hur står det ”till” ? / Como vai? (formal)
5.De tittar ”på” TV. / Eles estão vendo tv.
6.Han lyssnar ”på” radio. / Ele escuta radio.
7.Här är ett paket ”till” Stockholm. / Aqui está um pacote
para Stockholm.
8.John är ”på” en bank. /John(João) é no banco Bradesco.
9.Han arbetar ”på” ett sjukhus. / Ele trabalha no hospital.
10.Hon arbetar ”i” en affär. / Ela trabalha em uma loja.
11.De har ett hus ”i” Malmö. / Eles tem uma casa em Malmö (3.a
maior cidade da Suécia que fica no sul).
12.Titta ”i” boken ”på” sidan 39. / Olha no
livro na pagina 39.
13.En smörgås ”med” ost. / Um sanduiche com queijo.
14. Här är ett brev som jag ska skicka ”till” Malmö. / Essa
carta eu vou mandar para Malmö.
15. De har ett hus ”i” Stockholm. / Eles tem uma casa em
Stockholm.
16. Han är född ”i” England. / Ele nasceu na Inglaterra.
17. Han arbetar ”på” en restaraung. / Ele trabalha em um
restaurante.
18. Herr Johansson arbetar ”mellan” klockan 7 ”och”
klocka 4. / O sr Johansson trabalha das 7 horas até as 4 horas.
19. Det blir 50 öre ”för” tidningen och 30 öre ”för”
frimärket. / Custa 50 centavos pelo jornal é 30 centavos pelo selo.
20. Jag ska åka ”till” Stockholm. / Eu vou viajar para
Stockholm.
21. Herr Svensson står ”vid”
fönstret. / O sr. Svensson está perto da janela.
22.Vad kan jag stå ”till” tjänst ”med”? / Em
que posso ajudar?
23.Jag skriver “med” en penna. / Eu escrevo com uma caneta.
24.Kan jag få tala ”med” fru Svensson? / Posso falar com a
sra. Svensson?
25.Han ska gå ”med” Eva ”på” bio. / Ele vai
com a Eva no cinema.
26.De här skorna kommer ”från” Italien. / Esses sapatos
vieram da Itália.
27.Vad tittar du ”på” ? / O que você está olhando?
28.Han har ont ”i” benet. / Ele está com dor na perna.
29.Jag ska ringa ”till” herr Persson. / Eu vou ligar para o
sr. Persson.
30.Familjen sitter ”vid” bordet. / A familia senta a mesa.
31.Han ska åka ”till” Malmö ”på” lördag. /
Ele vai viajar para Malmö no sábado.Continua......


Prepositioner i tidsuttryck [preposições que indica o tempo]
Förra....../ anterior ; "semana,
mês, ano...passado/a"
Delar
av dagen /
parte do dia
- i morse / hoje de manhã
- igår
kväll / ontem a noite

Ex: Jag försov mig i
morse.
/ Eu perdi a hora hoje de manhã.
2. Det var svårt att somna igår kväll./ Ontem a noite foi difícil pegar no sono.
3. Jag vaknade kl 2 i natt. / Eu acordei as 2 hs da
madrugada.
Nu / agora
-
i
kväll / agora (nessa) a noite
-
i
natt /
nessa madrugada
Ex:
Det är varmt ute i kväll. / Essa noite está quente lá fora.
2. Fy, vad det blåser i natt. Jag kan inte sova. / Vixi,
como venta essa noite . Eu nem posso dormir.
Nästa....../ [próximo/a, seguinte.....]
- i morgon bitti / amanhã de manhã
-
i
kväll / a noite
-
i
natt / madrugada
Ex:
Jag ska gå till doktorn i morgon bitti. / Amanhã cedo
eu vou ao medico.
2. Det ska bli regn i kväll. / Vai chover a noite.
3. Hon ska arbeta i natt. / Ela vai trabalhar de madrugada.(natt-->
depois da 00:00 meia noite), (kväll --> das 18:00 hs até 23:59)
Varje....../ cada
- morgonen / de manhã
- morgonarna / as manhãs
- på kvällen / a noite
- kvällarna / as noites
- natten / madrugada
- nätterna / as madrugadas
Ex:
1. Han börjar kl 9 morgonen. / Ele começa a trabalhar as
9 da manhã.
2. Han slutar kl 6 kvällen. / Ele termina as 6 da noite.
3.Ibland arbetar han nätterna. / As vezes ele
trabalha de madrugada.
Förra......./Anterior
Veckdagar/ Dias da semana
-
i
lördags / no sabado
Ex:

I lördags regnade det hela dagen. / Sábado passado choveu o dia inteiro.
Nästa......próximo/a                                                                                                   
- lördag / no (próximo) sabado
Ex:

lördag ska vi gå på bio. / Nesse (próximo) sábado nós vamos
ao cinema.
Varje......cada
- lördagar(na)
Ex:

lördagar stänger affärerna tidigt. / Nos sábados as lojas fecham cedo.
Förra.....antes, (ano passado)
Årstider/helger/ Estações do ano, feriados
- i höstas / outono (do ano) passado
- i
julas
/
natal do ano passado
Ex:
Jag var i Madrid i höstas. / No outono do ano passado
eu estava em Madrid.
2. Han var hos Bo i julas. / Ele estava na casa do Bo no
ultimo (natal do ano passado) natal.
Nu ....... agora
-
i
höst / outono
- i jul / natal
Ex
:
I höst är det vackert väder. / No outono o tempo é
bonito/lindo.
2. Så synd att det inte är någon snö i jul. / Que
pena que não tem neve nesse natal.
Nästa....
- i höst, till hösten
- i jul, till jul
Ex:
Han ska börja på universitetet till hösten. /
No outono ele vai começar na universidade.
2. Vad
ska du göra i jul ? / O que vc vai fazer nesse natal?
Varje......
- hösten
- på höstarna
-

julen,
jularna
Ex
:
hösten plockar man svamp. / No outono a gente colhe
cogumelo(na floresta).
2. På jularna är jag alltid hemma. / No natal eu estou sempre em
casa.(no lar)

Tidspunkt / Momento
När ? Quando?
- om ett år / em torno de um ano
- för ett år sedan / um ano atrás
Ex: Eva ska börja arbeta om en vecka. / Eva vai começar a trabalhar daqui uma semana.
- Hon fick barn för ett år sedan. / Ela teve neném a um ano atrás.
Tidslängd /Duração
Hur länge? Quanto tempo?
- i ett år (um ano)
Ex: Emil har bott i Lund i ett år. /
Emil está morando há um ano em Lund.
- inte ......på ett år
Ex: Peter har inte varit i Umeå
ett
år. /
Tem um ano que o Peter não vai para Umeå.
Hur snabbt? / Em quanto tempo?
- på tio minuter (em dez minutos)
Ex: Hon går till skolan tio minuter. / Ela caminha até a escola em dez minutos.
Frekvens / Frequência
Hur ofta? / Quantas vezes?
- i kvartalet* / trimestre
-- månaden */ mês
-- veckan */ semana
-- timmen* / hora
-- minuten */ minuto
-- sekunden* / segundo
- om året* / ano
----- dygnet* / dia e noite /vinte quatro horas
----- dagen? / dia
Ex: Han betalar hyran en gång i månaden. / Ele paga o aluguel uma vez por mês.
Han åker till London en gång om året. / Ele viaja para Londres uma vez por ano.

Glosor*
ett kvartal ----- et ----- kvartal------
en (subst.) / treis meses
en minut ------ en ------ er -----------na (subst. )

/ minuto/s
en månad ----- en ----- er ----------- na
(subst.)
/
mês/(meses)
en sekund ----- en ----- er ----------- na
(subst.)
/
segundo/s
en timme ------ en ----- er ----------- na (
subst.)
/ hora/s

en vecka ------- n ------ or ----------- na (subst.)

/ semana/s
Fort .... av prepositioner
Prepositioner
"i" och ""

"Hus" (casa; {dentro de
um ambiente})

- i --------------------- på
- i etthus (numa casa) 
- på operan  (na opera)
- i en affär (numa loja) 

- på bio (no cinema)
- i en våning ( num apt) 

- på teater (no teatro)
- i en kyrka (numa igreja) 

- på posten (no correio)
- på banken (no banco)
- gå i skolan (ir na escola) 

- på sjukhuset ( no hospital)
- gå i kyrka (ir na igreja)

- på en fabrik ( em uma fabrica)
- på ett kontor.....(em um escritório.....)
[för arbetplatser och instituioner / lugar onde trabalha, e para instituições] Continua....
 

"Rum" (sala, quarto; lugar, espaço)
- i vardagsrummet* (na sala de visitas/ou tv)

- på toaletten (no banheiro, lavado)
- i hallen (no vestíbulo, na entrada)
- i köket (na cozinha)
"Geografi" (geograficamente)
- i Sverige (land) = { na Suécia (país)} 

- på Kungsgatan (gata, väg) = {Kungsgatan(nome de rua) , gata=rua, väg (estrada)*
- i Stockholm (stad) = {em Stockholm (cidade)} 

- på torget ( na praça)
- i Åkarp (by) ={em Åkarp (vilarejo)} 

- på Sicilien (ö) = {na Sicilien(ö= ilha)}
- i Skåne (region, distrikt) ={região, comarca}

- på Mount Everest (berg) = {no Monte Everest (montanha)}
"Övrigt" ( restante)
- i stan (~= no centro da cidade) 

- på landet (no campo)
- i parken (no parque)

- på slätten ( planície)
- i skogen (na floresta)

- kusten ( costa, litoral)
- kyrkogården (cemitério)
- lekplatsen (alla platser) 

{ parque infantil, (em todos os lugares)}
- ont: (dor)
- i magen( no estômago), i benet ( na perna),

i ryggen....( nas costas, coluna)
"Konkret" ( concreto.....)
- i sängen ( deitado na cama) 

- på sängen ( em cima da cama)
- i handen (na palma da mão) 

- på handen ( sobre a mão)
- i väskan (dentro da bolsa) 

- på bordet (em cima da mesa)


Continua........