Söka - Procura - Search

Sunday, September 15, 2013

Om verb, tempus och konjugation [Supinum]


Supinum är en tempusbildande verbform utan självständig betydelse : talat


No idioma sueco os verbos tem: "tempus" (tempo do verbo), "verbens böjning" (conjugações dos verbos)


Ex: Verbens böjning (conjugações dos verbos)


Infinitiv              Imperativ           Presens             Imperfekt          Supinum
att tala(falar)
tala!(fala)
talar (falo)
talade (falei)
talat (falava)
att köpa (comprar)
köp! (compra)
köper (compro)
köpte (comprei)
köpt (comprava)Presens och imperfekt är enkla tempus. bildas utan hjälpverb:
talar ------- talade


Perfekt och pluskvamperfekt bildas med har - hade och supinum av huvudverbet:
har talat -- hade talat
(imperfekt/preteritum [alguns livros antigos “imperfekt”, livros modernos “preteritum”, e a mesma coisa (=passado))
Supinum [para usar o supinum de qualquer verbo ( har/hade + supinum do “verbo principal na frase/oração).
Perfekt ( har talat) [ användes för att tala om: - att något har skett i förfluten tid, men utan att tala om exakt tid.]
{Usa para falar de uma “ação” que aconteceu no “passado” sem mencionar qdo aconteceu (data/tempo) exata/o}
- att något har påbörjats i förfluten tid, men ännu inte är slut
{Usa para falar de uma “ação” que aconteceu no “passado” mais ainda não terminou}
Ex: har skett {já aconteceu}
a) Jag har varit i Tyskland. {Eu estive na Alemanha. (nao fala “qdo?”)
b) Jag har bott i Lund i 10 år.[och jag bor fortfarande i Lund] {Eu moro 10 anos em Lund. (e continuo morando em Lund), (uma “ação que continua….”)
Pluskvamperfekt (hade talat) [användes för att tala om: - att något hade skett före något annat i förfluten tid]
{Usa para falar de uma “açao” que aconteceu no passado antes de outra “ação”}
- att något hade påbörjats i förfluten tid och inte var slut, då något annat skedde.
{Usa para falar de uma “ação” que começou no passado e ainda não terminou a “ação”, e aconteceu outra ”ação”.}
a) Peter hade druckit tre glas vin, innan jag kom.
{O Peter tinha tomado três copos de vinho, antes que eu chegasse}
b) Jag hade tittat på TV i två timmar (och tittade fortfarande), då TV gick sönder.
{Eu tinha assistindo tv por duas horas (e continuava assistindo), quando a tv queimou}


Resumo: Supinum e “tempo” do verbo (usa para conjugar no “passado”)
Para fazer o “perfekt och pluskvamperfekt” [har/hade + supinum (do verbo principal)]


Infinitiv: ha - bo - vara - ske
Presens: har - bor - är - sker
Imperfekt: hade - bodde - var - skedde
Supinum: haft - bott - varit - skett

Wednesday, May 15, 2013

Substantiv, deklinationer, pluralis, singular


Nesse Post eu vou tentar explicar como saber quando o "substantivos na língua sueco" é en-ord e ett-ord [en-palavra e ett-palavra].
Muitos brasileiros tenta aprender o "sueco" com inglês por que existe muito material, ai traduz para o português, depois para o sueco, muita coisa fica sem sentido. Sabe porque?
Substantivos em português tem 2 gêneros: masculino e feminino
Sueco tem "en-ord [utrum]" och "ett-ord [neutrum]"
Existem alguns substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "masculino" [betecknar manliga personer är maskulina]
- en abbot, en dansör, en man, en pojke, en kille
Substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "feminino" [betecknar kvinnliga personer är feminina]
- en abbedissa, en dansös, en flicka, en kvinna, en tjej
São poucos que designa "masculino e feminino".
Substantivets deklinationer
Förkortningar - abreviaturas
Singular Obestämd form = Sing.Obest.form
Singular bestämd form = Sing.best.form
Pluralis Obestämd form = Plu.Obest.form
Pluralis bestämd form = Plu.best.form
Sing.Obest.form
Sing.best.form
Plu.Obest.form
Plu.best.form
en flicka
flickan
flickor
flickorna
en stol
stolen
stolar
stolarna
en bil
bilen
bilar
bilarna
ett äpple
äpplet
äpplen
äpplena
ett bord
bordet
bord [ - ]
borden
en läkare
läkaren
läkare [ - ]
läkarna
en sko
skon
skor
skorna
1:a deklinationen
-or
Regel: en-ord som slutar på -a hör hit. (regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination, para fazer o plural das palvras que terminar com -a, basta retirar o -a e acrescentar -or, ver os exemplos abaixo).
Ex: en blomma - två blommor, (uma flôr - duas flôres).
Undantag:{exceções} en ros - två rosor, (uma rosa - duas rosas. /OBS: en ros (termina com s).
Ex: da tabela acima, com as 4 formas [as 4 deklinationer]
en flicka [en-ord, termina c/ a ]
flickan [recebe um -n na 2.a forma]
flickor [tira "a", e acrescenta -or para fazer o plural]
flickorna [na 4.a forma "flickor -na {acrescenta -na para fazer a 4.a forma "flickorna"]
en flicka - uma menina
flickan - a menina
flickor - as meninas
flickorna - umas meninas
2:a deklinationen
-ar
Regel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras em sueco)
Ex: en pojke - två pojkar. (um menino - dois meninos).
OBS: en cykel - två cyklar(uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar(uma filha - duas filhas), mor - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).

Substantiv på :

-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar
-ing: --------- en våning -------- två våningar
- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar
-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar
-sel: --------- en klädsel -------- två klädslar
Den obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden: 
en afton - aftnar
en morgon - morgnar
en djävul - djävlar
en sommar - somrar


3:e deklinationen
- er
Regel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska ordem me "accent på sita stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico na ultima silaba")
Ex: ett kafé - två kaféer (um café {onde vende café,bolo etc}), en telefon - två telefoner (um telefone - dois telefones).
Omjlud är vanligt i denna deklination.
en hand - två händer (uma mão - duas mãos), ett land - två länder, en son - två söner (um filho - dois filhos), en far - två fäder, en bror - två bröder (um irmão - dois irmãos).

4:e Deklinationen
- n
Regel [regra]: Bara neutrum-ord som slutar på "vokal" ett-ord. [Palavras [ett-ord (neutrum) que terminar em vogal]
Ex: ett äpple, två äpplen [maçã, maçãs]
ett frimärke, två frimärken [selo, selos]
ett hjärta, två hjärtan [coração, corações]
ett arbete, två arbeten [trabalho, trabalhos
ett piano, pianon [piano, pianos]
ett hekto [(cem)gramas, ett kilo [quilo], ett öre (centavo), ett häfte [folheto, brochura, caderneta], ett fågelbo [ninho (de passarinho)]
*Esses são os substantivos mais usados.

OBS: Substantiverade presens particip som inte betecknar personer: [Substantivos no presente participio (idioma sueco) {olhar o POST sobre "presens particip" (avançado)}]
ett anförande - anföranden [fazer um discurso]
ett erbjudande - erbjudanden [oferta, oferecimento, proposta]
ett leende - leenden [sorriso (s), sorridente (adj)]
ett påstående - påståenden [afirmação]

Tabell över substantivets deklinationer
Dekli.
Sing.Obest.form
Sing.Best.form
Plu.Obest.form
Plu.Best.form
1:a
en tavla
- n
tavlan
- or
tavlor
- na
tavlorna
2:a
en bil
- en
bilen
- ar
bilar
- na
bilarna
3:e
en restaurang
ett draperi
- en
- et
restaurangen
draperiet
- er
- er
restauranger
draperier
- na
- na
restaurangerna
draperierna
4:e
ett äpple
- et
äpplet
- n
äpplen
- a
äpplena
5:e A
ett bord
- et
bordet
- -
bord
- en
borden
5:e B
en läkare
- en
läkaren
- -
läkare
- na
läkarna
6:e
en sko
- n
skon
- r
skor
- na
skorna
Glosor:
en dansör (um dançarino)
en man (um homem)
en pojke (um menino)
en kille (um rapaz)
en dansös (uma dançarina)
en flicka (uma menina)
en kvinna (uma mulher)
en tjej (uma moça/garota)