Söka - Procura - Search

Wednesday, February 20, 2008

Komparation av adjektiv [regelbundna]

Adjektivet har komparationsgraderna positiv, komparativ och superlativ, (sup. best. form). [Adjetivo no sueco tem apenas três (mais usado) grau, enquanto q português tem {grau comparativo: superioridade, inferioridade, igualdade}, {grau superlativo: absoluto ( sintético, analítico), superlativo relativo}]

Positiv --------- komparativ -------- supelativo ------- sup. best. form

----------------- -are ---------------- -ast -------------- -aste

dyr --------------- dyrare --------------- dyrast { caro, (é a/o mais) caro, caríssimo}

billig ------------- billigare ------------- billigast { barato, (........) barato}

varm ------------- varmare ------------- varmast { quente etc.....}

frisk -------------- friskare ------------- friskast {saudável ........}

fin ---------------- finare --------------- finast { fino .........}

kall --------------- kallare -------------- kallast { fria/o ......}

rik ---------------- rikare ---------------- rikast { rico .......}

etc ...........

* Essas terminações usa para o adjetivos "regulares"

Några svåra adjektiv [oregelbundna]. [Adjetivos irregulares]

------ -are ----- -ast ------- -aste

vacker - vackrare - vackrast - vackraste [den, -en] (bonita/o, linda/o)

enkel - enklare - enklast (simples)

mogen - mognare - mognast (maduro {idade} ou fruta madura)

dum - dummare - dummast (idiota, imbecil, tolo)

---- -re -------- -st -------- -sta

hög - högre - högst - (alto, elevado)

stor - större - störst - största (grande, maior, o/a maior)

ung - yngre - yngst (jovem/novo)

tung - tyngre - tyngst (pesado)

låg - lägre - lägst (baixo)

lång - längre - längst (tamanho)

grov - grövre - grövst (grosso)

få - färre - {fåtaligast; inga} (pouco)

trång - trängre - trängst (estreito, apertado)

---- -re ------- -st ----------- -sta

dålig - sämre - sämst (mau, pior, a/o pior)

bra/god - bättre - bäst - bästa (bom, melhor, o/a/ melhor)

gammal - äldre - äldst (velho)

liten - mindre - minst (pequeno, menor, o/a menor)

---- mer ------ mest

typisk - mer typisk - mest typisk (típico)

intresserad - mer intresserad - mest intresserad (interessante)

spännande - mer spännande - mest spännande (emocionante, muito interessante)

ond [= elak, dålig] - värre - värst (mau, ruim, malvado)

ond [ vred, arg] - ondare - ondast (zangado, raivoso)

många - flera*, fler - flest (muitos, varios)

nära - närm(a)re - närm(a)st - näst (próximo)

små - smärre - {minst} (pequeno)

No comments:

Post a Comment