Söka - Procura - Search

Wednesday, February 28, 2007

Bra att veta om (Bom saber sobre)

hälsningsfraser:

- Hej! ---------------------- Oi, olá!

- Hej på dig! -------------- Oi, olá!

- Hallå! -------------------- Oi, olá!

- Goddag! ----------------- Bom dia!

- God morgon! ------------ Bom dia!

- God kväll! --------------- Boa noite ( quando chega ou encontra alguém)

- Hur är det? ------------- Tudo bem?

- Hur står det till? ------- Como vai você (formal)?

- Hur är det med .....(namn)? Como vai você?

tilltal någon:

- Du! ------------------------- Tu/você!

- Du Peter! ------------------ Você Pedro!

- Herr/Fru/Fröken Svensson! ---------- Sr./Sra/Srta Svensson (sobrenome)!

säga adjö:

- Hej! --------------- Tchau!

- Hej då! ----------- Tchau!

- Adjö! ------------- Adeus!

- Adjö då! --------- Adeus!

- God natt!-------- Boa noite (quando vai embora ou vai dormir)

- God jul! --------- Feliz Natal!

- God fortsättning! ------- (fala no Natal ou Ano Novo)

- Trevlig midsommar! ------ (deseja na festa de verão)

- Trevlig helg! -------------- Bom fim de semana!

- Lycka till (med ....)! ------ Boa sorte (com.....)!

- Ha det så bra! ------------ Passe bem! Tudo de bom!

- Trevlig resa! -------------- Boa viagem!

- Hälsa till ......! ----------- Lembranças para .....!

- Vi ses (i morgon)! ------- Até logo! Até amanhã!

inleda ett samtal: (começar uma conversa)

- Jag kommer....... -------- Eu vim aqui......

- Jag ringer på grund av ........ --------- Eu estou ligando a respeito......

- Jag ringer med anledning av ...... ------ Eu estou ligando por causa ......

- Det är så att ..................... ----------- Por causa disto........

- Det gäller ......................... ----------- E sobre..............

presentera sig: (apresentar-se)

- Jag heter ..... ------- Eu me chamo ........

- Mitt namn är ........ ------ Meu nome é .......

- Jag kommer från .... ------ Eu sou do .......(Brasil, Chile)

- Det här är ............ ------ Esse aqui é o/a .........

begära / presentation: (pedido/presentação)

- Vad heter du? ------------- Qual é o seu nome? Como você se chama?

- Vem är det (jag talar med)? ------- Quem é você? Com quem eu estou falando?

- Finns det legitimation? ------------- Você pode se identificar? Você tem identidade?

presentera någon:

- Det här är ........ ---------------- Esse aqui é o/a.......

- Får jag presentera ........------- Posso me apresentar?

tala om att man förstår: { responda se entendeu, compreendeu ou não)

- Ja. -------- Sim

- Jo. -------- Sim

- Jaså. ------ Ah! Ah sim?

- Jaha. ------ Ah sim

- Javisst. --- Pois é!

- Nej. ------- Não

- Nejdå. ---- Não

- Säger du det! ------- Você fala isso?

- Oj då! ----- Vixi!

- Just det! ---- Isso mesmo

- Inte alls!---- Não, nada

- Jag förstår. ----- Eu compreendo/entendo

Tuesday, February 27, 2007

Hundra vanligaste orden i svenska fortsättning

adjektiv

stora (plural), stor (en-ord), stort (ett-ord) [komp: större, störst] [#liten] (grande [#pequeno])

substantiv

²man (en), mannen, män, männen (homen, sexo masculino)

adverb

¹en

¹för [1 i väl hög grad, alltför] ex: för gammal ({muito} velho) / för snål ({muito} avarento, mesquinho, sovina)

¹med [1 i samverkan] ex: sjunga med (cantar junto (com alguém)) [2 också vardagligt] ex: det tror jag med ( eu acredito também)

inte

¹om [1 verbpartikel omkring, runt; förbi om rum] ex: köra om [ 2 mest som verbpartikel på nytt, ännu en gång, om igen] ex: bygga om (reconstruir) / tänka om (reconsiderar) [3 verbpartikel angående, beträffande] ex: bry sig om (importa-se com, interessar-se por, preocupar-se com) / tycka om (gostar de....)

¹så [på det här sättet] ex: Så kan det gå! (assim, deste modo, desta maneira)

också [även, dessutom] (também)

där [ på det stället] (aí, ali, lá; naquele lugar)

nu (agora)

när [1 nära i fraser]

¹än

prepositioner

i

av

för

med** [under samverkan el. medverkan av] ex: tala med sin fru (fala com a sua mulher/esposa) / pannkakor med sylt (panqueca com geléia (doce))

till

³om [ omkring, runt; forbi, via "om rum" ] [på: inom en tid av] ex: om natten ( durante a noite)

från

vid

under

konjunktioner

¹att

¹som

och [binder samman ord el. satser av samma slag samt, såväl som]

²om [1 omkring, runt; förbi, via om rum ] ex: om du hinner så köp lite mjölk (se você tiver tempo compra um pouco de leite)

men

²så [följaktligen] (de modo que; assim que, logo que, apenas, uma vez que)

eller [anger alternativ] (ou)

²än

²när [1 vid den tidpunkt då] [2 eftersom anger orsak]

mycket [i hög grad] (muito)

pronomen

²som

¹det {ett-ord}(den {en-ord})

den (en-ord)

han

sig

sin

vi

jag

detta (ett-ord), denna (en-ord), dessa (plural)

¹man [anger obestämd person] ( a gente)

att (infinitivmärke) [endast framför infinitiv (v) ex: att skriva]

²en ett (ett-ord) [obestämd artikel] ex: en (en-ord) stor skog (uma floresta grande)

³en ett [räkn.] 1

²det (pron) [opersonligt subbjekt] ex: det regnar (está chovendo) / det var jag som gjord det (foi eu que fiz isso)

Monday, February 26, 2007

Hundra vanligaste orden i svenskan /Cem palavras mais usadas no idioma sueco

och men skall ha in
i sig vara sina dem
att kan år sedan första
en mot genom hur
som var över ut nya
det från hade mer
är eller hans även kanske
av sin andra bara varit
den också denna blir bli
vi någon inom
för jag alla upp hela
med vid efter alt svenska
de under utan stora väl
till där vad måste helt
har detta kommer mellan kunde
inte skulle här några redan
ett nu finns dessa vill
om än får två blev
man när något hon del
han mycket många sitt hos

Saturday, February 24, 2007

Post idag 2007-02-24

Tradução dos

"Synonymer" eu coloquei em uma pagina no "Google" no link abaixo.

http://docs.google.com/Doc?id=dhcqkx5c_38dqkb9b

Para os leitores dos meus "Blogs", peço por gentileza que vcs escreva "um pequeno comentario" sobre a publicação na "pagina do Google", eu acho que dessa maneira fica mais facil para fazer o "download" do Post.

Tack/Obrigado

Wednesday, February 21, 2007

Rättelsen

P.S. Rättelsen av "POST" Synonymer: Substantiv "tisdag 20 februari" 20/02/07

En rättelse, -n, -er

e. uppror ------- (upprot {fel)

u. oväsen (-det) ---- (oväsend {fel)

x. ursprung --------- ( ursprund{fel}

z. jäkt --------------- ( jakt {fel})

ö. släktled --------- (släkled {fel}

Synonymer: Substantiv forsättning

a. uppdrag (-et) uppdraget, uppdrag, uppdragen ---- uppgift (-en) –en, -er

b. distrikt (-et) distriktet, distrikt, distriken ---- område (-t) området, områden

c. framsteg (-et) framsteget, framsteg, framstegen ---- förbättring (-en) –en, -ar

d. avtal (-et) avtalet, avtal, avtalen [uppgörelse] ---- överens/kommelse (-n) -kommelsen, -kommelser

e. uppror (-et) upproret, uppror, upproren ---- resning (-en) –en, -ar

f. bröllop (-et) bröllopet, bröllop, bröllopen ---- vigsel (-n) vigseln, vigslar

g. möte (-t) mötet, möten, mötena ---- sammanträde (-t) sammanträdet, sammanträden, sammanträdena

h. mod (-et) modet [oräddhet] ---- tapperhet (-en) -en, -er

i. tillfälle (-et) tillfället, tillfällen, tillfällena ---- möjlighet (-en) -en, -er [möjlig ytväg, tillfälle]

j. krav (-et) kravet, krav, kraven ---- begäran (-)

k. sjukhus (-et) sjukhuset, sjukhus, sjukhusen # lasarett (-et) lasarettet, lasarett, lasaretten

l. krångel (-et) krånglet [massord procedur som tar tid i onödan] ---- trassel (-et) trasselet [krångel, besvär]

m. mönster (-et) mönstret, mönster, mönstren { el. mönsterna] ---- förebild (-en) –en, -er [ mönster, modell; föredöme, ideal]

n. skäl (-et) skälet, skäl, skälen ---- anledning (-en) -en, -ar

o. beröm (-et) berömmet ---- lov/ord (-et) -ordet, -ord, -orden

p. dröjs/mål (-et) -målet, -mål, -målen ---- försening (-en) -en, -ar

q. öde (-et) ödet, öden, ödena -------------- lott (-en) -en, -er

r. samband (-et) sambandet, samband, sambanden ---- förbindelse (-n) -n, -er [samband, kontakt]

s. intresse (-t) intresset, intressen, intressena ---- uppmärksamhet (-en) uppmärksamheten

t. ärende (-t) ärendet, ärenden, ärendena ----------- angelägenhet (-en) –en, -er

u. buller (-et) bullret, buller, bullren {el. bullrena} ---- oväsen (-det) oväsendet

v. belopp (-et) beloppet, belopp, beloppen ---- summa (-n) -n, -or

x. ursprung (-et) ursprunget, ursprung, ursprungen ---- upphov (-et) upphovet, upphov, upphoven

y. underskott (-et) underskottet, underskott, underskotten ---- förlust (-en) -en. -er

z. jäkt (-et) jäktet ---- brådska (-n) brådskan

å. resonemang (-et) resonemanget, resonemang, resonemangen ---- diskussion (en) -en, -er

ä. håll (-et) hållet, håll, hållen ---- riktning (-en) –en, -ar [ håll, kurs]

ö. släktled (-et) släktledet, släktled, släktleden ---- generation (-en) –en, -er
Tuesday, February 20, 2007

Synonymer: Substantiv /Português

a. uppdrag (-et) --------- uppgift (-en)

(encargo, incumbência, (tarefa escolar)

b. distrikt (-et) ----------- område (-t)

(distrito, região, comarca)

c. framsteg (-et) --------- förbättring (-en)

(progresso, melhoramento, melhoria)

d. avtal (-et) ------------- överenskommelse (-n)

(acordo, combinar)

e. uppror (-et) ----------- resning (-en)

( revolta, rebelião)

f. bröllop (-et) ----------- vigsel (-n)

(casamento (igreja e civil), "vigsel" (casamento somente civil)

g. möte (-t) -------------- sammanträde (-t)

(renião, encontro combinado, (assembleia))

h. mod (-et) -------------- tapperhet (-en)

(corajoso, valente)

i. tillfälle (-et) ------------- möjlighet (-en)

(possibilidade, oportunidade)

j. krav (-et) --------------- begäran (-)

(exigência, pedido, solicitação)

k. sjukhus (-et) ----------- lasarett (-et)

(hospital, clinica)

l. krångel (-et) ----------- trassel (-et)

{dificuladade (-s), complicação (-ões) }

m. mönster (-et) --------- förebild (-en)

(modelo, padrão, exemplo, {protótipo} )

n. skäl (-et) --------------- anledning (-en)

(razão, causa, motivo)

o. beröm (-et) ------------ lovord (-et)

(elogio)

p. dröjsmål (-et) --------- försening (-en)

(demora)

q. öde (-et) -------------- lott (-en)

( destino, sorte)

r. samband (-et) -------- förbindelse (-n)

( conexão, ligação, relação)

s. intresse (-t) ---------- uppmärksamhet (-en)

(interesse)

t. ärende (-t) ----------- angelägenhet (-en)

(assunto, questão)

u. buller (-et) ----------- oväsen (-det)

(barulho, ruído)

v. belopp (-et) ---------- summa (-n)

(impôrtancia, quantia, soma)

x. ursprung (-et) ------- upphov (-et)

(origem, procedência)

y. underskott (-et) ----- förlust (-en)

(défice (déficit no balanço de uma firma ou repartição)

z. jäkt (-et) ------------- brådska (-n)

(pressa, apressado)

å. resonemang (-et) ---- diskussion (en)

(discussão, raciocínio)

ä. håll (-et) -------------- riktning (-en)

(direção)

ö. släktled (-et) ---------- generation (-en)

(geração)

P.S. (-) não tem declinação

Monday, February 19, 2007

Motsatser fortsättning....

Motsatser fortsättningc. snälla (adj) (plural) ---- snäll (en-ord) ---- snällt (ett-ord) (bom, amável, gentil) # elaka (adj) (plural) --- elak (en-ord) elakt (ett-ord) (mau, malvado/a)


d. lydiga (adj) (plural) ---- lydig (en-ord) ---- lydigt (ett-ord) # olydiga (adj) (plural) ---- olydig (en-ord) --- olydigt (ett-ord) ( obediente # desobediente)


e. känslig (adj) (en-ord) ---- känsligt (ett-ord) ----- känsliga (plural) (sensível) # okänsliga (adj) (plural) ---- okänslig (en-ord) ---- känsligt (ett-ord) (insensível)


f. sorg (s) en, -en, -er # glädje (s) glädjen (tristeza # alegria)


g. gamla (adj) (plural) ---- gammal (en-ord) ---- gammalt (ett-ord) (velho, antigo) # unga (adj) (plural) ---- ung (en-ord) ---- ungt (ett-ord) (jovem, novo) [komp: yngre, yngst]


h. säker (adj) (en-ord) ---- säkert (ett-ord) ---- säkra (seguro, certo) (plural) # osäker (adj) (en-ord) ---- osäkert (ett-ord) ---- osäkra (plural) (inseguro, incerto)


i. brist på (s) en, -en, -et # gott (ett-ord) om (adj) [god el. vard. go / gott (ett-ord) ---- goda (plural) {gott om ( ter bastante, suficiente)} { god/go = bom/ gostoso (alimento)} (falta # (ter)bastante)


j. beroende (adj) [påverkad el. kontrollerad av någon] # oberoende (adj) [fri, självständig] ( depedente # indepedente)


k. gråta (v) gråter, grät, gråtit, gråt! # skratta (v) -r, -ade, -at (chorar # rir)l. mer el. ¹mera (adj) [komparativ som har större utsträckning] {ex: tjäna mer pengar (ganhar mais dinheiro] # ¹mindre (adj) [komparativ obetydligare {i storlek}; tämligen] {ex: han är minde än sin bror ( ele é menor (tamanho] que o irmão dele)}


m. full (adj) (en-ord) ---- fullt (ett-ord) ---- fulla (plural) (cheio; completo) full [berusad, drucken ( bêbado, embriagado) ] # tom/nykter [tom (adj) (en-ord) ---- tomt (ett-ord) ---- tomma (plural) (vazio)] / nykter (adj) (en-ord) ---- nykter (ett-ord), nyktra (plural) (sóbrio (não esta bêbado)
*full/onykter # tom/nykter

n. hämta (v) -r, -ade, -at, hämta! (buscar, trazer) # lämna (v) -r, -ade, -at (deixar; abandonar)o. minnas (v) minns, mindes, mints, minns! (lembrar) # glömma (v) glömmer, glömde, glömt, glöm! (esquecer)p. svår(adj) (en-ord) ---- svårt (ett-ord) ---- svåra (plural) # ¹lätt (adj) (en-ord) ---- lätt (ett-ord) ---- lätta (plural)
[enkel, okomplicerad] { en lätt uppgift (uma tarefa facil)}
*lätt [som har liten vikt motsats (#) tung (leve # pesado/a)
²lätt (adv) [ uttrycker att någon har en tendens att inträffa] {ex: man blir lätt isolerad i en storstad ( a gente fica facilmente isolado em uma cidade grande)}


q. ²mindre (adv) [komparativ inte så mycket, i lägre grad] # ²mer el. mera (adv) [ särskilt som komparationsord; variantform: mera i högre grad, ytterligare] {ex: jag väntar inte mer än fem minuter (eu não vou esperar "mais" de cinco minutos)


r. på allvar* (s) allvaret # på skämt (s) ett, shämtet, skämt, skämten (brincadeira, piada)

s. vanlig (adj) (en-ord) ---- vanligt (ett-ord) ---- vanliga (plural) (comun, ordinario) # ovanlig (adj) (en-ord) ---- ovanligt (ett-ord) -- ovanliga (plural) (raro, excepcional)

t. kärlek (s) kärlecken (amor, afeição) # hat (s) hatet (ódio, rancor)

u. tillåta (v) tillåter, tilllät, tillätit, tillåt (permitir) # förbjuda (v) förbjuder, förbjöd, förbjudit, förbjud! (proibir)

v. köpa (v) -er, -te, -t (comprar) # sälja (v) säljer, såld, sålt, sälj! (vender)

x. många (pron) [komp: fler, flest {plural ett stort antal] {ex: många gånger ( muitas vezes) # (pron) färre (pouco/s, algum, alguns)

y. börja (v)-r, -ade, -at (começar, iniciar) # sluta (v) -r, -ade, -at, sluta! [ta slut, uphhöra även upphöra att ägna sig åt] (terminar, acabar)
*sluta (v) sluter, slöt, slutit, slut! [ 1 stänga {hon slöt ögonen (ela fechou os olhos)] [2 koma överens om, göra upp { sluta fred (fazer a paz) / sluta ett avtal (fechar/ assinar um contrato)]

z. ¹mycket (adv) [ i hög grand] {ex: tycka mycket om musik ( gosta muito de musica)} # litet el. lite (adv) [ en aning, något] { lite rädd ( um pouco de mêdo) / lite mer ost ( um pouco mais de queijo)
²mycket (adj) [attributiv bara framför massord som har stor mängd] {ex: mycket mat ( muita comida), mycket pengar (muito dinheiro), hur mycket är klockan? ( quantas horas?), tack så mycket! (muito obrigado)}

å. få (v) får, fick, fått [ ta emot, erhålla] (receber; obter; poder) # ge (v) ger, gett {el. givit} {el. giv! giva} (dar)

ä. samtliga (adj) [plural allesammans, alla] (todo/a/s) # inga (pron) (plural) ----- ingen (en-ord) ---- inget (ett-ord) (ninguém)

ö. ful (adj) (en-ord) ---- fult (ett-ord) ---- fula (plural) [inte vacker att se på] # vacker/söt [ vacker (adj) (en-ord) ---- vackert (ett-ord) ------ vackra (plural) (bonito/a, lindo/a) / söt (adj) (en-ord) ---- sött (ett-ord) ---- söta (plural) [ 1 som smakar som socker (que tem gosto de açucar/doce) ] [2 attraktiv om utseende { en söt liten flicka ( uma menina doce/bonita) ]

Thursday, February 15, 2007

Motsatser (#)

a. ofta _____#______ sällan
b. tidigt _____#_____ sent
c. snälla _________ elaka
d. lydiga _________ olydiga
e. känslig ________ okänsliga
f. sorg __________ glädja
g. gamla ________ unga
h. säker ________ osäker
i. brist på _______ gott om
j. beroende _____ oberoende
k. gråta ________ skratta
l. mer __________ mindre
m. full __________ tom/nykter
n. hämta ________ lämna
o. minnas _______ glömma
p. svår __________ lätt
q. mindre _______ mer
r. på allvar ______ på skämt
s. vanlig ________ ovanlig
t. kärlek ________ hat
u. tillåta ________ förbjuda
v. köpa ________ sälja
x. många _______
y. börja ________ sluta
z. mycket ______ litet
å. få __________ många
ä. samtliga _____ inga
ö. ful __________ vacker/söt
________________________________________________
a. ofta (adv) # sällan (adv) ------- muitas vezes # raramente, poucas vezes
b. tidigt (adj)(ett-ord)--- tidig (en-ord) ---- tidiga (plural) # sent (adj) (ett-ord) --- sen (en-ord)--- sena (plural)
- cedo # atrasado (tarde)
P.S. motsats (= #) fortsätt.......

Wednesday, February 14, 2007

Tidsangivelser /As horas

1 klocka ett på eftermiddagen --------- 1 da tarde

2 klocka två på eftermiddagen --------- 2 da tarde

3 klocka tre på eftermiddagen --------- 3 da tarde

4 klocka fyra på eftermiddagen -------- 4 da tarde

5 klocka fem på eftermiddagen -------- 5 da tarde

6 klocka sex på kvällen ---------------- 6 da noite

Ex:

ett (13.00) på eftermiddagen ------- uma da tarde

fem över ett (13.05) --------------- uma e cinco da tarde

tio över ett (13.10) ----------------- uma e dez da tarde

kvart över ett (13.15) ------------- uma e quinze da tarde

tjugo över ett (13.20) ------------- uma e vinte da tarde

fem i halv två (13.25) ------------- uma e vinte e cinco da tarde

halv två (13.30) -------------------- uma e meia da tarde

fem över halv två (13.35) -------- uma e trinta e cinco da tarde /vinte e cinco para as duas

tjugo i två (13.40) ------------------ uma e quarenta da tarde /vinte para as duas

kvart i två (13.45) ------------------ uma e quarenta e cinco /quinze para as duas

tio i två (13.50) ---------------------- dez para as duas

fem i två (13.55) -------------------- cinco pas as duas

Tid ------------------------------------------ förtydligande

17 (klocka) fem --------------------------------- på eftermiddagen (a tarde /depois do almoço)

17.00 precis (klockan) fem -------------------- på eftermiddagen

17.01 en (minuto) over fem ------------------- på eftermiddagen

17.02 två (minuter) över fem ----------------- på eftermiddagen

03.05 fem (minuter över tre ------------------ på morgonen/natten (madrugada)

09.10 tio (minut) över nio ---------------- på morgonen/förmiddagen (de manhã)

10.15 [(en) kvart över tio /femtom (minuter) över tio] --------- på förmiddagen

12.20 [ tjugo (minuter) över tolv/tio (minuter i halv ett] ------- på dagen (depois do meio-dia)

13.21 nio (minuter) i halv ett -------------- på eftermiddagen

14.29 en (minut) i halv tre ----------------- på eftermiddagen

15.30 halv fyra ------------------------------ på eftermiddagen

16.31 en (minut) över halv fem ------------ på eftermiddagen

17.35 fem minuter) över halv sex --------- på eftermiddagen

18.40 tjugo (minuter) i sju/tio (minuter) över halv sju ---------- på kvällen (a noite)

19.41 nitton minuter i åtta ------------------------------------------ på kvällen

20.45 [ (en) kvart i nio /femton (minuter) i nio ] ----------------- på kvällen

21.55 fem (minuter) i tio -------------------------------------------- på kvällen

22.59 en (minut) i elva ---------------------------------------------- på kvällen /natten

Ex:

klockan sju (7) på morgonen ----------------- 7 da manhã

klockan elva (11) på morgonen -------------- 11 da manhãSunday, February 11, 2007

Text fortsättning

En annan sak som gjorde mig besviken var att det var så svårt att få kontakt med svenska folket. Jag var övertygad om att allt jag behövde göra var att gå fram till någon, le och säga: "Hej! Jag kommer från England" och det skulle vara nog, för att de skulle vilja känna mig för alltid. Men så fel jag hade! De trodde att jag var full och sprang iväg som skjutna ur en kanon eller låtsades att de var döva! När jag tillbaka på det, har jag aldrig varit så ensam tidigare.

Efter att ha blivit nobbad i tre månader, var jag redo att lämna Sverige och återvände till England. Då nästan som gudarna tyckte synd om mig, träffade jag en flicka och plötsligt började tillvaron åter ljusna. Och sedan dess har allting varit bra.

Glosor:

Substantiv

- en sak, -en, -er [föremål]

- en kontakt, -en, -er

- en ²svensk, -en, -ar [ person som är från {eller bor i} Sverige (sueco/sueca { pessoa da {ou mora/vive } na Suécia

- * svenska (s) svenskan [ huvudspråket i Sverige] ( língua/idioma sueco)

- ett folk, folket, folk, folken [ kollektiv massord /människor, personer] (povo, nação)

- *ett fel, felet, fel, felen [handling som inte är korrekt, misstag] (cometer erro, errado, engano)

ex: göra ett fel ( cometer um erro, fazer errado)

Verb

- att göra, gör, gjorde, gjort, gör! (fazer)

- att övertyga, -r, -ade, -at , {övertygad} (convencer, persuadir)

ex: jag är övertygad om hans uppriktighet (estou convencido da sinceridade dele)

- att behöva, -er, -de, -t (precisar, necessitar)

- att gå, går, gick, gått (ir, andar, caminhar)

- att le, ler, log, lett, le! (sorrir)

- att säga, säger, sa(de), sagt (dizer, falar)

- att vilja, vill, ville, velat (querer)

- att känna, -er, -de, -t, känn! (conhecer)

- att ha, har, hade, haft (ter)

Adjektiv

- svår (en-ord) ------ svårt (ett-ord) -------- svåra (plural) (dificil)

- ¹svensk (en-ord) --- svenskt (ett-ord) ----- svenska (plural) [svensk medborgare] (sueco/sueca)

- *fel [inte rätt, felaktig motsats rätt] (erro, errado, contrario do "certo")

ex: gå in genom fel dörr ( entra pela porta errada)

Adverb

- *allt [ förstärker komparativ "ännu, ytterligare ] (todo/a/s)

- fram (adiante)

- *från -----> ifrån

- nog [ står vanligen efter sitt huvudord tillräckligt] (bastante, suficiente)

- *för [ i väl hög grad, alltför] (por, para)

- *fel [ verbpartikel; anger misstag; i fraser] (falta, erro, engano)

ex: räkna fel (somar errado, fazer uma soma errada)

Prepositioner

- till

- *från (de, (desde))

- *för [1 anger avsikt el. mål]

ex: böcker för barn (livros para crianças)

- arbeta för fred (trabalha pela paz)

2 anger orsak

- Tack för hjälpen! ( Obrigado pela ajuda)

3 i utbyte mot

- köpa godis för fem kronor (comprar cinco coroas de doces)

Konjunktioner

- som (konjunktion "komparativa")

- om (konjunktion "interrogativa)

- och (konjunktion " samordnande")

- *för (konjunktion "samordnande") [ ty]

ex: Skynda dig nu, för klocka är mycket! ( Anda depressa já estamos atrazada/o/s!)

- men (konj. samordnande) [anger invändning eller inskränkning] (mas)

ex: Hon vill komma, men hon kan inte. ( Ela queria vir, mas ela não pode.)

Pronomen

-(en-ord)------(ett-ord)------------- (plural)

- annan ---------- annat ---------- andra (outro/a/as/os)

- all ------------- allt* ------------- alla (todo/a/s)

- någon ---------- något ------------ några [en i plural ett par, vissa, somliga]

Tuesday, February 06, 2007

Synonymer: Verb

Verb Synonym Português
att gissa, -r, -ade, -at, gissa! att ana, -r, -ade, -at, ana! adivinhar
att anlända, -er,-de, -t, anlända! att komma fram, kommer, kom, kommit, kom! chegar
att anteckna, -r, -ade, -at, anteckna! att notera, -r, -ade, -at, notera! anotar
att bekanta sig, -r, -ade, -at att lära känna, ler, lärde, lärt, lära! conhecer
att blixtra, -r -ade, -at, blixtra! att gnista, -r, -ade, -at brilhar
att brista, brister, brast, brustit att spricka, spricker, sprack, spruckit quebrar
att del/ta(ga), -tar, -tagit, -ta(g)! att medverka, -r, -ade, -at participar
att bränna, -er, -de, -t, bränna! att elda, -r, -ade, -at, elda! queimar
att falla, faller, föll, fallit, fall! att trilla, -r, -ade, -at. trilla! cair, tombar
att fordra, -r, -ade, -at, fordra! att begära, -r, -de, -t, begär! exigir
att förvåna, -r, -ade, -at, förvåna! att överraska, -r, -ade, -at, överraska! surpreender
att klaga,-r, -ade, -at, klaga! att gnälla, -er, -de, -t, gnäll! reclamar
att halta, -r, -ade, -at, halta! att linka, -r, -ade, -at mancar (capengar)
att imitera, -r, -ade, -at, imitera! att härma, -r, -ade, -at, härma! imitar
att kasta, -r, -ade, -at, kasta! att slänga, -er, -de, -t, släng! jogar
att konkurrera, -r, -ade, -ade att tävla, -r, -ade, -at, tävla! concorrer
att krama, -r, -ade, -at, krama! att omfamna, -r, -ade, -at, omfamna! abraçar
att spy, spyr, spydde, spytt, spy! att kasta upp, -r, -ade, -at, kasta! vomitar
att leta, -r, -ade, -at, leta! att spana, -r, -ade, -at procurar
att förlora, -r, -ade, -at förlora! att mista, mister, miste, mist perder
att vända, -er, -de, -t, vänd! att vrida, vrider, vred, vridit, vrid! voltar, virar
att stoppa, -r, -ade, -at, stoppa! att hejda, -r, -ade, -at, hejda! parar
att göra ont, gör, gjorde, gjort, gör! att värka, -er, -te, -t fazer
att putsa, -r, -at ,-at, putsa! att gnida, gnider, gned, gnidit, gnid! polir

Thursday, February 01, 2007

Ordassociationer

1. Träd (ett), trädet, träd, träden arvore

- en stam, -en, -ar ( tronco)

- att klättra, -r, -ade, -at (subir a uma arvore)

2. Villa (en), -n, -or, -na casa, residência, moradia

- en vind, -en, -ar

1 luft i rörelse, blåst (vento)

2 utrymme {som inte är inrett} under yttertaket i ett hus (sótão)

- en skorsten, -en, -ar (chaminé)

3. Cykel (en), cykeln, cyklar, -na bicicleta

- en sadel, sadeln, sadlar (sela)

- att pumpa, -r, -ade, -at (inflar pneu; bombear)

OBS: en pumpa, -n, -or (abóbora)

4. Orkester (en), -n, -ar, -na orquestra

- en dirigent, -en, -er (maestro, regente)

- en fagott, en, -er (clarineta)

5. Jul (en), -en, -ar, -na natal

- en skinka, -n, -or (presunto, {pernil})

- en tomte, -en, -ar (papai Noel)

6. Bröllop (ett), bröllopet, bröllop, bröllopen casamento

- en brud, -en, -ar (noiva)

- en frack, -en, -ar (casaca; traje de gala)

7. Bil (en), -en, -ar, na carro

- en koppling, -en, -ar (mecanismo de engate)

- en bagage/lucka, -n, -or (porta malas)

8. Krig (ett), kriget, krig, krigen guerra

- att kämpa, -r, -ade, -at (lutar, combater)

- erövra

9. Blomma (en), -n, -or -na flor

- ett blom/blad, bladet, blad, bladen (folha)

- att plantera, -r, -ade, -at (plantar)

10. Skola (en), -n, -or, -na escola

- en examen, examen, examina, examina (exame)

- en läxa, -n, -or (lição, dever, tarefa)

Glosor

en kant, -en, -er (borda, beira)

en granne, -n, -ar (vizinho/a/s)

²kål (s) ta kål på [=döda] (dar cabo de, acaba com, {matar})

¹(en)kål, kålen (repolho)

att skratta, -r, -ade, -at (rir)

- ett skratt, skrattet, skratt, skratten (riso)

en skog, -en, -ar (floresta, mata; (bosque (pequeno)

en tunga, -n, -or (língua)

att prata, -r, -ade, -at (falar, conversar; bater papo; prosar)

en stad, staden {el. stan}, städer (cidade)

att promenera, -r, -ade, -at ( andar, caminhar)

en nål, -en, -ar (agulha para costura)

en hobby, hobbyn, hobbyer (passatempo [predileto])

att klappa, -r, -ade, -at (carícia)

att tappa, -r, -ade, -at (deixar cair, perder)

en geting , -en, -ar ( marimbondo)

en höna, -n, -or (galinha)

en storm, -en, -ar ( tempestade, temporal, vendaval)

en tvål, tvålen, tvålar (sabonete)

att blänka, -er, -te, -t [glänsa, skina, glimma, ståla, glittra] (brilhar)

att springa, springer, sprang, sprungit, spring! (correr)

en pall, -en, -ar (banco, banquinho)

(en)hud, -en, -ar (pele; [cútis, epiderme])

(en) grädde, grädden (creme de leite (fresco))

en genväg el. ginväg, -en, -ar (atalho, caminho mais curto)

att tanka, -r, -ade, -at (encher o tanque de gasolina)

en gren, -en, -nar (ramo (de arvore))