Söka - Procura - Search

Thursday, September 21, 2006

"Adjektiv I"

Adjektiv

Singular-----------------------------------------Plural
en-ord-----------------------ett-ord----------------------------------
fin----------------------------fint-----------------fina
Ex: en fin blus----------------ett fint bälte-------två fina blusar/bälten
blusen är fin------------------bältet är fint-------blusarna/bältena är fina

Några svåra adjektiv

en-ord----------ett-ord---------plural

ny---------------nytt------------nya
vit---------------vitt------------vita
svart------------svart-----------svarta
röd--------------rött------------röda
hård------------hårt------------hårda
vacker---------vackert---------vackra
enkel-----------enkelt----------enkla
vaken----------vaket----------vakna
gammal-------gammalt-------gamla
dum-----------dumt-----------dumma
liten-----------litet-------------små

Adjektiv+substantiv (efter vissa ord)/Adjetivo+substantivo (depois de certas palavras)

en-ord-------------------------ett-or-------------------plural
-en fin blus---------------------ett fint bälte------------många fina blusar/bälten
-någon fin blus-----------------något fint bälte---------några fina blusar/bälten
-ingen fin blus------------------inget fint bälte----------inga fina blusar/bälten
-vilken fin blus-----------------vilket fint bälte----------vilka fina blusar/bälten
---------------------------------------------------------------------------------------------
-den fina blusen--------det fina bältet-------de fina blusarna/bältena
-den här fina blusen----det här fina bältet---de här fina blusarna/bältena
-den där fina blusen----det där fina bältet---de där fina blusarna/bältena
---------------------------------------------------------------------------------------------
-min fina blus---------------mitt fina bälte----------mina fina blusar/bälten
-Evas fina blus--------------Evas fina bälte----------Evas fina blusar/bälten
-samma fina blus-----------sammma fina bälte-----samma fina blusar/bälten
-denna fina blus------------detta fina bälte---------dessa fina blusar/bälten
----------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVERA!/ OBS:
-en liten blus-------------ett litet bälte----------många små blusar/bälten
-den lilla blusen----------det lilla bältet---------de små blusarna/bältena
-min lilla blus-------------mitt lilla bälte---------mina små blusar/bålten

Glosor/Vocábulario
en blus(s) = blusa
ett bälte(s) = cinto, faixa, [geografico] zona
de där(pron) = esses, aqueles / essas, aquelas
de här, dessa(pron) = estes, estas
den där, det där(pron) = esse, aquele/essa, aquela
den här, det här, denna, detta(pron) = este, esta
en dum(adj) = estúpido, idiota
enkel(a) = simples
ingen(pron) = nenhum, nenhuma, ninguém
fin(adj) = fino
gammal (adj) = velho, (pessoa) idoso(a)
hård(adj) = duro
liten(adj) = pequeno
min,mitt(pron) = meu, minha
mina(pron) = minhas
ny(adj) = novo
något(pron) = algum; alguém
samma(pron) = mesmo
svart(adj) = preto/a
röd(adj) = vermelho
vacker(adj) = bonito, lindo
vaken(adj) = acordado, alerta, atento
vilken(pron) = que, qual, o que, o qual
vit(adj) = branco
No comments:

Post a Comment