Söka - Procura - Search

Monday, January 26, 2009

Om

Ju - Nog - Väl - Också - Heller – Jo

Ju: När man vet och är säker på något, kan man använda JU för att förstärka det man säger.
{usa para para responder alguma coisa que você "sabe" (tem certeza), para "reforçar" uma coisa que você já sabe ou tem certeza}
Ex:
1. Du sade ju att du skulle komma i morgon. [Você falou que amanhã vai estar aqui.]
2. Jag vet ju hur gammal Marcia är. [Eu sei a idade da Márcia.]
ju (adv) [inte sant, eller hur, som du vet (betecknar något som bekant el. självklart)] (pois, não é?)
- det är ju i morgon vi ska åka (é amanhã que nós vamos viajar)
- det var ju roligt att höra (é bom saber/ouvir)

1. Sverige huvudstad heter ju (=som bekant) Stockholm. (O nome da capital da Suécia é "Stockholm". (=conhecida))
[eller allmänt bekräftande och förstärkande] (ou designa de forma geral ou "reforçar" uma coisa conhecida (que você sabe com certeza))

1. Den här mjölken är ju för gammal! (Esse pacote leite é muito velho! / Esse pacote de leite está com a data vencida!)
2. Hon sitter ju där! [Ela está sentada ali!]
Glosor:
att förstärka (reforçar (v))
inte sant (não é?)
eller hur (não é?)
som du vet (você sabe)
Nog: När man inte vet något med säkerhet, utan bara tror att det är så, använder man NOG. [usa quando você não sabe com "certeza", você apenas "acredita, acha"]
nog (adv) [står vanligen efter sitt huvudord
tillräckligt] {(tillräckligt) bastante, suficiente}
-
du är gammal nog att veta bättre [você tem idade "bastante/suficiente" para saber melhor]
- nu får det vara nog [agora basta!, chega!]
satsadverb antagligen, troligen (även övertalande visst) {provavelmente}

1. Han har nog gått på bio. [Eu "acho/acredito" que ele foi ao cinema.]
2. Det blir nog regn i morgon. [Eu "acho/acredito" que amanhã vai chover.]

Väl: Använder man för det mesta i suggestiva frågor, där man väntar sig ett positiv svar. Ofta man själv inte riktigt säker på det man frågar, men man tror att den person man frågar vet svaret.
[usa para fazer "perguntas sugestivas", quando você espera uma "resposta positiva". Mesmo que você não tem certeza, mas você espera/acredita que a pessoa que você perguntou sabe a resposta.]

väl (adv) [betonat på ett bra sätt] bem, bem estar
- väl förberedd (bem preparado)
- det är väl känt (é bem conhecido)
[obetonat i alltför hög grad]
- Är hon inte lite väl ung? (Ela é bem jovem, não é?)
[obetonat nog, troligen, eller hur?]
- jag får väl gå nu (eu bem que podia ir agora)
- Du är väl inte arg? (Você não está com raiva, não é?)
1. Du kommer väl på festen i morgon? [Com certeza você vem amanhã na festa?]
2. Anders sa väl till dig, vart han skulle gå? [Anders com certeza falou para você, onde ele iria?
Också: Använder man i jakande satser för att säga att man har samma sak eller gör samma sak som någon annan.
[usa em frases "positivas" para falar que "tem a mesma coisa" ou "faz a mesma coisa que outra pessoa.]

också (adv) [även, dessutom] também
- jag ska också gå nu (eu também vou)
- jag spelar gitarr också (eu também toco violão)
1. Vill du också gå på bio? [Você também quer ir ao cinema?]
2. Jag har också en bil. [Eu também tenho um carro.]
Heller: Betyder samma sak som också, men man använder det bara i nekande satser. ["heller" tem o mesmo significado de "också", mas só usa em "frases negativas"]
heller (adv) [också (endast med nekande satser)]
- inte heller (também não, tão pouco)
- han vet inte och bry sig inte heller om det (ele não sabe, em se importa)
- inte heller hon fick någon kritik (ela não recebeu nenhuma crítica)
1. Vill du inte heller gå på bio? [Você também não quer ir ao cinema?]
2. Jag har inte heller någon bil. [Eu também não tenho carro.]

Monday, January 05, 2009

Verbets tempus

Tempus = tidsformer [tempo dos verbos]
1. Presens: användes för att tala om {usa para falar sobre}
a) att något sker just nu. [que alguma coisa acontece agora/nesse momento]
Ex:
Jag läser en tidning nu. [Eu estou lendo um jornal/revista (agora).]
b) att något brukar ske. {alguma coisa acontece com freqüência (que você faz sempre, todo dia, hora etc)}
Ex:
Jag lägger mig klockan 11 varje kväll. [toda noite eu vou para cama as 11 horas]
c) att något kommer att ske i framtiden. {alguma coisa vai acontecer no futuro}
Ex.
Jag reser till Rio de Janeiro nästa vecka. [Eu vou viajar para o Rio de Janeiro na proxima semana]
P.S.: O tempo no presente (presens) no idioma sueco, usa-se para o "agora", uma frequência e o futuro.
[Em português "o tempo presente" só usa para "um fato ocorrido no momento em que se fala"] {fonte: Gramática do português contemporâneo, "Celso Cunha"}
Imperfekt: användes för att om {usa para falar sobre}
a) att något skedde i förfluten tid (tidigare) {alguma coisa aconteceu no passado {antes}}
Ex:
Jag var på bio igår. [tidsadverb i imperfekt + imperfekt av verbet]
{Eu fui no cinema ontem}
Verb: att vara (infinitiv)
är (presens)
var (preteritum)
varit (supinum)
Jag läste en bok igår. [att läsa, läser, läste, läst]
{Eu li um livro ontem}
b) att något brukade ske i förfluten tid {alguma coisa acontecia com freqüência no passado}
Ex:
Vikingarna seglade ofta till England. [att segla, seglar, seglade, seglat]
{Os Vikings sempre navegaram para a Inglaterra} [* Os vikings ñ existem, eles faziam isso no passado com freqüêcia]
Jag bodde i São Paulo i 8 år. {men nu bor jag i Jönköping} {avslutad tidsperiod - imperfekt av verbet} [att bo, bor, bodde, bott]
[Eu morei em São Paulo por 8 anos.] (mas ... agora eu moro em Jönköping) {o período que morei em SP já terminou, eu ñ moro mais lá, agora eu moro em JKP}
c) användes också i känslobetonade uttryck [usa para expressar sentimentos]
Ex:
Det var roligt att träffa dig! [Foi legal conhecer você!]
Det var en vacker tavla! {*Observera att tavlan fortfarande är vacker}
[Eu vi um/a quadro/pintura/tela linda! {** eu usei o verbo "vi" (passado) para vocês entenderem que tem de usar o "verbo no passado (imperfekt). [*OBS: o/a quadro/pintura/tela continua linda]
d) fråga om tid då svaret förväntas ligga i passerad tid: [usa-se para "pergunta sobre o tempo", mas a "resposta espera-se que esteja no passado]
Ex:
När var du i Berlin? [svar: Jag var där 1990.) [Quando você esteve em Berlin? {Resp: Eu estive em Berlin em 1990.]
Imperfekt (preteritum) syftar på en bestämd, helt avslutad tidpunkt eller tidsperiod och står ofta med ett tidsadverb, som betecknar en bestämd tid i förfluten tid. Imperfekt är ett berättande, redovisande tempus och förekommer i berättelser och beskrivningar av inträffande och avslutade händelser.
Ex:
1. I går var jag bortrest. [Ontem eu viajei.]
{att vara, var!, är, var, varit, -}
2. Hon var i Paris förra året. [Ela esteve em Paris no ano passado.]
3. Vi sågs för tio år sedan. Faz 10 anos que nós nos encontramos.]
{att se, se!, ser, såg, sett, sedd}
4. När jag var barn, brukade vi plocka bär på somrarna.
{att bruka, -r, -ade, -at }, { att plocka, -r, -ade, -at}
[Quando eu era criança, nós costumavamos catar "frutas silvestres" nos verões.]
Imperfekt kan användas om en avslutad handling, även om tidsavståndet är litet.
Ex:
1. Han kom (just) nu. [Ele acabou de chegar./ Ele chegou (agora).]
2. Det regnade nyss. [Chuveu agora a pouco.]
3. Jag var nyligen på bio. [Eu acabei de chegar do cinema.]
Märk särskilt det för svenskan karakteristiska bruket av imperfekt efter det formella subjekt "det" i emfatiska uttryck, även om förhållanden som pågår i talandets ögonblick.
Ex:
1. Det var roligt att träffa dig igen!
2. Det var väldigt gott!
3. Det var synd att han inte kunde komma.
4. Hur var namnet?
5. Det var så sant - jag skulle köpa en tidning också!
Perfekt: användes för att tal om:

a) att något har skett i förfluten tid, någon gång före det nuvarande ögonblicket, men utan att tala om exakt tid.
[Perfekt: usa para falar de uma "ação que aconteceu no passado", sem falar no tempo exato (momento)]
Ex:
1. Jag har varit i Tyskland. [Eu já estive na Alemanha.]
{att ha, ha!, har, hade, haft}
b) att något har påbörjats i förfluten tid, men ännu inte är slut. [Uma ação que começou no passado, mais ainda não acabou.]
Ex:
1. Eu har bott 14 år i Sverige. {och jag bor fortfarande}
[ Eu moro 14 anos na Suécia. (eu continuo morando na Suécia)]
2. Jag har bott i Jönköping i 14 år. (eu continuo morando em Jönköping)
Anmärkning: De viktigaste skillnaderna mellan "imperfekt" och "perfekt" är:
a) Svenskan använder "imperfekt" för att tala om att något skedde förfluten tid
vid en viss bestämd tidpunkt.
-
Eu var i Tyskland 2007. [Eu estive na Alemanha em 2007.]

Då den bestämd tidpunkten gäller nutid, t. ex. i år, den här veckan, idag användes "perfekt."
- Jag har tvättat idag. [Eu lavei (roupa) hoje.]
Svenskan använder "perfekt" för att tala om att något har skett i förfluten tid, alltså någon gång före idag, men
utan att ange någon bestämd tidpunkt när det skedde.
- Jag har varit i Norge. [Eu estive na Noruega. (eu estive lá, sem colocar o momento exato, o tempo exato, apenas o tempo "passado" (estive)]
b) Svenskan använder "imperfekt" för att tala om att något skedde i förfluten tid och att det är slut nu.
- Jag bodde i Malmö i 14 år (men nu bor jag i Lund).
{att bo, bor, bodde, bott}
[Eu morei 14 anos em Malmö (mas agora eu moro em Lund)]
Svenskan använder "perfekt" för att tala om att något har påbörjats i förfluten tid men ännu inte har avslutats.
- Jag har bott i Kiruna i 10 år (och jag bor fortfarande i Kiruna). [ já mora a 10 anos e (continua morando em Kiruna)]
Perfekt är ett retrospektivt tempus med anknytning till det aktuella nuet. Perfekt betecknar en (ofta fullbordad) handling eller (ofta avslutat) förlopp vid en "obestämd tidpunkt i förfluten tid, vars resultat står kvar eller på något sätt är av intresse för den talande. Perfekt har sålunda ofta modal karaktär genom att ange förhållanden sedda ur den talandes synvinkel.
1. i tillbakablickande, sammafattande satser, ofta med ett allmängiltigt tidsadverb som
någonsin, aldrig, alltid:
Ex:
1. Jag har aldrig varit i Finland. [Eu nunca estive na Finlândia.]
2. Har du (någonsin) hört talar om honom? [Você nunca ouviu ninguém falar sobre ele?]
3. De har alltid haft problem med sina barn. [Eles sempre tiveram problemas com os filhos.]
2. i satser med nära tidsanknytning till talögonblicket, ofta med ett tidsadverb som anknyter till nuet genom att ange en ännu oavslutad tidsperiod.
1. Vad har du gjort i dag? [ O que você fez hoje?]
{att göra, gör!, gör, gjorde, gjort, gjord}
2. Han har gått för dagen. [Ele já foi.]
{ att gå, gå!, går, gick, gått, gången}
3. om handlingar som anger ett resultat som består i talögonblicket.
1. Nu har jag diskat färdigt. [Acabei de lavar a louça.] [uma ação que acabou de fazer]
2. Babyn har vaknat. (och är alltså vaken nu) [O bebe acabou de acordar]
3. Jag har köpt en ny bil. (och äger alltså en ny bil nu). [Eu comprei um carro novo./ Acabei de comprar um carro.]
4. Vad har ni gjort med honom? [O que vocês fizeram com ele?]
4. om handlingar som har påbörjats i det förflutna och fortfarande äger rum.
1. Han har bott tre år i Sverige. (och bor där fortfarande). [Ele mora na Suécia três anos. (e continua morando lá)]
2. De har inte varit hemma på en månad. [Tem um mês que eles não estão em casa.]
3. Vi har studerat svenska ett halvt år nu. [Tem seis meses que nós estudamos sueco.]
5. om handlingar i förfluten tid för att uttrycka ett antagande.
1. Hon har nog hört fel. [Ela deve ter escutado errado.]
2. Han har kanske kört hem igen. [Talvez ele voltou para casa de novo.]
6. om en avslutad handling i framtiden, som föregår en annan handling i framtiden. [uma ação que vai terminar no futuro, que procede uma outra ação no futuro.]
1. När vi har ätit, ska vi gå på bio. [Quando nós terminamos de comer, nós iremos para o cinema.]
2. Du kan titta på TV, när du läst dina läxor. [Você pode assistir tv, quando você terminar de fazer as lições.]

Technorati Tags: , ,