Söka - Procura - Search

Tuesday, April 10, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan fortsättning

Ett-ord 5:e deklinationen [ ett-ord "substantiv" som slutar på konsonat / substantivo que termina em "consonante"]

(- -) ñ tem a forma do plural.

ex: ett bord, bordet, bord, borden [deklinationer, ett-ord, -et, (--) , -en { a/uma/s mesa/s}

Substantiv Portugisiska
ett ljus ------- ljuset --- ljus --- ljusen a/uma/s luz(es)
ett diskotek --- -et ---- (--) --- -en a/uma/s discoteca(s)
ett ögonblick --- -et ---- (--) --- -en o/um/s momento(s), instante(s)
ett sjukhus --- -et ---- (--) --- -en o/um/s hospital (hospitais [plural])
ett par ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s par (pares [plural])
ett bråk ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s briga(s)
ett piller ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s pílula(s)
ett motiv ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s motivo(s)
ett får ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s carneiro(s), a/uma/s ovelha(s)
ett hörn ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s esquina(s)
ett bi ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s abelha(s)
ett bröllop ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s casamento(s)
ett bröst ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s peito(s), {tórax}
ett syskon* ------- -et ---- (--) --- -en os/as/uns/umas irmãos/irmãs
ett läppstift ------- -et ---- (--) --- -en o/um/u batom
ett kontor ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s escritório(s)
ett vykort------- -et ---- (--) --- -en o/um/s cartão(es) postal [postais]
ett torg ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s praça(s)
ett vad* ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s aposta(s)*
ett hav ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s mar(es)
ett liv ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/ vida
ett post/nummer* --- -numret --- -nummer --- -numren o/um/s CEP*
ett vardags/rum* ---- -rummet --- -rum --- -rummen a/uma/s sala(s)
ett bad/rum* -------- -rummet --- -rum --- -rummen o/um/s banheiro(s)
ett golv ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s chão(s)

*

ett syskon [plural - bröder (irmãos) och/eller systrar (irmãs)

ett vad ( fazer uma aposta [ex: jogo, loto, etc])

ett post/nummer CEP (Sigla de Código de Endereçamento Postal)

ett vardags/rum [rum (= quarto, sala)]

No comments:

Post a Comment