Söka - Procura - Search

Wednesday, March 28, 2007

Ordkunskap

1. en uppsats, -en, -er redação (escola), (ou prova de exame na universidade)

- övning i att skriva

2. en uppgång, -en, -ar (entrada de escada em prédio)

- trappa, entré

3. ett uppehåll, uppehållet, uppehåll, upphållen [avbrott, paus] (interrupção, pausa, parada, intervalo)

- inte regn (parou de chover; a chuva cessou)

4. att upphöra, upphör, upphörde, upphört, upphör! (termina, acabar, parar; cessar de)

- sluta, stoppa

5. en uppslags/bok, -boken, -böcker (dicionário, vocabulário)

- en bok man har för referens

6. en uppvisning, -en, -ar (exibição, apresentação)

- utställning, mässa

7. att upprepa, -r, -ade, -at (repetir)

- repetera

8. ett uppror, upproret, uppror, upproren (revolta, rebelião)

- revolt, resning, revolution

9. att uppträda , uppträder, uppträdde, uppträtt, uppträd! (atuar, representar)

- vara med i en pjäs (participar de uma peça de teatro)

10. uppehållstillstånd {UT} ( visto para visitar a Suécia por mais de 3 meses)

- en invandrare behöver det här

11. uppenbar (adj), -t, -a (claro, evidente, óbvio)

- tydlig, klar, markant

12. en upplaga, -n, -or (edição, tiragem {ex: livro, jornal})

- edition, utgåva, omtryckning

13. en uppfinnare, -n, uppfinnare (inventor)

- t ex Alfred Nobel (Alfredo Nobel inventou a "dinamite")

14. att uppfatta, -r, -ade ,-at, uppfatta! (compreender, entender, perceber)

- förstå, begripa

15. upptagen (en) (adj) upptaget, upptagna (ocupado)

- inte ledig

16. en upptäckare, -en, upptäckare (descobridor)

- t ex Columbus

17. uppsagd (ser despedido)

- avskedad, fått sparken, permitterad

18. ett uppförande, uppförandet, uppföranden, uppförandena (comportamento, conduta)

- sätt, beteende

19. en upprustning, -en, -ar (re/armamento)

- ökning av militär beredskap

20. en upplevelse, -en, -er (experiência, aventura)

- händelse, erfarenhet, äventyr

Monday, March 26, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan

Fortsättning

En-ord

Sing.Obest.Best. Plu.Obest.Best Pt
en kock, -en -ar, -na a/o/um/um/s cozinheira/o/s
en skjorta, -n -or, -na a/uma/s camisa/s
en månad, -en -er, -na o/um/s mês/ -es
en färg, -en -er, -na a/uma/s cor/-es
en tvilling, -en -ar, -na a/o/um/uma/s gêmeo/s
en vecka, -n -or, -na a/uma/s semana/s
en maskin, -en -er, -na a/uma/s maquina/s
en dag, -en -ar, -na o/um/s dia/s
en påse, -n -ar, -na o/um/s *saco/s
en tidning, -en -ar, -na o/um/s jornal (-ais)
en present, -en -er, -na o/um/s presente/s
en handske, -n -ar, -na a/uma/s luva/s
en frisör, -en -er, na a/o/um/uma/s cabeleira/s
en affär, -en -er, -na a/uma/s loja/s
en bro, -n -ar, -na a/uma/s ponte/s
en middag, -en -ar, -na o/um/s/ almoço/s
en gris, -en -ar, -na o/um/s/ porco/s (animal)
en storlek, -en -er, -na o/um/s tamanho/s
en dörr, -en -ar, -na a/uma/s porta/s
en timme, -n -ar, -na a/uma/s hora/s
en burk, -en -ar, -na a/uma/ lata/s
en banan, -en -er, -na a/uma/s banana/s

o/um/s saco/s (ex: de lixo), sacola

loja/s, comércio/s, butique/s

Friday, March 23, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan

Fortsättning

En-ord

Sing.obest. Sing.best. Plur.obest Plur.best Portugisiska
en vecka veckan veckor veckorna a/uma/s semana/s
en tomat tomaten tomater tomaterna o/um/s tomate/s
en sida -n -or -na a/uma/s página/s
en morgon -en morgnar morgnarna a/uma/s manhã/s
en skola -n -or -na a/uma/s escola/s
en film -en -er -na o/um/s filme/s
en penna -n -or -na o/um/s lápis(-)
en bro(de)r brodern bröder bröderna o/um/s irmão/s
en sko skon skor skorna o/um/s sapato/s
en stad -en städer städerna a/uma/s cidade/s
en ros rosen rosor rosorna a/uma/s rosa/s
en sommar sommaren somrar somrarna o/um/s verão/s
en fot foten fötter fötterna o/um/s pé/s
en natt natten nätter nätterna a/uma/s noite/s
en lärare läraren lärare lärarna a/o/uma/um/s professor/s
en spegel -n speglar -na o/um/s espelho/s
en nyckel -n nycklar -na a/uma/s chave/s
en restaurang -en -er -na o/um/s restaurante/s
en polis -en -er -na o/um/s policial (-ais)
en säng -en -ar -na a/uma/s cama/s

Glosor

(um/uns)

Thursday, March 22, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan

Vanligaste substantivet i svenskan

En-ord

Sing.obest Sing.best. Plur.obest. Plur.best. Port. Port.
en man mannen män männen o/um homem os/uns homens
en kvinna kvinnan kvinnor kvinnorna a/uma mulher as/umas mulheres
en bil bilen bilar bilarna o/um carro s/s carros
en katt katten katter katterna a/o/gato/a a/o/s gatos/as
en stol stolen stolar stolarna a/uma/cadeira s/s/ cadeiras
en hund hunden hundar hundarna o/um/cachorro s/s/cachorros
en soffa soffan soffor sofforna o/um sofá s/s/sofás
en flicka flickan flickor flickorna a/uma menina s/s/ meninas
en pojke pojken pojkar pojkarna o/um menino s/s/ meninos
en familj familjen familjer familjerna a/uma família s/s famílias
en fru frun fruar fruarna a/uma esposa s/s esposas
en telefon telefonen telefoner telefonerna o/um telefone s/s/ telefones
en bok boken böcker böckerna o/um livro s/s livros
en sked skeden skedar skedarna a/uma colher s/s colheres
en gaffel gaffeln gafflar gafflarna o/um garfo s/s/ garfos
en fågel fågeln fåglar fåglarna o/um pássaro s/s/ pássaros
en radio radion radior -na o/um radio s/s/ rádios
en dotter dottern döttrar -na a/uma filha s/s filhas
en syster systern systrar -na a/uma irmã s/s irmãs
en hand handen händer -na a/uma mão s/s/mãos

Glosor

en hund

- o/um cachorro/cão ----- os/uns cachorros

- a/uma cadela ------ as/umas cadelas (feminino)

en pojke

- o/um menino/garoto ----- os/uns meninos/garotos ---- o/um moleque --- os/uns moleques

en flicka

- a/uma garota ---- as/umas garotas

Wednesday, March 21, 2007

Uttryck

a. Min man har inget hår. Han är skallig.

( Meu marido não tem cabelo. Ele é careca.)

b. Malmö har cirka 250 000 invånare.

( Malmö tem mais o menos 250 000 habitantes.)

c. Om man sätter in pengar på banken får man 7% ränta.

( Se a gente depositar dinheiro no banco teremos 7% de juros.)

d. Jag har precis köpt ett hus i utkanten av Göteborg.

( Eu acabei de comprar uma casa nos arredores de Göteborg.)

e. Min syster kan inte höra. Hon är döv.

( Minha irmã não escuta. Ela é surda.)

f. Jag ska snart bli pappa igen. Min fru är gravid.

( Em breve eu vou ser pai de novo. Minha esposa é gravida.)

g. Jag måste banta. Jag väger 10 kilo för mycket.

( Eu preciso fazer regime. Eu estou com 10 quilos a mais.)

h. I Sverige får man inte dricka och köra bil.

( Na Suécia não se pode beber alcool e dirigir.)

i. Tyvärr kan jag inte komma ikväll. Jag är förkyld.

( Infelizmente eu não posso ir hoje a noite. Eu estou resfriado/gripado.)

j. Du är inte tvungen att komma, det är helt frivilligt.

(Você não é obrigado vir, venha se quiser.)

k. Jag har letat efter ett jobb sedan jag slutade skolan men jag är fortfarande arbetslös.

(Eu procuro trabalho desde que eu terminei meu curso mas eu continuo desempregado.)

l. Jag har inga syskon. Jag är enda barnet.

( Eu não tenho irmãos. Eu sou filho/a unico/a.)

m. Förlåt, men jag har glömt min bok hemma.

(Desculpa, mas eu esqueci meu livro em casa.)

n. De flesta föräldrar tycker det är svårt nuförtiden att uppfostra barn.

( A maioria dos pais acha dificil no momento educar os/as filhos/as.)

o. Jag köpte den här klänningen för 25 kronor. Det var ett riktigt fynd.

(Eu comprei este vestido por 25 coroas. Foi um achado.)

p. Ylva kommer alltid i tid. Hon är så punktlig.

(Ylva sempre chega cedo. Ela e pontual.)

q. Tyvärr finns det möjlighet ingen att träffa herr Svensson förrän i morgon.

( Infelizmente não possivel encontrar o sr. Svensson hoje só amanhã.)

r. Han kunde inte få något arbete eftersom han inte hade något arbestillstånd.

( Ele não conseguiu nenhum trabalho porque ele não tinha visto de trabalho {licença p/ trabalhar})

s. Hon är mycket intelligent. Jag väntar mig att hon lätt kommer att klara sin examen.

(Ela é muito inteligente. Eu acho que ela facilmente vai passar nos exames.)

t. Lägg inte kavajen på stolen, häng den på kroken.

(Não coloque o blazer na cadeira, pendura no cabide.)

u. Den lilla pojken klättrade upp i trädet och satte sig på en stam.

( O menino subiu na arvore e sentou no galho.)

v. I de flesta länder är det obligatorisk att gå i skolan.

( Na maioria dos países é obrigatorio estudar.)

x. De här äpplena är inte riktigt mogna än.

( Essas maçã ainda não estão maduras.)

y. Det här är en ganska nyttig övning.

(Esses exercícios são bastante proveitosos.)

z. Oj! Vilken saftig apelsin!

( Nossa! Que laranja suculenta!)

å. Jag arbetar inte längre. Jag är pensionerad.

( Eu não trabalho mais. Eu sou aposentado/a.)

ä. Provet är både skriftligt och muntlig.

( A prova é escrita e oral.)

ö. Tyvärr kan jag inte betala. Jag är pank.

( Infelizmente eu não posso pagar. Eu estou duro {sem dinheiro}.)

Tuesday, March 20, 2007

Mer verb

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Portugisiska
hyra hyr! hyr hyrde hyrt alugar
höra hör! hör hörde hört ouvir
(an)vända (an)vänd! (an)vänder (an)vände (an)vänt usar
sy sy! syr sydde sytt costurar
tala tala! -r -ade -at falar
ta(ga) ta(ga)! tar el. tager tog tagit tomar, pegar
tro tro! tror trodde trott acreditar, achar
tycka (om) tyck! -er -te -t achar, julgar
titta (på) titta! -r -ade -t olhar
finnas (-) finns fanns funnits existir, encontrar-se
röka rök! -er -te -t fumar
ringa ring! -er -de -t telefonar, (tocar)*
springa spring! springer sprang sprungit correr
stryka stryk! stryker strök strukit alisar*
sitta sitt! sitter satt suttit sentar
skriva skriva skriver skrev skrivit escrever
vara var! är var varit ser, estar
vakna vakna! -r -ade at acordar, despertar
veta (-) vet visste vetat saber, conhecer

att tycka [1 ha en vis åsikt eller föreställning, anse] achar, julgar, pensar

- jag tycker att du har fel (eu acho que você está errado)

att tycka om [vara förtjust i, gilla] gostar

att titta olhar

att titta in [göra ett kort besök] fazer uma visita curta, passar na casa de alguém

att titta på [vara åskådare till {något}] olhar como espectador, (ex: assistir futebol, ou uma briga)

att finnas [vara, existera, förekomma] existir, encontrar-se, estar, haver

- det finns lite bröd kvar (tem uma sobra de pão / sobrou um pouco de pão)

- det fanns ingenting (não há nada)

- finnas till (existir, ser)

att ringa [1 använda telefon] telefonar

2 ge ifrån sig ett klingand ljud ( tocar)

- väckaklockan ringe inte i morse ( o despertado não tocou hoje de manhã)

att ringa på [ ringa på dörrklockan {hos någon} (aperta a campainha na casa de alguém)

- det ringer på dörren ( a campainha está tocando)

att röka [1 suga in tabaksrök] fumar

2 tillreda mat genom att hänga den i rök] (defumar)

att stryka [1 dra med handen över {en yta}] passar a mão sobre {area}

- stryka svetten ur pannan (enxugar o suor da testa)

- hon strök katten över ryggen (ela alisou as costas do gato)

2 släta till { med strykjärn} (passar roupa (a ferro), engomar

att veta [1 ha kunskap om] (saber)

2 känna till (conhecer)

Friday, March 16, 2007

De hundra vanligaste ”verbet i svenskan” fortsättning

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Portugisiska
(-) får fick fått ter, receber
förstå förstå! förstår förstod förstått entender, compreender, perceber
försöka försök! försöker försökte försökt tentar
fylla (år) fyll! -er -de -t encher; (fazer anos)
må! mår mådde mått estar, sentir-se
pluga plugga! -r -ade -at estudar para prova
prata prata! -r -ade -at falar, conversar, bater papo
(-)* (-)* måste måste måst ter de (que), ser obrigado a
se se! ser såg sett ver, olhar, mirar
stanna stanna! -r -ade -at ficar parado, parar de andar
svara svara! -r -ade -at responder
spela spela! -r -ade -at jogar
skriva skriv! skriver skrev skrivit escrever
skrata skratta! -r -ade -at rir
*sluta sluta -r -ade -at acabar. terminar, finalizar
stänga (av) stäng! -er -de -t fechar (ex: porta, janela)
stiga (upp) sitg! stiger steg stigit dar pasos; pisar
städa städa! -r -ade -at limpar, fazer faxina
skicka skicka -r -ade -at mandar, enviar
säga säg! säger el. säjer sade (el. sa) sagt dizer; contar; narrar; falar
söka sök! -er -te -t procurar
skola (-) ska (ll) skulle skolat ter de
sova sov! sover sov sovit dormir
sälja sälj! säljer såld sålt vender

*(-) esses verbos ñ tem esses tempos

att få [1 ta emot, erhålla]

- få en present (receber um presente)

- jag fick se en bil (eu vi um carro)

- få tid att ..... (ter tempo de (para) ....)

2 ha tillåtelse att (conseguir, obter, adquirir)

- Får jag stiga in? (Posso entrar?)

- få tillåtelse att (obter (conseguir) licença para...)

- få veta (vir a saber / ficar sabendo)

3 vara tvungen

- Nu får du göra som jag säger! (Agora você precisa fazer o que eu estou mandando!)

att fylla [1 göra full] encher

- fylla en kopp (encher um copo)

- fylla kylskåpet med mat (encher a geladeira de comida)

- fylla år {=ha födelsedag} ( fazer anos/ completar ano/ fazer aniversario)

2 uppta hela utrymmet i ( encher até a borda)

att må [känna sig ] sentir-se

- Hur mår du? (Como vai você? / Como estás?)

- hon mådde illa (ela passou mal /ela não se sente bem)

*måste [1 vara tvungen att] dever, haver de, ser preciso que

- jag måste gå nu (eu preciso ir agora)

- vi måste vänta till i morgon (nós precisamos esperar até amanhã)

att plugga [1 sätta plugg i {hål}]

2 läsa hårt, studera (estudar (p/ teste, prova, etc)

- hon pluggar till lärare (ela estuda para ser professora)

*att sluta, slut!, sluter, slöt, slutit {oregelbundna verb} [ stänga] fechar, encerrar

- han slöt ögonen ( ele fechou os olhos)

att stiga upp (levantar-se)

att stiga av (descer, desembarcar)

Thursday, March 15, 2007

De hundra vanligaste ”verbet i svenskan” fortsättning

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Português
laga (mat) laga! lagar lagade lagat cozinhar
ligga ligg! ligger låg legat estar deitado, estendido
lyssna lyssna! -r -ade -at escutar
låna låna! -r -ade -at emprestar
lämna lämna! -r -ade -at deixar, entregar;
lägga lägg! lägger la(de) lagt pôr, colocar
läsa läs! läser läste läste ler
lära lär! lär lärde lärt ensinar, instruir
köpa köp! köper köpte köpt comprar
köra kör! kör körde kört dirigir
komma kom! kommer kom kommit vir, chegar
kunna (-) kan kunde kunnat saber; poder
känna känn! känner kände känt conhecer; sentir
fråga fråga! -r -ade -at perguntar

Glosor

att laga [1 tillreda, anrätta] preparar; consertar, restaurar, remendar

*att laga mat cozinhar

att ligga [ vara i vägrätt läge, vila, vara placerad] estar deitado/estendido; {encontrar-se, estar; ficar, ser, estar situado}

- ligga i sängen (deitar na cama)

- boken ligger på bordet ( o livro está em cima da mesa)

- gatan ligger i Göteborg (a rua fica em Göteborg)

- ligga med någon {=ha samlag med någon} ( dormir com alguém)

- att ligga i [ anstränga sig, arbeta hårt] trabalhar muito

- att ligga över [ stanna kvar hos någon över natten, sova över] ( dormir(passar a noite) na casa de alguém)

att lämna [1 räcka, ge] deixar, dar; entregar

- lämna biljetten till konduktören (entregar o bilhete p/ condutor do trem ou cobrador de ônibus)

- lämna in en ansökan (deixar/entregar uma inscrição de concurso ou trabalho)

2 avlägsna sig från en plats

- lämna landet (deixar o país {viajar/partir})

3 låta vara kvar

- hon lämnade dörren öppen (ela deixou a porta aberta)

att lägga [1 få att ligga {mot underlaget}]

- lägg boken på bordet (colocar/pôr o livro em cima da mesa)

2 placera på avsedd plats

- lägga ett brev på brevlådan (pôr uma carta na caixa do correio)

- lägga på luren {= avsluta ett telefonsamtal) (desligar o telefone)

3 sätta samman

- lägga pussel (juntar quebra-cabeça)

att lära [ undervisa, visa hur något ska göras] ensinar, doutrinar, instruir

- lära barnen att läsa (ensinar as crianças a ler)

*lära sig [inhämata kunskap, studera] aprender , estudar

- lära sig svenska (aprender sueco (idioma)

- lära sig (att) spela gitarr (aprender a tocar violão)

att kunna [1 ha kunskap i] saber, conhecer; poder

- jag kunde inte läxan (eu não soube fazer a tarefa)

- Kan du simma? ( Você sabe nadar?)

2 ha möjlighet el. tillfälle att ( poder; ter possibilidade)

- Kan jag få tala med Kerstin? (Eu gostaria de ter a possibilidade de falar com a Kerstin?)

- Kan du komma i morgon? ( Você pode vir amanhã?)

3 anger enventuallitet, gissning etc (adivinhar, achar)

- det kan vara sant (isso pode ser verdade)

- arbetet kan ta lång tid (esse trabalho pode demorar um tempo)

Wednesday, March 14, 2007

De hundra vanligaste ”verbet i svenskan”

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Português
heta (-) heter hette hetat chamar-se
ha ha! har hade haft ter
handla* handla! handlar handlade handlat negociar; atuar, proceder*
hjälpa hjälp! hjälper hjälpte hjälpt ajudar, prestar ajuda a, auxiliar, socorrer
hälsa hälsa! hälsar hälsade hälsat cumprimentar, saudar
hämta hämta hämtar hämtade hämtat ir buscar, trazer
arbeta arbeta! arbetar arbetade arbetat trabalhar
baka baka! -r -ade -t assar (fazer pão, bolo)
bo bo! bor bodde bott morar
behöva (-) behöver -de -t necessitar, precisar, carecer de
betala betala! betalar betalade betalat {el. betalt} pagar
bruka bruka! -r -ade -at usar, empregar, utilizar
börja börja! -r -ade -at começar, iniciar
bli(va) bli! blir blev blivit ser; tornar-se; ficar
bygga bygg! -er -de -t construir
byta byt! byter bytte bytt mudar, trocar, substituir, permutar
diska diska! -r -ade -at lavar louça
dricka drick! dricker drack druckit beber
duscha duscha! -r -ade -at tomar banho de chuveiro
diskutera diskutera! -r -ade at discutir
gå! går gick gått andar, ir a pé, caminhar
göra gör! gör gjorde gjort fazer
ge (giva) ge! ger gav gett, givit dar, oferecer, ofertar, presentear
gråta gråt! gråter grät gråtit chorar
glömma glöm! glömmer glömde glömt esquecer

Glosor

*att handla [1 agera]

- det gäller att handla snabbt (tem de proceder rapido)

2 köpa; göra affärer ( negociar, fazer compras)

- handla i snabbköp (fazer compras no mercadinho)

3 med prep. om ha till ämne; röra sig om ( atuar, proceder)

- boken handlar om indianer ( o livro relata sobre os indios)

att bruka [1 ha som vana att] usar, empregar, utilizar, servir-se

2 använda, odla ( cultivar a terra / costumar, ter o hábito de)

P.S Idag bara "25 verb"

Monday, March 12, 2007

Synonymer: Adverb

a. ännu ---------- fortfarande ------- ainda

- inte ännu (ainda não)

- ännu så länge (por enquanto, por ora, até agora)

b. förut ---------- tidigare, förr ----- antes, anteriormente, previamente

- det visste jag förut (eu já sabia)

c. nog ------------ tillräckligt -------- bastante, suficiente

- nu får det vara nog! (agora basta!)

d. slutligen ------- till sist, till slut ---- finalmente, por fim

e. alltså ---------- följaktligen, således ------- portanto, pois, por conseguinte, logo

-första året, alltså 1974, gick allting bra

f. tillsammans ---- ihop ----------- juntamente, juntos

g. alltid ----------- jämt, ständigt ------- sempre

1. jag har alltid varit rädd för hundar (eu sempre tive medo dos cachorros)

2. i alla fall (em todo o caso)

- man kan alltid försöka (a gente pode sempre tentar)

h. ganska -------- rätt så, någorlunda, tämligen ------- bastante

- han fick ganska många svar (ele recebeu bastantes respostas)

i. faktiskt --------- egentiligen, verkligen, i själva verket ----- de fato, realmente, na realidade; por sinal

- det är faktiskt sant (realmente é verdade)

j. omedelbart ---- strax, genast, bums ----- imediatamente

k. förresten ------ dessutom, för övrigt ------ aliás, além disso

l. antagligen ------ förmodligen, troligen ------ provavelmente, possivelmente

m. kanske -------- möjligen, eventuellt, kanhända ------ talvez, por acaso, por ventura

n. däremot ------- å andra sidan ---- por outro lado

1. emellertid ; tvärtom (pelo contrário) [anger mottsats]

- Jag har aldrig varit i Spanien. Däremot har jag varit i Italien. (Eu nunca estive na Espanha. Por outro lado eu ja estive na Italia)

o. noga ----------- ordentligt, { på ett grundligt sätt] ----- cuidadoso, escrupuloso, meticuloso

- Följ anvisningarna noga! (Segue a instrução cuidadosamente!)

p. helt ------------ alldeles ------- todo

- helt och hållet (totalmente, inteiramente, por completo)

q. *visserligen ----- förvisso [som alla vet, sannerligen] -------- certamente

[* endast tillsammans med " men" det ska medges]

- han är visserligen liten "men" väldigt stark. ( ele é certamente pequeno "mas" é muito forte)

r. förstås --------- givetvis -------- evidentemente

s. bara ------------ endast ------- só, apenas, somente, unicamente

- jag har bara en krona kvar. ( eu tenho apenas uma coroa.)

Wednesday, March 07, 2007

Internationella kvinnodagen

Den internationella kvinnodagen (den 8 mars) firas av kvinnogrupper över hela världen. Datumet firas också i FN och i många länder är det en nationell helgdag. När kvinnor från alla kontinenter, ofta med olika etnisk, språklig, kulturell, ekonomisk och politisk bakgrund, firar ”sin dag”, kan de se tillbaka på mer än nittio års kamp för jämlikhet, rättvisa, fred och utveckling.

Den internationella kvinnodagen är berättelsen om vanliga kvinnor som har skapat historia: kvinnors kamp i århundraden för att få delta i samhället på samma villkor som män. I det gamla Grekland uppmanade Lysistrate till sexstrejk mot männen för att få slut på kriget. Under den franska revolutionen ville kvinnorna i Paris ha ”frihet, jämlikhet och broderskap” och marscherade till Versailles för att kräva rösträtt.

Idén med en internationell kvinnodag uppkom för första gången vid sekelskiftet som i industriländerna var en period med expansion, turbulens, stor befolkningstillväxt och radikala ideologier.

Dia Internacional da Mulher 8 de março

Eu dedico esse "Post" para minha querida "mãe" {in memoria} Olivia

Minha irmã Mi, minhas 3 sobrinhas Pat, Carol, Má. Minha cunhada Te, e minha sobrinha Laurinha (br).

Minha melhor amiga Si e filha Gabi(de). Minhas amigas virtuais Fabi, Léa(br) Rejane (se), Linda (fr).

Minhas amigas das "comunidades" que moram na Suécia, Brasil e na Alemanha.

E todas as "Blogueiras" Maria "Montanha-Russa, Denise "Sindromedeestocolmo", Melissa "A vida na geleira", e outras, esses Blogs eu sempre leio na Net, além disso escrever alguma coisa sobre dia Internacional da Mulher eu li no Blog da Denise.

Todas as brasileiras que mora "no exterior" longe da familia e todas as outras "mulheres" do mundo que deixa a familia para morar em outro país tudo por amor ou para estudar ou trabalhar.

Casamento arranjado

- Aqui na Suécia tem muitos "estrangeiros" principalmente dos países mulçumanos, eu li na Net sobre esses tipos de casamentos arranjados. Uma moça de 19 anos casou-se "por distancia" com homen que ela nunca tinha visto da vida. Depois ela mudou para a Suécia aprendeu o idioma e descobriu a vida de ser "livre", depois ela separou e casou com outro homen que também do Irã mais tem outra cabeça, quer dizer europeu Porstordbrud (português: "noiva encomedada pelo correio") é o nome do livro, isso acontece aos montes aqui. So que a sociedade ou o governo da Suécia nem sempre pode ajudar. Na verdade e igual uma "mafia", eles são milhões vivendo na europa, quando elas não querem casar com o homen que familia escolheu, as familias levam "elas para o país de origem e "matam", eu moro aqui 12 anos nesse tempo foram mortas Sahra, Pela, Fadima, e um rapaz também foi morto. E uma pena, e tem muitas que estão escondidas das familias aqui na Suécia ou moram em outro país. Muitas familias quem tem "filhas" eles vendem para casar com homen dessa maneira os "homens desses países" consegue o visto para morar na Suécia ou em outros países da europa.

Então eu dedico meu "Post" para todas essas mulheres quem são "maltratadas" pela propria familia.

P.S. Sorry my Portuguese.

Viva nós "mulheres", "kvinnor", "women", "frauen"

Monday, March 05, 2007

Adjektiv # motsats

stor # liten ---------- grande # pequeno
lång # kort ---------- comprindo/longo # curto
hög # låg ------------ alto # baixo
bred # smal --------- largo # fino
tjock # smal -------- gordo, (grosso) # magro, (fino)
bra # dålig ---------- bom # mau/ruim
rak # krokig --------- reto, direito # curvo, curvado
rak # sned ---------- reto, direito # inclinado, torcido
vacker # ful --------- bonito/a, lindo/a # feio/a
glad # ledsen ------- alegre # triste
mätt # hungrig ----- cheio (barriga cheia) # com fome
ljus # mörk --------- claro # escuro
rolig # tråkig ------- engraçado # aborrecido/chato
pigg # trött --------- vivo, cheio de energia, ativo, ágil # cansado
frisk # sjuk --------- são, de boa saúde # doente
stark # svag ------- forte # fraco
ung # gammal ---- jovem # velho
ny # gammal ------ novo # velho
torr # våt ---------- seco # molhado
slät # skrynklig --- liso # amassado
hel # trasig ------- inteiro # quebrado
full # tom --------- cheio # vazio
mjuk # hård ------ macio # duro, rijo
ren # smutsig ---- limpo # sujo
ledig # upptagen ----- livre, disponível # ocupado
snabb # långsam ----- ligeiro # lento, vagaroso
lätt # tung ------------ leve # pesado
lätt # svår ------------ facil # dificil
billig # dyr ----------- barato # caro
rik # fattig ----------- rico # pobre
tillåten # förbjuden ----- permitido # proibido
öppen # stängd --------- aberto # fechado
öppnad # oöppnad ----- aberto # fechado
bäddad # obäddad ----- cama arrumada # cama desarumada
rakad # orakad --------- barbeado # sem barbear
bekväm # obekväm ----- confortável # desconfortável
modern # omodern ----- moderno # antigo
rund # oval -------------- redondo # oval
kvadratisk # rektangulär ------ quadrado # retangular
randig # ruttig ----------------- listrado # quadriculado
blommig # mönstrad ---------- florido # estampado

stor # liten
stor(en-ord) ---- stort (ett-ord) ----- stora (plural) # liten (en-ord) ---litet(ett-ord)--- små (lilla) (plural)
Komparation: stor, större, störst ------- liten, mindre, mist

lång # kort (comprido{tamanho/ pessoa/ alta/o )# ({tamanho pessoa /baixo/a})
lång (-en) ----- långt (-ett) ---- långa (plu) # kort (-en)--- kort (-ett) ---- korta (plu)
Komp: lång, längre, längst ------ kort, kortare, kortast

hög # låg (alto/elevado # baixo)
¹hög (-en) --- högt (-ett) ---- höga (plu) # låg (-en) --- lågt (-ett) --- lågor (plu)
komp: hög, högre, högst ------ hög, högre, högst
²hög (-en), högen, högar [anhopning av saker el. material] ex: hög med stenar (um monte de pedra)