Söka - Procura - Search

Friday, May 04, 2007

Fortsättning

8. bjuda (convidar)

- erbjuda, erbjuder, erbjöd, erbjudit (oferecer)

a) förbjuda, förbjuder, förbjöd, förbjudit ( proibir)

9. dra(ga) (puxar)

- föredra, föredrar, föredrog, föredragit (preferir)

10. sätta (pôr, colocar)

- fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt, fortsätt! (continuar, prosseguir)

11. slå (bater)

- föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit, föreslå! (propor, sugerir)

12. låta (deixar, permetir; soar)

- förlåta, förlåter, förlät, förlåtit (desculpar, perdoar)

13. stå *( estar de (em) pé)

- förstå, förstår, förstod, förstått (entender, compreender)

14. se (ver)

- inse, inser, insåg, insett (compreender; {inse sitt misstag [reconhecer o seu erro]})

15. gå (ir a pé, andar, caminhar)

- pågå, pågår, pågick, pågått [hålla på] (decorrer, presentemente)

16. vika (dobrar)

- undvika, undviker, undvek/undvikte, undvikit/undvikt (evitar, fugir a, esquivar)

17. gås [verb passiv (s)] (ir a pé, andar, caminhar)

- umgås, umgås, umgicks, umgåtts, umgås! (dar-se bem com alg.)

18. driva (empurar; mover, fazer andar)

- överdriva, överdriver, överdrev, överdrivit (exagerar)

19. ge (dar; ofertar, presentear; entregar)

- överge, överger, övergav, övergett/övergivit (abandonar; deixar, largar)

20. översätta, översätter, översatte, översatt (traduzir)

*stå

- befinna sig { estar, encontrar-se}

ex: stå still ( ñ se mexer, ficar quieto)

Stå för ngt. (ser responsável por alg.)

Stå i kö. (estar em uma fila)

Stå kvar. (ficar, permanecer)

Stå ut med. ( aturar, suportar, sofrer)

No comments:

Post a Comment