Söka - Procura - Search

Thursday, March 15, 2007

De hundra vanligaste ”verbet i svenskan” fortsättning

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Português
laga (mat) laga! lagar lagade lagat cozinhar
ligga ligg! ligger låg legat estar deitado, estendido
lyssna lyssna! -r -ade -at escutar
låna låna! -r -ade -at emprestar
lämna lämna! -r -ade -at deixar, entregar;
lägga lägg! lägger la(de) lagt pôr, colocar
läsa läs! läser läste läste ler
lära lär! lär lärde lärt ensinar, instruir
köpa köp! köper köpte köpt comprar
köra kör! kör körde kört dirigir
komma kom! kommer kom kommit vir, chegar
kunna (-) kan kunde kunnat saber; poder
känna känn! känner kände känt conhecer; sentir
fråga fråga! -r -ade -at perguntar

Glosor

att laga [1 tillreda, anrätta] preparar; consertar, restaurar, remendar

*att laga mat cozinhar

att ligga [ vara i vägrätt läge, vila, vara placerad] estar deitado/estendido; {encontrar-se, estar; ficar, ser, estar situado}

- ligga i sängen (deitar na cama)

- boken ligger på bordet ( o livro está em cima da mesa)

- gatan ligger i Göteborg (a rua fica em Göteborg)

- ligga med någon {=ha samlag med någon} ( dormir com alguém)

- att ligga i [ anstränga sig, arbeta hårt] trabalhar muito

- att ligga över [ stanna kvar hos någon över natten, sova över] ( dormir(passar a noite) na casa de alguém)

att lämna [1 räcka, ge] deixar, dar; entregar

- lämna biljetten till konduktören (entregar o bilhete p/ condutor do trem ou cobrador de ônibus)

- lämna in en ansökan (deixar/entregar uma inscrição de concurso ou trabalho)

2 avlägsna sig från en plats

- lämna landet (deixar o país {viajar/partir})

3 låta vara kvar

- hon lämnade dörren öppen (ela deixou a porta aberta)

att lägga [1 få att ligga {mot underlaget}]

- lägg boken på bordet (colocar/pôr o livro em cima da mesa)

2 placera på avsedd plats

- lägga ett brev på brevlådan (pôr uma carta na caixa do correio)

- lägga på luren {= avsluta ett telefonsamtal) (desligar o telefone)

3 sätta samman

- lägga pussel (juntar quebra-cabeça)

att lära [ undervisa, visa hur något ska göras] ensinar, doutrinar, instruir

- lära barnen att läsa (ensinar as crianças a ler)

*lära sig [inhämata kunskap, studera] aprender , estudar

- lära sig svenska (aprender sueco (idioma)

- lära sig (att) spela gitarr (aprender a tocar violão)

att kunna [1 ha kunskap i] saber, conhecer; poder

- jag kunde inte läxan (eu não soube fazer a tarefa)

- Kan du simma? ( Você sabe nadar?)

2 ha möjlighet el. tillfälle att ( poder; ter possibilidade)

- Kan jag få tala med Kerstin? (Eu gostaria de ter a possibilidade de falar com a Kerstin?)

- Kan du komma i morgon? ( Você pode vir amanhã?)

3 anger enventuallitet, gissning etc (adivinhar, achar)

- det kan vara sant (isso pode ser verdade)

- arbetet kan ta lång tid (esse trabalho pode demorar um tempo)

No comments:

Post a Comment