Söka - Procura - Search

Tuesday, May 15, 2007

Adjektiv några exempel

a. allvarlig, allvarligt, allvarliga

- sério, severo

b. begåvad, begåvat, begåvade

- inteligente, talentoso

c. begränsad (-)

- restringente, restringido, restritivo, restrito, restringível; limitado, limitante

e. blandad (-)

- misturado, misto, mesclado

f. blank, -t, -a

- brilhante, reluzante, lustroso

g. framstående (-)

- eminente, notável, distinto

h. frivillig, -t, -a

- voluntário

i. genomskinlig, -t, -a

- transparente

j. giltig, -t, -a

- válido

k. grund, grunt, grunda

- de pouca profundidade

l. grundlig, -t, -a

- completo, inteiro, profundo

m. hal, -t, -a

- escorregadio, escorregadiço

n. klumpig, -t, -a

- pesado, maciço

o. löjlig, -t, -a

- ridículo

p. munter, muntert, muntra

- alegre, vivo

q. obekväm, -t, -a

- incômodo, desconfortável

r. onödig, -t, -a

- inútil, desnecessário

s. spännande (-)

- emocionante, palpitante, muito interessante

t. tankspridd, -spritt, -spridda

- distraído

Ex:

1. Är dit pass fortfarande giltigt? { Seu passaporte ainda é válido?}

2. Befolkningen i Vancouver är mycket blandad och omfattar många av kinesiskt eller japanskt ursprung. { Habitante de Vancouver são misturado e abrangem muitos de origem chinesa ou japonesa.}

Fortsätta....

No comments:

Post a Comment