Söka - Procura - Search

Monday, May 14, 2007

Motsatsord: Verb

Motsatsord: Verb

01. gå in ......................... # ......... gå ut
- entrar ............................. # .......... sair

02. börja ........................ # ......... sluta
- começar, inciar .............. # ......... terminar, acabar

03. lyckas ....................... # ......... misslyckas
- sair bem, ter bom resultado # ...... fracassar, sair mal

04. höja .......................... # ......... sänka
- levantar, elevar, erguer ....# ......... abaixar

05. köpa ......................... # ......... sälja
- comprar ........................ # ......... vender

06. exportera ................. # .......... importera
- exportar ....................... # .......... importar

07. älska ........................ # .......... hata
- amar ............................ # ......... odiar

08. komma ihåg .............. # .......... glömma
- lembrar ........................ # .......... esquecer

09. leva .......................... # ..........
- viver ............................ # .......... morrer

10. skratta .................... # .......... gråta
- sorrir .......................... # .......... chorar

11. öppna ..................... # .......... stänga
- abrir ........................... # .......... fechar

12. tömma .................... # .......... fylla
- despejar, esvaziar ........ # .......... encher

13. förstå ..................... # .......... missförstå
- entender, compreender ..... # ...... entender mal

14. vinna ...................... # .......... förlora
- ganhar ....................... # .......... perder

15. somna .................... # .......... vakna
- dormir ........................ # .......... acordar

16. avresa .................... # .......... anlända
- partir ......................... # .......... chegar

17. gifta sig ................... # .......... skilja sig
- casar-se ...................... # .......... separar-se, divorciar-se

18. korta av .................. # .......... förlänga
- encurtar ...................... # .......... alongar; {prolongar; prorrogar}

19. viska ...................... # ........... ropa
- sussurrar, cochichar ...... # ........... gritar, berrar; {chamar (gritar) por alguém)}

20. säga sanningen ...... # ............ ljuga
- falar verdade .............. # ............ mentir

21. godkänna .............. # ............ underkänna
- aprovar ..................... # ............ desaprovar, reprovar

22. förbättra ............... # ............ försämra
- melhorar ................... # ............ piorar, fazer pior

23. invandra ............... # ............. utvandra
- imigrar ...................... # ............ emigrar

24. förbjuda ............... # ............. tillåta
- proibir ...................... # ............. permitir

25. hjälpa ................... # ............. hindra
- ajudar ...................... # .............impedir

26. tända ................... # .............. släcka
- acender .................... # .............. apagar

27. attackera ............. # .............. försvara
- atacar ..................... # .............. defender

28. hitta .................... # ............... tappa
- achar, encontrar ....... # ............... deixar cair

29. förneka ............... # ............... bekänna
- negar ...................... # .............. reconhecer, admintir, confessar
30. fylla i ................... # ............... stryka ut
- preencher ............. ...# ........... riscar, apagar

No comments:

Post a Comment