Söka - Procura - Search

Monday, May 07, 2007

Ordförråd III

Några orden som har samma stavelser men har olika betydelser III

Svenska Portugisiska
bi(1) (s) ett, biet, bin, bina a/uma/s abelha/s
bi(2) adv ajudar alguém
bit(1) (s) -en, -ar a/uma/s parte/s,(o/um/s pedaço/s)
bit(2) (s) biten, bitar {el. bits} matemática
blöt(1) (adj) blött, blöta molhado, úmido
blöt(2) (s) [lägga i blöt] pôr de molho (ex: roupa/s)
bok(1) (s) -en, -ar [lövträdet] a/uma/s árvore/s [Fagus silvatica(latin )]
bok(2) (s) boken, böcker um/o/s livro/s
böra (v) bör, borde, bort(1) dever, ter que
bort(2) (adv) [iväg, undan, härifrån] fora
bortåt(1) (adv) [nästa, så gott som] cerca de
bortåt(2) (prep) [ i ritning mot] em direção a, para....
bot(1) (s) boten [hjälp, botemedel, läkemedel] o/um/s remédio/s
bot(2) (s) boten, böter [mest i plural] a/uma/s multa/s
bra(1) (adj) [komp: bättre, bäst] {oböjligt god, fin, prima} bom, boa
bra(2) (adv) [komp: bättre, bäst] [fint, prima, väl] bem
briljant(1) (adj) briljant, briljanta [lysande, utmärkt] brilhante(s), excelente(s)
briljant(2) (s) -en, -er o/um/s brilhante/s (pedra preciosa)
byrå(1) (s) byrån, byråar [en möbel] a/uma/s cômoda/s (um/o/s móvel/móveis)
byrå(2) (s) byrån, byråer [mindre kontor] o/um/s escritório/s, (a/uma/s agência/s
byte(1) (s) ett, bytet, byten [utbyte, bytande, utväxling] a/uma/s troca/s, permuta/s
byte(2) (s) ett, bytet, biten [8 bitar {engelska} byte (inglês)
bål(1)* (s) -en, -ar [kroppen utom huvud, armar och ben] o/um/s tronco/s*
bål(2) (s) ett, bålet, bål, bålen [eld, brasa] a/uma/s fogueira/s

bi(1)

- arg som ett bi {=mycket arg} ( ficar furioso)

bi/odling -en (criação{cultivar} abelha)

bi/drottning (abelha rainha)

bi/kupa (colmeia)

bit(2) {siffra i binärt talsystem] (numero em matemática)

blöt(2) [lägga näsan i blöt {=lägga sig i andras affärer}] (meter o nariz onde ñ é chamado)

bål(1)* [dryckblanding] (ponche)

- bål/skål -en (poncheira)

No comments:

Post a Comment