Söka - Procura - Search

Wednesday, March 14, 2007

De hundra vanligaste ”verbet i svenskan”

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Português
heta (-) heter hette hetat chamar-se
ha ha! har hade haft ter
handla* handla! handlar handlade handlat negociar; atuar, proceder*
hjälpa hjälp! hjälper hjälpte hjälpt ajudar, prestar ajuda a, auxiliar, socorrer
hälsa hälsa! hälsar hälsade hälsat cumprimentar, saudar
hämta hämta hämtar hämtade hämtat ir buscar, trazer
arbeta arbeta! arbetar arbetade arbetat trabalhar
baka baka! -r -ade -t assar (fazer pão, bolo)
bo bo! bor bodde bott morar
behöva (-) behöver -de -t necessitar, precisar, carecer de
betala betala! betalar betalade betalat {el. betalt} pagar
bruka bruka! -r -ade -at usar, empregar, utilizar
börja börja! -r -ade -at começar, iniciar
bli(va) bli! blir blev blivit ser; tornar-se; ficar
bygga bygg! -er -de -t construir
byta byt! byter bytte bytt mudar, trocar, substituir, permutar
diska diska! -r -ade -at lavar louça
dricka drick! dricker drack druckit beber
duscha duscha! -r -ade -at tomar banho de chuveiro
diskutera diskutera! -r -ade at discutir
gå! går gick gått andar, ir a pé, caminhar
göra gör! gör gjorde gjort fazer
ge (giva) ge! ger gav gett, givit dar, oferecer, ofertar, presentear
gråta gråt! gråter grät gråtit chorar
glömma glöm! glömmer glömde glömt esquecer

Glosor

*att handla [1 agera]

- det gäller att handla snabbt (tem de proceder rapido)

2 köpa; göra affärer ( negociar, fazer compras)

- handla i snabbköp (fazer compras no mercadinho)

3 med prep. om ha till ämne; röra sig om ( atuar, proceder)

- boken handlar om indianer ( o livro relata sobre os indios)

att bruka [1 ha som vana att] usar, empregar, utilizar, servir-se

2 använda, odla ( cultivar a terra / costumar, ter o hábito de)

P.S Idag bara "25 verb"

No comments:

Post a Comment