Söka - Procura - Search

Friday, September 08, 2006

Svenska Grammatik "Ordklasser"

Andra Lektion om "Ordklasser" det finns nio ordklasser./No idioma sueco tem 9 classes de palavras.
substantiv personer, företeelser, saker, ex: Peter, kärlek, is, apa/(Pedro, amor, gelo, macaco).
adjektiv egenskapsord, ex: gul, snäll, ledsen/(amrelo, simpatico, triste).
verb betecknar det som händer, ex: gå, regnar, krypa/(ir/andar, chover, encolher)
pronomen ersätningsord, ex: han, hon, den, det/ (ele, ela, isso, isto)
adverb svara på När? Var? Hur?(Quando?, Onde?, Como?, ex: ofta, borta, mycket/ (muitas vezes, fora; em outro lugar; muito)
prepositioner visar läge, riktning, ex: på, till, efter/(sobre, a; até; para/depois)
konjunktioner knyter ihop satser och satsdelar, ex: och, men, för att/ (e, mas, afim de)
interjektioner utrop, hälsningar, ex: usch, hej, oj/(ufff, oi, oh)
räkneord ex: ett, 2, den första/(um, dois, a primeira)

Substantiv - det finns fem typer av substantiv./(Existe cinco tipos de substantivos.)
1:arter (varelser, växter, ting) ,ex: en abborre, ett golv/( o peixe(nome de peixe), o piso)
2:kollektiver (grupper), ex: ett folk, en familj/( grupo de povo, uma familia)
3:egennamn ex: Hanna, Malmö/ (Hanna (nome proprio, Malmö(nome de uma cidade)
4: ämnesnamn ("mycket" före), ex: (mycket) vatten, silver/ ((muita) agua, prata)
5:abstrakta begrepp ex: lycka, gohhet, stress/(felicidade, bondade, stress)

Genus det finns två på substantiven i svenskan./(Existe 2 generos nos substantivos suecos)

utrum[ n-genus] när ett substantiv slutar på -n i bestämd form, ex: (stolen, den stolen)/(a cadeira, uma cadeira)

neutrum [t-genus] när ett substantiv slutar på -t i bestämd form, ex: (trädet, det trädet)/ (a arvore, uma arvore)

Substantiv finns fyra form och i genitiv (ägandeform) eller grudform.

Obestämd Form Bestämd form
Singular Singular
en flicka flickan
en buss bussen
en telefon telefonen
ett kvitto kvittot
ett tåg tåget

Obestämd Form Bestämd Form
Plural Plural
flickor flickorna
bussar bussarna
telefoner telefonerna
kvitton kvittona
tåg tågen

Glossor/Vocabulario: flicka(menina), buss(onibus), kvitto(recibo), tåg(trem), telefone.

No comments:

Post a Comment