Söka - Procura - Search

Monday, November 10, 2008

Homonymer - Homônimos

På svenska: ord med identisk uttal men med skilda stavningar och betydelser. {palavras que têm a pronuncia parecida/semelhante, mas escrever diferente e têm significados diferentes}
På portugisiska: [definição] palavras que se pronuncia e/ou escreve da mesma forma que a outra, mas de origem e sentido diferentes. {são vocábulos que apresenta a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas significações diferentes. Os homônimos podem ser de três tipos: Homônimos homófonos, homógrafos e homônimos homófonos e homógrafos}. (fonte: 1001 dúvidas de português "Ernani & Nicola". Aurélio "dicionário")
"uttal" [e] {essas palavras tem a pronúncia do [e] mesmo que escreva
[ä]}
1. beck [
piche] ------- bäck [riacho, córrego]

2. beteckning [
notação] ----- betäckning [cobertura, abrigo (ex: uma area coberta); {animal  (quando eles faz sexo)}

3. bleck
(s) ett, blecket, bleck, blecken [chapa de ferro, lata (metal)] ----  bläck [cartucho de tinta para impressora]
4. egg (s) -en, -ar [
gume, corte (das facas, etc)] ----- ägg (s) ett, ägget, ägg, äggen [ovo (estrutura reprodutiva produzida por fêmeas de aves, reptis, peixes etc]

5. elva [
nr. onze (11)] ---- älva (s) -n, -or [fada (história infantil)]
6. fest (s) -en, -er [
festa ] -------- fäst (v) fästa, fäster, fäst, fäst! [fixar, segura, atar, prender]
7. hell! [
interjeção (salve!) ] ----- häll¹ (s) -en, -ar [rocha lisa; lagem (fogão elétrico com apenas as bocas] --- häll² (v) hälla, häller, hällde, hällt, häll! [encher]

8. hemma (adv) [
lar, casa, moradia; pátria, país natal] ----- hämma (v) -r, -ade, -at, hämma! [impedir, reter, parar; inibir]
9. hetta (s) hettan [
calor; ardor; (fogosidade)] ---- hätta (s) -n, -or [um tipo de touca
]
10. lett¹
(v) leda, leder, ledde, lett, led! [ chefiar, gerir, administrar], lett² (v) le, ler, log, lett, le! [sorrir] lett³ (s) -en, -er [letão/letoniano (pessoa da Letônia] ---- lätt (# tung) (# svår) (adj) lätt, lätta [leve # pesado; fácil # difícil]

11. men (adversativ konjunktion) [
(conjunção)porém, todavia] ---- män (plural av man)(s) mannen, män, männen [plural de "homem" (homens)]
12. sett (v) se, ser, såg, sett, se! [
(v) ver; olhar, contemplar, mirar, fitar] ---- sätt¹ (s) ett, sättet, sätt, sätten [maneira, modo; estilo, forma, método], sätt² (v) sätta, sätter, satte, satt, sätt! [pôr, colocar; sentar]

13. skeppa (v) -r, -ade, -at, skeppa! [
mandar/transportar por via marítima] ------- skäppa [media antiga que não usa mais (1200)]
14. vecka¹ (s) -n, -ar [
uma semana] vecka² (v) -r, -ade, at, vecka! [fazer pregas (em roupa)] ----- väcka (v) -er, -te, -t, väck! [acordar, despertar, chamar
]
15.
  vett (s) vettet [juízo, bom senso] ----- vätt (v) väta, väter, vätt, vät! [molhar
]

[æ] uttal {pronúncia}

16. verk (s) ett, verket, verk, verken {konstverk, mästerverk} [obra (trabalho); obra (de arte)] ----- värk (s) -en, -ar {tandvärk, huvudvärk} [dor (-es), {dor de dente, dor de cabeça} ]

17. verka (v) -r, -ade, -at, verka! {arbeta, (det verkar som) [trabalhar, agir atuar, (parecer)] ---- värka (v) -er, -te, -t  [doer]

No comments:

Post a Comment