Söka - Procura - Search

Friday, March 23, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan

Fortsättning

En-ord

Sing.obest. Sing.best. Plur.obest Plur.best Portugisiska
en vecka veckan veckor veckorna a/uma/s semana/s
en tomat tomaten tomater tomaterna o/um/s tomate/s
en sida -n -or -na a/uma/s página/s
en morgon -en morgnar morgnarna a/uma/s manhã/s
en skola -n -or -na a/uma/s escola/s
en film -en -er -na o/um/s filme/s
en penna -n -or -na o/um/s lápis(-)
en bro(de)r brodern bröder bröderna o/um/s irmão/s
en sko skon skor skorna o/um/s sapato/s
en stad -en städer städerna a/uma/s cidade/s
en ros rosen rosor rosorna a/uma/s rosa/s
en sommar sommaren somrar somrarna o/um/s verão/s
en fot foten fötter fötterna o/um/s pé/s
en natt natten nätter nätterna a/uma/s noite/s
en lärare läraren lärare lärarna a/o/uma/um/s professor/s
en spegel -n speglar -na o/um/s espelho/s
en nyckel -n nycklar -na a/uma/s chave/s
en restaurang -en -er -na o/um/s restaurante/s
en polis -en -er -na o/um/s policial (-ais)
en säng -en -ar -na a/uma/s cama/s

Glosor

(um/uns)

No comments:

Post a Comment