Söka - Procura - Search

Sunday, July 25, 2010

Svar: "Om verb räkna"

Verb "att räkna" [Verbo contar

att räkna [Infinitv]
räkna! [Imperativ]
räknar [Presens]
räknade[Preteritum]
räknat[Supinum]

Ex:
- jag kan räkna till 100 [eu sei contar até 100]
- fröken räknade barnen i klassen [a professora contou as crianças da classe]

att räkna in - räknar - räknade, räknat [inkludera] {incluir}
- Är momsen inräknad?* [O imposto está incluído?

att räknas - räknas - räknades - räknats [gälla] {valer, ser válido; referir, tratar}
- i det här jobbet räknas män och kvinnor lika

räkne|ord (substantiv) ett ord - ordet - ord - orden [ord som anger antal] {numeral}

en räkning (substantiv) - räkningen - räkningar [matematik (uträkning; nota, faktura] {conta, fatura, nota}
- barnen lär sig läsning och räkning [as crianças aprendem a ler e contar]
- betala räkningen [pagar uma/a conta, nota, fatura] 

Perfekt particip - använder man för de mesta som ett adjektiv [Perfekt particip böjs(conjuga)]

*Perfekt particip [predikativ ställning]
- bilen är räknad [singular] {en-ord}*
- huset är räknat [singular] {ett-or]
- bilarna är räknade [plural]

Perfekt particip [attributiv ställning] 
- en räknad bil [obest. form (singular]*
- ett räknat hus [obest. form (singular)]
- två räknade bilar [obest. form (plural)] 

- den räknade bilen [best. form (singular)]
- det räknade huset [best. form (singular)]
- de räknade bilarna [[best. form (plural)]  

Dúvida: Através do verbo "räkna", eu posso formar a palavra "räknad"? Sim se você usar para fazer o verbo no "Perfekt Particip"

Ex: - bilen är räknad *
en räknad bil *
Är momsen inräknad?*

Tuesday, May 18, 2010

Svar och Tack! Obrigado! Pelas visitas e pelos comentários!

Att göra ont é "fazer" ou "doer"?

- att göra ont [fazer]
- ont, smärta [ (dor), doer]
- det gör ont [dói]
- ha ont om tid [ter pouco tempo]

- smärta, smärtan, smärtor [dor/dores (själslig (pena)]
- ha smärtor i hela kroppen [ter dores no corpo inteiro ( ter o corpo todo dolorido)]
- smärt|fri [sem dores]
- smärt|sam [doloroso, penoso]
- smärt|stillande [sedativo, calmate]

Wednesday, March 10, 2010

Användningar av "Obestämd form singular och plural", "Bestämd form singular och plural"

Användningar av "Obestämd form singular och plural", "Bestämd form singular och plural"

-
Obestämd form används då man första gången nämner något som lyssnaren inte känner till. Därefter kan bestämd form eller pronomen användas.

Bestämdhet - singular

Det är svårt att veta när man använder de två olika formerna av "obestämd form och bestämd form". [É difícil saber quando usar no idioma sueco as formas do substantivo "obestämd form e bestämd form". É muito "importante saber" usar e entender também.]

Regel: "Obestämd form" använder man när man "presenterar" eller "introducerar" något som är nytt för lyssnaren, något som han inte redan känner till.
[ "obestämd form" usa quando a gente "apresentar" ou "introduzir" alguma coisa (produto, etc), que seja novo para os ouvintes, alguma coisa que eles não conhecem.]
Ex:
1. Det står en bil där! [Lá está um carro parado!]
2. Det finns en tomat i kylen. [Na geladeira tem um tomate.]
3. Peter har köpt ett hus. [Peter comprou uma casa.]
en bil [obestämd form singular] - {en-ord: en bil, bilen, bilar}
en tomat [obestämd form singular] - {en-ord: en tomat, tomaten, tomater]
ett hus [[obestämd form singular] - {ett-ord: ett hus, husethus (-), husen]


Bestämd form används när man genom situationen, kontexten eller på annat sätt förstår vad talaren syftar på.

Regel: "Bestämd form" eller pronomen använder man när man talar om något som man redan har talat om eller som lyssnaren redan känner till genom situationen, platsen eller sin kunskap om världen.
["bestämd form" eller "pronomen" usa quando a gente "fala" de alguma coisa, que já foi falado ou conhecida, que os ouvintes já tinha conhecimento através de uma "situação", "lugar" ou conhecimento geral.]
Ex:
- Var är bilen? [Cadê o carro?]
Den är i garaget. [(O carro) está na garagem.]

- Har du stängt fönstret? [Você fechou a janela?]
- Ja, det är stängt. [Sim, está fechada. (Eu fechei a janela.)]

{Lyssnaren vet vilken bil, vilket garage och vilket fönster som talaren tänker på. Det räcker att säga den och det när man vet vad de refererar till.}
[O ouvinte sabe qual o carro, qual a garagem e qual a janela que "falante" mencionou. Então usa o "den"(en-ord) och "det"(ett-ord) quando a gente sabe o que se refere.]

- Idag ska jag köpa en kassettradio och en liten TVRadion ska min son få och teven ska vi ha i huset på landet.
{Här måste man säga radion och teven i stället för den och den.}
[Hoje eu vou comprar um radiocassete e uma tv pequena. O radio é para meu filho e a tv nós vamos colocar na casa de campo.]

- Jag såg en film igår, men den var inte bra. [Eu assisti um filme ontem, mas (o filme) não foi bom.]
{Lyssnaren informeras om en film. Det räcker med den}
[O ouvinte informou sobre o filme (na primeira frase "ele fala do filme que ele assistiu", na segunda frase ele referiu sobre o mesmo, então usa apenas "den"]

- Martin har ont i magen. [ Martin está com dor no estômago.]
{Lyssnaren vet vilken mage som Martin har ont i. För han har bara en! Inte två eller tre.}
[O ouvinte sabe que é o estômago do Martin. Por que ele só tem um estômago! Nem dois e nem três.]

Ex:
1. På biblioteket har de en bok om öl, men den är på danska.
[Na biblioteca tem um sobre sobre cerveja, mas (o livro) é em dinamarquês.]
2. I källaren har jag ett bord av marmor, men det är trasigt.
[No porão eu tenho uma mesa de mármore, mas (a mesa) está quebrada.]
3. I sovrummet har Pelle bara en säng och ett bordSängen står till vänster om dörren och bordet står vid fönstret.

Ex:

1. Jag köpte en dator förra året, men den gick sönder efter en vecka.
[en dator (obestämd form singular)
[den (pronomen)
- Eu comprei um computador [eu informo que comprei um computador] no ano passado, mas {sueco (den (usa pronome) por que vc já falou na oração principal (huvudsats)} "o computador" queimou/quebrou depois de uma semana.

2. Lars skulle ta med sig både öl och vin till festen, men vinet glömde han på bussen och ölet var ljummet när han kom fram.
[festen [bestämd form singular]  (O Lars iria para uma festa (Lars sabia da festa e o que levaria) e levaria cerveja e vinho){huvudsats (informou sobre Lars, a festa, cerveja e vinho e que ele ia de ônibus}
[vinet [bestämd form singular] [usou "bestämd form singular" na "bisats" (oração subordinada), por que a "huvudsats" tudo foi informado/divulgado o Lars, a festa, o vinho e a cerveja]
[bussen [bestämd form singular]
[ölet [bestämd form singular]

Obestämd form singular [en fest] [ett vin] [en buss] [ett öl]
Bestämd form singular [festen] [vinet] [bussen] [ölet]
Obestämd form plural [fester] [vin] [bussar] [öl]
Bestämd form plural [festerna] [vinen] [bussarna] [ölen]

3. Var bor kungen? [bestämd form singular] - I ett slott utanför Stockholm. [obestämd form singular]
{Onde mora o rei? - O rei mora em um castelo fora de Stockholm}
- en kung - kungen - kungar - kungarna [o/um rei - os/uns reis]
- ett slott - slottet - slott - slotten [o/um castelo - os/uns castelos]

4. I Peters lägenhet är köket nästan lika stort som vardagsrummet. [Bestämd form singular]
{No apartamento do Peter a cozinha é tão grande como sala (de visita).


Ler mais aqui:Reblog this post [with Zemanta]


Wednesday, January 27, 2010

Dúvidas [tvivel]

- ha sina tvivel {ter as suas dúvidas quanto a}
- utan minsta tvivel {sem sombra de dúvida}
ett tvivel - tvivlet - (flera) tvivel - tvilen (substantiv) {ovisshet om man ska tro på någon eller något}
tvivelaktig (en-ord) - tvivelaktigt (ett-ord) - tvivelaktiga (plural) (adjektiv)

att tvivla - tvivlar - tvivlade - tvivlat - tvivla! (verbo){vara oviss} [duvidar]

hos (preposition) {i anslutning till} [hemma hos ..... (em casa de.....) {em associação com....}]
- han är på besök hos sin syster [Ele está visitando "a casa da irmã dele". (estar na casa de alguém)
- Vad ser du hos honom? [O que você vê nele??]
- en vanligt åsikt hos de borgerliga
- bo hos någon [morar/hospedar na "casa de alguém"]
- hemma hos mig [na minha "casa"]
- ha gäster hos sig [ter hospedes/visitas na sua casa]
- söka hjälp hos någon [procurar ajuda de alguém]
- vara anställd hos ett företag [estar empregado em uma empresa]

med¹ (adverb) [i samverkan] {cooperação}
- sjunga med ..... [cantar com ......]
- ta med sig ngt [trazer consigo alguma coisa]
- åka med [ir [de carro, ir de carro com alguém]
- vara med i en förening [participar de uma associação]
- jag har varit med om mycket [comigo já aconteceu muita coisa]
också [vardaglit] {eu também, concordo com ....}
- det tror jag med [eu acredito/acho que sim, eu também acredito/acho]

med² (preposition) {under samverkan el. medverkan av} [com; a, de, por]
- tala med sin fru [falar com a (sua) esposa]
- ligga med någon [dormir com alguém]
- pannkakor med sylt [panqueca com geléia]
- ett rum med kök [um/a quarto/sala com cozinha]
- vara bekant/vän/släkt med någon
- jämföra två saker med varandra [comparar duas coisas (um/a ao outro/a, umas/uns aos outros/as)]
- priset är 20 kr. med (=inclusive) moms [o preço é de 20 coroas com (=incluído) imposto]
Genom att använda [através de usar .......]
- äta med kniv och gaffel [comer com faca e garfo]
- skratta med hela ansiktet [rir com o rosto inteiro]
- med våld [com violência]
I avseende på, när det gäller [quando valer]
- vänta med betalningen [esperar para pagar a conta]
- jag har inte råd med bil [eu não tenho dinheiro para ter um carro]
- han lyckas med allting [Ele tem sucesso com tudo]
- Nog med prat! [chega de conversa!]
- Är du nöjd med cykeln [Você está contente com a sua bicicleta?]
i idiomatisk uttryck [nas expressões]
- med allt rätt {=helt rättvist}
- med andra ord {=på annat sätt sagt}
- med anledning av {=på grund av}
- med avsikt {=fullt medvetet}
- med hjälp av {=med (något) som hjälpmedel}
- med hänsyn till {=om man tar hänsyn till}
- med mera [m m] {=och annat}
- med rätta {=helt rättvist}
- med tanke på {=om man tänker på, med hänsyn till}
- med tiden {=så småningom}
- med undantag av {=bortsett från}
- vara med barn {=vara gravid}
- till och med [t o m] {=även, så mycket som}
med³ (substantiv) meden, medar [(mest i plural) skena som en kälke etc glider på]

vid¹ (adjektiv) [vid (en-ord), vitt (ett-ord), vida (plural)] {som har stor omkrets el. stor utbredning (motsats trång, snäv)} (largo, amplo, extenso)
- vida byxor (calças folgadas)
- en vid kjol (saia rodada)
- i vida kretsar (em um amplo círculo)

vid² (preposition) [brevid, intill; på anger (ungefärligt) läge i rummet] (a, em (rum); junto a, ao lado de (brevid); perto de (nära)
rumsuttryck:
- studier vid universitetet
- sitta vid bordet [sentar-se à mesa]
- tjänstgöra vid armén [fazer o serviço militar]
- Huset ligger vid Storgatan
- bo vid havet (morar perto/em frente do mar)
- läsa vid universitet (estudar na universidade)
- sitta vid ratten (sentar-se à volante (carro))
- anställd vid Volvo (estar empregado na Volvo)
- vid sidan av (el. om) (arbetet) {=utanför (arbetet)}
tidsuttryck:
- vid midnatt (à meia noite)
- vid jultid (no Natal)
- Kom vid sjutiden! (Venha às sete horas!)
- vid sextiden (às seis horas)
- vid årsskifte (na passagem do ano)
- vid sammanträdet
- vid behov {=om det behövs} (se precisar/se for preciso)
andra uttryck:
- vara vid god hälsa [ter de boa saúde)
- en man vid namn Svenny [um homem com nome de Svenny]
- vara van/ha vana vid djur [ter costume/estar acostumando com animal]
- vid avresan/ankomsten [na chegada/saída]
- vid trettio års ålder [com a idade de trinta anos]
- vänja sig vid trafiken [acostumando com transito]

Monday, January 04, 2010

Om "En-ord och Ett-ord" Del I


Nesse Post eu vou tentar explicar como saber quando o "substantivos na língua sueca" é en-ord e ett-ord [en-palavra e ett-palavra].
Muitos brasileiros tenta aprender o "sueco" com inglês por que existe muito material, ai traduz para o português, depois para o sueco, muita coisa fica sem sentido. Sabe porque?
Substantivos em português tem 2 gêneros: masculino e feminino
Sueco tem "en-ord [utrum]" och "ett-ord [neutrum]"
Existem alguns substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "masculino" [betecknar manliga personer är maskulina]
en abbot, en dansör, en man, en pojke, en kille
Substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "feminino" [betecknar kvinnliga personer är feminina]
- en abbedissa, en dansös, en flicka, en kvinna, en tjej
São poucos que designa "masculino e feminino".
Substantivets deklinationer
Förkortningar - abreviaturas
Singular Obestämd form = Sing.Obest.form
Singular bestämd form = Sing.best.form
Pluralis Obestämd form = Plu.Obest.form
Pluralis bestämd form = Plu.best.form
Sing.Obest.form     
Sing.best.form     
Plu.Obest.form     
Plu.best.form     
en flicka
flickan
flickor
flickorna
en stol
stolen
stolar
stolarna
en bil
bilen
bilar
bilarna
ett äpple
äpplet
äpplen
äpplena
ett bord
bordet
bord [ - ]
borden
en läkare
läkaren
läkare [ - ]
läkarna
en sko
skon
skor
skorna
1:a deklinationen
-or

Regel: en-ord som slutar på -a hör hit. (regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination, para fazer o plural das palvras que terminar com -a, basta retirar o -a e acrescentar -or, ver os exemplos abaixo).
Ex: en blomma - två blommor, (uma flôr - duas flôres).
Undantag:{exceções} en ros - två rosor, (uma rosa - duas rosas. /OBS: en ros (termina com s).

Ex: da tabela acima, com as 4 formas [as 4 deklinationer]
en flicka [en-ord, termina c/ a ]
flickan [recebe um -n na 2.a forma]
flickor [tira "a", e acrescenta -or para fazer o plural]
flickorna [na 4.a forma "flickor -na {acrescenta -na para fazer a 4.a forma "flickorna"]
en flicka - uma menina
flickan - a menina
flickor - as meninas
flickorna - umas meninas


2:a deklinationen
-ar
Regel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras em sueco)
Ex: en pojke - två pojkar. (um menino - dois meninos).
OBS: en cykel - två cyklar(uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar(uma filha - duas filhas), mor - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).


Substantiv på :

-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar
-ing: --------- en våning -------- två våningar
- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar
-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar
-sel: --------- en klädsel -------- två klädslar
Den obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden: 
en afton - aftnar
en morgon - morgnar
en djävul - djävlar
en sommar - somrar3:e deklinationen
- er
Regel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska ordem me "accent på sita stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico na ultima silaba")
Ex: ett kafé - två kaféer (um café {onde vende café,bolo etc}), en telefon - två telefoner (um telefone - dois telefones).
Omjlud är vanligt i denna deklination.
en hand - två händer (uma mão - duas mãos), ett land - två länder, en son - två söner (um filho - dois filhos), en far - två fäder, en bror - två bröder (um irmão - dois irmãos).