Söka - Procura - Search

Monday, August 01, 2011

Coisas de casa "substantivos e verbos"


en kniv ---- kniven ---- knivar ---- knivarna (faca(s))
en damm/sugare (s) {sammansatta ord} -sugaren, -sugare, -sugarna (aspirador de pó)
1 damm (s) -en, - nar (represa, açude [natural (lagoa)], tanque, reservatório
2 damm (s) dammet (pó, poeira)
en sked (s) -en, -ar [matsked (colher para comida), silversked (colher de prata)] colher(es)
ett liter/mått (s){sammansatta ord} -måttet, -mått, -måtten 
[en litermått ](medida de um litro)
[ mått/bandet (fita metrica)], [ mått - system för beräkning av längd, yta och rymd]
(sistema de medida para medir tamanho, yta, espaço)
en liter (s) en litern, liter (el. litrar), literna (litro)
- en liter mjölk (um litro de leite)
en bröd/rost (s) {sammansatta ord} -rosten, -rostar (torradeira de pão)
ett bröd (s) brödet, bröd, bröden (pão) [brödskiva (fatia de pão)] 
[brödsmula] (migalhas de pão)
*att rosta, -r, -ade, -at [1 bli rostig - bilen rostar] [(enferrujar)o carro enferrujou ]
[2 rostar bröd (torrar (pão, cafe), tostar)
en tallrik (s) -en, -ar (prato)
en sax (s) -en, -ar (tesoura)
en gaffel (s) -n, gafflar ( garfo)
en elvisp (s) -en, -ar (batedor / batedeira eletrica) [att vispa, -r, -ade, -at] (bater (massa p bolo, etc)
en såskanna (s) -kann-en, -or (jarra para molho) [ sås, såsen, såser (molho)]
en stek/panna (s) {sammansatta ord} -panna-n -pann-or (frigideira) 
[(v) att steka, -er, -te, -t] ( assar (forno), fritar)  
- steka ägg (fritar ovo), - steka potatis (fritar batata)
ett riv/järn (s) {samstt. ord) [1 köksredskap att riva ost, morötter]
(ralar queijo, cenoras, etc] -järn-et, -järn, -järn-en (ralo)
[(v) att riva, river, rev, rivit [1 - katten rev mig (o gato me arranhou)]  
[riva sig i huvudet (arranha com as unhas a cabeça)
[2 dela {papper etc} i bitar (rasgar, despedaçar) - riva biljetter (rasgar bilhete) 
[riven ost] (queijo ralado)
[3 jämna med marken, rasera (demolir, derrubar)] 
[riva gamla hus ( demolir casas velhas)]
en brödkavel (sam.ord) -kaveln, kavlar rolo de pão (cozinha)
en köttkvarn -en, -ar moedor de carne
ett diskställ (sam.ord) -stället, -ställ, -ställen escorredor de pratos, (etc)
en kastrull [ kökkärl, gryta] -en, -er panela, caçarola
- ett kökkärl (sam.ord) -kärlet, -kärl, -kärlen panela, caçarola
- en gryta -n, -or panela, caçarola
ett strykjärn (sam.ord) -järnet, -järn, -järnen ferro de passar roupa
- att stryka (v) stryker, strök, strukit [1 dra med handen över (yta) ] passar a mão sobre
- stryka sitt skägg (alisar a barba)
2 släta till {med strykjärn} passar roupa, engomar
- stryka skjortor (passar camisas)
3 dra ett streck över (riscar, apagar)
- vi strök ditt namn från listan ( nós riscamos seu nome da lista)
en stryk/bräda (sam.ord) -brädan, -brädor tábua de passar roupa
(¹)en våg -en, -ar balança
(²)en våg -en, -ar andas do mar { en våg av brottslighet / onda de roubos}
en kokskruv (sam.ord) -skruven, -skruvar parafuso [kokskruv =abridor de vinho]
-att skruva -r, -ade, -at atarraxar
- en skruv/mejsel -mejseln, -mejslar chave de fenda (parafuso)
en burk soppa {en burk -en, ar = lata (uma lata de sopa)} { soppa, -n, -or = sopa}
en flaska gin { en flaska, -n, -or = garrafa} Gin (marca de bebida (nome)
en tvål -n, -ar sabonete
ett paket kex {ett paket, paketet, paket  (pacote)
{ett käx el. kex -et, käx, käxen bolacha, biscoitos}
en limpa -n, -or pão grande (bisnaga)
en stek -en, -ar assado, carne assada
ett glas öl {ett glas, -et, glas, -en = copo de vidro } { ölet = cerveja } um copo de cerveja
en tub tandkräm { en tub -en, -er = tubo } { tand/kräm(sam.ord) -krämen, -krämer 
{pasta/creme} um tubo de pasta de dente
- en tand -en, tänder, tänderna dente
en kortlek -n, -er baralho
en kartong ägg { en kartong -en, -er = caixa } { ett ägg eget, ägg, äggen (um/o ovo)} uma caixa de ovos
en burk sylt -en, -er geleia, doce (de frutas)
en ask tändstickor {en ask -en, -ar = caixa } {tänd/stickor(pl) (sam.ord) en sticka, -n, -or = fósforo}
uma caixa de fósforos
- att tända -er, -de, -t [1 få att brinna ] acender, pôr fogo
- tända lampan ( acender a lâmpada)
- tända brasan (acender fogo na lareira)
2 börja brinna - motor vill inte tända (o motor não quer pegar)

(sam.ord = sammansatta ord = palavras composta)


Ja-Jo-Nej -----Nog-väl-ju-också-heller


Ja-Jo-Nej

Ex:
- Har du en bil? (=Você tem carro?) ----- Ja, det har jag. (= Sim, eu tenho.)
- Har du inte en bil? (= Você não tem carro?) ---- Jo, det har jag. (= Sim, eu tenho.)
- Har du en bil? (= Você tem carro?) -----Nej, det har jag inte. (= Não, eu não tenho.)
- Har du inte en bil? (= Você não tem carro) --- Nej, det har jag inte. (= Não, eu não tenho.)
När det inte finns någon negation i frågesatsen och svaret är positivt måste man använda Ja.(Quando não tem "negação" na pergunta e a resposta e "positiviva", a gente precisa usar o"Ja".)
När frågan innehåller en negation måste Jo användas om svaret är positivt. ( Quanto a pergunta tem "negação" se usa o "Jo" se a "resposta for positiva".)

När svaren är negativ använder man Nej både när frågesatsen är positiv eller negativ. ( Quando a "resposta e negativa" usa-se Nej também em ambas perguntas, seja positiva ou negativa.)

Nog-väl-ju-också-heller
Regel:
1. När man inte vet något med säkerhet, utan bara "tror" det är så, använder man Nog.(Quando a gente não sabe com certeza, apenas "acreditar/achar" que é, usa-se Nog.)
Ex: Han har nog gått på bio. ( Acredito que ele foi para o cinema.)
Det blir nog regn i morgon. ( Acho que vai chover amanhã.)

2. Väl använder man för de mesta i suggestiva frågor, där man väntar sig ett positiv svar. Ofta är man själv inte riktigt säker på det man frågar, men man tror att den person man frågar vet svaret. (Väl usa-se a maior parte em perguntas sugestivas, quando espera-se uma resposta positiva. Na maioria das vezes a gente não tem certeza da pergunta, mas a gente acredita/acha que a pessoa a qual perguntamos sabe a "resposta".)
Ex:
- Du kommer väl på festen i morgon? ( Você vem para a festa manhã?)
- Anders sade väl till dig, vart han skulle gå? ( Anders falou para você, para onde ele iria?)

3. När man vet och är säker på något, kan använda Ju för att förstärka det man säger. ( Quando a gente sabe e tem certeza de alguma coisa, usa-se Ju para reforçar o que a gente fala.)
Ex:
- Du sade ju att du skulle komma i morgon. ( Você deu certeza que vai vir amanhã.)
- Jag vet ju hur gammal Eva är. ( Eu sei quantos anos a Eva tem.)
4. Också använder man i jakande satser för att säga att man har samma sak eller gör samma sak som någon annan. ( Också usa-se em "em frases afirmativas" para falar que tem a mesma coisa ou também faz a mesma coisa que qualquer outra faz.)
Ex:
- Vill du också gå på bio? ( Você também quer ir para o cinema?)
- Jag har också en bil. ( Eu também tenho um carro.)

5. Heller betyder samma sak som också, men man använder det bara i nekande satser. (Heller tem o mesmo significado que också, mas se usa somente em frases "negativas".)
Ex:
- Vill du inte heller gå på bio? ( Você também não quer ir para o cinema?)
- Jag har inte heller någon bil. ( Eu também não tenho nenhum carro.)