Söka - Procura - Search

Tuesday, August 28, 2007

Homonymer - alla orden som stava lika och låter lika men som kan betyda olika saker eller tillhör olika ordklasser, t. ex. plan

(substantiven en plan och ett plan samt adjektivet "plan" ).

a. skål ................ en skål -en, -ar [substantiv] ...... skål! [interjektion]

b. leda ............... en leda -n [substantiv] ............ leda, leder, ledde, lett, led! [verb (infinitiv)]

c. led ................. en led -en, -er / ett led, ledet, led, leden [substantiv] ...... (en-ord led), (ett-ord lett), (plural leda) [adjektiv], led [verb (preteritum av " att lida" och imperativ av "att leda")]

d. en ................. en(1) [adverb] {omkring, cirka}, en(2), ett [obestämd artikel] {ex: en stor skog}, en(3), ens [pronomen] {obestämt}, en(4), ett [räkneord] {betonat}, en(5), -enar, -enar [substantiv] {barrträdet "Juniperus communis"}, {ex: en/bär -et}

e. bar ............... en bar, -en, -er [substantiv], (en-ord bar), (ett-ord bart), (plural bara) [adjektiv], bar [verb (preteritum av "att bära)

f. lyft ............... ett lyft, lyftet, lyft, lyften [substantiv], lyft [verb ( supinum och imperativ av lyfta)]

g. bena ........... en bena, -n, -or [substantiv], bena [verb (infinitiv och imperativ av "att bena"]

h. springa ....... en springa, -n, -or [substantiv], springa [verb (infinitiv)]

i. bit ................ en bit, -en, -ar [substantiv], en bit, -en, -ar {el. bits} [substantiv] [siffra i binärt talsystem]

j. frys ............. en frys, -en, -ar [substantiv], frys [verb (imperativ av "att frysa"]

k. fall .............. ett fall, fallet, fall, fallen [substantiv], fall [verb (imperativ av "att falla")]

l. fara ............. en fara, -n, -or [substantiv], fara [verb (infinitiv)]

m. far ............. en far {el. fader}, fadern, fäder [substantiv], far [verb ( presens och imperativ av "att fara")]

n. flyg ............ ett flyg, flyget [substantiv], flyg [verb ( imperativ av "att flyga")]

o. flyt ............ ett flyt, flytet [substantiv], flyt [verb (imperativ av "att flyta")]

Tuesday, August 14, 2007

Ordförråd - Djur

Djurläten

en gris, -en, -ar ------ o/a/uma/um porco/a/s

- grymta, -r, -ade, -at ---- [grunhir]

en hund, -en, -ar ----- o/um/s cachorro/s

- skälla, -er, -de, -t, skäll! ----- [latir]

en mus, musen, möss, mössen ----- o/um/s rato/s

- pipa, piper, pep, pipit, pip! ------ [chiar]

en tupp, -en, -ar ------ o/um/s galo/s

- gala, gal, gol, galit ---- [cantar]

en groda, -n, -or ------ o/um/s sapo/s

- kväva, -er, -de, -t, kväv! -----

en elefant, -en, -er ---- o/um/s elefante/s

- trumpeta, -r, -ade, -at

en häst, -en, -ar ------ o/um/s cavalo/s

- gnägga, -r, -ade, -at ---- relinchar

ett lamm, lammet, lamm, lammen [fårets unge] ----- o/a/um/uma cabrito/a/s

- bräka, -er, -te, -t, bräk! ----- mugir [bee...]

ett lejon, lejonet, lejon, lejonen ------- o/um/s leão/s

- ryta, ryter, röt, rutit, ryt! ------- rugir, urrar

en ko, kon, kor ------- a/uma/s vaca/s

- råma, -r, -ade, -at ------ mugir