Söka - Procura - Search

Monday, April 30, 2007

Några orden som har samma stavelser men har olika betydelser II

Svenska Portugisiska
bal(1) en, -en, -ar um/o/s pacote/s, fardo/s
bal(2) en, -en, -er uma/a/s dança/s
binda(1) (v) binder, band, bundit, bind! atar, ligar
band(2) ett, bandet, band, banden fita, faixa, tira
bank(1) en, -en, -ar banco de areia, aterro
bank(2) en, -en, -er [sparbank; blodbank; databank] banco (ex:Itaú), sangue, dados
bankrut(1) (adj) bankrutt, bankrutta [ruinerad] falência
bankrutt(2) en, -en, -er [konkurs] falido
bära(1) (v) bar, burit, bär! [bära något; ha på sig] levar; carregar; {vestir-se}
bar(2) (adj) bart, bara [öppen, naken] nu, descoberto
bar(3) en, -en, -er um/o/s bar/es
bara(1) (adv) [endast] só, apenas, somente, unicamente
bara(2) (konj) contanto que
begär(1) ett, begäret, begär, begären um/o/s desejo/s
begära(2) (v) begär, -de, -t, begär! [be om, kräva] pedir, requerer; exigir, reclamar
bekant(1) (adj) bekant, bekanta [känd, välkänd] um/uma/o/a/s conhecido/a/s, célebre
bekant(2) (s) bekanta conhecido, pessoa amiga
beroende(1) (adj) [bunden, ofri] dependência
beroende(2) (s) beroendet dependente
bedja(1) (v) ber, bad, bett, be! {el. bed!} [begära] pedir, solicitar; orar, rezar
bett(2) ett, bettet, bett, betten mordida; dentada {ex:inseto; comer}

No comments:

Post a Comment