Söka - Procura - Search

Friday, March 16, 2007

De hundra vanligaste ”verbet i svenskan” fortsättning

Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Portugisiska
(-) får fick fått ter, receber
förstå förstå! förstår förstod förstått entender, compreender, perceber
försöka försök! försöker försökte försökt tentar
fylla (år) fyll! -er -de -t encher; (fazer anos)
må! mår mådde mått estar, sentir-se
pluga plugga! -r -ade -at estudar para prova
prata prata! -r -ade -at falar, conversar, bater papo
(-)* (-)* måste måste måst ter de (que), ser obrigado a
se se! ser såg sett ver, olhar, mirar
stanna stanna! -r -ade -at ficar parado, parar de andar
svara svara! -r -ade -at responder
spela spela! -r -ade -at jogar
skriva skriv! skriver skrev skrivit escrever
skrata skratta! -r -ade -at rir
*sluta sluta -r -ade -at acabar. terminar, finalizar
stänga (av) stäng! -er -de -t fechar (ex: porta, janela)
stiga (upp) sitg! stiger steg stigit dar pasos; pisar
städa städa! -r -ade -at limpar, fazer faxina
skicka skicka -r -ade -at mandar, enviar
säga säg! säger el. säjer sade (el. sa) sagt dizer; contar; narrar; falar
söka sök! -er -te -t procurar
skola (-) ska (ll) skulle skolat ter de
sova sov! sover sov sovit dormir
sälja sälj! säljer såld sålt vender

*(-) esses verbos ñ tem esses tempos

att få [1 ta emot, erhålla]

- få en present (receber um presente)

- jag fick se en bil (eu vi um carro)

- få tid att ..... (ter tempo de (para) ....)

2 ha tillåtelse att (conseguir, obter, adquirir)

- Får jag stiga in? (Posso entrar?)

- få tillåtelse att (obter (conseguir) licença para...)

- få veta (vir a saber / ficar sabendo)

3 vara tvungen

- Nu får du göra som jag säger! (Agora você precisa fazer o que eu estou mandando!)

att fylla [1 göra full] encher

- fylla en kopp (encher um copo)

- fylla kylskåpet med mat (encher a geladeira de comida)

- fylla år {=ha födelsedag} ( fazer anos/ completar ano/ fazer aniversario)

2 uppta hela utrymmet i ( encher até a borda)

att må [känna sig ] sentir-se

- Hur mår du? (Como vai você? / Como estás?)

- hon mådde illa (ela passou mal /ela não se sente bem)

*måste [1 vara tvungen att] dever, haver de, ser preciso que

- jag måste gå nu (eu preciso ir agora)

- vi måste vänta till i morgon (nós precisamos esperar até amanhã)

att plugga [1 sätta plugg i {hål}]

2 läsa hårt, studera (estudar (p/ teste, prova, etc)

- hon pluggar till lärare (ela estuda para ser professora)

*att sluta, slut!, sluter, slöt, slutit {oregelbundna verb} [ stänga] fechar, encerrar

- han slöt ögonen ( ele fechou os olhos)

att stiga upp (levantar-se)

att stiga av (descer, desembarcar)

No comments:

Post a Comment