Söka - Procura - Search

Wednesday, October 25, 2006

Indefinita Pronomen III

Ingen = inte någon (en-ord)
Inget = inte något (ett-ord)
Inga = inte några (plural)

Ex:
1- Jag har ingen bil. / Jag vill inte ha någon bil. {en bil, -en, ar}
= Eu não tenho nenhum carro. / Eu não quero nenhum carro.
2- Hon betalar ingen hyra. / Hon kan inte betala någon hyra. {en hyra, -n, -or}
= Ela não paga nenhum aluguél. / Ela não pode pagar nenhum aluguél.
3- De har ingen färg-TV. / De behöver inte ha någon färg-TV. {en telesionen, -n (TV)}
= Eles não tem nenhuma tv a cores. /Eles não precisa ter nenuma tv a cores.
4- Ha får inga presenter. / Han brukar inte få några presenter. { en present, -en, -er}
= Ele não ganhou presentes. / Ele não custuma ganhar presentes.
5- Linus köper inget hus. / Linus ska inte köpa något hus. { ett hus, huset, husen}
= Linus não comprou nenhuma casa. / Linus não vai comprar nenhuma casa.
6- Han dricker ingen alkohol. / Han får inte dricka någon alkohol. { alkohol-en}
= Ele não bebe álcool. / Ele não pode beber nenhuma bebida alcoólica.
7- De har inga pengar. / De brukar inte ha några pengar. { pengar(plural ord) (subst.)}
= Eles não tem nenhum dinheiro. / Eles tem o custume de nunca ter nenhum dinheiro.

Ordkunskap = conhecimento das palavras

1. Herr Svensson är bilmekaniker. / Herr Svensson é mecânico de carro.
- Var gör han? / O que ele faz?
Svs: Han reparerar/lagar bilar. / Ele conserta / repara carros.
- Var arbetar han? / Onde ele trababalha?
Svs: Han arbetar på bilverkstad. / Ele trabalha em oficina mecânica.

2. Fru Karlsson arbetar på en restaurang. / Fru Karlsson trabalha em um restaurante.
- Hon är inte kock. Vad är hon? / Ela não e cozinheira. O que ela faz?
Svs: Hon är servitris. / Ela e garçonete.

är (v) , att vara, är, var, varit = ser, estar
bil (subs.), en bil, -en, -ar = carro/s
mekaniker (subst.), en mekaniker, -n, mekaniker(ñ tem plural), -na = mecânico
bil/mekaniker *(subst.), en bilmekaniker, -n, bilmekaniker(ñ tem plural), -na = mecânico de carro
verkstad (subst.) en verkstad, verkstäder, -na = oficina
mekanisk verkstad = oficina mecânica
bilverkstad = oficina mecânica de carro
kock (subst.) en kock, -en, -ar (man=homen) = cozinheiro
kokerska (subst.) en kokerska, -n, -or (kvinna= mulher) = cozinheira
servitris (subst.) en servitris, -en, -er (kvinna= mulher) = garçonete
servitör (subst.) en servitör, en, -er ( man= homen) = garçom

No comments:

Post a Comment