Söka - Procura - Search

Saturday, November 04, 2006

Användning av "bestämd form"

Affärer, institutioner och service-yrken har ofta "bestämd form" ( comercio/loja, instituições, serviços e profissões usa "bestämd form")
Ex:
1. Jag ska gå till Systembolaget. Sen ska jag gå till Vårdcentralen. Och sen måste jag hämta mina skor hos skomakaren.
Systembolaget (namn) ett statlit bolag som med ensamrätt säljer sprit, vin och starköl (e uma empresa do governo sueco que o "monopolio" de vender bebidas alcoólicas).
Vårdcentral-en ( centro de assistência médica)
skomakare-n (subst.) [yrke/profissão] en skomakare, skomakar(e)n, skomakare, skomakarna ( sapateiro)
1.pt: Eu vou no Systembolaget. Depois eu vou no Vårdcentralen. E depois eu vou buscar meu sapato no sapateiro.
Ex:

1. Vem går man till när man är sjuk? / Quem a gente procura quando estamos doente?
- Till läkaren (subst.) en läkare, läkar(e)-n, läkare,läkarna
2. Var köper man tidningar och cigarreter? / Onde se compra jornais e cigarros?
- I tobaksaffären (subst.) en tobaksaffär -en, -er, -na (=loja, comércio)

3. Var lånar man böcker? / Onde a gente empresta livros?
- På biblioteket (subst.) ett bibliotek, bibbliotek-et, bibliotek, bibliotek-en (=bibblioteca)
4. Var klipper man håret? / Onde se corta cabelo?
- Hos frisören (subst.) en frisör, -en, -er (cabeleireira/o)
5. Var ligger man när man är mycket sjuk? / Onde ficaremos internado se estivermos muito doente?
- På sjukhuset (subst.) ett sjukhus,sjukhus-et, sjukhus, sjukhus-en (=hospital)
6. Var möter man folk som kommer med flyg? / Onde encontramos as pessoas que vem de avião?
- På flygplatsen (subst.) en flygplats, -en, -er (= aereoporto)
7. Var väntar man på tåget? / Onde que a gente espera pelo trem?
- På järnvägsstationen (subst.) -station, -en, -er (= estação ferroviaria)
8. Var väntar man på bussen? / Onde que a gente espera o ônibus?
- På busstationen (= rodoviaria)
9. Var lagar man sina tänder? / Onde a gente "arruma" os dentes?
- Hos tändläkaren (= dentista)
10. Var köper man medicin? / Onde a gente compra remédios?
- På apoteket (subst.) ett apotek, -et, apotek, apotek-en (= farmácia)
11. Vart går man för att köpa blommor? /A onde se vai para comprar flores?
- Till blomsterhandeln (subst.) blomsterhandeln (= comércio, loja (floricultura))
12. Var köper man ett lexikon? / Onde a gente compra dicionário?
- I bokhandeln (= livraria)


Sammansatta ord / são palavras formadas quando se junta 2 ou mais palavras "parecidas" para formar "outras palavras"
- (s) usa para "juntar" as palavras, *nem todas "sammansatta ord" tem (s)
- sammansatta ord, os substantivos "quando tem 2 ou mais substantivos", *apenas o ultimo substantivo que "se escreve a declinação" ex:
1- tobaks/affär (subst.), en affär, -en, -er, -na (=loja de cigarros, comércio)
- tobak (subst.) tobaken (=fumo, cigarro, nicotina)
2- sjuk/huset (subst.) ett hus, -et, hus, hus-en (=casa)
- sjuk (adj.) skjut, sjuka (=doente)
3- flyg/platsen (subst.) flyget (=aviação)
- plats (subst.) en plats, -en, -er (=lugar)
4- /järn/väg/station (3 subst.) (estação ferroviaria)
- järn (subst.) järnet (= ferro)
- väg (subst.) en väg, -en, -ar (= estrada)
- station (subst.) en station, -en, er ( = estação de trem)
5- buss/station (subst) en -station, -en, -er
- buss (subst.) en buss, -en, -ar, -na (=ônibus)
6- tänd/läkare (subst.) en läkare, läkar(e)n, läkare, läkarna (= médico)
- tand (subst.) en tand, tand-en, "tänder" ( = dente / [tänd+läkare = dentista]
7- blomster/handel (subst.) blomsterhandel-n (floricultura, loja, comércio)
- blomster (subst.) ett blomster, blomstr-et, blomster, blomstre-n,(el.blomsterna) (= flor) blomstra (verb) -r, -ade, -at (=prosperar)
- handel (subst.) handeln [affär, butik]
8- bok/handel (subst.) bokhandeln (=livraria)
- bok (subst.) en bok, bok-en, böcker, böckerna (=livro/s)
- handel (subst.) handeln [1 köp och försälning; köpenskap/ ex: Sverige handel med Kina har ökat / A Suécia aumentou comércio com a China.]
[2. affär, butik (= loja, comércio) ex: lanthandel (armazén (loja do interior que vende de tudo um pouco)

No comments:

Post a Comment