Söka - Procura - Search

Monday, April 02, 2007

Några orden

En skylt, skylten, skyltar, skyltarna (placa/s, letreiro/s)
(en-ord) guldfärgad (adj) guldfärgat (ett-ord), guldfärgade (plural) { cor de ouro ou dourado}


Mest (adj) mesta (plural) [superlativ] (a maior parte)

Ex: för det mesta (a maior parte das vezes)

  • jag tjänar mest pengar (eu ganho muito dinheiro)

  • den mesta tiden ägnar jag åt läsning (na maioria do meu tempo eu passo lendo)

Mest (adv) [komparation ” i högsta grad; oftast] (principalmente, sobretudo)

Ex: en av Sverige mest kända konstnärer (um artitista mais conhecido da Suécia)


Eller hur [ eller (konj)] {ou}

Ex: vill du ha te eller kaffe? (vc quer chá ”ou” café?)

Jag har rätt, eller hur? ( eu estou certa, não é?)

Du eller jag måste gå (eu ”ou” vc precisa ir)


Baklänges (adv) [tillbaka, bakåt] (para trás, de costa)

Ex: ta ett steg baklänges (recuar um passo)

ju (adv) [1 inte sant, eller hur, som du vet] pois é, não é

Ex: det är ju i morgon vi ska åka (pois é amanhã nós vamos)

Det var ju roligt att höra ( pois é foi legal ouvir isso)


Att finnas, finns, fanns, funnits (verb) {vara, existera, förekomma} (existir, encontrar-se, estar, haver)

Ex: det finns ingenting (não há nada)

Det finns lite bröd kvar ( sobrou um pouco de pão / restou um pouco de pão/ tem um resto de pão)

Att finnas (infinitiv)

Finns (present)

Fanns (preteritum{imperfekt})

Funnits (supinum [ha/hade]

hit(1) (adv) aqui, cá

ex: kom hit! (vem cá!)

ända hit (até aqui)

hit och dit (de um lado para outro / de lá e para cá)

hit(2) (s) en, hiten, hits [sång som säljer mycket ”engelska”] ( musica que vende muito /parada)

ex: hit/lista (lista das musicas mais vendidas)


här (adv) [på denna plats, hos mig] aqui, cá

ex: här inne (aqui dentro)

dit (adv)[1 till det stället] ali, {para} lá

- han gick dit (ele foi lá {ali})

- dit bort ( ali {adiante}, para além

- platsen dit han flytade ( o lugar para onde ele mudou)

där (adv) [1 på det stället] aí, ali, lá

- där borta (além, acolá, ali adiante, naquele lugar)

- han där (esse homen) [längre bort] aquele homen

- vem {är} där? (quem está aí?, quem é?)

- den där boken (esse livro)

2 på det stället som

- huset där jag bor ska rivas (a casa na qual eu moro vai ser demolida)

upp (adv) em cima, { para cima}

[1 mest som verbpartikel i riktning mot ett högre läge; uppåt]

- klättra upp i ett träd (subir em cima de uma arvore)

- en trappa upp (o primeiro andar)

2 - stiga upp (levantar-se)

3 verbpartikel [i ett högre läge; uppe] (em cima, no alto)

- hålla upp en skylt (pendurar uma placa ou um letreiro)

4 verbpartikel [öppen]

- bryta upp ett lås ( abrir com a força uma fechadura/cadeado, etc)

5 verbpartikel [ tills nåt tar slut] até acabar

- brinna upp (queimar alguma coisa até o fim)

- äta upp (comer a comida até acabar)

5 verbpartikel

- ringa upp (ligar para ....ex: policia, bombeiro, médico, etc)

- skriva upp ( anotar)

- kolla upp (olhar alguma coisa, verificar alguma coisa, certificar alguma coisa)

uppe (adv) [1 i ett läge högt upp] em cima

- uppe i trädet (no alto da arvore)

- uppe på berget (no topo da montanha)

2 uppstigen {från sängen}, på benen (levantar-se da cama)

- Är du inte uppe än? (Você ainda ñ levantou da cama?)

ner (adv) [i riktning mot ett lägre plan] abaixo, para baixo

- ramla ner (cair)

- åka ner till Malmö (i para Malmö {ner} se estiver em Stockholm, Malmö fica no sul Stockholm fica no "meio")

- sitta ner ( sentar na cadeira)

- lägga ner (fechar uma fabrica, ex )

nere(1) (adv) [på en lägre nivå] abaixo, em baixo

- nere i källaren (no porão/sótão)

nere(2) (adj) [deprimerad] deprimido

- känna sig nere (sentir-se abatido/deprimido)

ut (adv) [1 verbpartikel i riktning från insidan ] fora

- gå ut (sair)

- rusa ut på gatan (correr para fora {ir na rua})

2 verbpartikel i riktning från en plats, bort, iväg

- låna ut (emprestar para alguém alguma coisa)

- skicka ut brev (mandar uma carta)

ute (adv) [1 utomhus # inne] { fora de casa # dentro de casa} fora

- där ut (lá fora)

- äta ut ( jantar/almoçar fora)

2 borta, inte hemma # hemma {fora, ñ está em casa # estár em casa}

- hon är ut (ela ñ está em casa)

- vara illa ute (ver-se em apuros)

3 slut, förbi

- tiden är ute ( o prazo acabou/expirou, deu a hora)

4 omodern (fora da moda)

- smala jeans är ute (jeans justa/apertada está fora da moda)

in (adv) [verbpartikel till insida {av något} ] para dentro

- flyta in i huset ( mudar para uma casa)

- Stig in! (entre!)

- läsa in {en kurs} [=lära sig] (estudar, fazer um curso)

- spela in (gravar um CD, filme, etc)

- gå {komma} in (entrar, ir para dentro)

inne (adv) [inuti, på insidan {inomhus}] dentro, em casa

- inne i bilen (dentro do carro)

- sitta inne [sitta i fängelse] (estar preso {em uma prisão})

- tiden är inne ( chegou a hora)

hem(1) (adv) [till sitt hem el. sin hemort] casa, lar

- gå hem ( ir para casa)

hem(2) (s) ett, hemmet, hem, hemmen [1 ställe där man bor, permanentbostade] domicílio

- arbeta i hemmet (trabalhar em casa)

hemma (adv) [i hemmet, inne] em casa

- hon är inte hemma (ela ñ está em casa)

- vara hemma [hemkommen] (estar de volta)

bort (adv) [iväg, undan, härifrån] fora

- dit bort (para ali, para lá)

- långt bort (muito distante)

- längre bort ( mais além)

- längst bort ( ao fundo, no fim)

- glömma bort (esquecer)

- kasta bort (jogar fora)

borta (adv) [på annat ställe, inte hemma] fora, em outro lugar

- "borta bra men hemma bäst" ("ñ há lugar melhor do que a nossa casa" (ditado)

- en sida är bosta (falta uma página)

fram (adv) [1 verbpartikel i riktning från en plats som ligger längre bort el. är skymd] adiante

- längre fram (mais adiante)

- längre fram (tiden) {tempo} (mais tarde)

- hinna fram i tid (chegar na hora marcada)

framme (adv) [1 vid målet] na frente, na dianteira, {chegada}

- nu är vi framme! (já chegamos!)

- böckerna ligger framme ( os livros estão ai na sua frente)

i huset (na casa)

en plats, platsen, platser (o/um/s lugar (-es)

- var sak på sin plats (cada coisa em seu lugar)

det stämmer (estar certo) [(v) att stämma, stämmer, stämde, stämt, stäm! [1 vara korrekt]

- räkningen stämmer inte (a conta/somma não está certa)

hinner (v) [att hinna, hinner, hann, hunnit, hinn!] {1 komma i tid, nå fram] antingir, chegar a, alcançar

- han hann inte med bussen (ele ñ alcançou o ônibus)

- hinna fram (chegar a tempo)

- hinna med... (ter tempo para....)

- hinna fatt (alcançar)

(att) hämta, hämtar, hämtade, hämtat, hämta! [skaffa, gå efter] (vir) buscar, trazer

- hämta vatten (buscar agua)

- hämta barn från dagis (buscar as crianças na creche)

- hämta andan ( tomar fôlego)

hämtar sig [tillfriskna, hämta nya krafter] refazer-se, restabelecer

- hon har hämtat sig efter operationen (ela restabeleceu após a operação)

missar (v) [att missa, missar, missade, missat, missa! falhar, errar, {perder}

- hon missade tåget (ela perdeu o trem)

- Missa inte den filmen! ¨(Não deixe de assister o filme! el. Ñ perca o filme!)

hur långt [ långt (adv)] longe {distância} (qual a distância)

- långt borta (muito longe)

ett bolag, bolaget, bolag, bolagen (firma, empresa,companhia)

ett lokalsamtal (telefonenar local na mesma cidade) [ett lokal/samtal, samtalet, samtal, samtalen (conversa, conversação)

SJ [ Statens Järnvägar] [ uma empresa do governo q tem linha de trem, ônibus, transporte, etc]

en stund, stunden, stunder, [ kort tid, ögonblick] instante/s, momento/s

(att) bestämma(v), bestämmer, bestämde, bestämt, bestäm! [besluta, avgöra] determinar, decidir, resolver

No comments:

Post a Comment