Söka - Procura - Search

Sunday, September 17, 2006

Några regler för användning av tempus

Algumas regras para usar os tempos dos verbos
Presens


Ex. Eva arbetar nu. - nutid/presente(Eva está trabalhando(agora).

Eva arbetar i morgon. - framtid med preciserad tidpunkt/futuro com o tempo marcado(Eva vai trabalhar amanhã)


Preteritum (imperfekt)

Ex. Eva arbetade igår. - dåtid med preciserado tidpunkt/passado com o tempo marcado(Eva trabalhou ontem)


Perfekt

Ex. Eva har arbetat på NK. - dåtid utan preciserad tidpunkt, avslutade aktivitet/passado sem a precisao do tempo, uma atividade que terminou(Eva trabalhou na NK. = não trabalha mais)
Eva har arbetat i två timmar nu. - dåtid+nutid; påbörjad men inte avslutad aktivitet/passado+presente; uma atividade que começou mas ainda nao terminou (Eva já trabalhou duas horas até agora/mas ainda nao terminou)Pluskvamperfekt
Ex. När Eva hade arbetetat på NK i två år, bytte hon jobb. - dåtid; den ena aktiviteten avslutad före den andra/passado; depois de trabalhar na mesma atividade, terminou e depois começou outra atividade(Depois que a Evan trabalhou dois anos na NK, ela arrumou outro trabalho)Futurum
Ex. Eva ska arbeta(i morgon). - framatid med eller utan preciserad tidpunkt/futuro com tempo determinado ou sem determinar o tempo(Eva ira trabalhar (amanhã)

Ex: Eva arbetar i morgon. - framatid med preciserad tidpunkt/futuro com tempo determinado (Eva vai trabalhar amanhã)Källa/fonte: Textbok Goda Grunder/svenska för invandrare, av Cecilia Fasth och Anita Kannermark. Del "Grammatiska Översikter".
Powered by Qumana

No comments:

Post a Comment