Söka - Procura - Search

Friday, November 10, 2006

Sammansatta ord "fortsättning"

C) en gata + en korsning = en gatukorsning ( cruzamento de ruas)
u är en gammal genitivform, som har stannat kvar särskilt i officiellt språk, men har tendens försvinna i vardagligt språk, ex: gathörn, gatflicka.
{ u e uma forma antiga de "genitiv", usa mais como oficial lingua, no sueco moderno a tendencia e desaparecer como os ex.}
- en gatukorsning, -korsning-en, -ar
- en gata, -n, -or
1. en vara + ett hus = ett varuhus, -hus-et, -hus, -hus-en(hus=casa) /ett varuhus ( casa de comercio, loja, galeira de lojas)
- en vara, -n, -or (mercadoria/s)
2. en lada + en gård = en ladugård, -gård-en, -ar (gård=fazenda, chácara) /ladugård=estábulo, curral
- en lada, -n, -r (celeiro, paiol)

D) en kyrka + en gård = en kyrkogård (kyrkogård= cemitério) /en kyrka,-n, -or (igreja)
o är en gammal genitivändelse, som är den vanligaste av de gamla gentivändelserna. { o e uma forma antiga e mais comun}
en vecka + en tidning = en veckotidning (revista semanal)
- en vecka, -n, -ar (semana) /en tidning, -en, -ar (revista, jornal)
en vecka + en lön = en veckolön (=salario semanal) -lön-en, -lön-er (=salario)

E) en rätt + gång = en rättegång (= processo judicial), -gång-en, -gång-ar , den gamla genitivändelsen a har här försvats till e. { a forma antiga do a mudou para o e.}
en olja + tank = en oljetank (=tanque de oleo), -tank-en, -tank-ar

F) en flicka + en skola = en flickskola (= escola para meninas), -skola-n, -or , obetonat a och e försvinner oftast i sammansättning. { a e e que não seja acentuada (pronuncia longa) desaparece sempre quando "sammansatta" junta as palavras}
en pojke + en cykel = en pojkcykel (= menino da bicicleta), -cykel-n, -cyklar
Undatantg: /excepção:
en födelse + ett nummer = ett födelsenummer
en födelse + en dag = en födelsedag (= dia do aniversário), -dag-en, -dag-ar (dia) en födelse, -en, -er (nascimento)

Extra ex:
en gata + ett hörn = ett gathörn (= esquina), -hörn-et, -hörn, -hörn-en
en gata + en lykta = en gatlykta (lampada de rua (antiga)), -lykta-n, -or
en gata + en belysning = en gatubelysning (= luz de rua), -belysning-en, -belysning-ar
en gata + ett kök = ett gatukök (barraca de rua q vende sanduiche), -kök-et, -kök, kök-en (cozinha)
ett kök + ett bord = ett köksbord (=mesa de cozinha), -bord-et, -bord, -bord-en (mesa)
en genitiv + en ändelse = en genitivändelse (= genitivo terminação, sufixo), -ändelse-en, -ändelse-r/ en genitiv, -en, -er
en genitiv + en form = en genitivform, -form-en, -form-er
en bok + en hylla = en bokhylla (= estante de livros), -hylla-n, -hylla-or
ett huvud + en stad = en huvudstad (= capital), -stad-en, städ-er, städer-na (cidade), ett huvud (cabeça), huvud-et, huvud, huvud-en

PS: O idioma sueco tem mais o menos 10% de palavras composta (sufixo), 10% prefixo, 20% "ordbildning", se formar palavras "dos verbos para substantivos, adjetivos, adverbios, etc.
No comments:

Post a Comment