Söka - Procura - Search

Saturday, November 11, 2006

Några vanliga Sammansatta ord

Stam ord / palavra raiz

(ett)* te, te-et, te-er = chá(s) ------en kopp, -en, -ar = xícara(s)
- te/påse(-en, -ar) (= saquinho de chá)
- (ett) te + en kopp = en tekopp (= uma xícara de chá), -kopp-en,-ar
en buss, -en, -ar = ônibus ----------en förare, förar(e)-n, förare, förar-na = motorista
- en buss + en förare = bussförare -förar(e)-n, -förare, -förar-na (= motorista de ônibus)
en hand, -en, händ-er, händer-na = mão--------en duk, -en, -ar (= toalha)
en hand + en duk = en handduk, -en, -ar (=toalha de rosto, para enxugar as maõs )
- en borduk (= toalha de mesa)
- en filmduk (= tela de cinema)
att duka (v) -r, -ade,-at (= arrumar a mesa)
- duka fram(v) (= pôr a mesa, servir)
- duka av (v) (= tirar a mesa)
- duka under(v) [ gå under, dö, ge upp](v) (=sucumbir, ceder)
- duka upp(v) [hitta på / e mais usado, tem o mesmo sentido = inventar, imaginar coisas]
en vuxen(adj) vuxe-t, vuxn-a (= adulto) -----ett gymnasium, gymnasi-et, gymnasi-er (=escola de segundo grau/colegial)
en vuxen + ett gymnasium = ett vuxengymnasium gymnasi-et, gymnasi-er (= escola de segundo grau para adulto)
- en vuxen man (= um homen adulto)
- i vuxen ålder (= na idade adulta)
- barn och vuxna (= criancas e adultos)
en telefon, -en, -er (=telefone) --------en katalog, -en, -er (= catálogo)
en telefon + katalog = en telefonkatalog, -katalog-en, -er (= lista telefónica)
en post / brev, paket (=correio, correspondência) [posten=(posto do correio] ------ ett nummer, numeret, nummer, numren(nummerna) (=numero)
en post + ett nummer = ett postnummer (= código postal (cep))
en väg, -en, -ar (= estrada) ------ett vägmärke, märk-et, märke-n, märkena (= marca, sinal)
en väg + ett märke = ett vägmärke (= sinal de estrada)
(ett) kött, -et (carne) --------(en) färs, -en (= (carne) moida)
(ett) kött + (en) färs = (en) köttfärs (= carne moida)
ett fack, -et, fack, fack-en (= sindicato)-------en förening, -en, ar (= união, organização)
ett fack + en förening = fackförening (= união sindical)
(en) mat, -en (= alimento, comida) -------en sal, -en, -ar, [en stor sal] (= sala, salão)
(en) mat + en sal = en matsal (= salão de festa)
en arm,-en, -ar (= braço)-------ett band, band-et, band, band-en (= fita, tira)
en arm + ett band = ett armband (= pulseira, bracelete)
ett armband + en klocka (-n,-or) = armbandsklocka (= relógio de pulso)
ett armband + ett ur (ur-et, ur, ur-en) = ett armbandsur (= relógio [de bolso, de pulso])
en arm + en båge (-en,-ar) = en armbåge (= cotovelo)
ett vin, -et, -er (=vinho) -------- en flaska, -en, -or (= garrafa de vinho)
ett vin + en flaska = en vinflaska (= uma garrafa de vinho)

No comments:

Post a Comment