Söka - Procura - Search

Friday, September 29, 2006

Adverb I

Adverben svara ofta på frågor som: När? Var? De är ord som:
/Adverb responde sempre a uma pergunta como: Quando? Onde? São palavras como:

bestämmer (beskriver) verb - Ex: Hon sjunger vackert. /sjunger(verb), vackert(adv)
/determina (descreve) verbo - ---Ela canta bonito. /canta(verbo), bonito (adverbio)

eller adjektiv: - ett mycket snällt barn. /mycket(adv), snällt(adj)
/ou adjetivo: - uma criança muito boa.

eller andra adverb: - Hon sjunger hemskt vackert. /sjunger(verb), hemskt(adv), vackert(adv)
/ou outro/segundo adverbio: - Ela canta muito bonito.

Adverb bildas ofta av adjektiv, men skiljer sig från dem genom att inte böjas i plural. Adjektiv böjs ju i plural. /Adverb formar sempre de um adjektiv, mas a diferença que o "adverb" não tem plural. Adjektiv tem plural.

- de snälla barnen. /snälla (adj)-----han tackade snällt(adv)
/As crianças boazinhas.------------Ele agradeceu gentilmente.
- de snabba löparna. /snabba(adj)-----hon sprangs snabbt(adv)
/Os corredores veloz.-----------------ela correu rapído.

Adverbets bildning

Många adverb går att komparera på samma sätt som motsvarande adjektiv./ Muitos adverb pode-se comparar da mesma forma que o "adjektiv".

Ex: Huset ligger vackert.(adv) / Det huset ligger vackrare, men det gula huset ligger vackrast. / A casa está bem situada(lugar bonito). /Essa casa está muito bem situada(lugar muito bonito), mas a casa amarela está muito melhor situada(lugar muito mais bonito).

Adverb-------------------Adjektiv--------------Adjektive

- vackert-----------------vackrare----------------vackrast

- högt-----------------------högre---------------------högst

- långt (rum)--------------längre------------------längst

- länge (tid)--------------längre---------------------längst

- roande-----------------mer roande----------------mest roande

Oregelbunden komparation har följande adverb:

- väl------------------------bättre-------------------bäst

- illa--------------------värre/sämre--------------värst/sämst

- gärna-----------------hellre---------------------helst

- nära------------------närmare-----------------närmast

- sedan---------------senare--------------------senast

- före-----------------förr------------------------först

- fram, framme------(främre)------------------främst

1. Det vanligaste sättet att bilda adverb är att till adjektivet lägga ändelsen -t./ A maneira mais comun pra criar "adverb" é colocar o "t" no final do "adjektiv"

Ex: Hon är vacker.(adj)----------Hon sjunger vackert(adv). /Ela é bonita. / Ela canta bonito.

De är vackra.---------------De sjunger vackert. /Eles/as são bonitos/as. / Eles cantam bonito. Adverbet får do samma form som adjektivet i "neutrum"(ett-ord).

2. Man kan också blida adverb av adjektiv genom tillägg av ändelsen -en. Ex: möjlig -en, verklig -en. /Pode ser criar "adverb" de um "adjektiv" e so colocar (-en) no final do adjektiv.

3. Man kan också bilda adverb av adjektivets "neutrala form" genom tillägg av ändelsen -vis. Ex: naturligt -vis, möjligt -vis, lyckligt -vis. /também pode colocar o final (-vis) no adjetiv na "neutrala form", para criar "adverb".

- Ändelsen -vis kan man också lägga till ett substantiv och då bilda ett adverb. /Com o final -vis também pode colocar no final de um "substativ" e criar "adverb". Ex: händelsevis, exempelvis.

*Anmärkning: Adverb som man bildar efter 2. och 3. kan man oftast inte comparera. /"Adverb" que se criar depois da "2. e 3. nem sempre da pra fazer "comparação".

OBS!> Tillsammas med verb vara, bli, se-----ut, känna sig använder man alltid adjektiv. / Junto com os verbos vara. bli. se----ut, känna sig usa sempre "adjektiv".No comments:

Post a Comment