Söka - Procura - Search

Monday, November 09, 2009

*Repetition av "Bestämd form singular" [Subsantiv]

Bestämdhet - singular

Det är svårt att veta när man använder de två olika formerna av "obestämd form och bestämd form". [É difícil saber quando usar no idioma sueco as formas do substantivo "obestämd form e bestämd form". É muito "importante saber" usar e entender também.]

Regel: "Obestämd form" använder man när man "presenterar" eller "introducerar" något som är nytt för lyssnaren, något som han inte redan känner till.
[ "obestämd form" usa quando a gente "apresentar" ou "introduzir" alguma coisa (produto, etc), que seja novo para os ouvintes, alguma coisa que eles não conhecem.]
Ex:
1. Det står en bil där! [Lá está um carro parado!]
2. Det finns en tomat i kylen. [Na geladeira tem um tomate.]
3. Peter har köpt ett hus. [Peter comprou uma casa.]
en bil [obestämd form singular] - {en-ord: en bil, bilen, bilar}
en tomat [obestämd form singular] - {en-ord: en tomat, tomaten, tomater]
ett hus [[obestämd form singular] - {ett-ord: ett hus, huset, hus (-), husen]

Regel: "Bestämd form" eller pronomen använder man när man talar om något som man redan har talat om eller som lyssnaren redan känner till genom situationen, platsen eller sin kunskap om världen.
["bestämd form" eller "pronomen" usa quando a gente "fala" de alguma coisa, que já foi falado ou conhecida, que os ouvintes já tinha conhecimento através de uma "situação", "lugar" ou conhecimento geral.]
Ex:
- Var är bilen? [Cadê o carro?]
- Den är i garaget. [(O carro) está na garagem.]

- Har du stängt fönstret? [Você fechou a janela?]
- Ja, det är stängt. [Sim, está fechada. (Eu fechei a janela.)]

{Lyssnaren vet vilken bil, vilket garage och vilket fönster som talaren tänker på. Det räcker att säga den och det när man vet vad de refererar till.}
[O ouvinte sabe qual o carro, qual a garagem e qual a janela que "falante" mencionou. Então usa o "den"(en-ord) och "det"(ett-ord) quando a gente sabe o que se refere.]

- Idag ska jag köpa en kassettradio och en liten TV. Radion ska min son få och teven ska vi ha i huset på landet.
{Här måste man säga radion och teven i stället för den och den.}
[Hoje eu vou comprar um radiocassete e uma tv pequena. O radio é para meu filho e a tv nós vamos colocar na casa de campo.]

- Jag såg en film igår, men den var inte bra. [Eu assisti um filme ontem, mas (o filme) não foi bom.]
{Lyssnaren informeras om en film. Det räcker med den}
[O ouvinte informou sobre o filme (na primeira frase "ele fala do filme que ele assistiu", na segunda frase ele referiu sobre o mesmo, então usa apenas "den"]

- Martin har ont i magen. [ Martin está com dor no estômago.]
{Lyssnaren vet vilken mage som Martin har ont i. För han har bara en! Inte två eller tre.}
[O ouvinte sabe que é o estômago do Martin. Por que ele só tem um estômago! Nem dois e nem três.]

Ex:
1. På biblioteket har de en bok om öl, men den är på danska.
[Na biblioteca tem um sobre sobre cerveja, mas (o livro) é em dinamarquês.]
2. I källaren har jag ett bord av marmor, men det är trasigt.
[No porão eu tenho uma mesa de mármore, mas (a mesa) está quebrada.]
3. I sovrummet har Pelle bara en säng och ett bord. Sängen står till vänster om dörren och bordet står vid fönstret.
Reblog this post [with Zemanta]

Monday, October 26, 2009

Verbens Konjugationer [Update] Conjugações

Verb "Update"
De svenska verben indelas i fyra konjugationer. [Os verbos suecos tem quatro conjugações]
Och de tre första konjugationer är regelbundna i alla former bildas med ändelser enlight mönstret. [As três primeiras conjugações os verbos são "regulares", seguindo a tabela de terminações]
Konjugation
infinitiv
imperativ
presens
imperfekt
supinum
1:a
(att) laga
laga!
lagar
lagade
lagat
2:a A
(att) stänga
stäng!
stänger
stängde
stängt
2:a B
(att) köpa
köp!
köper
köpte
köpt
3:e
(att) sy
sy!
syr
sydde
sytt
4:e A
(att) skriva
skriv!
skriver
skrev
skrivit
4:e B
(att) se
se!
ser
såg
sett
4:e C
(att) göra
gör!
gör
gjord
gjort
4:e D
(att) sätta
sätt!
tter
satte
satt
1: a konjugationer omfattar mer än 80% av alla verb. [a 1.a conjugação abrange 80% dos verbos do sueco]
- anmärkning 1: a 1:a konjugationen har ett -a i alla former. [a 1.a conjugação tem um -a em todas as formas (tempos). Todas as "pessoas tem as mesma forma.
Presens [presente]
jag lagar 
du lagar 
han/hon 
vi lagar 
ni lagar 
de lagar 
Ps: Verb "laga" [= concertar alguma coisa ou cozinhar (fazer comida)]
- laga mat [fazer comida, cozinhar]
-anmärkning 2: verb efter 2:a konjugationen har -te efter tonlösa ljud. De tonlösa ljuden är C, F, K, S, T. Alla de[dom]* andra ljuden är tonande och får i 2:a konjugationen -de./Verbo da 2:a conjugação passa ter -te depois de ter "tonica muda". As terminações "muda" são C, F, K, P, T. As outras são todas "tonicas" e tem a terminações -de.
- anmärkning 3: verb som slutar på -r i stammen får ingen ändelse i "presens".
- anmärkning 4: observera att 4:e konjugationen inte få någon ändelse i "imperfekt". De flesta verben får i "imperfekt" avljud dvs vokalen ändras. [A maoiria dos verbos no "imperfeito" muda a vogal.]
De vanligaste avljudsserierna är: [As mais comuns são]
1. i - e -
Ex. skriva------skrev-------skrivit (i + 1 konsonant i stammen) {depois do vem 1 consonante.}
2. i - a - u
Ex: dricka-----drack------druckit ( i + 2 konsonant i stammen){depois do vem 2 consonante.}
OBS! ligga-----låg------legat
3. eller y - ö - u
Ex: bjuda------bjöd-----bjudit.
frysa----frös-----frusit. [Terminaçäo ou y.]
Glosor
att stänga fechar
att köpa comprar
att sy costurar
att se ver
att göra fazer
att sätta pôr
att arbeta trabalhar
att bygga construir (casa, etc)
att läsa ler (um livro etc)
att läsa {juridik, fazer um curso} estudar direito, fazer m curso
att bo morar
att dricka beber
att skriva escrever
att ligga está deitado
att bjuda convidar
att frysa congelar(ou esta com frio)
att jobba trabalhar
att idrotta fazer esporte
att lifta pegar carona
Verbens grupper och böjning.[Grupos e conjugações de alguns verbos.]


Continua......

Sunday, October 18, 2009

Tempus= tidsformer [tempos dos verbos]

Tempus = tidsformer [tempo dos verbos]
1. Presens: användes för att tala om {usa para falar sobre}
a) att något sker just nu. [que alguma coisa acontece agora/nesse momento]
Ex:
Jag läser en tidning nu. [Eu estou lendo um jornal/revista (agora).]
b) att något brukar ske. {alguma coisa acontece com freqüência (que você faz sempre, todo dia, hora etc)}
Ex:
Jag lägger mig klockan 11 varje kväll. [toda noite eu vou para cama as 11 horas]
c) att något kommer att ske i framtiden. {alguma coisa vai acontecer no futuro}
Ex.
Jag reser till Rio de Janeiro nästa vecka. [Eu vou viajar para o Rio de Janeiro na proxima semana]
P.S.: O tempo no presente (presens) no idioma sueco, usa-se para o "agora", uma frequência e o futuro.
[Em português "o tempo presente" só usa para "um fato ocorrido no momento em que se fala"] {fonte: Gramática do português contemporâneo, "Celso Cunha"}
Imperfekt: användes för att om {usa para falar sobre}
a) att något skedde i förfluten tid (tidigare) {alguma coisa aconteceu no passado {antes}}
Ex:
Jag var på bio igår. [tidsadverb i imperfekt + imperfekt av verbet]
{Eu fui no cinema ontem}
Verb: att vara (infinitiv)
är (presens)
var (preteritum)
varit (supinum)
Jag läste en bok igår. [att läsa, läser, läste, läst]
{Eu li um livro ontem}
b) att något brukade ske i förfluten tid {alguma coisa acontecia com freqüência no passado}
Ex:
Vikingarna seglade ofta till England. [att segla, seglar, seglade, seglat]
{Os Vikings sempre navegaram para a Inglaterra} [* Os vikings ñ existem, eles faziam isso no passado com freqüêcia]
Jag bodde i São Paulo i 8 år. {men nu bor jag i Jönköping} {avslutad tidsperiod - imperfekt av verbet} [att bo, bor, bodde, bott]
[Eu morei em São Paulo por 8 anos.] (mas ... agora eu moro em Jönköping) {o período que morei em SP já terminou, eu ñ moro mais lá, agora eu moro em JKP}
c) användes också i känslobetonade uttryck [usa para expressar sentimentos]
Ex:
Det var roligt att träffa dig! [Foi legal conhecer você!]
Det var en vacker tavla! {*Observera att tavlan fortfarande är vacker}
[Eu vi um/a quadro/pintura/tela linda! {** eu usei o verbo "vi" (passado) para vocês entenderem que tem de usar o "verbo no passado (imperfekt). [*OBS: o/a quadro/pintura/tela continua linda]
d) fråga om tid då svaret förväntas ligga i passerad tid: [usa-se para "pergunta sobre o tempo", mas a "resposta espera-se que esteja no passado]
Ex:
När var du i Berlin? [svar: Jag var där 1990.) [Quando você esteve em Berlin? {Resp: Eu estive em Berlin em 1990.]
Imperfekt (preteritum) syftar på en bestämd, helt avslutad tidpunkt eller tidsperiod och står ofta med ett tidsadverb, som betecknar en bestämd tid i förfluten tid. Imperfekt är ett berättande, redovisande tempus och förekommer i berättelser och beskrivningar av inträffande och avslutade händelser.
Ex:
1.
I går var jag bortrest. [Ontem eu viajei.]
{att vara, var!, är, var, varit, -}
2. Hon var i Paris förra året. [Ela esteve em Paris no ano passado.]
3. Vi sågs för tio år sedan. Faz 10 anos que nós nos encontramos.]
{att se, se!, ser, såg, sett, sedd}
4. När jag var barn, brukade vi plocka bär på somrarna.
{att bruka, -r, -ade, -at }, { att plocka, -r, -ade, -at}
[Quando eu era criança, nós costumavamos catar "frutas silvestres" nos verões.]
Imperfekt kan användas om en avslutad handling, även om tidsavståndet är litet.
Ex:
1.
Han kom (just) nu. [Ele acabou de chegar./ Ele chegou (agora).]
2. Det regnade nyss. [Chuveu agora a pouco.]
3. Jag var nyligen på bio. [Eu acabei de chegar do cinema.]
Märk särskilt det för svenskan karakteristiska bruket av imperfekt efter det formella subjekt "det" i emfatiska uttryck, även om förhållanden som pågår i talandets ögonblick.
Ex:
1.
Det var roligt att träffa dig igen!
2. Det var väldigt gott!
3. Det var synd att han inte kunde komma.
4. Hur var namnet?
5. Det var så sant - jag skulle köpa en tidning också!
Perfekt: användes för att tal om:

a)
att något har skett i förfluten tid, någon gång före det nuvarande ögonblicket, men utan att tala om exakt tid.
[Perfekt: usa para falar de uma "ação que aconteceu no passado", sem falar no tempo exato (momento)]
Ex:
1.
Jag har varit i Tyskland. [Eu já estive na Alemanha.]
{att ha, ha!, har, hade, haft}
b) att något har påbörjats i förfluten tid, men ännu inte är slut. [Uma ação que começou no passado, mais ainda não acabou.]
Ex:
1.
Eu har bott 14 år i Sverige. {och jag bor fortfarande}
[ Eu moro 14 anos na Suécia. (eu continuo morando na Suécia)]
2. Jag har bott i Jönköping i 14 år. (eu continuo morando em Jönköping)
Anmärkning: De viktigaste skillnaderna mellan "imperfekt" och "perfekt" är:
a) Svenskan använder "imperfekt" för att tala om att något skedde förfluten tid
vid en viss bestämd tidpunkt.
-
Eu var i Tyskland 2007. [Eu estive na Alemanha em 2007.]

Då den bestämd tidpunkten gäller nutid, t. ex. i år, den här veckan, idag användes "perfekt."
- Jag har tvättat idag. [Eu lavei (roupa) hoje.]
Svenskan använder "perfekt" för att tala om att något har skett i förfluten tid, alltså någon gång före idag, men
utan att ange någon bestämd tidpunkt när det skedde.
- Jag har varit i Norge. [Eu estive na Noruega. (eu estive lá, sem colocar o momento exato, o tempo exato, apenas o tempo "passado" (estive)]
b) Svenskan använder "imperfekt" för att tala om att något skedde i förfluten tid och att det är slut nu.
- Jag bodde i Malmö i 14 år (men nu bor jag i Lund).
{att bo, bor, bodde, bott}
[Eu morei 14 anos em Malmö (mas agora eu moro em Lund)]
Svenskan använder "perfekt" för att tala om att något har påbörjats i förfluten tid men ännu inte har avslutats.
- Jag har bott i Kiruna i 10 år (och jag bor fortfarande i Kiruna). [ já mora a 10 anos e (continua morando em Kiruna)]
Perfekt är ett retrospektivt tempus med anknytning till det aktuella nuet. Perfekt betecknar en (ofta fullbordad) handling eller (ofta avslutat) förlopp vid en "obestämd tidpunkt i förfluten tid, vars resultat står kvar eller på något sätt är av intresse för den talande. Perfekt har sålunda ofta modal karaktär genom att ange förhållanden sedda ur den talandes synvinkel.
1. i tillbakablickande, sammafattande satser, ofta med ett allmängiltigt tidsadverb som
någonsin, aldrig, alltid:
Ex:
1. Jag har aldrig varit i Finland. [Eu nunca estive na Finlândia.]
2. Har du (någonsin) hört talar om honom? [Você nunca ouviu ninguém falar sobre ele?]
3. De har alltid haft problem med sina barn. [Eles sempre tiveram problemas com os filhos.]
2. i satser med nära tidsanknytning till talögonblicket, ofta med ett tidsadverb som anknyter till nuet genom att ange en ännu oavslutad tidsperiod.
1. Vad har du gjort i dag? [ O que você fez hoje?]
{att göra, gör!, gör, gjorde, gjort, gjord}
2. Han har gått för dagen. [Ele já foi.]
{ att gå, gå!, går, gick, gått, gången}
3. om handlingar som anger ett resultat som består i talögonblicket.
1. Nu har jag diskat färdigt. [Acabei de lavar a louça.] [uma ação que acabou de fazer]
2. Babyn har vaknat. (och är alltså vaken nu) [O bebe acabou de acordar]
3. Jag har köpt en ny bil. (och äger alltså en ny bil nu). [Eu comprei um carro novo./ Acabei de comprar um carro.]
4. Vad har ni gjort med honom? [O que vocês fizeram com ele?]
4. om handlingar som har påbörjats i det förflutna och fortfarande äger rum.
1. Han har bott tre år i Sverige. (och bor där fortfarande). [Ele mora na Suécia três anos. (e continua morando lá)]
2. De har inte varit hemma på en månad. [Tem um mês que eles não estão em casa.]
3. Vi har studerat svenska ett halvt år nu. [Tem seis meses que nós estudamos sueco.]
5. om handlingar i förfluten tid för att uttrycka ett antagande.
1. Hon har nog hört fel. [Ela deve ter escutado errado.]
2. Han har kanske kört hem igen. [Talvez ele voltou para casa de novo.]
6. om en avslutad handling i framtiden, som föregår en annan handling i framtiden. [uma ação que vai terminar no futuro, que procede uma outra ação no futuro.]
1. När vi har ätit, ska vi gå på bio. [Quando nós terminamos de comer, nós iremos para o cinema.]
2. Du kan titta på TV, när du läst dina läxor. [Você pode assistir tv, quando você terminar de fazer as lições.]
7. Futurum
Framitd kan uttryckas på flera sätt på svenska. [O futuro (tempo) tem varias maneiras de expressar no idioma sueco]
Presens
- Oskar kommer imorgon. [Oskar chega amanhã.]
- Posten är här om en timme. [ O correio [carteiro] vai chegar em uma hora.]
- Jag arbetar nästa vecka. [Eu vou trabalhar na próxima semana.]
- Hej då! Jag ringer! [Tchau! Eu ligo!]
- Ta det lugnt! Han kommer säkert. [Calma! Ele vem com certeza.]
- Vad gör du imorgon? - Städar. [ O que você vai fazer amanhã? - Faxina/limpeza.]
*Futurum uttrycks med presens om det finns ett tidsadverbial som uttrycker framitid eller om man på annat sätt förstår att handlingen ligger i framtiden.
Ska + infinitiv
- Jag ska lära mig portugisiska. [Eu vou aprender português.]
- Jag ska köpa en ny bil. [Eu vou comprar um carro novo.]
- Han ska opereras. [Ele vai ser operado./Ele vai operar.]
*Här uttryck man också subjektes eller någon annans vilja, planer etc. Om man ändrar dessa meningar till presens, kan de inte avse framitid.

Tänker + infinitiv
- Han tänker inte ta semester i sommar. [Ele não pensa em tirar ferias no verão.]
- De tänker skaffa barn. [Eles pensam em ter filho.]
*Konstruktionen uttrycker subjektets vilja, planer etc.
Kommer att + infinitiv
- Du kommer att må illa om du dricker den där gamla mjölken. [Você vai passar mal se tomar esse leite com data vencida.]
- Det kommer att regna imorgon också. [Amanhã também vai chover.]
- Priserna kommer att stiga nästa år. [Os preços vai subir no próximo ano.]
*Uttrycker en prognos om framtiden.  Ofta går också presens bra för prognos.
Futurum preteriti [Futurum i dåtid]
-
Han sa att Oskar skulle komma nästa dag. [Ele disse que o Oskar viria no outro dia.]
- Vi visste inte att han skulle opereras. [Nós não sabiamos que iria ser operado.]

 

Monday, September 07, 2009

Mer om "Prepositioner"


- Prepositioner står vanligen före sitt huvudord.
- Efter preposition står grundform av substantiv men objektsform av persoliga pronomen
Ex: till bilen, till mig {para o carro, para mim}


Undantag {exceção -ões}:
för ..... skull och (p)å ..... vägnar följs av genitiv:
1. Hon stannar hemma för barnens skull. Gör det för min skull!
2. Han tackade värden  gästernas vägnar.


Prepositionen till följdes i äldre svenska av genitiv, vilken finns kvar i uttryck som:[gramática velha que se usa até hoje em algumas expressões]
till sjöss, till bords


När preposition i betecknar förfluten tid, följs den av ändelse -(a)s: [qdo a preposição "i" designa/indicar tempo no "passado" vem acompanhado pela "terminação" -(a)s]

måndags, i julas [na segunda-fera passada, no último Natal/o Natal do ano passado, Natal passado]Prepositionerna kan vara enkla: (av), {under} {preposições pode ser simples: (de; por), sob, debaixo de, por baixo de, abaixo de; {durante, sob, quando de, no tempo de, no decurso de]}
sammansatta*: (bredvid), {omkring}  {junto a (de), ao lado de, perto de; [em volta de, em torno de, em redor de; sobre, acerca de]}
bestå av flera ord: för ..... sedan, i stället för  [há muitos anos ...., no lugar de]


Huvudordet står först och prepositionen sist i satsen. [ a palavra "raiz" primeiro a preposição no final da oração]
1. i emfatiska(**) uttryck, när huvudordet inleder stasen: [(**) expressão, quando a palavra raiz iniciar uma oração] 
- Det har du rätt i. [Você está certo]
- Salt blir man törstig av. [O sal da muita sede]
- Honom kan vi lita på. [Nele podemos confiar]


2. i frågor: [nas perguntas]
- Vem köpte du boken av? [De quem você comprou o livro?]
- Vad ska du använda pengar till? [No que você vai usar o dinheiro?]
- Jag undrar vem du tänker ? [Eu gostaria de saber em quem você está pensando?]


3. i infinitivuttryck: [expressão no infinitivo]
- Denna sjukdom är inte att leka med. [Essa doença não é para se brincar.]
- Sofan är skön att sitta i. [O sofá é comfortavel para sentar]


Om en preposition styr första ordet i en bisats, placeras prepositionen alltid i "talkspråk" och allt oftare i skrifspråk sist i satsen:
{Se uma preposição "dominar" a primeira palavra na "oração subordinada", coloca-se a preposição sempre no "idioma falado" e na maioria das vezes no "idioma escrito" no final da "oração"]
- talspråk, ledig skrifitspråk: huset som jag bor i. [idioma falado, idioma informal escrito: a casa que eu moro]
- högre stil: huset i vilket jag bor. [idioma formal escrito: Essa é a casa que eu moro]


Continua......


Glosor
sammansatta* [=o siginificado em sueco é "juntar 2 até 4 palavras, {em português: palavras "composta são as que contêm mais de um radical, ex: quebrar-mar, pedra-sabão etc, mas em sueco ñ usa o (-).]

ex: bred + vid = bredvid ----- om + kring =omkring etc {no sueco tem algumas regras para construir "sammansatta ord, tem verb, sustantiv, preposition]


emfatiska(**) [= enfático (que tem ou denota ênfase), (ênfase modo afetado de se exprimir)]
*Depois vou escrever um "Post" sobre "emfatisk omskrivning"


Ex:
1. 
De satte sig bredvid varandra.

2. Familjen sitter (runt)omkring bordet. [A família sentou-se ao redor da mesa]
3. Han är omkring 50 år. [Ele tem mais o menos 50 anos.]
4. Min syster lider av hösnuva. [Minha irmã sofre de alergia]
5. Hon är bäst klassen grammatik. [Ela é a melhor da classe na gramática]
6. Peter hatar att förlora i tennis.
7. Många fruktansvärda saker hände under/i Irak kriget.
Användning av prepositioner
1) à  ---- två kilo à 7,50 [dois quilos por 7,50]
- Till gardinerna behövs 5 à a 8 meter tyg [Para as cortinas precisa de 5 a 8 metros de tecido]
2) angående ---- ett meddelande angående resan [{quanto a, tocante a, respeito de, com respeito a, acerca de}, um lembrete a respeito da viagem]
3) av --- kan ange [pode designar]
1. tillhörighet eller ursprung: [pertencer ou origem/procedência]
av samma ras [pertence a mesma raça]
- en bit av kakan [um pedaço do bolo]
- ägaren av en bilen [o/a dono/a do carro]
2. skaparen av ett (konstnärligt) alster [autor de uma obra de arte]
en bok, novell, roman, dikt, opera, (teater) pjäs, etc
3. passivagenten: Bilen lagas av mekanikern. [O carro foi consertado pelo mecânico]
4. ämne, material: {máteria, material}
- Ringen är av silver. [O anel é de prata]
- Byggnaden är av sten och betong. [A construção é de pedra e cimento]
5. partitivt förhållande: [relação de divisão]
- De fick hälften av pengarna. [Eles ficarão com a metade do dinheiro]
6. utgångspunkt, grund el. orsak:
efter adjektiv: [depois do adjetivo]
full av nyfikenhet [cheio de curiosidade]

- glömsk av sina löften [esquecimento das suas promessas]
- intresserad av musik [interessado por música]
- röd av ilska [vermelho de raiva]
vid substantiv:[antes do substantivo]
av brist på mat [por causa da falta de comida]

- göra något av misstag/kärlek [fazer alguma por erro ou engano/amor]
efter verb:
köpa/få något av någon [comprar/ganhar algo/alguma coisa de alguém]

- Året består av tolv månader. [Um ano tem doze meses]
- Patienten lider av cancer. [O paciente sofre de câncer.]
- Flyktingarna dog av svält. [Os refugiados morrerão de fome]
2. bak i
- Barnen skall sitta bak i bilen. [As crianças devem sentar no banco atrás no carro]
3. bakifrån [também pode ser "adverb]
- Katten kröp fram bakifrån soffan. [O gato arrastou vindo detrás do sofá]
4. bakom {litterärt} bak [atrás, detrás]
- Trädgården ligger bakom huset. [O jardim fica atrás da casa]
5. bredvid [junto a (de), ao lado de, perto de] {brevid (adverb) perto, próximo, ao lado}
- Huset ligger bredvid kyrka. [A casa fica perto da igreja]
6. efter förekommer i:[depois de, após, a seguir a]
1. rumsuttryck: Bilen körde efter bussen [O carro seguiu depois do ônibus]

2. tidsuttryck: Efter vår kommer sommar. [Depois da primavera vem o verão.]
- Jag är ledig efter klocka tre. [Eu estou de folga depois das três horas]
3. uttryck för ändamål eller syfte: 
- ringa efter taxi [chama um taxi]; fråga efter namnet [perguntar pelo nome];
- Mamma söker/letar efter barnen. [Mãe procura pelo filho/a]
- Han längtar efter henne. [Ele sente saudades dela]
4. uttryck för förebild eller mönster: [
- Hon är klädd efter senaste modet. [Ela está vestida na ultima moda.]
- Han heter Karl efter sin far. [Ele chama Karl o mesmo nome do pai dele]
5. uttryck för kvarlämnande:
-
 lämna något efter sig [deixar alguma coisa depois que morrer]

- arvet efter föräldrarna [herança depois dos pais]
- Stäng dörren efter dig! [Fecha a porta depois de você!]
7. enligt [conforme, segundo, de acordo com]
- enligt min åsikt [a meu ver]
8. framför [diante de, em frente de] {framför (adverb) adiante, na frente]
- Bilen kör framför bussen. [O carro está na frente do ônibus]
- Hälsan framför allt. [A saúde acima de tudo]
9. framåt [fram emot] Han gick framåt stationen. {diante de, em frente de, ante} (Ele foi diante da estação)

10. framöver [fram över]  
Modern böjer sig framöver barnets säng. {A mãe debruçou em frente da cama da criança}


Continua......

Friday, September 04, 2009

Repetition av Prepositioner

Prepositioner [repetition] repetição
Preposição no idioma sueco é um pouco difícil tanto que existe um livro só sobre preposição. Eu fazer uma repetição sobre.
Prepositioner står vanligen före sitt huvudord. De står efter sitt huvudord i uttryck som: oss emellan, natten igenom. [ As preposições no idioma sueco está quase sempre antes da palavra principal. Elas também pode vir depois da palavra "principal" em algumas expressões (entre nós, dentro da noite)]
Land – Språk
(ett land---landet-----länder
/subst) /

(ett språk---språket-----språk(-)*----språken)
Ex:
Christina bor i Stockholm. / - Christina mora em Stockholm.
- Varifrån är hon? / - Ela é de onde?
- Hon är från Sverige. / - Ela é da Suécia.
- Vad talar hon? / - Qual o idioma que ela fala?
- Hon talar svenska. / - Ela fala sueco.
Peter bor i London. / - Peter mora em Londres.
- Varifrån är han? / - Ele é de onde?
- Han är från England. / Ele é da Inglaterra.
- Vad talar han? / - Qual o idioma que ele fala?
- Han talar engelska. / - Ele fala inglês.
Karina bor i Helsingfors.
- Varifrån är hon? / - Hon är från Finland (Finlândia).
- Vad talar hon? / - Hon talar finska (finlandês).
Hans bor i Hamburg.
- Varifrån är han? / - Han är från Tyskland (Alemanha).
- Vad talar han? / - Han talar tyska (alemão).
Ilse bor i Köpenhamn (Copenhage).
- Varifrån är hon? / Hon är från Danmark (Dinamarca).
- Vad talar hon? / Hon talar danska (dinamarquês)
”Varifrån är du?” / - Jag är från Brasilien. / Eu sou do
Brasil.
”Vad talar du?” / - Qual a língua que você fala?
”Jag talar portugisiska”. / Eu falo português ”do Brasil”.
Preposition  (en-ord)
preposition-----preposition-en------preposition-er-----(-)*)
(substantiv)
1.Han är svensk. Han kommer ”från” Sverige. / Ele é sueco.
/Ele é da Suécia.
2.Han bor ”i” England nu. / Ele agora mora na Inglaterra.
3.Herr Svensson arbetar ”på” fabriken. / O sr. Svensson
trabalhar na fabrika.
4.Hur står det ”till” ? / Como vai? (formal)
5.De tittar ”på” TV. / Eles estão vendo tv.
6.Han lyssnar ”på” radio. / Ele escuta radio.
7.Här är ett paket ”till” Stockholm. / Aqui está um pacote
para Stockholm.
8.John är ”på” en bank. /John(João) é no banco Bradesco.
9.Han arbetar ”på” ett sjukhus. / Ele trabalha no hospital.
10.Hon arbetar ”i” en affär. / Ela trabalha em uma loja.
11.De har ett hus ”i” Malmö. / Eles tem uma casa em Malmö (3.a
maior cidade da Suécia que fica no sul).
12.Titta ”i” boken ”på” sidan 39. / Olha no
livro na pagina 39.
13.En smörgås ”med” ost. / Um sanduiche com queijo.
14. Här är ett brev som jag ska skicka ”till” Malmö. / Essa
carta eu vou mandar para Malmö.
15. De har ett hus ”i” Stockholm. / Eles tem uma casa em
Stockholm.
16. Han är född ”i” England. / Ele nasceu na Inglaterra.
17. Han arbetar ”på” en restaraung. / Ele trabalha em um
restaurante.
18. Herr Johansson arbetar ”mellan” klockan 7 ”och”
klocka 4. / O sr Johansson trabalha das 7 horas até as 4 horas.
19. Det blir 50 öre ”för” tidningen och 30 öre ”för”
frimärket. / Custa 50 centavos pelo jornal é 30 centavos pelo selo.
20. Jag ska åka ”till” Stockholm. / Eu vou viajar para
Stockholm.
21. Herr Svensson står ”vid”
fönstret. / O sr. Svensson está perto da janela.
22.Vad kan jag stå ”till” tjänst ”med”? / Em
que posso ajudar?
23.Jag skriver “med” en penna. / Eu escrevo com uma caneta.
24.Kan jag få tala ”med” fru Svensson? / Posso falar com a
sra. Svensson?
25.Han ska gå ”med” Eva ”på” bio. / Ele vai
com a Eva no cinema.
26.De här skorna kommer ”från” Italien. / Esses sapatos
vieram da Itália.
27.Vad tittar du ”på” ? / O que você está olhando?
28.Han har ont ”i” benet. / Ele está com dor na perna.
29.Jag ska ringa ”till” herr Persson. / Eu vou ligar para o
sr. Persson.
30.Familjen sitter ”vid” bordet. / A familia senta a mesa.
31.Han ska åka ”till” Malmö ”på” lördag. /
Ele vai viajar para Malmö no sábado.Continua......


Prepositioner i tidsuttryck [preposições que indica o tempo]
Förra....../ anterior ; "semana,
mês, ano...passado/a"
Delar
av dagen /
parte do dia
- i morse / hoje de manhã
- igår
kväll / ontem a noite

Ex: Jag försov mig i
morse.
/ Eu perdi a hora hoje de manhã.
2. Det var svårt att somna igår kväll./ Ontem a noite foi difícil pegar no sono.
3. Jag vaknade kl 2 i natt. / Eu acordei as 2 hs da
madrugada.
Nu / agora
-
i
kväll / agora (nessa) a noite
-
i
natt /
nessa madrugada
Ex:
Det är varmt ute i kväll. / Essa noite está quente lá fora.
2. Fy, vad det blåser i natt. Jag kan inte sova. / Vixi,
como venta essa noite . Eu nem posso dormir.
Nästa....../ [próximo/a, seguinte.....]
- i morgon bitti / amanhã de manhã
-
i
kväll / a noite
-
i
natt / madrugada
Ex:
Jag ska gå till doktorn i morgon bitti. / Amanhã cedo
eu vou ao medico.
2. Det ska bli regn i kväll. / Vai chover a noite.
3. Hon ska arbeta i natt. / Ela vai trabalhar de madrugada.(natt-->
depois da 00:00 meia noite), (kväll --> das 18:00 hs até 23:59)
Varje....../ cada
- morgonen / de manhã
- morgonarna / as manhãs
- på kvällen / a noite
- kvällarna / as noites
- natten / madrugada
- nätterna / as madrugadas
Ex:
1. Han börjar kl 9 morgonen. / Ele começa a trabalhar as
9 da manhã.
2. Han slutar kl 6 kvällen. / Ele termina as 6 da noite.
3.Ibland arbetar han nätterna. / As vezes ele
trabalha de madrugada.
Förra......./Anterior
Veckdagar/ Dias da semana
-
i
lördags / no sabado
Ex:

I lördags regnade det hela dagen. / Sábado passado choveu o dia inteiro.
Nästa......próximo/a                                                                                                   
- lördag / no (próximo) sabado
Ex:

lördag ska vi gå på bio. / Nesse (próximo) sábado nós vamos
ao cinema.
Varje......cada
- lördagar(na)
Ex:

lördagar stänger affärerna tidigt. / Nos sábados as lojas fecham cedo.
Förra.....antes, (ano passado)
Årstider/helger/ Estações do ano, feriados
- i höstas / outono (do ano) passado
- i
julas
/
natal do ano passado
Ex:
Jag var i Madrid i höstas. / No outono do ano passado
eu estava em Madrid.
2. Han var hos Bo i julas. / Ele estava na casa do Bo no
ultimo (natal do ano passado) natal.
Nu ....... agora
-
i
höst / outono
- i jul / natal
Ex
:
I höst är det vackert väder. / No outono o tempo é
bonito/lindo.
2. Så synd att det inte är någon snö i jul. / Que
pena que não tem neve nesse natal.
Nästa....
- i höst, till hösten
- i jul, till jul
Ex:
Han ska börja på universitetet till hösten. /
No outono ele vai começar na universidade.
2. Vad
ska du göra i jul ? / O que vc vai fazer nesse natal?
Varje......
- hösten
- på höstarna
-

julen,
jularna
Ex
:
hösten plockar man svamp. / No outono a gente colhe
cogumelo(na floresta).
2. På jularna är jag alltid hemma. / No natal eu estou sempre em
casa.(no lar)

Tidspunkt / Momento
När ? Quando?
- om ett år / em torno de um ano
- för ett år sedan / um ano atrás
Ex: Eva ska börja arbeta om en vecka. / Eva vai começar a trabalhar daqui uma semana.
- Hon fick barn för ett år sedan. / Ela teve neném a um ano atrás.
Tidslängd /Duração
Hur länge? Quanto tempo?
- i ett år (um ano)
Ex: Emil har bott i Lund i ett år. /
Emil está morando há um ano em Lund.
- inte ......på ett år
Ex: Peter har inte varit i Umeå
ett
år. /
Tem um ano que o Peter não vai para Umeå.
Hur snabbt? / Em quanto tempo?
- på tio minuter (em dez minutos)
Ex: Hon går till skolan tio minuter. / Ela caminha até a escola em dez minutos.
Frekvens / Frequência
Hur ofta? / Quantas vezes?
- i kvartalet* / trimestre
-- månaden */ mês
-- veckan */ semana
-- timmen* / hora
-- minuten */ minuto
-- sekunden* / segundo
- om året* / ano
----- dygnet* / dia e noite /vinte quatro horas
----- dagen? / dia
Ex: Han betalar hyran en gång i månaden. / Ele paga o aluguel uma vez por mês.
Han åker till London en gång om året. / Ele viaja para Londres uma vez por ano.

Glosor*
ett kvartal ----- et ----- kvartal------
en (subst.) / treis meses
en minut ------ en ------ er -----------na (subst. )

/ minuto/s
en månad ----- en ----- er ----------- na
(subst.)
/
mês/(meses)
en sekund ----- en ----- er ----------- na
(subst.)
/
segundo/s
en timme ------ en ----- er ----------- na (
subst.)
/ hora/s

en vecka ------- n ------ or ----------- na (subst.)

/ semana/s
Fort .... av prepositioner
Prepositioner
"i" och ""

"Hus" (casa; {dentro de
um ambiente})

- i --------------------- på
- i etthus (numa casa) 
- på operan  (na opera)
- i en affär (numa loja) 

- på bio (no cinema)
- i en våning ( num apt) 

- på teater (no teatro)
- i en kyrka (numa igreja) 

- på posten (no correio)
- på banken (no banco)
- gå i skolan (ir na escola) 

- på sjukhuset ( no hospital)
- gå i kyrka (ir na igreja)

- på en fabrik ( em uma fabrica)
- på ett kontor.....(em um escritório.....)
[för arbetplatser och instituioner / lugar onde trabalha, e para instituições] Continua....
 

"Rum" (sala, quarto; lugar, espaço)
- i vardagsrummet* (na sala de visitas/ou tv)

- på toaletten (no banheiro, lavado)
- i hallen (no vestíbulo, na entrada)
- i köket (na cozinha)
"Geografi" (geograficamente)
- i Sverige (land) = { na Suécia (país)} 

- på Kungsgatan (gata, väg) = {Kungsgatan(nome de rua) , gata=rua, väg (estrada)*
- i Stockholm (stad) = {em Stockholm (cidade)} 

- på torget ( na praça)
- i Åkarp (by) ={em Åkarp (vilarejo)} 

- på Sicilien (ö) = {na Sicilien(ö= ilha)}
- i Skåne (region, distrikt) ={região, comarca}

- på Mount Everest (berg) = {no Monte Everest (montanha)}
"Övrigt" ( restante)
- i stan (~= no centro da cidade) 

- på landet (no campo)
- i parken (no parque)

- på slätten ( planície)
- i skogen (na floresta)

- kusten ( costa, litoral)
- kyrkogården (cemitério)
- lekplatsen (alla platser) 

{ parque infantil, (em todos os lugares)}
- ont: (dor)
- i magen( no estômago), i benet ( na perna),

i ryggen....( nas costas, coluna)
"Konkret" ( concreto.....)
- i sängen ( deitado na cama) 

- på sängen ( em cima da cama)
- i handen (na palma da mão) 

- på handen ( sobre a mão)
- i väskan (dentro da bolsa) 

- på bordet (em cima da mesa)


Continua........