Söka - Procura - Search

Wednesday, May 02, 2007

Några oregelbundna verb

Infinitiv Presens Preteritum Supinum Perf.part
se ser såg sett sedd
bryta bryter bröt brutit bruten
lida lider led lidit liden
gripa griper grep gripit gripen
hålla häller höll hållit hållen
skriva skriver skrev skrivit skriven
dra(ga) drar drog dragit dragen
ta(ga) tar tog tagit tagen
bjuda bjuder bjöd bjudit bjuden
sätta sätter satte satt satt
slå slår slog slagit slagen
låta låter lät låtit -låten
stå står stod stått -stådd
går gick gått gången
vika viker vek/vikte vikit/vikt viken
gås* gås gicks gåtts -
driva driver drev drivit driven
ge (giva) ger gav gett, givit given

Samma verb med "prefix" men har en annan "betydelse" (O mesmo verbo acima com "prefixo" mas tem outro significado)

1. se (ver)

- anse, anser, ansåg, ansett [tycka; betrakta] (achar, crer, pensar, ser de opinião)

2. bryta (quebrar, partir, romper)

- avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit [få att upphöra, stoppa] (interromper, suspender)

3. gripa (agarrar, apanhar, prender, tomar)

- begripa, begriper, begrep, begripit [förstå, fatta, inse] (compreender, entender, perceber)

4. hålla (segurar)

- behålla, behåller, behöll, behållit [ha kvar, spara] (guardar, conservar)

5. skriva (escrever)

- beskriva, beskriver, beskrev, beskrivit, beskriv! [ berätta om, redogöra för, framställa] (descrever; narrar)

6. dra(ga) (puxar)

- bidra, bidrar, bidrog, bidragit, bidra(g)! [hjälpa, medverka] (contribuir, ajudar)

7. ta(ga) (tomar, pegar)

- delta, deltar, deltog, deltagit, delta(g)! [ ta del, medverka] (participar de (em), tomar parte em, associar-se a)

No comments:

Post a Comment