Söka - Procura - Search

Verb


Verb "Update"
De svenska verben indelas i fyra konjugationer. [Os verbos suecos tem quatro conjugações]
Och de tre första konjugationer är regelbundna i alla former bildas med ändelser enlight mönstret. [As três primeiras conjugações os verbos são "regulares", seguindo a tabela de terminações]
Konjugation
infinitiv
imperativ
presens
imperfekt
supinum
1:a
(att) laga
laga!
lagar
lagade
lagat
2:a A
(att) stänga
stäng!
stänger
stängde
stängt
2:a B
(att) köpa
köp!
köper
köpte
köpt
3:e
(att) sy
sy!
syr
sydde
sytt
4:e A
(att) skriva
skriv!
skriver
skrev
skrivit
4:e B
(att) se
se!
ser
såg
sett
4:e C
(att) göra
gör!
gör
gjord
gjort
4:e D
(att) sätta
sätt!
tter
satte
satt
1: a konjugationer omfattar mer än 80% av alla verb. [a 1.a conjugação abrange 80% dos verbos do sueco]
- anmärkning 1: a 1:a konjugationen har ett -a i alla former. [a 1.a conjugação tem um -a em todas as formas (tempos). Todas as "pessoas tem as mesma forma.
Presens [presente]
jag lagar 
du lagar 
han/hon 
vi lagar 
ni lagar 
de lagar 
Ps: Verb "laga" [= concertar alguma coisa ou cozinhar (fazer comida)]
- laga mat [fazer comida, cozinhar]
-anmärkning 2: verb efter 2:a konjugationen har -te efter tonlösa ljud. De tonlösa ljuden är C, F, K, S, T. Alla de[dom]* andra ljuden är tonande och får i 2:a konjugationen -de./Verbo da 2:a conjugação passa ter -te depois de ter "tonica muda". As terminações "muda" são C, F, K, P, T. As outras são todas "tonicas" e tem a terminações -de.
- anmärkning 3: verb som slutar på -r i stammen får ingen ändelse i "presens".
- anmärkning 4: observera att 4:e konjugationen inte få någon ändelse i "imperfekt". De flesta verben får i "imperfekt" avljud dvs vokalen ändras. [A maoiria dos verbos no "imperfeito" muda a vogal.]
De vanligaste avljudsserierna är: [As mais comuns são]
1. i - e -
Ex. skriva------skrev-------skrivit (i + 1 konsonant i stammen) {depois do vem 1 consonante.}
2. i - a - u
Ex: dricka-----drack------druckit ( i + 2 konsonant i stammen){depois do vem 2 consonante.}
OBS! ligga-----låg------legat
3. eller y - ö - u
Ex: bjuda------bjöd-----bjudit.
frysa----frös-----frusit. [Terminaçäo ou y.]
Glosor
att stänga fechar
att köpa comprar
att sy costurar
att se ver
att göra fazer
att sätta pôr
att arbeta trabalhar
att bygga construir (casa, etc)
att läsa ler (um livro etc)
att läsa {juridik, fazer um curso} estudar direito, fazer m curso
att bo morar
att dricka beber
att skriva escrever
att ligga está deitado
att bjuda convidar
att frysa congelar(ou esta com frio)
att jobba trabalhar
att idrotta fazer esporte
att lifta pegar carona
Verbens grupper och böjning.[Grupos e conjugações de alguns verbos.]
Continua......
Grupp 1
infinitv -----------(att) städa
imperativ-------- städa!
presens-----------städar
preteritum-------städade
supinum----------städat
-----------------------------------------------
perfekt particip---städad, städat, städade
Grupp 2
infinitiv----------(att) stänga--------(att) köra-----(att) läsaimperativ--------- stäng!-------------kör!-----------läs!presens----------- stänger-----------kör-----------läser
preteritum------- stängde-----------körde--------läste
supinum----------- stängt-------------kört----------läst
---------------------------------------------------------------
perfekt particip----stängd, stängt, stängda
perfekt particip----körd, kört, körda
perfekt particip----läst, läst, lästa
Grupp 3
infinitiv-------(att) syimperativ----sy!presens--------syr
preteritum----sydde [=imperfekt]supinum-------sytt 
------------------------------------------------------------
perfekt particip----sydd, sytt, sydda
Grupp 4
infinitiv-------skriva-----säga------göra-------sätta-----seimperativ-----skriv!------säg!------gör!-------sätt!------se!presens--------skriver----säger----gör-------sätter----ser
preteritum----skrev------sa(de)---gjorde---satte----såg
supinum------skrivit------sagt-----gjort-----satt------sett
----------------------------------------------------------------------
perfekt particip-----skriven----sagd-----gjord-----satt----sedd
perfekt particip-----skrivet-----sagt-----gort------satt-----sett
perfekt particip-----skrivna----sagda---gjorda----satta---sedda
Presens particip:-ande lekande, kommande, jourhavande (infinitiv på -a) (verbo no infinitivo que tem a terminação com -a).
P. particip:-ende leende, avgående, förstående (infinitiv på annan vokal än -a) (infinitivo que tem a terminação por outra vogal que não seja -a).
att städa limparatt stänga fecharatt köra guiar, conduzir, dirigiratt sy costuraratt säga dizeratt göra fazeratt sätta pôr, colocar, sentar-seatt se veratt le sorriratt leka brincar, jogaratt förstå compreender, entender, perceberatt avgå demitir-se
jourhavande (adjetiv) plantonista (estar de plantão)
en grupp(substantiv) , gruppen, grupper(pl) o grupo, um grupo, dois grupos.

No comments:

Post a Comment