Söka - Procura - Search

Wednesday, December 03, 2008

Satsadverb

Många satsadverb har olika placering i huvudsats och bisats ("rörliga" el. "vandrande" adverb). [Adverbio pode "aparecer em diferentes lugares na "huvudsats e bisats", {em alguns livros de gramática pode estar "rörliga" och "vandrande adverb (significa que o advérbio muda de lugar nas "orações".)]

De vanligaste av dem är följande: [Os mais comuns/usados]
absolut
aldrig, alltid
alltså, följaktligen, således
bara, endast, blott
egentligen, i själva verket
faktiskt
gärna, hellre, helst, ogärna
inte, icke, ej
ingalunda
ju
kanske, kanhända
knappast
knappt, nätt och jämt
möjligen, möjligtvis
naturligtvis, givetvis
nog, antagligen, förmodligen
också, även
troligen, troligtvis
säkert, säkerligen, förvisso
tydligen
vanligen, vanligtvis
verkligen
väl
åtminstone
överhuvud, överhuvudtaget

P.S.: Os "advérbios da lista [satsadverb el. satsadverbial el.
"rörliga" el. "vandrande" adverb (é a mesma coisa)] em português nesse link: Huvudsats I
Se tiver advérbios que não está na lista no link "acima", basta "escrever um cometário eu escrevo em português e coloco no Blog".

Regel: [regra]

I huvudsats står det "rörliga adverbet" efter det finita verbet: {Na oração principal "rörliga adverbet" vem depois do "finita verbet"*}
Ex: Han har aldrig varit i Rio.
s = han
p = har
sa = aldrig
p = varit

[Ele nunca esteve no Rio.]

I bisats står det "rörliga adverbet" före det finita verbet: {Na oração principal "rörliga adverbet" vem antes do "finita verbet"*}
Ex: Han påstår, att han aldrig har varit i Rio.
s = han
sa = aldrig
p = varit

[Ele afirma/assegura, que ele nunca esteve no Rio.]

P.S: Como se pode ver que: "as regras do idioma sueco ñ aplicar e nem são parecidas com as do português" ***

Undantag:
Adverbet står efter de finita verbet :
1.
i frågeformade konditionalsatser:
Ex: Byts inte oljan (=Om oljan inte byts) regelbundet, kan motorn ta skada.
p = byts
sa = inte
s = oljan

[Se não trocar o óleo regularmente, o motor pode "causar dano".]

Fortsätt.......

1 comment:

  1. Anonymous9:10 AM

    vänligen ber jag er om hjälp

    ReplyDelete