Söka - Procura - Search

Friday, October 06, 2006

Oregelbundna verb (vokalväxling)

Inf.(att)-----------Pres.----------Pret.----------Sup.-------Perf.part.-----Pt.

i ---------------------------------- e ------------- i-------------------------

bita -------------- biter---------- bet ----------- bitit -------- biten------ morder
bli(va) ----------- blir ----------- blev ---------- blivit ------ -bliven ----- tornar-se, ficar
gripa ------------ griper -------- grep ---------- gript ------- gripen ----- apanhar, agarrar
lida -------------- lider ---------- led ------------ lidit ------- liden ------ sofrer
rida ------------- rider ---------- red ----------- ridit -------- riden ----- montar (cavalo), cavalgar
riva ------------- river ---------- rev ----------- rivit -------- riven ----- aranhar; rasgar
skina ------------ skiner --------- sken --------- skinit ------- (-)* ------ brilhar
skrika ----------- skriker -------- skren ------- skrikit ------ (-)* ------ gritar
skriva ----------- skriver -------- skrev ------- skrivit ------ skriven --- escrever
slita ------------- sliter ---------- slet --------- slitit -------- sliten ------ gastar; rasgar, (sentido de desgastar, ex: roupa desgastada)
stiga ------------ stiger ---------- steg -------- stigit -------- -stigen ---- subir
strida ----------- strider -------- stred -------- stridit ------ -stridd ---- lutar
svida*----------- svider -------- sved --------- svidit ------ (-)* ------- arder
tiga ------------- tiger ---------- teg ---------- tigit -------- (-)* ------- calar(-se)
vrida ----------- vrider --------- vred -------- vridit ------ vriden ----- torcer

o -------------------------------- o ----------- o -------------------------

komma*1 -------- kommer ------- kom ------- kommit ------ kommen --- vir
sova ------------- sover ----------sov --------- sovit ---------(-)* -------- dormir

PS: att svida* ( ñ tem Imperativ)
att komma*1 (Imperativ "kom!)
(-)* ( ñ tem perf. part.)

Continua........

No comments:

Post a Comment